ВОЛИНСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 08.06.2011 р. N 243

Про затвердження Порядку надання та використання у 2011 році коштів субвенції з обласного бюджету місцевим бюджетам на виплату дотації особистим селянським господарствам, де утримується три і більше корів

Із змінами і доповненнями, внесеними розпорядженням Волинської обласної державної адміністрації від 17 серпня 2011 року N 336 (Розпорядження N 336)

Відповідно до статей 2, 20, 91 Бюджетного кодексу України, статті 2 Закону України "Про місцеві державні адміністрації", на виконання рішень обласної ради від 22 березня 2006 року N 26/15 "Про Програму розвитку особистих селянських господарств на 2006 - 2010 роки", зі змінами та доповненнями, від 28 грудня 2010 року N 2/47 "Про обласний бюджет на 2011 рік", зі змінами та доповненнями:

1. Затвердити Порядок надання та використання у 2011 році коштів субвенції з обласного бюджету місцевим бюджетам на виплату дотації особистим селянським господарствам, де утримується три і більше корів, що додається.

2. Покласти на головне управління агропромислового розвитку облдержадміністрації (Ю. Горбенко) та районні державні адміністрації вирішення організаційних питань, пов'язаних з реалізацією Програми розвитку особистих селянських господарств на 2006 - 2010 роки зі змінами і доповненнями.

3. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника голови обласної державної адміністрації В. Карпюка.

 

Голова обласної
державної адміністрації

Б. Клімчук

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження Волинської обласної державної адміністрації
08.06.2011 N 243

ПОРЯДОК
надання та використання у 2011 році коштів субвенції з обласного бюджету місцевим бюджетам на виплату дотації особистим селянським господарствам, де утримується три і більше корів

1. Загальні положення

1.1. Порядок надання та використання у 2011 році коштів субвенції з обласного бюджету місцевим бюджетам на виплату дотації особистим селянським господарствам, де утримується три і більше корів (далі - Порядок), розроблений відповідно до статей 2, 20, 91 Бюджетного кодексу України, статті 2 Закону України "Про місцеві державні адміністрації", на виконання рішень обласної ради від 22 березня 2006 року N 26/15 "Про Програму розвитку особистих селянських господарств на 2006 - 2010 роки" зі змінами та доповненнями, від 28 грудня 2010 року N 2/47 "Про обласний бюджет на 2011 рік" зі змінами та доповненнями.

1.2. Порядок визначає та регулює механізм надання і використання у 2011 році коштів субвенції з обласного бюджету місцевим бюджетам на виплату дотації особистим селянським господарствам, де утримується три і більше корів (далі - субвенція).

1.3. Головними розпорядниками коштів сільських, селищних, міських бюджетів є виконавчі комітети відповідних місцевих рад. Одержувачами дотацій є власники особистих селянських господарств.

2. Надання і використання коштів субвенції з обласного бюджету

2.1. Пропозиції щодо розподілу коштів субвенції між районними бюджетами формує головне управління агропромислового розвитку облдержадміністрації відповідно до наявного поголів'я корів в особистих селянських господарствах, на яке поширюється дотація особистим селянським господарствам, де утримується три і більше корів (далі - дотація).

2.2. Управління агропромислового розвитку райдержадміністрацій формують пропозиції щодо розподілу коштів субвенції між сільськими (селищними, міськими) радами відповідно до наявного поголів'я корів в особистих селянських господарствах, на яке поширюється ця дотація.

2.3. Кошти субвенції спрямовуються особистим селянським господарствам (далі - ОСГ) на надання дотації за наявне поголів'я корів в особистих селянських господарствах, які станом на 1 січня 2011 року утримували три і більше корів. Розмір дотації визначається з розрахунку 100 грн. на одну наявну корову, але не більше двох тисяч гривень на одне особисте селянське господарство.

2.4. Для отримання дотації власник ОСГ подає у сільську (селищну, міську) раду наступні документи: (Розпорядження N 336)

(абзац перший пункту 2.4 із змінами, внесеними згідно з розпорядженням Волинської обласної державної адміністрації від 17.08.2011 р. N 336) (Розпорядження N 336)

- заяву на ім'я сільського (селищного, міського) голови про виплату дотації. У заяві передбачається зобов'язання про повернення до бюджету отриманих коштів у разі зменшення поголів'я корів станом на 1 січня наступного року без умотивованих висновків ветеринарного лікаря, дані щодо ознайомлення з порядком використання коштів субвенції;

- копії паспортів та довідки про присвоєння ідентифікаційного коду фізичній особі;

- копії паспортів ВРХ (корів) та ветеринарних карток до них на наявні корови.

2.5. Сільський (селищний, міський) голова формує реєстр ОСГ, яким виплачується дотація (далі - реєстр; форма додається) у межах затверджених асигнувань. Реєстр формується у порядку черговості надходження заяв на виплату дотації. (Розпорядження N 336)

(пункт 2.5 із змінами, внесеними згідно з розпорядженням Волинської обласної державної адміністрації від 17.08.2011 р. N 336) (Розпорядження N 336)

2.6. На підставі реєстру сільські (селищні, міські) ради реєструють бюджетні зобов'язання по загальному фонду за КФКВ 160903 "Програми в галузі сільського господарства, лісового господарства, рибальства та мисливства" КЕКВ 1310 "Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)" у межах затверджених асигнувань та щомісяця, до 21 числа подають управлінню агропромислового розвитку райдерж-адміністрації реєстри фактично нарахованих сум видатків по КФКВ 160903, КЕКВ 1310 за рахунок субвенції з обласного бюджету місцевим бюджетам на виплату дотації особистим селянським господарствам, де утримується три і більше корів (далі - реєстр фактично нарахованих сум; форма додається).

2.7. На підставі отриманих реєстрів фактично нарахованих сум управління агропромислового розвитку райдержадміністрацій складають зведені реєстри та надсилають їх головному управлінню агропромислового розвитку облдержадміністрації до 21 числа місяця, наступного за звітним.

2.8. Для проведення фінансування субвенції з обласного бюджету головне управління агропромислового розвитку облдержадміністрації до 22 числа місяця, наступного за звітним, подає зведений реєстр фактично нарахованих сум у розрізі районів головному фінансовому управлінню облдержадміністрації (форма додається).

2.9. Головне фінансове управління облдержадміністрації звіряє дані реєстрів з обсягами зареєстрованих зобов'язань за звітний період та до 26 числа відповідного місяця здійснює перерахування коштів субвенції на відповідні рахунки районних бюджетів, відкриті в органах державного казначейства.

Отримані районними бюджетами суми субвенції протягом одного операційного дня перераховуються на рахунки сільських (селищних, міських) рад, відкриті в органах державного казначейства, для здійснення відповідних видатків.

2.10. Сільські (селищні, міські) ради здійснюють виплату дотації ОСГ за разовими дорученнями або відомостями через установи банків або готівкою через касу сільської (селищної, міської) ради у межах помісячного розпису асигнувань загального фонду бюджету на відповідний бюджетний період.

2.11. Виходячи з фактичного використання коштів субвенції, сільські (селищні, міські) ради готують та подають управлінням агропромислового розвитку райдержадміністрацій пропозиції щодо внесення змін до обсягу субвенції.

Управління агропромислового розвитку райдержадміністрацій готують пропозиції щодо перерозподілу субвенції між сільськими (селищними, міськими) бюджетами, головне управління агропромислового розвитку облдержадміністрації - пропозиції щодо перерозподілу субвенції між районними бюджетами.

2.12. Невикористані відповідно до цього Порядку кошти субвенції з обласного бюджету підлягають поверненню на рахунок обласного бюджету не пізніше останнього робочого дня бюджетного періоду.

2.13. У випадку зменшення поголів'я корів станом на 1 січня 2012 року без вмотивованих висновків ветеринарного лікаря власники ОСГ повертають до бюджету отримані кошти протягом трьох місяців

2.14. Операції, пов'язані з використанням коштів субвенції, здійснюються відповідно до Порядку казначейського обслуговування місцевих бюджетів.

3. Звітність і контроль

3.1. Фінансова звітність про використання коштів субвенції складається і подається в установленому порядку.

3.2. Відповідальність за достовірність поданих документів та цільове використання коштів субвенції несуть сільські (селищні, міські) ради.

3.3. Сільські (селищні, міські) ради до 5 числа місяця, що настає за звітним, подають управлінню агропромислового розвитку райдержадміністрації інформацію про використання коштів субвенції.

3.4. Управління агропромислового розвитку райдержадміністрацій щомісяця, до 15 числа, подають головному управлінню агропромислового розвитку облдержадміністрації звіт про використання коштів.

3.5. Контроль за цільовим та ефективним використанням коштів субвенції згідно з цим Порядком здійснюють головне управління агропромислового розвитку облдержадміністрації та управління агропромислового розвитку райдержадміністрацій.

 

До пункту 2.5 розділу 2
Порядку

РЕЄСТР
особистих селянських господарств, яким виплачується дотація
по _____
(назва сільської (селищної, міської) ради)
за ___________ 2011 року
(місяць)

N з/п

Прізвище, ім'я та по батькові, адреса ОСГ

Ідентифікаційний код

Ідентифікаційний N корови

Сума до відшкодування, грн.

1

2

3

4

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сільський (селищний, міський) голова

_______
(підпис)

П. І. Б.

 

М. П.

 

 

До пункту 2.6 розділу 2
Порядку

РЕЄСТР ФАКТИЧНО НАРАХОВАНИХ СУМ
видатків по КФКВ 160903 КЕКВ 1310 за рахунок субвенції з обласного бюджету місцевим бюджетам на виплату дотації особистим селянським господарствам, де утримується три і більше корів
за ___________ 20____ року по __________ сільській (селищній, міській) раді

грн.

Передбачено розписом на рік

Фактично нарахована сума до сплати

Перераховано коштів одержувачам

Залишок на рахунках у головних розпорядників коштів

Кредиторська заборгованість к. 5 = (к. 2 - к. 3 - к. 4)

1

2

3

4

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сільський (селищний, міський) голова

_________
П. І. Б.

 

М. П.

 

До пунктів 2.7 та 2.8 розділу 2
Порядку

РЕЄСТР ФАКТИЧНО НАРАХОВАНИХ СУМ
видатків по КФКВ 160903 КЕКВ 1310 за рахунок субвенції з обласного бюджету місцевим бюджетам на виплату дотації особистим селянським господарствам, де утримується три і більше корів
за ___________ 20____ року по __________ району (області)

грн.

Назва адміністративно-територіальної одиниці

Передбачено розписом на рік

Фактично нарахована сума до сплати

Перераховано коштів одержувачам

Залишок на рахунках у головних розпорядників коштів

Кредиторська заборгованість к. 6 = (к. 3 - к. 4 - к. 5)

1

2

3

4

5

6

Район

 

 

 

 

 

...

 

 

 

 

 

....

 

 

 

 

 

Усього по району (області):

 

 

 

 

 

Начальник головного управління агропромислового розвитку облдержадміністрації (райдержадміністрації)

________
П. І. Б.

 

М. П.

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали