ВОЛИНСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 22.12.2011 р. N 536

Про затвердження Порядку надання і використання у 2011 році коштів на фінансування Програми підтримки виробництва зерна озимого жита та гречки на 2010 - 2015 роки

Відповідно до статей 20 та 91 Бюджетного кодексу України, статті 2 Закону України "Про місцеві державні адміністрації", на виконання рішень обласної ради від 22 грудня 2010 року N 2/10 "Про затвердження Програми підтримки виробництва зерна озимого жита та гречки на 2010 - 2015 роки", зі змінами і доповненнями, від 28 грудня 2010 року N 2/47 "Про обласний бюджет на 2011 рік",  зі змінами і доповненнями:

1. Затвердити Порядок надання і використання у 2011 році коштів на фінансування Програми підтримки виробництва зерна озимого жита та гречки на 2010 - 2015 роки, що додається.

2. Визнати такими, що втратили чинність, розпорядження голови облдержадміністрації від 14 лютого 2011 року N 48 (Розпорядження N 48), від 5 серпня 2011 року N 321 (Розпорядження N 321).

3. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника голови обласної державної адміністрації В. Карпюка.

 

Голова обласної
державної адміністрації

Б. Клімчук

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження Волинської обласної державної адміністрації
22.12.2011 N 536

ПОРЯДОК
надання і використання у 2011 році коштів на фінансування Програми підтримки виробництва зерна озимого жита та гречки на 2010 - 2015 роки

1. Загальні положення

1.1. Порядок надання і використання у 2011 році коштів на фінансування Програми підтримки виробництва зерна озимого жита та гречки на 2010 - 2015 роки (далі - Порядок) розроблено відповідно до статей 20 та 91 Бюджетного кодексу України, статті 2 Закону України "Про місцеві державні адміністрації", на виконання рішень обласної ради від 22 грудня 2010 року N 2/10 "Про затвердження Програми підтримки виробництва зерна озимого жита та гречки на 2010 - 2015 роки", зі змінами і доповненнями, від 28 грудня 2010 року N 2/47 "Про обласний бюджет на 2011 рік", зі змінами і доповненнями.

1.2. Порядок регулює механізм надання і використання у 2011 році коштів на фінансування Програми підтримки виробництва зерна озимого жита та гречки на 2010 - 2015 роки.

1.3. Головним розпорядником коштів є Головне управління агропромислового розвитку облдержадміністрації.

2. Надання і використання коштів

2.1. Кошти спрямовуються сільськогосподарські підприємства незалежно від організаційно-правової форми власності та господарювання, фермерські та науково-дослідні господарства НААН України (далі - одержувачі) для надання дотації на один гектар сходів озимого жита.

2.2. Управління агропромислового розвитку райдержадміністрацій утворюють комісії з питань використання коштів у складі начальника цього управління (голова комісії), начальника районної державної насіннєвої інспекції, представників районних органів державної статистики, внутрішніх справ, управлінь держкомзему, державної контрольно-ревізійної служби (за згодою).

2.3. Комісія визначає одержувачів коштів, яким будуть надані кошти з розрахунку 100 гривень за один гектар сходів озимого жита.

2.4. Комісії, зазначеній у пункті 2.2 розділу 2 цього Порядку, подається письмова заява одержувача коштів, що посіяв озиме жито. До заяви додаються:

- спеціалізовані бухгалтерські форми первинного обліку ВСГГ-3 "Акт про використання мінеральних, органічних і бактеріальних добрив, отрутохімікатів і гербіцидів" та ВЗФГ-4 "Акт витрат насіння і садибного матеріалу";

- довідки відповідних органів державної податкової служби, Пенсійного фонду України про відсутність (наявність) простроченої більше ніж півроку заборгованості по податкових зобов'язаннях та платежах до Пенсійного фонду України;

- довідку про відсутність заборгованості з оплати праці;

- письмове зобов'язання про повернення у місячний термін до обласного бюджету коштів у разі встановлення контролюючими органами факту їх незаконного одержання, або непідтвердження площ посівів озимого жита за статистичною звітністю за формою 7-сг;

2.5. Комісія розглядає подані документи, встановлює достовірність даних, обстежує посіви, складає акт за результатами перевірки (форма додається) та приймає рішення щодо включення заявника до реєстру сільськогосподарських підприємств, фермерських, науково-дослідних господарств НААН України, що займаються виробництвом зерна озимого жита (далі - реєстр, форма додається).

2.6. Управління агропромислового розвитку райдержадміністрацій подають до Головного управління агропромислового розвитку облдержадміністрації реєстр сільськогосподарських підприємств, фермерських та науково-дослідних господарств НААН України, що займаються виробництвом зерна озимого жита і мають право на отримання коштів.

2.7. На підставі реєстрів, Головне управління агропромислового розвитку облдержадміністрації, бере бюджетні зобов'язання по загальному фонду за КФКВ 160903 "Програми в галузі сільського господарства, лісового господарства, рибальства та мисливства", КЕКВ 1310 "Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)" та здійснює видатки.

2.8. Операції, пов'язані з використанням коштів, здійснюються відповідно до Порядку казначейського обслуговування місцевих бюджетів.

3. Звітність і контроль

3.1. Фінансова звітність про використання коштів складається і подається в установленому порядку.

3.2. Відповідальність за достовірність поданих документів несуть одержувачі коштів та управління агропромислового розвитку райдержадміністрацій, за цільове використання коштів - Головне управління агропромислового розвитку облдержадміністрації згідно з чинним законодавством.

3.3. Головне управління агропромислового розвитку облдержадміністрації в місячний термін після закінчення бюджетного періоду подає Головному фінансовому управлінню облдержадміністрації звіт за встановленою ним формою.

3.4. Контроль за цільовим та ефективним використанням коштів згідно з цим Порядком здійснюють Головне управління агропромислового розвитку облдержадміністрації.

 

Додаток
до пункту 2.5 Розділу 2 Порядку

АКТ
обстеження стану посівів озимого жита врожаю _____ року
___ району
від "___" 20__ року

Комісія в складі начальника управління агропромислового розвитку районної державної адміністрації __
                                                                                                     (ініціали та прізвище)

начальника районної державної насіннєвої інспекції ______
                                                                                                                                                             (ініціали та прізвище)
представника районного управління держкомзему _______
                                                                                                                                                              (ініціали та прізвище)
представника районного органу внутрішніх справ _______
                                                                                                                                                              (ініціали та прізвище)
представника районного органу державної статистики ___
                                                                                                                                                              (ініціали та прізвище)
представника державної контрольно-ревізійної служби району ________
                                                                                                                                                              (ініціали та прізвище)
провела обстеження посівів озимого жита під урожай 20__ року й
установила, що в ___________
                                                                                 (назва підприємства), адреса, код згідно ЄДРПОУ)
__
посіяно озиме жито на площі                       __________ га;
отримано сходи озимого жита на площі     __________ га.

Комісія прийняла рішення про включення до Реєстру для надання дотації на посів в обсязі _________ гектарів.

Начальника управління агропромислового розвитку райдержадміністрації ___________
М. П.                                                                                                                                                                (підпис)

Начальник районної державної насіннєвої інспекції ______
М. П.                                                                                                                                                                (підпис)

представник районного управління держкомзему ________
                                                                                                                                                                 (ініціали та прізвище)
представник районного органу внутрішніх справ ________
                                                                                                                                                                 (ініціали та прізвище)
представник районного органу державної статистики ____
                                                                                                                                                                 (ініціали та прізвище)
представник державної контрольно-ревізійної служби району _________
                                                                                                                                                                 (ініціали та прізвище)

 

Додаток
до пункту 2.5 Розділу 2 Порядку

РЕЄСТР
сільськогосподарських підприємств, фермерських та науково-дослідних господарств НААН України, що займаються виробництвом зерна озимого жита і мають право на отримання коштів

станом на ___ 20__ року
по ________ району

N
з/п

Назва підприємства

Р/р, назва банку, МФО

Код згідно з ЄДРПОУ (ідентифікаційний номер)

Площа, на якій отримано сходи озимого жита, гектарів

Сума, гривень

1

2

3

4

5

6

1

 

 

 

 

 

...

 

 

 

 

 

Разом

 

 

 

 

 

Начальник управління
агропромислового розвитку
райдержадміністрації

 
 
___
(підпис)

 
 
______
(ініціали та прізвище)

 

М. П.

 

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали