ВОЛИНСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 30.09.2011 р. N 388

Про затвердження порядку надання та використання у 2011 році коштів субвенції з обласного бюджету місцевим бюджетам на часткове здешевлення вартості штучного осіменіння корів та телиць в особистих селянських господарствах

Відповідно до статей 2, 7, 20, 91 Бюджетного кодексу України, статті 2 Закону України "Про місцеві державні адміністрації", на виконання рішень обласної ради від 22 березня 2006 року N 26/15 "Про Програму розвитку особистих селянських господарств на 2006 - 2010 роки", термін дії якої продовжено у 2011 році рішенням обласної ради від 28 грудня 2010 року N 2/37, та від 28 грудня 2010 року N 2/47 "Про обласний бюджет на 2011 рік":

1. Затвердити порядок надання та використання у 2011 році коштів субвенції з обласного бюджету місцевим бюджетам на часткове здешевлення вартості штучного осіменіння корів та телиць в особистих селянських господарствах, що додається.

2. Покласти на управління агропромислового розвитку районних державних адміністрацій вирішення організаційних питань, пов'язаних з реалізацією Програми розвитку особистих селянських господарств на 2006 - 2010 роки.

3. Визнати такими, що втратили чинність, розпорядження голови облдержадміністрації від 15 лютого 2011 року N 52, від 21 квітня 2011 року N 177 та розпорядження першого заступника голови облдержадміністрації від 29 липня 2011 року N 312 (Розпорядження N 312).

4. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника голови обласної державної адміністрації В. Карпюка.

 

Голова обласної
державної адміністрації

Б. Клімчук

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження Волинської обласної державної адміністрації
30.09.2011 N 388

ПОРЯДОК
надання та використання у 2011 році коштів субвенції з обласного бюджету місцевим бюджетам на часткове здешевлення вартості штучного осіменіння корів та телиць в особистих селянських господарствах

1. Загальні положення

1.1. Порядок надання та використання коштів субвенції з обласного бюджету місцевим бюджетам на часткове здешевлення вартості штучного осіменіння корів та телиць в особистих селянських господарствах (далі - Порядок) розроблений відповідно до статей 2, 7, 20, 91 Бюджетного кодексу України, статті 2 Закону України "Про місцеві державні адміністрації", на виконання рішення обласної ради від 22 березня 2006 року N 26/15 "Про Програму розвитку особистих селянських господарств на 2006 - 2010 роки", термін дії якої продовжено у 2011 році рішенням обласної ради від 28 грудня 2010 року N 2/37, рішення обласної ради від 28 грудня 2010 року N 2/47 "Про обласний бюджет на 2011 рік".

1.2. Порядок визначає і регулює механізм надання і використання у 2011 році коштів субвенції з обласного бюджету місцевим бюджетам на часткове здешевлення вартості штучного осіменіння корів та телиць в особистих селянських господарствах (далі - субвенція).

2. Надання і використання коштів субвенції з обласного бюджету

2.1. Пропозиції щодо розподілу коштів субвенції між районними бюджетами формує Головне управління агропромислового розвитку облдержадміністрації відповідно до чисельності поголів'я корів в особистих селянських та фермерських господарствах на початок року.

2.2. Управління агропромислового розвитку райдержадміністрацій забезпечують підготовку пропозицій відповідним районним державним адміністраціям щодо розподілу коштів субвенції між сільськими (селищними, міськими) радами відповідно чисельності поголів'я корів в особистих селянських та фермерських господарствах на початок року.

2.3. Кошти субвенції спрямовуються особистим селянським господарствам за проведене штучне осіменіння корів та телиць у суб'єкта, який надає такі послуги незалежно від форми власності і господарювання (далі - суб'єкт) з розрахунку 30 гривень за одне осіменіння з 1 січня по 31 липня 2011 року та 50 гривень - з 1 серпня 2011 року.

2.4. Суб'єкти, що надають власникам тварин послуги з штучного осіменіння, складають реєстр (форма додається) та подають його сільській (селищній, міській) раді.

2.5. Сільський (селищний, міський) голова затверджує перелік особистих селянських господарств на виплату коштів за проведене штучне осіменіння корів та телиць відповідно до надання послуг із штучного осіменіння корів у визначених пунктом 2.3 сумах.

На підставі цього переліку сільські (селищні, міські) ради беруть бюджетні зобов'язання по загальному фонду заКФКВ 160903 "Програми в галузі сільського господарства, лісового господарства, рибальства та мисливства", КЕКВ 1310 "Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)" у межах помісячного розпису субвенції та до 20 числа відповідного місяця подають реєстри фінансовим органам райдержадміністрацій (форма додається).

Фінансові органи райдержадміністрацій забезпечують перевірку даних реєстрів зареєстрованим зобов'язанням та до 22 числа відповідного місяця надсилають їх Головному фінансовому управлінню облдержадміністрації.

2.6. Головне фінансове управління облдержадміністрації до 26 числа відповідного місяця здійснює перерахування коштів субвенції на відповідні рахунки районних бюджетів, відкриті в органах державного казначейства.

Отримані районними бюджетами суми субвенції протягом одного операційного дня перераховуються на рахунки сільських (селищних, міських) рад, відкриті в органах державного казначейства, для здійснення відповідних видатків.

2.7. Сільські (селищні, міські) ради виплачують особистим селянським господарствам кошти за проведене штучне осіменіння корів та телиць шляхом виплати за разовими дорученнями або відомостями через установи банків або готівкою через касу сільської (селищної, міської) ради у межах помісячного розпису асигнувань загального фонду бюджету на відповідний бюджетний період.

2.8. Виходячи з фактичного використання коштів субвенції, управління агропромислового розвитку райдержадміністрацій готують пропозиції райдержадміністраціям щодо перерозподілу субвенції між сільськими (селищними, міськими) бюджетами, Головне управління агропромислового розвитку облдержадміністрації - пропозиції обласній державній адміністрації щодо перерозподілу субвенції між районними бюджетами.

2.9. Невикористані відповідно до цього Порядку кошти субвенції з обласного бюджету підлягають поверненню на рахунок обласного бюджету не пізніше останнього робочого дня бюджетного періоду.

2.10. Операції, пов'язані з використанням коштів субвенції, здійснюються відповідно до Порядку казначейського обслуговування місцевих бюджетів.

3. Звітність і контроль

3.1. Фінансова звітність про використання коштів субвенції складається і подається в установленому порядку.

3.2. Відповідно до законодавства відповідальність за достовірність поданих документів несуть сільські (селищні, міські) голови та суб'єкти, що надають послуги з штучного осіменіння, за цільове використання коштів субвенції - відповідальні особи сільських (селищних, міських) рад.

3.3. Сільські (селищні, міські) ради до 5 числа місяця, що настає за звітним, подають управлінню агропромислового розвитку райдержадміністрації інформацію про використання коштів субвенції (форма додається).

3.4. Управління агропромислового розвитку райдержадміністрацій щомісяця до 15 числа, що настає за звітним, подають Головному управлінню агропромислового розвитку облдержадміністрації звіт за встановленою ним формою.

3.5. Контроль за цільовим та ефективним використанням коштів субвенції згідно з цим Порядком здійснюють Головне управління агропромислового розвитку облдержадміністрації та управління агропромислового розвитку райдержадміністрацій.

 

Додаток
до пункту 2.7 Розділу 2 Порядку

РЕЄСТР
наданих послуг з штучного осіменіння

___________
(назва підприємства, що надає послуги)
по __
(назва сільської (селищної, міської) ради)
за _________ 2011 року
(місяць)

N
з/п

Прізвище, ім'я та по батькові, адреса ОСГ

Ідентифікаційний код

Банківські реквізити, р/р, МФО (при оплаті по перерахунку)

Дата осіменіння

Підпис техніка штучного осіменіння

Підпис власника тварини

1

2

3

4

5

6

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Керівник підприємства

_______
(підпис)

П. І. Б.

М. П.

 

 

Сільський (селищний, міський) голова

_______
(підпис)

П. І. Б.

 

Додаток
до пункту 2.8 Розділу 2 Порядку

РЕЄСТР
фактично нарахованих сум видатків за рахунок субвенції з обласного бюджету місцевим бюджетам на часткове здешевлення вартості штучного осіменіння корів та телиць в особистих селянських господарствах по КФКВ 160903, КЕКВ 1310

за січень - _________ 2011 року
по району

Назва адміністративно-
територіальної одиниці

Передбачено розписом на звітний період

Фактично нараховано (зареєстровано фінансових зобов'язань)

Перераховано коштів одержувачам

Залишок на рахунках у фінансовому управлінні та сільському (селищному, міському) бюджеті

Кредиторська заборгованість к. 6 = (к. 3 - к. 4 - к. 5)

1

2

3

4

5

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього

 

 

 

 

 

Сільський (селищний, міський) голова

_______

П. І. Б.

 

Додаток
до пункту 3.3 Розділу 3 Порядку

ІНФОРМАЦІЯ
про використання коштів субвенції з обласного бюджету місцевим бюджетам за проведене штучне осіменіння корів, телиць в особистих селянських господарствах

за __________ 2011 року
по ___________
(назва сільської (селищної, міської) ради)

N
з/п

Прізвище, ім'я та по батькові

Населений пункт

Сума виплати за проведене штучне осіменіння, грн.

нарахована

виплачена

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Керівник підприємства

_______
(підпис)

П. І. Б.

М. П.

 

 

Сільський (селищний, міський) голова

_______
(підпис)

П. І. Б.

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали