ВОЛИНСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 14.02.2011 р. N 48

Про затвердження Порядку надання і використання коштів субвенції з обласного бюджету місцевим бюджетам на фінансування Програми підтримки виробництва зерна озимого жита на 2010 - 2015 роки

Відповідно до статей 2, 7 та 91 Бюджетного кодексу України, статті 2 Закону України "Про місцеві державні адміністрації", на виконання рішень обласної ради від 22 грудня 2010 року N 2/10 "Про затвердження Програми підтримки виробництва зерна озимого жита на 2010 - 2015 роки та Порядку надання і використання коштів субвенції з обласного бюджету місцевим бюджетам на фінансування програми підтримки виробництва зерна озимого жита на 2010 - 2015 роки" та від 28 грудня 2010 року N 2/47 "Про обласний бюджет на 2011 рік":

1. Затвердити Порядок надання і використання коштів субвенції з обласного бюджету місцевим бюджетам на фінансування програми підтримки виробництва зерна озимого жита на 2010 - 2015 роки, що додається.

2. Покласти на управління агропромислового розвитку районних державних адміністрацій вирішення організаційних питань, пов'язаних з реалізацією Програми підтримки виробництва зерна озимого жита.

3. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника голови обласної державної адміністрації В. Карпюка.

 

Голова обласної
державної адміністрації

Б. Клімчук

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження Волинської обласної державної адміністрації
14.02.2011 N 48

ПОРЯДОК
надання і використання коштів субвенції з обласного бюджету місцевим бюджетам на фінансування Програми підтримки виробництва зерна озимого жита на 2010 - 2015 роки

1. Загальні положення

1.1. Порядок надання і використання коштів субвенції з обласного бюджету місцевим бюджетам на фінансування Програми підтримки виробництва зерна озимого жита на 2010 - 2015 роки (далі - Порядок) розроблений відповідно до статей 2, 7 та 91 Бюджетного кодексу України, статті 2 Закону України "Про місцеві державні адміністрації", на виконання рішень обласної ради від 22 грудня 2010 року N 2/10 "Про затвердження Програми підтримки виробництва зерна озимого жита на 2010 - 2015 роки та Порядку надання і використання коштів субвенції з обласного бюджету місцевим бюджетам на фінансування програми підтримки виробництва зерна озимого жита на 2010 - 2015 роки" та від 28 грудня 2010 року N 2/47 "Про обласний бюджет на 2011 рік".

1.2. Порядок регулює механізм надання і використання коштів субвенції з обласного бюджету місцевим бюджетам на фінансування Програми підтримки виробництва зерна озимого жита на 2010 - 2015 роки (далі - субвенція).

1.3. Пропозиції щодо розподілу коштів субвенції між районними бюджетами формує головне управління агропромислового розвитку облдержадміністрації відповідно обсягів посівів озимого жита.

1.4. Головними розпорядниками коштів районних бюджетів визначаються управління агропромислового розвитку райдержадміністрацій, одержувачами коштів - сільськогосподарські підприємства незалежно від організаційно-правової форми власності та господарювання, фермерські та науково-дослідні господарства НААН України.

2. Надання і використання коштів субвенції

2.1. Кошти за рахунок субвенції спрямовуються одержувачам коштів для надання дотації на 1 гектар сходів озимого жита.

2.2. Управління агропромислового розвитку райдержадміністрацій утворюють комісії з питань використання субвенції у складі начальника цього управління (голова комісії), начальника районної державної насіннєвої інспекції, представників районних органів державної статистики, внутрішніх справ, управлінь держкомзему, державної контрольно-ревізійної служби.

2.3. Комісія визначає одержувачів коштів, яким будуть надані кошти за рахунок субвенції з розрахунку 100 гривень за 1 гектар сходів озимого жита.

2.4. За рахунок коштів субвенції проводиться погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах державного казначейства на 1 січня 2011 року та здійснюється доплата одержувачам, що не одержали дотацію у 2010 році у розмірі, встановленому пунктом 2.3 цього Порядку.

2.5. До 10 листопада відповідного року комісії, зазначеній у пункті 2.2 цього Порядку, подається письмова заява одержувача коштів, що посіяв озиме жито. До заявки додаються:

- спеціалізовані бухгалтерські форми первинного обліку ВСГГ-3 "Акт про використання мінеральних, органічних і бактеріальних добрив, отрутохімікатів і гербіцидів" та ВЗФГ-4 "Акт витрат насіння і садивного матеріалу";

- довідки відповідних органів державної податкової служби, Пенсійного фонду України, фондів соціального страхування про відсутність (наявність) простроченої більш як півроку заборгованості по зобов'язаннях та платежах до фондів та бюджетів;

- довідку про відсутність заборгованості з оплати праці;

- письмове зобов'язання про повернення у місячний термін до обласного бюджету коштів у разі встановлення контролюючими органами факту їх незаконного одержання або непідтвердження площ посівів за статистичною звітністю за формою 4-сг.

2.6. Комісія розглядає подані документи, встановлює достовірність даних, обстежує посіви, складає акт за результатами перевірки (форма додається) та приймає рішення щодо включення заявника до реєстру сільськогосподарських підприємств, фермерських та науково-дослідних господарств НААН України, що займаються виробництвом зерна озимого жита і мають право на отримання коштів, за рахунок субвенції (далі - реєстр, форма додається).

2.7. На підставі реєстрів управління агропромислового розвитку райдержадміністрацій беруть бюджетні зобов'язання по загальному фонду за КФКВ 160903 "Програми в галузі сільського господарства, лісового господарства, рибальства та мисливства" КЕКВ 1310 "Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)" у межах планових обсягів субвенції та до 20 числа місяця подають реєстри фінансовим органам райдержадміністрацій, які до 22 числа місяця надсилають їх головному фінансовому управлінню облдержадміністрації.

2.8. Головне фінансове управління облдержадміністрації до 26 числа місяця здійснює перерахування коштів субвенції на рахунки районних бюджетів, відкриті в органах державного казначейства, відповідно до помісячного розпису обласного бюджету.

2.9. Операції, пов'язані з використанням коштів субвенції, здійснюються відповідно до Порядку обслуговування місцевих бюджетів за видатками, затвердженого наказом Державного казначейства України від 4 листопада 2002 року N 205, зі змінами, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 26 листопада 2002 року за N 919/7207.

3. Звітність і контроль

3.1. Фінансова звітність про використання коштів субвенції складається і подається в установленому порядку.

3.2. Відповідальність за достовірність поданих документів несуть одержувачі коштів, за цільове використання коштів субвенції несуть управління агропромислового розвитку райдержадміністрацій згідно з чинним законодавством.

3.3. Управління агропромислового розвитку райдержадміністрацій щодекади подають головному управлінню агропромислового розвитку облдержадміністрації звіт за встановленою ним формою.

3.4. Головне управління агропромислового розвитку облдержадміністрації до 20 числа місяця, наступного за звітним періодом, та в місячний термін після закінчення бюджетного періоду подає головному фінансовому управлінню облдержадміністрації звіт за встановленою ним формою.

3.5. Контроль за цільовим та ефективним використанням коштів субвенції згідно з цим Порядком здійснюють головне управління агропромислового розвитку облдержадміністрації та управління агропромислового розвитку райдержадміністрацій.

3.6. Невикористані відповідно до цього Порядку кошти субвенції перераховуються до обласного бюджету не пізніше останнього робочого дня поточного бюджетного періоду.

 

Додаток
до пункту 2.6 Розділу 2 Порядку

АКТ
обстеження стану посівів озимого жита врожаю ___ року
__ району
від "___" ___________ 20__ року

Комісія в складі начальника управління агропромислового розвитку районної державної
адміністрації __
                                                                                                      (ініціали та прізвище)
начальника районної державної насіннєвої інспекції ____
                                                                                                                                                            (ініціали та прізвище)
представника районного управління держкомзему ______
                                                                                                                                                       (ініціали та прізвище)
представника районного органу внутрішніх справ ______
                                                                                                                                                        (ініціали та прізвище)
представника районного органу державної статистики __
                                                                                                                                                              (ініціали та прізвище)
представника державної контрольно-ревізійної служби району _______
                                                                                                                                                                        (ініціали та прізвище)
провела обстеження посівів озимого жита під урожай 20__ року й установила, що в
_
                                                                         (назва підприємства, адреса, код згідно ЄДРПОУ)
посіяно озиме жито на площі га;
отримано сходи озимого жита на площі га.

Комісія прийняла рішення про включення до Реєстру для надання дотації на посів в обсязі гектарів.

Начальника управління агропромислового розвитку райдержадміністрації
М. П.                                                                                                                             _______
                                                                                                                                                                                                      (підпис)

Начальник районної державної насіннєвої інспекції ______
М. П.                                                                                                                     (підпис)
представник районного управління держкомзему ________
                                                                                                                                                             (ініціали та прізвище)

представник районного органу внутрішніх справ ________
                                                                                                                                                         (ініціали та прізвище)

представник районного органу державної статистики ____
                                                                                                                                                                     (ініціали та прізвище)

представник державної контрольно-ревізійної служби району _________
                                                                                                                                                                      (ініціали та прізвище)

 

Додаток
до пункту 2.6 Розділу 2 Порядку

РЕЄСТР
сільськогосподарських підприємств, фермерських та науково-дослідних господарств НААН України, що займаються виробництвом зерна озимого жита і мають право на отримання коштів за рахунок субвенції,
станом на ___________ 20__ року
по ________ району

N
з/п

Назва підприємства

Код згідно з ЄДРПОУ (ідентифіка-ційний номер)

Площа, на якій отримано сходи озимого жита, гектарів

Сума субвенції, гривень

1

2

3

4

5

1

 

 

 

 

 

 

 

 

Разом

 

 

 

 

Начальник управління
агропромислового розвитку
райдержадміністрації

 
 
___
(підпис)

 
 
______
(ініціали та прізвище)

М. П.

 

 

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали