Шановні партнери! Всі ціни, інформація про наявність та терміни доставки документів актуальні.


Додаткова копія: Про затвердження Порядку направлення офіцерів зв'язку до Європейського поліцейського офісу

МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

29.10.2019

м. Київ

N 905

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
13 листопада 2019 р. за N 1158/34129

Про затвердження Порядку направлення офіцерів зв'язку до Європейського поліцейського офісу

Відповідно до статті 4 Закону України "Про Національну поліцію" (Закон N 580-VIII), підпунктів 32 (Постанова N 877), 33 (Постанова N 877), 38 пункту 4 Положення про Національну поліцію (Постанова N 877), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 жовтня 2015 року N 877, постанови Кабінету Міністрів України від 22 травня 2019 року N 494 "Про направлення офіцерів зв'язку до Європейського поліцейського офісу" (Постанова N 494), з метою врегулювання порядку направлення офіцерів зв'язку до Європейського поліцейського офісу

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок направлення офіцерів зв'язку до Європейського поліцейського офісу, що додається.

2. Управлінню взаємодії з Національною поліцією Міністерства внутрішніх справ України (Соколовський О. О.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

 

Міністр

А. Аваков

ПОГОДЖЕНО:

 

Голова Національної
поліції України

І. Клименко

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства внутрішніх справ України
29 жовтня 2019 року N 905

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
13 листопада 2019 р. N 1158/34129

ПОРЯДОК
направлення офіцерів зв'язку до Європейського поліцейського офісу

I. Загальні положення

1. Цей Порядок визначає механізм направлення поліцейських до Європейського поліцейського офісу (далі - Європол), м. Гаага, Королівство Нідерландів, для виконання функцій офіцерів зв'язку України (далі - офіцери зв'язку).

2. Цей Порядок розроблено відповідно до Конституції України, Угоди між Україною та Європейським поліцейським офісом про оперативне та стратегічне співробітництво, ратифікованої Законом України від 12 липня 2017 року N 2129-VIII (Закон N 2129-VIII), Закону України "Про Національну поліцію" (Закон N 580-VIII), постанови Кабінету Міністрів України від 22 травня 2019 року N 494 "Про направлення офіцерів зв'язку до Європейського поліцейського офісу" (Постанова N 494), інших актів законодавства України.

II. Порядок направлення офіцерів зв'язку

1. Направлення офіцерів зв'язку оформлюється наказом Національної поліції України. У наказі вказуються період виконання функції офіцера зв'язку із зазначенням конкретних дат його початку та закінчення, а також кількість та статус членів сім'ї кожного офіцера зв'язку, що перебуватимуть разом із ним.

2. Строк направлення офіцерів зв'язку встановлюється до трьох років.

3. Рішення про дострокове відкликання офіцерів зв'язку або продовження строку виконання функцій офіцера зв'язку оформлюється наказом Національної поліції України, про що повідомляється Європол.

4. Службові відрядження офіцерів зв'язку в межах держави перебування, а також в Україну в період виконання функцій офіцера зв'язку оформлюються наказами Національної поліції України, про що повідомляється Європол.

III. Забезпечення офіцерів зв'язку

1. На офіцерів зв'язку поширюються соціальні гарантії, передбачені законодавством України на період виконання ними функцій офіцера зв'язку.

2. Для забезпечення належних умов проживання та роботи офіцерів зв'язку на території Королівства Нідерландів під час виконання функцій офіцера зв'язку Національна поліція України:

1) закріплює за офіцерами зв'язку службові автомобілі;

2) відшкодовує грошові витрати в іноземній валюті або в гривневому еквіваленті із застосуванням валютного курсу Національного банку України, який діє на дату здійснення операції, пов'язані із соціальним страхуванням, у розмірі, що не перевищує 2500 євро на рік на кожного офіцера зв'язку та члена сім'ї (дружина/чоловік, неповнолітні діти), що перебуває разом із ним;

3) виплачує офіцерам зв'язку кошти в іноземній валюті або в гривневому еквіваленті із застосуванням валютного курсу Національного банку України, який діє на дату здійснення операції, у розмірі 5500 євро на місяць. Підставою для такої виплати є письмове підтвердження керівника структурного підрозділу Національної поліції, який координує діяльність офіцерів зв'язку, про належне виконання офіцерами зв'язку своїх завдань.

3. Національна поліція України в порядку, установленому постановою Кабінету Міністрів України від 02 лютого 2011 року N 98 "Про суми та склад витрат на відрядження державних службовців, а також інших осіб, що направляються у відрядження підприємствами, установами та організаціями, які повністю або частково утримуються (фінансуються) за рахунок бюджетних коштів" (Постанова N 98) (зі змінами) (далі - Постанова), та відповідно до Інструкції про службові відрядження в межах України та за кордон, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 13 березня 1998 року N 59, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 31 березня 1998 року за N 218/2658 (зі змінами), також відшкодовує офіцерам зв'язку:

1) витрати, пов'язані з переїздом офіцерів зв'язку до Королівства Нідерландів, а також поверненням в Україну;

2) витрати, пов'язані зі службовими відрядженнями офіцерів зв'язку в Україну або в межах держави перебування.

4. У разі службового відрядження офіцерів зв'язку в межах держави перебування Національна поліція України відшкодовує їм добові витрати в розмірі 80 відсотків суми добових витрат, визначених у додатку 1 до Постанови (Постанова N 98) для відповідної держави.

У разі, якщо строк службового відрядження офіцерів зв'язку в межах держави перебування становить одну добу, Національна поліція України відшкодовує їм добові витрати в розмірі 40 відсотків суми добових витрат, визначених у додатку 1 до Постанови (Постанова N 98) для відповідної держави.

5. У разі отримання поліцейським винагород чи інших виплат, компенсацій в іноземній валюті за місцем виконання функцій офіцера зв'язку в Європолі розміри витрат, що здійснюються за рахунок Національної поліції України, зменшуються на відповідні розміри таких винагород чи інших виплат, компенсацій.

6. Офіцери зв'язку подають до Національної поліції України авансовий звіт та документи, що підтверджують здійснені ними витрати, пов'язані зі службовим відрядженням, не пізніше останнього робочого дня місяця, наступного за місяцем, у якому здійснено таке відрядження, а в разі відрядження офіцерів зв'язку того самого місяця, у якому завершується виконання функцій офіцера зв'язку, - не пізніше робочого дня, наступного за днем повернення в Україну.

7. Офіцери зв'язку подають до Національної поліції України документи, що підтверджують здійснені ними витрати, пов'язані з їх соціальним страхуванням та соціальним страхуванням кожного члена сім'ї, який перебуває разом із ними, до 05 січня року, наступного за звітним.

IV. Організація роботи офіцерів зв'язку

1. Завданням офіцерів зв'язку в Європолі є підтримка і координація взаємодії між компетентними органами України, Європолом та компетентними органами держав - членів Європейського Союзу у сферах, віднесених до компетенції Європолу.

2. Функціональні обов'язки офіцерів зв'язку визначає начальник структурного підрозділу центрального органу управління поліції, який забезпечує реалізацію повноважень Національної поліції України як Національного контактного пункту Європолу в Україні.

3. Координацію діяльності офіцерів зв'язку здійснює структурний підрозділ центрального органу управління поліції, який забезпечує реалізацію повноважень Національної поліції України як Національного контактного пункту Європолу в Україні.

4. Контроль за діяльністю офіцерів зв'язку здійснює Голова Національної поліції України.

5. Звіти про результати своєї роботи в Європолі офіцери зв'язку подають Голові Національної поліції України до 15 січня року, наступного за звітним.

 

Начальник Управління взаємодії з
Національною поліцією Міністерства
внутрішніх справ України

О. Соколовський
 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали