МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 22 грудня 2011 року N 948

Про затвердження Порядку надання одноразової адресної грошової допомоги випускникам вищих навчальних закладів, які здобули освіту за напрямами і спеціальностями медичного та фармацевтичного профілів

Наказ скасовано як такий, що не пройшов процедуру державної реєстрації в Міністерстві юстиції України(згідно з наказом Міністерства охорони здоров'я України від 14 лютого 2012 року N 120) (Наказ N 120)

На виконання абзацу першого пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України від 11.05.2011 N 524 "Питання оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери" (Постанова N 524) наказую:

1. Затвердити Порядок надання одноразової адресної грошової допомоги випускникам вищих навчальних закладів, які здобули освіту за напрямами і спеціальностями медичного та фармацевтичного профілів (далі - Порядок), що додається.

2. Керівникам вищих навчальних закладів державної та комунальної форм власності незалежно від підпорядкування забезпечити укладення договорів з випускниками згідно з Порядком.

3. Керівникам вищих навчальних закладів державної форми власності, що підпорядковані Міністерству охорони здоров'я України (далі - МОЗ України) та Міністерству освіти і науки, молоді та спорту України (далі - МОНмолодьспорт), Міністерству оборони України, щороку до 25 листопада подавати зазначеним міністерствам списки випускників, яким має бути виплачена одноразова адресна грошова допомога.

Керівникам вищих навчальних закладів комунальної форми власності щороку до 25 листопада подавати Міністерству охорони здоров'я Автономної Республіки Крим, управлінням охорони здоров'я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій списки випускників, яким має бути виплачена одноразова адресна грошова допомога.

4. Департаменту кадрової політики, освіти, науки та запобігання корупції МОЗ України щороку опрацьовувати пропозиції, подані вищими навчальними закладами, які підпорядковані МОЗ України, і подавати узагальнену інформацію до Департаменту фінансово-ресурсного забезпечення МОЗ України для визначення обсягу асигнувань та здійснення відповідного фінансування.

5. Міністерству охорони здоров'я Автономної Республіки Крим, Міністерству освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, управлінням охорони здоров'я та управлінням освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій щороку визначати обсяги асигнувань для здійснення відповідного фінансування.

6. Департаменту фінансово-ресурсного забезпечення МОЗ України забезпечити в установленому порядку подання наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

7. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

 

Міністр

О. В. Аніщенко

ПОГОДЖЕНО:

 

Заступник Міністра
фінансів України

С. О. Рибак

Заступник Міністра освіти і
науки, молоді та спорту України -
керівник апарату

П. М. Куліков

Голова Профспілки працівників
охорони здоров'я України

В. М. Коваль

Перший заступник
Міністра оборони України

О. М. Олійник

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства охорони здоров'я України
22.12.2011 N 948

ПОРЯДОК
надання одноразової адресної грошової допомоги випускникам вищих навчальних закладів, які здобули освіту за напрямами і спеціальностями медичного та фармацевтичного профілів

1. Одноразова адресна грошова допомога (далі - Допомога) у п'ятикратному розмірі мінімальної заробітної плати надається випускникам вищих навчальних закладів, які здобули освіту за напрямами і спеціальностями медичного та фармацевтичного профілів та уклали на строк не менше як три роки договір (далі - Договір) про роботу:

- у закладах охорони здоров'я державної та комунальної форм власності, що розташовані у сільській місцевості та селищах міського типу, на посадах медичних та фармацевтичних працівників (незалежно від найменування посад);

- в інших закладах охорони здоров'я державної та комунальної форм власності на посадах лікарів загальної практики - сімейних лікарів, лікарів-педіатрів дільничних і лікарів-терапевтів дільничних.

Форма Договору про роботу випускників, які навчались за рахунок бюджетних коштів за державним замовленням у вищих навчальних закладах, яким буде надаватись Допомога, затверджується окремим наказом Міністерства охорони здоров'я України (далі - МОЗ України).

2. Допомога надається:

- випускникам денної форми навчання, які навчалися за рахунок бюджетних коштів за державним замовленням у вищих навчальних закладах I - II рівнів акредитації державної та комунальної форм власності незалежно від підпорядкування;

- випускникам денної форми навчання, які навчалися за рахунок бюджетних коштів за державним замовленням у вищих навчальних закладах III - IV рівнів акредитації державної та комунальної форм власності незалежно від підпорядкування і яким після закінчення інтернатури присвоєно кваліфікацію лікаря (провізора) - спеціаліста певного фаху.

3. Кількість випускників вищих навчальних закладів державної форми власності, яким надаватиметься Допомога, встановлюється МОЗ України, Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України (далі - МОНмолодьспорт) та Міністерством оборони України на підставі списків таких випускників, поданих вищими навчальними закладами I - IV рівнів акредитації.

Кількість випускників вищих навчальних закладів комунальної форми власності, яким надаватиметься Допомога, встановлюється Міністерством охорони здоров'я Автономної Республіки Крим, управліннями охорони здоров'я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій на підставі списків, поданих вищими навчальними закладами I - IV рівнів акредитації комунальної форми власності незалежно від підпорядкування.

4. Після опрацювання поданих списків МОЗ України, МОНмолодьспорт та Міністерство оборони України затверджують кількість випускників та обсяг допомоги, що надається в межах асигнувань, передбачених у Державному бюджеті України на зазначені цілі, розподіляють (перерозподіляють) бюджетні призначення для виплати Допомоги між підпорядкованими цим міністерствам вищими навчальними закладами.

Міністерство охорони здоров'я Автономної Республіки Крим, управління охорони здоров'я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій затверджують кількість випускників, яким надається Допомога, та в межах коштів, врахованих на цю мету у міжбюджетних трансфертах між державним бюджетом та місцевими бюджетами, розподіляють суми між вищими навчальними закладами I - IV рівнів акредитації комунальної форми власності незалежно від підпорядкування.

5. Нарахування Допомоги здійснюється у вищому навчальному закладі на підставі наказу, що видається після затвердження кількості випускників, яким надається допомога, та на підставі поданої випускником щороку до 10 жовтня заяви про надання Допомоги, копій трудової книжки та Договору. Виплата Допомоги здійснюється до кінця поточного року.

6. До 15 лютого наступного за звітним року вищі навчальні заклади I - IV рівнів акредитації, які виплачували Допомогу, звітують перед органом вищого рівня щодо проведеної виплати.

7. У разі відмови випускника без поважних причин приступити до роботи за призначенням, звільнення його з ініціативи адміністрації за порушення трудової дисципліни чи звільнення за власним бажанням до закінчення трирічного терміну від початку роботи за місцем призначення отримувач Допомоги зобов'язаний повернути суму фактично одержаної допомоги у вищий навчальний заклад, де була здійснена виплата, згідно з Договором. Вищий навчальний заклад повертає зазначені кошти до державного бюджету.

8. До 25 березня наступного за звітним року МОНмолодьспорт та Міністерство оборони України, у підпорядкуванні яких є вищі навчальні заклади I - IV рівнів акредитації, управління охорони здоров'я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій інформують МОЗ України, а МОЗ України узагальнену інформацію подає до Міністерства фінансів України щодо проведеної виплати.

 

Директор Департаменту
фінансово-ресурсного забезпечення

О. І. Левицький

Заступник директора
Департаменту кадрової політики,
освіти, науки та запобігання корупції

І. І. Фещенко

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали