ВОЛИНСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 09.03.2011 р. N 97

Про затвердження Порядку надання й використання коштів субвенції з обласного бюджету місцевим бюджетам на відшкодування відсоткової ставки кредитів на закупівлю агроформуваннями молодняку великої рогатої худоби у господарствах населення та для виплати спеціальної бюджетної дотації за поголів'я телят, закуплених у фізичних осіб (населення) для вирощування

Відповідно до статей 2, 20, 91 Бюджетного кодексу України, статті 2 Закону України "Про місцеві державні адміністрації", рішення обласної ради від 29 березня 2005 року N 19/19 "Про Програму розвитку галузі м'ясного скотарства у Волинській області на 2005 - 2012 роки", зі змінами та доповненнями:

1. Затвердити Порядок надання й використання коштів субвенції з обласного бюджету місцевим бюджетам на відшкодування відсоткової ставки кредитів на закупівлю агроформуваннями молодняку великої рогатої худоби у господарствах населення та для виплати спеціальної бюджетної дотації за поголів'я телят, закуплених у фізичних осіб (населення) для вирощування (додається).

2. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника голови обласної державної адміністрації В. Карпюка.

 

Голова обласної
державної адміністрації

Б. Клімчук

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження Волинської обласної державної адміністрації
09.03.2011 N 97

ПОРЯДОК
надання й використання коштів субвенції з обласного бюджету місцевим бюджетам на відшкодування відсоткової ставки кредитів на закупівлю агроформуваннями молодняку великої рогатої худоби у господарствах населення та для виплати спеціальної бюджетної дотації за поголів'я телят, закуплених у фізичних осіб (населення) для вирощування

1. Загальні положення

1.1. Порядок надання й використання коштів субвенції з обласного бюджету місцевим бюджетам на відшкодування відсоткової ставки кредитів на закупівлю агроформуваннями молодняку великої рогатої худоби у господарствах населення та для виплати спеціальної бюджетної дотації за поголів'я телят, закуплених у фізичних осіб (населення) для вирощування (далі - Порядок), розроблений відповідно до статей 2, 20, 91 Бюджетного кодексу України, статті 2 Закону України "Про місцеві державні адміністрації", рішення обласної ради від 29 березня 2005 року N 19/19 "Про Програму розвитку галузі м'ясного скотарства у Волинській області на 2005 - 2012 роки", зі змінами та доповненнями, внесеними рішенням обласної ради від 3 березня 2011 року N 3/15.

1.2. Порядок визначає і регулює механізм надання й використання коштів субвенції з обласного бюджету місцевим бюджетам на здешевлення кредитів, залучених агроформуваннями всіх форм власності та господарювання для закупівлі молодняку великої рогатої худоби у господарствах населення шляхом компенсації відсоткової ставки, та для виплати спеціальної бюджетної дотації за поголів'я телят, закуплених у фізичних осіб (населення) для вирощування (далі - субвенція).

1.3. Головними розпорядниками коштів районних бюджетів визначаються управління агропромислового розвитку райдержадміністрацій.

1.4. Відповідальним виконавцем Програми розвитку галузі м'ясного скотарства у Волинській області на 2005 - 2012 роки є Головне управління агропромислового розвитку облдержадміністрації.

2. Розподіл коштів субвенції та напрямки її використання

2.1. Пропозиції щодо розподілу коштів субвенції між районними бюджетами формує Головне управління агропромислового розвитку облдержадміністрації, виходячи із чисельності поголів'я корів в особистих селянських господарствах на початок року.

2.2. Кошти субвенції використовуються за наступними напрямами:

- на відшкодування відсоткової ставки кредитів на закупівлю агроформуваннями молодняку великої рогатої худоби у господарствах населення;

- для виплати спеціальної бюджетної дотації за поголів'я телят, закуплених у фізичних осіб (населення) для вирощування.

2.3. Рішення щодо розподілу загального обсягу субвенції, затвердженої для районного бюджету, за напрямами, визначеними у пункті 2.2 розділу 2 Порядку, приймається головними розпорядниками коштів районних бюджетів - управліннями агропромислового розвитку райдержадміністрацій.

2.4. Для вирішення питань розподілу коштів, визначення їх одержувачів, управління агропромислового розвитку райдержадміністрації створює відповідну комісію (далі - Комісія).

До складу Комісії входять: начальник управління агропромислового розвитку райдержадміністрації, представники цього управління, інспекції якості та формування ресурсів сільськогосподарської продукції облдержадміністрації в районі, управління ветеринарної медицини, держказначейства, фінансового управління, правоохоронних та контрольно-ревізійних органів, голів асоціацій фермерів та приватних землевласників.

Комісію очолює начальник управління агропромислового розвитку райдержадміністрації.

3. Надання та використання коштів на відшкодування відсоткової ставки кредитів на закупівлю агроформуваннями молодняку великої рогатої худоби у господарствах населення

3.1. Відшкодування відсоткової ставки кредитів на закупівлю агроформуваннями молодняку великої рогатої худоби у господарствах населення (далі - відшкодування) надається агроформуванням усіх форм власності і господарювання, які залучили короткострокові кредити для закупівлі молодняку великої рогатої худоби на термін до 12 місяців (далі - одержувачі), в національній валюті, виходячи з відсоткової ставки банків за користування кредитом згідно з укладеними договорами.

3.2. Для отримання відшкодування одержувач подає управлінню агропромислового розвитку райдержадміністрації:

- заявку про надання відшкодування за залученими кредитами банків;

- копію кредитної угоди;

- виписку банку про отримання позичальником кредиту, графік погашення кредиту та сплати відсотків за ним;

- довідку з Єдиного державного реєстру юридичних та фізичних осіб - підприємців;

- копії актів про передачу (продаж), закупівлю худоби та птиці за договорами з громадянами (форма 95б);

- копії платіжних документів, які підтверджують факт витрачання кредитних коштів на закупівлю худоби;

- витяг з реєстру ідентифікації тварин;

- довідки відповідних органів державної податкової служби, Пенсійного фонду України про відсутність (наявність) простроченої більш як півроку заборгованості по зобов'язаннях та платежах до фондів та бюджетів;

- довідку про відсутність заборгованості по розрахунках з оплати праці та податку з доходів фізичних осіб;

- письмове зобов'язання про повернення у місячний термін до обласного бюджету коштів у разі встановлення факту їх незаконного одержання або недотримання умов Порядку.

У разі неповернення коштів у зазначений строк нараховується пеня у розмірі 120 відсотків річних облікової ставки Національного банку України за кожний день прострочення.

3.3. За результатами розгляду матеріалів Комісія приймає рішення про виділення коштів на відшкодування у межах ліміту, видає відповідну довідку для пред'явлення її банкам, які надали кредити. На підставі отриманої довідки банки укладають додаткову кредитну угоду з позичальником, в якій зазначається розмір відшкодування за рахунок коштів субвенції, яка подається управлінню агропромислового розвитку райдержадміністрації.

У разі прийняття рішення про відмову у відшкодуванні Комісія у триденний строк після його прийняття надсилає підприємству письмову відповідь з обґрунтуванням причин відмови.

3.4. Для отримання суми компенсації банки, які надали кредити, до 7 числа місяця, що настає за звітним, та до 20 грудня відповідного року подають управлінню агропромислового розвитку райдержадміністрації реєстр позичальників, які взяли кредити у цих банках і отримали право на відшкодування (далі - реєстр позичальників, форма додається).

3.5. На підставі реєстрів позичальників управління агропромислового розвитку райдержадміністрації складає та затверджує реєстри компенсаційних виплат у розрізі банків (далі - реєстр банків, форма додається) і подає Головному управлінню агропромислового розвитку облдержадміністрації до 10 числа місяця, наступного за звітним, та до 20 грудня відповідного бюджетного періоду.

3.6. Молодняк великої рогатої худоби, придбаний агроформуваннями за пільговий кредит, вирощується до забійних кондицій (не менше одного року), а телиці - до введення в основне стадо.

4. Надання та використання коштів на виплату спеціальної бюджетної дотації за поголів'я телят, закуплених у фізичних осіб (населення) для вирощування

4.1. Виплата спеціальної бюджетної дотації за поголів'я телят, закуплених у фізичних осіб (населення) для вирощування (далі - спеціальна дотація), здійснюється агроформуваннями всіх форм власності, які провадять діяльність з виробництва продукції тваринництва.

4.2. Спеціальна дотація надається за закуплені у фізичних осіб (населення) ідентифіковані телята живою вагою до 80 кг з метою їх вирощення до забійних кондицій (не менше одного року) або використання телиць для поповнення основного стада.

4.3. Для отримання спеціальної бюджетної дотації за закуплені телята одержувачі коштів подають управлінню агропромислового розвитку районних держадміністрацій такі документи:

- заявку на отримання спеціальної дотації за закуплені телята;

- довідку про банківські реквізити;

- довідку з Єдиного державного реєстру юридичних та фізичних осіб - підприємців;

- копії актів про передачу (продаж), закупівлю худоби та птиці за договорами з громадянами (форма 95б);

- витяг з Реєстру тварин, виданий органом, який веде зазначений Реєстр;

- довідки відповідних органів державної податкової служби, Пенсійного фонду України про відсутність (наявність) простроченої більш як півроку заборгованості по зобов'язаннях та платежах до фондів та бюджетів;

- довідку про відсутність заборгованості по розрахунках з оплати праці та податку з доходів фізичних осіб;

- письмове зобов'язання про повернення у місячний термін до обласного бюджету коштів у разі встановлення факту їх незаконного одержання або недотримання умов Порядку.

У разі неповернення коштів у зазначений строк нараховується пеня у розмірі 120 відсотків річних облікової ставки Національного банку України за кожний день прострочення.

4.4. Комісія в межах установлених для району бюджетних асигнувань визначає середній показник спеціальної дотації за закуплені телята пропорційно кількості закуплених телят, розглядає подані документи, визначає суму спеціальної дотації з розрахунку до 5 гривень на 1 кг живої ваги кожному підприємству та приймає рішення про включення їх до реєстру підприємств, які мають право на спеціальну дотацію за закуплені у фізичних осіб (населення) телята (далі - реєстр, форма додається).

У разі прийняття рішення про відмову в наданні спеціальної дотації за закуплені телята комісія у триденний строк після його прийняття надсилає підприємству письмову відповідь з обґрунтуванням причин відмови.

4.5. На підставі рішення Комісії управління агропромислового розвитку райдержадміністрації складає та подає реєстр підприємств, які мають право на спеціальну дотацію за закуплені у фізичних осіб (населення) телята, Головному управлінню агропромислового розвитку облдержадміністрації до 10 числа місяця, наступного за звітним, та до 20 грудня відповідного бюджетного періоду.

5. Порядок фінансування субвенції з обласного бюджету

5.1. На підставі реєстрів, зазначених у пунктах 3.5 та 4.5 розділів 3 і 4 відповідно, управління агропромислового розвитку райдержадміністрацій беруть бюджетні зобов'язання по загальному фонду за КФКВ 160903 "Програми в галузі сільського господарства, лісового господарства, рибальства та мисливства", КЕКВ 1310 "Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)" у межах планових обсягів субвенції та подають реєстри фактично нарахованих сум Головному управлінню агропромислового розвитку облдержадміністрації до 10 числа місяця, наступного за звітним, та до 20 грудня відповідного бюджетного періоду (форма додається).

5.2. Для проведення фінансування субвенції з обласного бюджету Головне управління агропромислового розвитку облдержадміністрації до 15 числа місяця, наступного за звітним, подає зведені реєстри фактично нарахованих сум у розрізі районів Головному фінансовому управлінню облдержадміністрації.

5.3. Головне фінансове управління облдержадміністрації звіряє дані реєстрів з обсягами зареєстрованих зобов'язань за звітний період.

5.4. Головне фінансове управління облдержадміністрації до 20 числа місяця, наступного за звітним, та до 26 грудня відповідного бюджетного періоду здійснює перерахування коштів субвенції на рахунки районних бюджетів, відкриті в органах державного казначейства, відповідно до помісячного розпису субвенції з урахуванням фактично нарахованих сум.

5.5. Фінансові управління райдержадміністрацій протягом одного операційного дня перераховують кошти субвенції на рахунки головних розпорядників коштів районних бюджетів.

5.6. Операції, пов'язані з використанням коштів субвенції, здійснюються відповідно до порядку казначейського обслуговування місцевих бюджетів.

5.7. Невикористані відповідно до Порядку кошти субвенції перераховуються до обласного бюджету не пізніше останнього робочого дня відповідного бюджетного періоду.

6. Відповідальність, звітність і контроль

6.1. Фінансова звітність про використання коштів субвенції складається і подається в установленому порядку.

6.2. Контроль за використанням коштів субвенції покладається на Головне управління агропромислового розвитку облдержадміністрації.

6.3. Відповідальність за цільове та ефективне використання коштів субвенції несуть головні розпорядники коштів районних бюджетів, одержувачі коштів.

6.4. Управління агропромислового розвитку райдержадміністрацій здійснюють контроль за дотримання підприємствами умов Порядку.

 

Додаток
до пункту 3.4 розділу 3 Порядку

РЕЄСТР ПОЗИЧАЛЬНИКІВ
на відшкодування відсоткової ставки кредитів на закупівлю молодняку великої рогатої худоби агроформуваннями всіх форм власності у господарствах населення

по
     (назва банківської установи)

за _ 20___ р.

N
з/п

Позичальник

Сума кредиту

Термін користування кредитом

Процентна ставка, під яку виданий кредит

Дата погашення процентної ставки

Нарахована сума плати за кредит

З належної компенсації

усього

залишок позичкової заборгованості, на яку нараховується компенсація

усього

сума, яка підлягає відшкодуванню

сума, яку сплачує позичальник

сплачено згідно з попереднім реєстром

підлягає сплаті за цим реєстром

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разом:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Керуючий банком

(ініціали, прізвище)

М. П.

 

"__" _ 20 __ р.

 

 

Додаток
до пункту 3.5 розділу 3 Порядку

РЕЄСТР БАНКІВ,
які відшкодовують відсоткову ставку кредитів на закупівлю молодняку великої рогатої худоби агроформуваннями всіх форм власності у господарствах населення

за _ 20 __ р.

N
з/п

Назва комерційного банку

Сума кредиту

Термін користування кредитом

Процентна ставка, під яку виданий кредит

Дата погашення процентної ставки

Нарахована сума плати за кредит

З належної компенсації

усього

залишок позичкової заборгованості, на яку нараховується компенсація

усього

сума, яка підлягає відшкодуванню

сума, яку сплачує позичальник

сплачено згідно з попереднім реєстром

підлягає сплаті за цим реєстром

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разом:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Начальник управління
агропромислового розвитку райдержадміністрації

____
(ініціали, прізвище)

Головний бухгалтер управління
агропромислового розвитку райдержадміністрації

____
(ініціали, прізвище)

М. П.

 

"__" _ 20 __ р.

 

 

Додаток
до пунктів 4.4 та 4.5 розділу 4 Порядку

РЕЄСТР ПІДПРИЄМСТВ,
які мають право на спеціальну бюджетну дотацію за закуплені у фізичних осіб (населення) телята

станом на _ 20 __ року
по ________ району

N з/п

Назва підприємства

Код згідно з ЄДРПОУ (ідентифікаційний номер)

Кількість закуплених телят, гол.

Жива вага, кг

Сума субвенції, гривень

1

2

3

4

5

6

1

 

 

 

 

 

...

 

 

 

 

 

Разом

 

 

 

 

 

 

Начальник управління
агропромислового розвитку райдержадміністрації

____
(ініціали, прізвище)

 

Додаток
до пунктів 5.1 та 5.2 розділу 5 Порядку

РЕЄСТР ФАКТИЧНО НАРАХОВАНИХ СУМ
видатків по КФКВ 160903, КЕКВ 1310 за рахунок субвенції з обласного бюджету місцевим бюджетам на відшкодування відсоткової ставки кредитів на закупівлю агроформуваннями молодняку великої рогатої худоби у господарствах населення та для виплати спеціальної бюджетної дотації за поголів'я телят, закуплених у фізичних осіб (населення) для вирощування

за _ 20 __ року по __________ (району, області)

грн.

Назва адміністративно-територіальної одиниці

Передбачено розписом на звітний період

Фактично нарахована сума до сплати

Перераховано коштів одержувачам

Залишок на рахунках у головних розпорядників коштів

Кредиторська заборгованість к. 6 = (к. 3 - к. 4 - к. 5)

1

2

3

4

5

6

Район, усього:

 

 

 

 

 

у тому числі, за компенсацію відсотків

 

 

 

 

 

спеціальна дотація

 

 

 

 

 

Усього по області:

 

 

 

 

 

___________

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали