ВОЛИНСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 15.07.2011 р. N 294

Про затвердження Порядку надання і використання коштів субвенції з обласного бюджету місцевим бюджетам на проведення робіт з розмежування земель державної та комунальної власності

Відповідно до статей 2, 20, 91 Бюджетного кодексу України, статей 2, 14 Закону України "Про місцеві державні адміністрації", статті 209 Земельного кодексу України, Закону України "Про розмежування земель державної та комунальної власності", рішень обласної ради від 28 грудня 2010 року N 2/43 "Про затвердження Регіональної програми розвитку земельних відносин у Волинській області на 2011 - 2016 роки", від 28 грудня 2010 року N 2/47 "Про обласний бюджет на 2011 рік" зі змінами та доповненнями, від 26 травня 2011 року N 4/69 "Про погодження розмежування земель державної та комунальної власності на території області", розпорядження голови обласної державної адміністрації від 29 червня 2011 року N 267 "Про розмежування земель державної та комунальної власності":

1. Затвердити Порядок надання і використання коштів субвенції з обласного бюджету місцевим бюджетам на проведення робіт з розмежування земель державної та комунальної власності (додається).

2. Покласти на Головне управління агропромислового розвитку облдержадміністрації (Ю. Горбенко) та Головне управління Держкомзему в області (В. Василенко) вирішення організаційних питань, пов'язаних з використанням коштів субвенції з обласного бюджету на реалізацію заходів Регіональної програми розвитку земельних відносин у Волинській області на 2011 - 2016 роки.

3. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника голови обласної державної адміністрації В. Карпюка.

 

Голова обласної
державної адміністрації

Б. Клімчук

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження Волинської обласної державної адміністрації
15.07.2011 N 294

ПОРЯДОК
надання і використання коштів субвенції з обласного бюджету місцевим бюджетам на проведення робіт з розмежування земель державної та комунальної власності

1. Загальні положення

1.1. Порядок надання і використання коштів субвенції з обласного бюджету місцевим бюджетам на проведення робіт з розмежування земель державної та комунальної власності (далі - Порядок) розроблено відповідно до статей 2, 20, 91 Бюджетного кодексу України, статей 2, 14 Закону України "Про місцеві державні адміністрації", статті 209 Земельного кодексу України, Закону України "Про розмежування земель державної та комунальної власності", рішень обласної ради від 28 грудня 2010 року N 2/43 "Про затвердження Регіональної програми розвитку земельних відносин у Волинській області на 2011 - 2016 роки", від 28 грудня 2010 року N 2/47 "Про обласний бюджет на 2011 рік" зі змінами та доповненнями, від 26 травня 2011 року N 4/69 "Про погодження розмежування земель державної та комунальної власності на території області", розпорядження голови обласної державної адміністрації від 29 червня 2011 року N 267 "Про розмежування земель державної та комунальної власності".

1.2. Порядок регулює механізм надання і використання коштів субвенції з обласного бюджету місцевим бюджетам на проведення робіт з розмежування земель державної та комунальної власності (далі - субвенція).

1.3. Головними розпорядниками коштів районних бюджетів визначаються управління агропромислового розвитку райдержадміністрацій.

2. Надання і використання субвенції

2.1. Субвенція надається за рахунок коштів спеціального фонду обласного бюджету, які надходять у порядку відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва.

2.2. Пропозиції щодо розподілу коштів субвенції між районними бюджетами формує Головне управління Держкомзему в області спільно з Головним управлінням агропромислового розвитку облдержадміністрації залежно від потреби виконання робіт з розмежування земель державної та комунальної власності в області.

2.3. Кошти субвенції використовуються на розрахунки за виконані роботи з проведення розмежування земель державної та комунальної власності, включаючи роботи з виготовлення проекту землеустрою щодо розмежування земель державної та комунальної власності за межами населених пунктів (далі - проект).

Розмежування земель державної та комунальної власності за межами населених пунктів здійснюється за проектами, які за замовленням відповідних управлінь агропромислового розвитку райдержадміністрацій за погодженням з Головним управлінням агропромислового розвитку облдержадміністрації та Головним управлінням Держкомзему в області розробляються державними та іншими землевпорядними організаціями відповідно до методичних рекомендацій з розробки проекту землеустрою щодо розмежування земель державної та комунальної власності, затверджених наказом Держкомзему України від 18 липня 2008 року N 177, зі змінами і доповненнями.

2.4. Закупівля робіт з розмежування земель державної та комунальної власності здійснюється відповідно до вимог чинного законодавства.

Вартість робіт визначається відповідно до розмірів оплати земельно-кадастрових робіт та послуг, затверджених спільним наказом Держкомзему України, Мінфіну України та Мінекономіки України від 15 червня 2001 року N 97/298/124, зареєстрованим у Мін'юсті України 10 липня 2001 року за 579/5770, та складеного виконавцем робіт кошторису.

2.5. Підставою для проведення робіт, пов'язаних з розмежуванням земель державної та комунальної власності за межами населених пунктів, є розпорядження голови обласної державної адміністрації.

Перелік сільських рад, де проводитимуться роботи з розмежування земель державної та комунальної власності за межами населених пунктів (включаючи роботи з виготовлення проекту) за рахунок субвенції, затверджується розпорядженням голови районної державної адміністрації.

2.6. Головне управління Держкомзему в області проводить державну експертизу проекту, координує виконання робіт, організовує збереження проекту на паперових та магнітних носіях та за погодженням з Головним управлінням агропромислового розвитку облдержадміністрації подає управлінням агропромислового розвитку райдержадміністрацій пропозиції щодо встановлення обсягу, черговості, строків та етапів проведення робіт, визначення розробника проекту.

2.7. Управління агропромислового розвитку райдержадміністрацій відповідно до пропозицій Головного управління Держкомзему в області за погодженням з Головним управлінням агропромислового розвитку облдержадміністрації у межах планових обсягів субвенції укладають договори з виконавцями робіт з розмежування земель державної та комунальної власності за межами населених пунктів на розроблення проектів за наявності у них ліцензії на проведення робіт із землеустрою.

2.8. Розробники проектів землеустрою щодо розмежування земель державної та комунальної власності подають управлінням агропромислового розвитку райдержадміністрацій акти виконаних робіт (форма додається).

2.9. На підставі актів виконаних робіт управління агропромислового розвитку райдержадміністрацій складають та подають щомісяця до 21 числа фінансовим управлінням райдержадміністрацій зведені реєстри фактично нарахованих сум видатків (форма додається) та до 25 числа копії зведених реєстрів Головному управлінню агропромислового розвитку облдержадміністрації та Головному управлінню Держкомзему в області.

2.10. Фінансові управління райдержадміністрацій щомісяця до 22 числа надсилають зведені реєстри Головному фінансовому управлінню облдержадміністрації.

2.11. Головне фінансове управління облдержадміністрації щомісяця до 26 числа здійснює перерахування коштів субвенції на рахунки районних бюджетів, відкриті в органах державного казначейства, відповідно до помісячного розпису субвенції в межах фактичних надходжень до спеціального фонду обласного бюджету коштів у порядку відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва.

2.12. Управління агропромислового розвитку райдержадміністрацій у межах фактичних надходжень коштів субвенції беруть бюджетні зобов'язання по спеціальному фонду за КФКВ 160101 "Землеустрій" КЕКВ 1171 "Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку з реалізації державних (регіональних) програм" та здійснюють видатки.

У разі подання виконавцями робіт актів виконаних робіт після 20 грудня відповідного року виплата коштів субвенції не здійснюється і претензії по бюджетних зобов'язаннях не розглядаються.

2.13. Операції, пов'язані з використанням коштів субвенції, здійснюються відповідно до порядку казначейського обслуговування місцевих бюджетів.

2.14. Не використані відповідно до цього Порядку кошти субвенції перераховуються до обласного бюджету не пізніше останнього робочого дня відповідного бюджетного періоду.

3. Відповідальність, звітність і контроль

3.1. Фінансова звітність про використання коштів субвенції складається і подається в установленому порядку.

3.2. Відповідальність за цільове використання коштів субвенції несуть Головне управління агропромислового розвитку облдержадміністрації, управління агропромислового розвитку райдержадміністрацій, за достовірність звітності - керівники та головні бухгалтери підприємств, що виконують роботи з розроблення проектів розмежування земель державної та комунальної власності.

3.3. Управління агропромислового розвитку райдержадміністрацій до 10 числа місяця, наступного за звітним періодом, подають звіт Головному управлінню агропромислового розвитку облдержадміністрації (форма додається).

3.4. Контроль за цільовим використанням коштів субвенції згідно з цим Порядком здійснюють управління агропромислового розвитку райдержадміністрацій, Головне управління агропромислового розвитку обласної державної адміністрації.

3.5. Контроль за повнотою і якістю робіт з розмежування земель державної та комунальної власності за межами населених пунктів покладається на територіальні управління Держкомзему в області. Відповідальність за достовірність даних, внесених до актів виконаних робіт, несуть їх виконавці.

 

До пункту 2.8
Розділу 2 Порядку

Ідентифікаційний
код ЄДРПОУ

Замовник _____

Виконавець ___

Контракт (договір) N від "___" 20 року

Найменування сільської, селищної, міської
ради _________
__

Проект розмежування земель державної та комунальної власності
__

АКТ N _______
приймання виконаних підрядних робіт

за 20 року

N
з/п

Види робіт

Обґрунтування

Одиниця виміру

Кількість

Ціна,
тис. грн.

Виконано робіт,
тис. грн.

1

2

3

4

5

6

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разом

 

 

 

 

 

 

Виконавець:

(підпис)

М. П.

(ініціал (и), прізвище)

Голова районної державної
адміністрації

 
(підпис)

М. П.

 
(ініціал (и), прізвище)

Начальник управління
агропромислового розвитку райдержадміністрації

 
 
(підпис)

М. П.

 
 
(ініціал (и), прізвище)

Начальник управління
Держкомзему в районі

 
(підпис)

М. П.

 
(ініціал(и), прізвище)

 

До пункту 2.9
Розділу 2 Порядку

ЗВЕДЕНИЙ РЕЄСТР
фактично нарахованих сум видатків по КФКВ 160101 КЕКВ 1171 за рахунок субвенції з обласного бюджету місцевим бюджетам на проведення робіт з розмежування земель державної та комунальної власності

за 20__ року
по району

(грн.)

Найменування адміністративно-
територіальної одиниці та виконавців

Передбачено розписом на звітний період

Фактично нараховано

Перераховано коштів одержувачам

Залишок на рахунках в управлінні агропромислового розвитку райдержадміністрації

Кредиторська заборгованість (к. 6 = к. 3 - к 4 - к. 5)

1

2

3

4

5

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разом

 

 

 

 

 

Начальник управління
агропромислового розвитку райдержадміністрації

 
 
(підпис)

М. П.

 
 
(ініціал (и), прізвище)

 

До пункту 3.3
Розділу 3 Порядку

ЗВІТ
про використання коштів субвенції з обласного бюджету місцевим бюджетам на проведення робіт з розмежування земель державної та комунальної власності

за 20__ року
по _____ району

N
з/п

Назви сільських, селищних, міських рад, у яких заплановано проведення робіт з розмежування земель державної та комунальної власності

Площа земель державної власності, що потребують розмежування (га)

Назва виконавця робіт з проведення розмежування земель державної та комунальної власності

Фактично перераховано коштів субвенції
(тис. грн.)

1

2

3

4

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разом

 

 

 

Начальник управління
агропромислового розвитку райдержадміністрації

 
 
(підпис)

М. П.

 
 
(ініціал(и), прізвище)

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали