Додаткова копія: Про затвердження Порядку надання та виплати одноразової адресної допомоги родинам, родичі яких загинули під час проведення антитерористичної операції

Про затвердження Порядку надання та виплати одноразової адресної допомоги родинам, родичі яких загинули під час проведення антитерористичної операції

Розпорядження Львівської обласної державної адміністрації
від 27 квітня 2018 року N 368/0/5-18

Зареєстровано в Головному територіальному управлінні юстиції у Львівській області
03 травня 2018 р. за N 28/1902

Відповідно до статей 6, 23 та 39 Закону України "Про місцеві державні адміністрації", рішень Львівської обласної ради про обласний бюджет Львівської області на відповідний рік та від 05 грудня 2017 року N 552 "Про затвердження Комплексної програми соціальної підтримки у Львівській області учасників АТО та їхніх родин, бійців-добровольців АТО, а також родин Героїв Небесної Сотні на 2018 - 2020 роки", з метою реалізації державної політики щодо соціального захисту родин, родичі яких загинули під час проведення антитерористичної операції:

1. Затвердити Порядок надання і виплати одноразової адресної допомоги родинам, родичі яких загинули під час проведення антитерористичної операції, що додається.

2. Департаменту фінансів Львівської обласної державної адміністрації профінансувати видатки.

3. Департаменту соціального захисту населення Львівської обласної державної адміністрації:

3.1. Забезпечити цільове використання коштів.

3.2. Подати це розпорядження на державну реєстрацію до Головного територіального управління юстиції у Львівській області.

3.3. Забезпечити офіційне опублікування цього розпорядження в засобах масової інформації.

4. Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження голови Львівської обласної державної адміністрації від 05 лютого 2016 року N 54/0/5-16 "Про затвердження Порядку надання і виплати одноразової адресної допомоги сім'ям, родичі яких загинули під час проведення АТО" (Розпорядження N 54/0/5-16), зареєстроване Головним територіальним управлінням юстиції у Львівській області 10 лютого 2016 року за N 4/1726.

5. Розпорядження набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

6. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника голови Львівської обласної державної адміністрації відповідно до розподілу функціональних обов'язків.

 

Голова

О. М. Синютка

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження Львівської обласної державної адміністрації
27 квітня 2018 року N 368/0/5-18

Зареєстровано
в Головному територіальному управлінні юстиції у Львівській області
03 травня 2018 р. за N 28/1902

ПОРЯДОК
надання і виплати одноразової адресної допомоги родинам, родичі яких загинули під час проведення антитерористичної операції

1. Цей Порядок визначає механізм призначення і виплати одноразової адресної допомоги родинам, родичі яких загинули під час проведення антитерористичної операції (далі - допомога), за рахунок коштів, передбачених в обласному бюджеті, в рамках реалізації Комплексної програми соціальної підтримки у Львівській області учасників АТО та їхніх родин, бійців-добровольців АТО, а також родин Героїв Небесної Сотні на 2018 - 2020 роки, затвердженої рішенням Львівської обласної ради від 05 грудня 2017 року N 552.

Законодавчою та нормативною основою цього Порядку є Бюджетний кодекс України, закони України "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про військовий обов'язок і військову службу", "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей", Указ Президента України від 14 квітня 2014 року N 405/2014 "Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 13 квітня 2014 року "Про невідкладні заходи щодо подолання терористичної загрози і збереження територіальної цілісності України" (Указ N 405/2014), рішення Львівської обласної ради про затвердження показників обласного бюджету на відповідний рік, інші законодавчі та нормативні акти, що регулюють відносини у відповідній сфері.

2. Право на отримання допомоги мають дружина (чоловік), діти, батьки та утриманці загиблого (померлого), зниклого безвісти, оголошеного померлим учасника антитерористичної операції, які на день його смерті, дату винесення відповідного рішення суду про визнання особи зниклою безвісти або оголошення особи померлою, відповідно, і на момент звернення зареєстровані та фактично проживають у Львівській області.

3. Допомога призначається у разі:

3.1. Якщо смерть учасника антитерористичної операції настала:

під час виконання обов'язків військової служби або внаслідок захворювання, пов'язаного з виконанням ним обов'язків військової служби та/або із захистом Батьківщини;

у період проходження військової служби або внаслідок захворювання чи нещасного випадку, що мав місце в період проходження ним військової служби;

під час виконання обов'язків в інших утворених відповідно до законів України військових формуваннях, правоохоронних органах спеціального призначення, які залучені до проведення та забезпечення антитерористичної операції;

під час безпосередньої участі в антитерористичній операції у складі добровольчих формувань.

3.2. Якщо довгий термін про учасника антитерористичної операції нічого не відомо та згідно з рішенням суду особа визнана зниклою безвісти або оголошена померлою.

4. Допомога виплачується особі/особам з числа осіб, визначених пунктом 2 цього Порядку (далі - заявник/отримувач), у розмірі 100000 (сто тисяч) гривень (без оподаткування).

У випадку звернення двох і більше заявників/отримувачів, визначених пунктом 2 цього Порядку, рішення щодо виплати та суми виплати кожній особі приймається постійною комісією з питань охорони здоров'я, материнства, соціального захисту Львівської обласної ради.

5. Для отримання допомоги заявник/отримувач подає до органу соціального захисту населення за зареєстрованим місцем проживання/перебування (надалі - орган соціального захисту населення) заяву встановленої форми (додаток 1 до Порядку).

5.1. До заяви додаються:

копії сторінок паспорта заявника допомоги, на яких зазначено його прізвище, ім'я, по батькові та місце реєстрації;

копію реєстраційного номера облікової картки платника податків (крім фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовились від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків);

реквізити особового банківського рахунку.

5.2. Крім документів, визначених підпунктом 5.1 Порядку, додатково подаються такі документи:

1) у разі здійснення опіки або піклування над дітьми загиблого (померлого), зниклого безвісти, оголошеного померлим учасника антитерористичної операції подається копія рішення районної державної адміністрації, виконавчого органу міської, сільської, селищної ради або суду про встановлення над дитиною-сиротою, дитиною, позбавленою батьківського піклування, опіки, піклування;

2) у разі подачі заяви на допомогу особами, які не були членами сім'ї загиблого (померлого), зниклого безвісти, оголошеного померлим учасника антитерористичної операції, але перебували на його утриманні, подається копія рішення суду або нотаріально посвідченого правочину, що підтверджуватиме факт перебування заявника на утриманні загиблого (померлого), зниклого безвісти, оголошеного померлим учасника антитерористичної операції;

3) для виплати одноразової грошової допомоги батькам загиблого (померлого), зниклого безвісти, оголошеного померлим учасника антитерористичної операції подається копія свідоцтва про народження учасника антитерористичної операції;

4) для виплати одноразової грошової допомоги дружині (чоловікові) загиблого (померлого), зниклого безвісти, оголошеного померлим учасника антитерористичної операції подається копія свідоцтва про шлюб;

5) для виплати одноразової грошової допомоги дитині загиблого (померлого), зниклого безвісти, оголошеного померлим учасника антитерористичної операції подається копія свідоцтва про народження дитини;

6) для отримання допомоги з підстав, передбачених підпунктом 3.1 пункту 3 Порядку, подається:

копія документа, що свідчить про причини та обставини смерті учасника антитерористичної операції;

копія свідоцтва про смерть учасника антитерористичної операції;

7) для отримання допомоги з підстав, передбачених підпунктом 3.2 пункту 3 Порядку, подається копія рішення суду про визнання розшукуваних осіб безвісно відсутніми / зниклими безвісти або оголошеними померлими та копія свідоцтва про смерть відповідно.

6. У разі виникнення обставин, що можуть вплинути на надання допомоги (зміна місця проживання, банківських реквізитів тощо), одержувач повідомляє орган соціального захисту населення в десятиденний термін з дня виникнення таких обставин.

7. Залежно від обставин справи, за бажанням (згодою) заявника можуть подаватися інші документи.

8. Копії документів, що додаються до заяви, засвідчуються заявником або органом соціального захисту населення.

9. Орган соціального захисту населення за місцем реєстрації / фактичного проживання заявника допомоги протягом десяти робочих днів з дня подачі повного пакету документів, зазначених у пункті 5 цього Порядку, перевіряє документи на відповідність із вимогами цього Порядку та скеровує до департаменту соціального захисту населення обласної державної адміністрації для подальшого прийняття рішення.

10. Скерування документів щодо виплати допомоги здійснюється супровідним листом органу соціального захисту населення.

11. У разі скерування документів щодо виплати допомоги у супровідному листі органу соціального захисту населення обов'язково зазначається вичерпний перелік спірних питань стосовно призначення допомоги.

12. Рішення про призначення або відмову у призначенні соціальної виплати приймається:

1) департаментом соціального захисту населення облдержадміністрації (за відсутності спірних питань стосовно призначення соціальної виплати).

Рішення департаментом соціального захисту населення облдержадміністрації оформляється письмовим наказом директора.

2) постійною комісією з питань охорони здоров'я, материнства, соціального захисту Львівської обласної ради (у разі відсутності згоди між особами, які подали звернення на виплату допомоги) та інших спірних питань.

Рішення постійної комісії з питань охорони здоров'я, материнства, соціального захисту Львівської обласної ради приймається на її засіданні, яке проводиться за участі представників Львівської обласної державної адміністрації, та оформляється протоколом, витяг з якого скеровується до органу соціального захисту населення через департамент соціального захисту населення Львівської обласної державної адміністрації.

Заявник може оскаржити рішення про відмову в порядку, визначеному законодавством.

13. Департамент соціального захисту населення облдержадміністрації після прийняття рішення щодо виплати допомоги формує списки одержувачів допомоги, який погоджується головами постійних комісій з питань охорони здоров'я, материнства, соціального захисту і з питань бюджету, соціально-економічного розвитку Львівської обласної ради.

На підставі погоджених списків наказом директора департаменту оформляється виплата допомоги.

14. Допомога виплачується департаментом соціального захисту населення облдержадміністрації шляхом перерахування коштів на особовий рахунок одержувача, відкритий в установі уповноваженого банку.

15. Фінансування видатків на виплату допомоги здійснюється за рахунок коштів, передбачених департаменту соціального захисту населення облдержадміністрації за КПКВК 0813242 "Інші заходи у сфері соціального захисту населення і соціального забезпечення".

16. З обласного бюджету кошти виділяються департаментом фінансів облдержадміністрації в межах зареєстрованих розпорядником коштів бюджетних зобов'язань в органах Державної казначейської служби відповідно до замовлення департаменту соціального захисту населення облдержадміністрації.

 

Додаток 1
до Порядку про надання і виплати одноразової адресної допомоги родинам, родичі яких загинули під час проведення антитерористичної операції
(пункт 5)

___
___
             (повне найменування органу соціального
                                    захисту населення)
___
                     (прізвище, ім'я, по батькові заявника)
___

Місце реєстрації / фактичного проживання
___

Контактний телефон _______

ЗАЯВА

Прошу призначити та виплатити мені допомогу як ___
__
__
(дружині (чоловікові), дитині, батьку (матері) загиблого (померлого), зниклого безвісти, оголошеного померлим)

учасника антитерористичної операції

До заяви долучаю:

__
__
__
__

Я усвідомлюю, що наведені мною відомості про соціальний статус, які вплинули або могли вплинути на встановлення права на одноразову допомогу, будуть перевірені згідно з законодавством України.

Я попереджений(а), що:

підставами для відмови мені у наданні адресної грошової допомоги є подання мною документів, які містять свідомо неправдиві дані.

Я даю згоду на обробку персональних даних, що необхідні для призначення допомоги.

Одноразову допомогу родинам, родичі яких загинули під час проведення антитерористичної операції, не отримував(ла).

___ 20__ року

______
(підпис заявника)

 

Директор департаменту соціального
захисту населення облдержадміністрації

Н. О. Кузяк
 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали