МІНІСТЕРСТВО КУЛЬТУРИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 23 вересня 2011 року N 796/0/16-11

Про затвердження Порядку оформлення документів щодо застосування Міністерством культури України фінансових санкцій за порушення законодавства про охорону культурної спадщини

Відповідно до статей 5, 44, 45 Закону України "Про охорону культурної спадщини" наказую:

1. Затвердити Порядок оформлення документів щодо застосування Міністерством культури України фінансових санкцій за порушення законодавства про охорону культурної спадщини, що додається.

2. Контроль за виконанням наказу покласти на першого заступника Міністра Ю. П. Богуцького.

 

Міністр

М. А. Кулиняк

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства культури України
23.09.2011 N 796/0/16-11

ПОРЯДОК
оформлення документів щодо застосування Міністерством культури України фінансових санкцій за порушення законодавства про охорону культурної спадщини

1. Порядок оформлення документів щодо застосування Міністерством культури України фінансових санкцій за порушення законодавства про охорону культурної спадщини (далі - Порядок) визначає процедуру оформлення в Міністерстві культури України документів щодо застосування фінансових санкцій за порушення законодавства про охорону культурної спадщини.

2. Фінансові санкції за порушення законодавства про охорону культурної спадщини накладаються Міністерством культури України як центральним органом виконавчої влади у сфері охорони культурної спадщини на юридичних осіб за вчинення правопорушень, передбачених абзацами другим - п'ятим частини 1 статті 44 Закону України "Про охорону культурної спадщини" (далі - Закон).

3. Про вчинення вказаних порушень законодавства про охорону культурної спадщини особою, уповноваженою органом охорони культурної спадщини, складається Акт про вчинення порушення законодавства про охорону культурної спадщини за формою, встановленою наказом Міністерства культури і туризму України від 11.11.2010 р. N 1043/0/16-10 "Про затвердження переліків основних питань для здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) у сфері охорони культурної спадщини та уніфікованої форми акта, який складається органами охорони культурної спадщини за результатами планових перевірок".

Передача Акта та інших документів, що стосуються справи, у тому числі письмових пояснень до Акта керівника юридичної особи, стосовно якої складено Акт (у разі наявності), посадовій особі Міністерства культури України, яка має право накладати фінансові санкції, здійснюється у строк, визначений частиною другою статті 45 Закону.

4. Рішення про накладення фінансових санкцій приймається у строк, встановлений частиною третьою статті 45 Закону, і оформлюється Постановою про накладення фінансових санкцій за порушення законодавства про охорону культурної спадщини за формою згідно із додатком 1 до цього Порядку.

Розміри фінансових санкцій визначаються посадовими особами, які приймають рішення про їх накладення, в межах, визначених статтею 44 Закону, з урахуванням тяжкості вчиненого проступку та шкоди, нанесеної об'єкту культурної спадщини.

5. Постанова про накладення фінансових санкцій за порушення законодавства про охорону культурної спадщини складається у двох примірниках: перший примірник для Мінкультури, другий - протягом трьох робочих днів з дати її винесення вручається уповноваженому представнику юридичної особи або надсилається юридичній особі поштою рекомендованим відправленням.

6. Реєстрація Постанов про накладення фінансових санкцій за порушення законодавства про охорону культурної спадщини здійснюється в журналі обліку, що ведеться в паперовому та, за потреби, в електронному вигляді за формою, встановленою у додатку 2 до цього Порядку.

7. Порядок оскарження Постанови про накладення фінансових санкцій за порушення законодавства про охорону культурної спадщини та зарахування коштів, одержаних у вигляді стягнень, здійснюється в порядку, передбаченому Законом, з урахуванням листа Державного казначейства України від 16.06.2010 р. N 17-06/1516-10663 "Про зарахування фінансових санкцій до бюджету".

 

Перший заступник
голови Державної служби з питань
національної культурної спадщини,
голова комісії з ліквідації

В. В. Вечерський

 

Додаток 1
до Порядку оформлення документів щодо застосування Міністерством культури України фінансових санкцій за порушення законодавства про охорону культурної спадщини

  

МІНІСТЕРСТВО КУЛЬТУРИ УКРАЇНИ

01601, м. Київ, вул. Франка, 19
телефон 235-23-78 факс 235-32-57
Е-mail: info@mincult.gov.ua

 

"___" 20__ року

N

ПОСТАНОВА
про застосування фінансових санкцій за порушення законодавства про охорону культурної спадщиниНа підставі ___
_
_
                                      (акт про вчинення порушення законодавства про охорону культурної спадщини та інші
                                   документи та матеріали, на підставі яких винесено постанову із зазначенням дати та номера
                                                                                                         документа)
у присутності:
_
_
_
                                                          (посада, прізвище, ініціали осіб, які брали участь у розгляді справи)

ВСТАНОВЛЕНО

_
_
_
_
_
(перелік та зміст порушень, найменування і адреса підприємства (об'єднання, установи, організації), що порушило законодавство у сфері охорони культурної спадщини, адреса, банківські реквізити)

Відповідно до Закону України "Про охорону культурної спадщини"

ВИРІШЕНО:

Згідно з ______
_
                                        (норма Закону, згідно якої накладається штраф (стаття, її частина, пункт, абзац тощо)
накласти на ___
____ (далі - юридична особа)
(найменування підприємства (об'єднання, установи, організації),
на яке накладається штраф)
за ___________
_
_
                                           (перелік порушень, передбачених статтею 44 Закону, вчинених юридичною особою)
штраф у розмірі __ грн.
                                        (сума цифрами)

__ грн.
(сума літерами)

2. Зобов'язати юридичну особу сплатити у встановленому законодавством порядку штраф у зазначеному розмірі до Державного бюджету України протягом ______
                                                                                                                                                                   (термін сплати штрафу)
на р/р ________
                          (номер рахунка, на який необхідно перерахувати штраф, назва банку, код банку, номер та
_
                              найменування балансового рахунка, код класифікації доходів бюджету, символ звітності)

3. Юридична особа у 3-денний строк після сплати штрафу повинна письмово повідомити Мінкультури про сплату штрафу, зазначивши номери та дати платіжних доручень, за якими сплачено штраф.

У разі несплати штрафу він буде стягнутий у судовому порядку.

Рішення про застосування фінансових санкцій може бути оскаржене в установленому порядку.

(посада, підпис, ініціали та прізвище особи, яка винесла постанову)

М. П.

Відмітка про отримання постанови уповноваженим представником юридичної особи або про відправлення постанови рекомендованим листом

_
(Дата, посада, підпис, ініціали та прізвище особи, яка отримала постанову / дата, N квитанції)

 

Додаток 2
до Порядку оформлення документів щодо застосування Міністерством культури України фінансових санкцій за порушення законодавства про охорону культурної спадщини

ФОРМА
журналу обліку постанов про застосування фінансових санкцій

N рішення

Дата прийняття рішення

Юридична особа, щодо якої прийнято рішення

Сума фінансових санкцій (грн.)

Дата отримання рішення керівником юридичної особи/відправки постанови поштою

Термін сплати (дата)

Відмітка про сплату (дата, сума)

Судовий порядок стягнення фінансових санкцій

Примітки

Дата звернення до суду (N листа, назва суду)

N та дата рішення суду

Сума фінансових санкцій за рішенням суду (грн.)

Дата набрання чинності рішенням суду

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали