Про затвердження Порядку направлення дітей до дитячих закладів оздоровлення та відпочинку за рахунок коштів обласного бюджету

Розпорядження Миколаївської обласної державної адміністрації
від 12 березня 2012 року N 62-р

Зареєстровано в Головному управлінні юстиції у Миколаївській області
21 березня 2012 р. за N 9/1859

Відповідно до статей 2, 39 Закону України "Про місцеві державні адміністрації", статті 7 Закону України "Про оздоровлення та відпочинок дітей", пункту 5 Порядку направлення дітей до дитячих закладів оздоровлення та відпочинку за рахунок коштів державного бюджету, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 липня 2009 року N 734, з метою упорядкування діяльності щодо дотримання вимог законодавства стосовно підбору та направлення дітей до оздоровчих закладів області місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування:

1. Затвердити Порядок направлення дітей до дитячих закладів оздоровлення та відпочинку за рахунок коштів обласного бюджету (далі - Порядок), що додається.

2. Управлінню у справах сім'ї та молоді Миколаївської обласної державної адміністрації (далі - облдержадміністрації) (Жуку М. В.) довести Порядок до відома районних державних адміністрацій та виконавчих комітетів міських (міст обласного значення) рад та забезпечити опублікування цього розпорядження в засобах масової інформації.

3. Доручити головам районних державних адміністрацій та запропонувати міським (міст обласного значення) головам забезпечити дотримання вимог Порядку при підборі та направленні дітей на оздоровлення та відпочинок за рахунок коштів обласного бюджету.

4. Це розпорядження набирає чинності з дня його опублікування в засобах масової інформації.

5. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника голови облдержадміністрації Іванцову Н. Б.

 

Голова облдержадміністрації

М. П. Круглов


 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження Миколаївської обласної державної адміністрації
12.03.2012 N 62-р

Зареєстровано
в Головному управлінні юстиції у Миколаївській області
21 березня 2012 р. за N 9/1859


ПОРЯДОК
направлення дітей до дитячих закладів оздоровлення та відпочинку за рахунок коштів обласного бюджету

I. Загальні положення

1.1. Цей Порядок визначає організацію підбору та направлення дітей на оздоровлення та відпочинок до дитячих закладів оздоровлення та відпочинку за рахунок коштів обласного бюджету.

1.2. До дитячих закладів оздоровлення та відпочинку направляються діти віком від 7 до 18 років.

1.3. За рахунок коштів обласного бюджету здійснюється оздоровлення та відпочинок дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки:

дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування;

дітей із багатодітних та малозабезпечених сімей;

дітей-інвалідів за відсутності медичних протипоказань та здатних до самообслуговування;

дітей, батьки яких загинули від нещасних випадків на виробництві або під час виконання службових обов'язків;

дітей, які постраждали внаслідок стихійного лиха, техногенних аварій, катастроф;

дітей, які перебувають на диспансерному обліку;

талановитих та обдарованих дітей - переможців міжнародних, всеукраїнських;

обласних, міських, районних олімпіад, конкурсів, фестивалів, змагань, спартакіад;

відмінників навчання;

дітей, які є лідерами дитячих громадських організацій;

дітей дитячих творчих колективів та спортивних команд;

дітей працівників агропромислового комплексу та соціальної сфери села.

1.4. Дитина має право на безоплатне та пільгове забезпечення за рахунок коштів обласного бюджету путівкою до дитячого закладу один раз на рік за умови, що така путівка не надавалась їй поточного року за рахунок коштів державного чи місцевого бюджетів.

1.5. Безпосередній підбір, розподіл путівок і направлення дітей на оздоровлення та відпочинок забезпечують відділи (управління) у справах сім'ї, молоді та спорту районних державних адміністрацій (далі - райдержадміністрацій) та міських (міст обласного значення) рад.

1.6. За умови особистого звернення батьків чи осіб, що їх замінюють, до Миколаївської обласної державної адміністрації (далі - облдержадміністрації) або до управління у справах сім'ї та молоді Миколаївської облдержадміністрації щодо оздоровлення дитини, такі звернення за умови відповідності поданих документів цьому Порядку та наявності путівок враховуються управлінням у справах сім'ї та молоді Миколаївської облдержадміністрації при розподілі путівок до дитячих закладів оздоровлення та відпочинку.

1.7. Дітям, їх батькам або особам, що їх супроводжують, путівки не видаються.

1.8. Дитячі заклади оздоровлення та відпочинку, в які направляються діти, що потребують особливої соціальної уваги та підтримки, визначаються управлінням у справах сім'ї та молоді Миколаївської облдержадміністрації за результатами проведення державних закупівель (конкурсних торгів) відповідно до законодавства України.

II. Механізм розподілу путівок до дитячих закладів оздоровлення та відпочинку

2.1. Придбані управлінням у справах сім'ї та молоді Миколаївської облдержадміністрації за рахунок коштів обласного бюджету послуги з оздоровлення та відпочинку дітей спрямовуються для забезпечення оздоровлення та відпочинку дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки, визначених у пункті 1.3 розділу I цього Порядку.

2.2. Управління у справах сім'ї та молоді Миколаївської облдержадміністрації здійснює розподіл путівок до дитячих закладів оздоровлення та відпочинку між відділами (управліннями) у справах сім'ї, молоді та спорту райдержадміністрацій та міських (міст обласного значення) рад у розрізі адміністративно-територіальних одиниць відповідно до загальної кількості дітей шкільного віку на кожній території з урахуванням кількості дітей пільгових категорій.

2.3. Розподіл путівок до дитячих закладів оздоровлення та відпочинку затверджується наказом начальника управління у справах сім'ї та молоді Миколаївської облдержадміністрації окремо на кожну зміну.

2.4. Управління у справах сім'ї та молоді Миколаївської облдержадміністрації письмово інформує відділи (управління) у справах сім'ї, молоді та спорту райдержадміністрацій та міських (міст обласного значення) рад про кількість путівок на відповідну зміну із зазначенням дати початку та закінчення зміни.

2.5. У разі виникнення обставин, що унеможливлюють направлення з району (міста) доведеної кількості дітей на оздоровлення та відпочинок, відповідний відділ (управління) у справах сім'ї, молоді та спорту райдержадміністрації або міської (міста обласного значення) ради письмово повідомляє про це управління у справах сім'ї та молоді Миколаївської облдержадміністрації не пізніше 3 днів до початку зміни.

Вивільнені таким чином путівки розподіляються серед інших районів та міст області.

III. Процедура надання путівок до дитячих закладів оздоровлення та відпочинку

3.1. Відділи (управління) у справах сім'ї, молоді та спорту райдержадміністрацій та міських (міст обласного значення) рад розподіляють путівки серед дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки у межах квот, визначених управлінням у справах сім'ї та молоді Миколаївської облдержадміністрації, для відповідної територіальної одиниці (району, міста).

При вирішенні питання щодо першочерговості оздоровлення та відпочинку дітей враховується соціальний статус дитини і матеріальне становище сім'ї, в якій вона виховується.

3.2. Діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування; діти із багатодітних та малозабезпечених сімей; діти-інваліди (за відсутності медичних протипоказань та здатні до самообслуговування); діти, батьки яких загинули від нещасних випадків на виробництві або під час виконання службових обов'язків; діти, які постраждали внаслідок стихійного лиха, техногенних аварій, катастроф мають першочергове право на отримання путівки до дитячого закладу оздоровлення та відпочинку.

3.3. Відділи (управління) у справах сім'ї, молоді та спорту райдержадміністрацій та міських (міст обласного значення) рад складають списки дітей за встановленою формою згідно з додатком 1, формують відповідні пакети документів, зазначені у підпунктах 4.1.1 - 4.1.14 пункту 4.1 розділу IV цього Порядку, та зберігають їх протягом 3 років.

3.4. Списки дітей, які направляються на оздоровлення та відпочинок подаються відділами (управліннями) у справах сім'ї, молоді та спорту райдержадміністрацій та міських (міст обласного значення) рад до управління у справах сім'ї та молоді Миколаївської облдержадміністрації не пізніше 5 днів до початку зміни.

3.5. Сформовані у відповідності з вимогами підпунктів 4.1.1 - 4.1.14 пункту 4.1 розділу IV цього Порядку пакети документів подаються до управління у справах сім'ї та молоді Миколаївської облдержадміністрації за 3 дні до початку зміни.

IV. Перелік документів, необхідних для отримання путівок до дитячих закладів оздоровлення та відпочинку

4.1. Для вирішення питання про направлення дитини до дитячого оздоровчого закладу відділи (управління) у справах сім'ї, молоді та спорту райдержадміністрацій та міських (міст обласного значення) рад забезпечують надання таких документів:

4.1.1. Для дітей-сиріт:

Заява опікуна (піклувальника).

Копія свідоцтва про народження дитини.

Копія свідоцтва про смерть обох батьків або рішення органу опіки та піклування про надання дитині відповідного статусу.

Медична довідка за формою 079/о.

4.1.2 Для дітей, позбавлених батьківського піклування:

Заява опікуна (піклувальника).

Копія свідоцтва про народження дитини.

Копія рішення суду про позбавлення батьків батьківських прав або рішення органу опіки та піклування про надання дитині статусу позбавленої батьківського піклування.

Медична довідка за формою 079/о.

4.1.3. Для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які виховуються в дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях:

Заява одного з прийомних батьків або батьків-вихователів.

Копія свідоцтва про народження дитини.

Копія рішення про створення прийомної сім'ї.

Копія рішення суду про позбавлення батьків батьківських прав (копія) або рішення органу опіки та піклування про надання дитині відповідного статусу.

Довідка про реєстрацію місця проживання або місця перебування.

Медична довідка за формою 079/о.

4.1.4. Для дітей із малозабезпечених сімей:

Заява одного з батьків.

Копія свідоцтва про народження дитини.

Довідка органу соціального захисту про призначення державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям.

Медична довідка за формою 079/о.

4.1.5. Для дітей із багатодітних сімей:

Заява одного з батьків.

Копія свідоцтва про народження дитини.

Довідка про склад сім'ї (три та більше неповнолітніх членів сім'ї).

Копія посвідчення дитини з багатодітної сім'ї.

Медична довідка за формою 079/о.

4.1.6. Для дітей-інвалідів:

Заява одного з батьків.

Копія свідоцтва про народження дитини.

Копія медичного висновку про дитину-інваліда віком до 18 років.

Медична довідка за формою 079/о.

4.1.7. Для дітей, батьки яких загинули від нещасного випадку на виробництві або під час виконання службових обов'язків:

Заява одного з батьків.

Копія свідоцтва про народження дитини.

Довідка з місця роботи загиблого про підтвердження причини смерті або копія іншого документа, який підтверджує належність дитини до зазначеної категорії.

Медична довідка за формою 079/о.

4.1.8. Для дітей, які постраждали внаслідок стихійного лиха, техногенних аварій, катастроф:

Заява одного з батьків.

Копія свідоцтва про народження дитини.

Копія документа уповноваженого органу, що підтверджує факт настання стихійного лиха, техногенної аварії чи катастрофи.

Медична довідка за формою 079/о.

4.1.9. Для дітей, які перебувають на диспансерному обліку:

Заява одного з батьків.

Копія свідоцтва про народження дитини.

Медична довідка, яка підтверджує перебування дитини на диспансерному обліку.

Медична довідка за формою 079/о.

4.1.10. Для талановитих та обдарованих дітей - переможців міжнародних, всеукраїнських, обласних, міських, районних олімпіад, конкурсів, фестивалів, змагань, спартакіад:

Заява одного з батьків.

Копія свідоцтва про народження дитини.

Копія посвідчення, диплома, грамоти або іншого документа, що підтверджує відповідні досягнення, звання лауреата, дипломанта, переможця олімпіади, конкурсу, фестивалю, змагання, спартакіади міжнародного, всеукраїнського, обласного, міського, районного рівнів (1 - 3 особисте чи командне місце), отримані упродовж останніх 3 років.

Медична довідка за формою 079/о.

4.1.11. Для відмінників навчання:

Заява одного з батьків.

Копія свідоцтва про народження дитини.

Копії табелів за останні два роки, завірені печаткою навчального закладу.

Медична довідка за формою 079/о.

4.1.12. Для дітей, які є лідерами дитячих громадських організацій:

Заява одного з батьків.

Копія свідоцтва про народження дитини.

Клопотання керівного органу громадської організації про надання дитині путівки до дитячого закладу оздоровлення та відпочинку.

Медична довідка за формою 079/о.

4.1.13. Для дитячих творчих колективів та спортивних команд:

Список дитячого творчого колективу, спортивної команди, завірений керівником закладу, до якого належать дитячий творчий колектив, спортивна команда.

Копії свідоцтв про народження дітей.

Копія посвідчення, диплома, грамоти або іншого документа, що підтверджує відповідні досягнення, звання лауреата, дипломанта, переможця олімпіади, конкурсу, фестивалю, змагання, спартакіади міжнародного, всеукраїнського, обласного, міського, районного рівнів (1 - 3 особисте чи командне місце), отримані упродовж останніх 3 років.

Медичні довідки за формою 079/о.

4.1.14. Для дітей працівників агропромислового комплексу та соціальної сфери села:

Заява одного з батьків.

Копія свідоцтва про народження дитини.

Довідка про реєстрацію місця проживання або місця перебування.

Довідка з місця роботи одного з батьків.

Медична довідка за формою 079/о.

4.2. Медична довідка за формою 079/о повинна містити наступні відомості: про групу по фізкультурі, режим оздоровлення, епідемічне оточення за місцем проживання, профілактичні щеплення, відсутність інфекційних хвороб, педикульоз. Ці медичні довідки передаються управлінням у справах сім'ї та молоді Миколаївської облдержадміністрації в дитячий заклад оздоровлення та відпочинку в перший день оздоровчої зміни.

4.3. Зазначені у підпунктах 4.1.1 - 4.1.14 пункту 4.1 розділу IV цього Порядку документи не потребують нотаріального засвідчення.

4.4. Копії документів засвідчуються керівниками відділів (управлінь) у справах сім'ї, молоді та спорту райдержадміністрацій та виконавчих комітетів міських (міст обласного значення) рад, які направляють дітей на оздоровлення та відпочинок.

4.5. В заяві батьків, опікунів (піклувальників) або інших законних представників дитини обов'язково має бути зазначено про те, що дитина поточного року за рахунок коштів державного та місцевого бюджетів не оздоровлювалась.

V. Організація проїзду до дитячого закладу оздоровлення та відпочинку і у зворотному напрямку

5.1. Організація проїзду організованих груп дітей до дитячого закладу оздоровлення та відпочинку і у зворотному напрямку здійснюється управлінням у справах сім'ї та молоді Миколаївської облдержадміністрації спільно з дитячими закладами оздоровлення та відпочинку, до яких направляються діти.

5.2. Управління у справах сім'ї та молоді Миколаївської облдержадміністрації визначає місце, дату та час збору дітей, які направляються до дитячого закладу оздоровлення та відпочинку на відповідну зміну і доводить зазначену інформацію до відділів (управлінь) у справах сім'ї, молоді та спорту райдержадміністрацій та міських (міст обласного значення) рад, а також інформує про дату та час прибуття дітей із дитячого оздоровчого закладу.

Місце збору дітей, які направляються до дитячого закладу оздоровлення та відпочинку, і місце прибуття дітей після закінчення зміни мають збігатися.

5.3. Відділи (управління) у справах сім'ї, молоді та спорту райдержадміністрацій та міських (міст обласного значення) рад доводять інформацію про місце, дату та час збору дітей для відправлення до дитячого закладу оздоровлення та відпочинку до батьків, опікунів (піклувальників) або інших законних представників, а також інформують батьків, опікунів (піклувальників) або інших законних представників про дату та час прибуття дітей з оздоровчого закладу.

Проїзд дітей до визначеного місця збору та у зворотному напрямку здійснюється за рахунок коштів батьків, опікунів (піклувальників) або інших законних представників.

5.4. Керівники відділів (управлінь) у справах сім'ї, молоді та спорту райдержадміністрацій та міських (міст обласного значення) рад несуть персональну відповідальність за вчасне повідомлення батьків, опікунів (піклувальників) або інших законних представників про місце, дату та час збору дітей, які направляються до дитячого закладу оздоровлення та відпочинку, а також про дату та час прибуття дітей із закладу.

VI. Звітність про використання путівок та контроль за дотриманням вимог порядку направлення дітей до дитячих закладів оздоровлення та відпочинку

6.1. Керівники відділів (управлінь) у справах сім'ї, молоді та спорту райдержадміністрацій та міських (міст обласного значення) рад несуть персональну відповідальність за підбір, розподіл та направлення дітей на оздоровлення та відпочинок, а також за формування списків дітей та відповідного пакета документів, необхідного для отримання путівки відповідно до вимог цього Порядку.

6.2. У разі встановлення порушень вимог цього Порядку щодо оформлення необхідного пакета документів, визначених підпунктами 4.1.1 - 4.1.14 пункту 4.1 розділу IV цього Порядку, відповідні діти до дитячого закладу оздоровлення та відпочинку не направляються.

У разі встановлення, що дитина, яка направляється до дитячого закладу оздоровлення та відпочинку, прибула без відповідного медичного обстеження або з медичними протипоказаннями, з неналежним чином оформленою медичною довідкою, така дитина до дитячого закладу оздоровлення та відпочинку не приймається і відбуває до місця проживання з особою, що її супроводжувала.

Рішення про подальше використання в установленому порядку такої путівки приймає управління у справах сім'ї та молоді Миколаївської облдержадміністрації.

6.3. У разі встановлення факта видачі путівки з порушенням вимог чинного законодавства та цього Порядку відділи (управління) у справах сім'ї, молоді та спорту райдержадміністрацій та міських (міст обласного значення) рад в місячний строк з дня виявлення такого факта вживають заходів щодо повернення коштів у розмірі повної вартості безкоштовно наданої путівки та перераховують зазначені кошти на рахунок управління у справах сім'ї та молоді Миколаївської облдержадміністрації.

6.4. Щороку, до 1 вересня відділи (управління) у справах сім'ї, молоді та спорту райдержадміністрацій та міських (міст обласного значення) рад надають управлінню у справах сім'ї та молоді Миколаївської облдержадміністрації звіт про дітей, які направлялись до дитячих закладів оздоровлення та відпочинку за встановленою формою згідно з додатком 2.

 

Начальник управління у справах
сім'ї та молоді Миколаївської
обласної державної адміністрації

М. В. Жук


 

Додаток 1
до Порядку направлення дітей до дитячих закладів оздоровлення та відпочинку за рахунок коштів обласного бюджету


Список
дітей, які направляються до

_________
(вказати назву закладу)

на ________ зміну
(вказати номер зміни)

з ___________ до__________ 20 року
(вказати дати початку та кінця зміни)


___
(назва району, міста)

N
з/п

Вид путівки

Прізвище, ім'я, по батькові

Дата народження

Місце навчання

Місце проживання

Батьки (або особи, які їх замінюють),
П. І. Б.

Статус дитини

1

2

3

4

5

6

7

8

 

бюджет

 

 

 

 

 

 


Заступник голови

підпис

П. І. Б.

 

М. П.

 

Виконавець, П. І. Б., тел.

 

 


 

Додаток 2
до Порядку направлення дітей до дитячих закладів оздоровлення та відпочинку за рахунок коштів обласного бюджету


ЗВІТ
про дітей, які направлялись до дитячих закладів оздоровлення та відпочинку 20__ року

___
(назва району, міста)

Назва дитячого закладу оздоров-
лення та відпочинку

Кількість дітей, направлених на оздоровлення та відпочинок по категоріям

Діти-
сироти, діти, позбавлені батьків-
ського піклування

Діти-
інваліди

Діти з багато-
дітних та малозабез-
печених сімей

Діти, постраждалі внаслідок стихійного лиха, техногенних аварій та катастроф

Діти, батьки яких загинули від нещасних випадків на виробництві або під час виконання службових обов'язків

Діти, які перебу-
вають на диспан-
серному обліку

Тала-
новиті та обдаро-
вані діти

Відмін-
ники 
навчання

Лідери дитячих громад-
ськийх органі-
зацій

Діти АПК та соціа-
льної сфери села

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всього:

 


Заступник голови

підпис

П. І. Б.

 

М. П.

 

Виконавець, П. І. Б., тел.

 

 


 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали