ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
ДЕПАРТАМЕНТ МИТНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ТА СТАТИСТИКИ

НАКАЗ

від 27 січня 2012 року N 16

Про затвердження Порядку опрацювання запитів на публічну інформацію в Департаменті митних інформаційних технологій та статистики

Відповідно до Закону України "Про доступ до публічної інформації" (Закон N 2939-VI), Указу Президента України від 05.05.2011 N 547/2011 "Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації" (Указ N 547/2011), постанови Кабінету Міністрів України від 25.05.2011 N 583 "Питання виконання Закону України "Про доступ до публічної інформації" в Секретаріаті Кабінету Міністрів України, центральних та місцевих органах виконавчої влади" (Постанова N 583) наказую:

1. Затвердити Порядок опрацювання запитів на публічну інформацію в Департаменті митних інформаційних технологій та статистики Державної митної служби України (далі - Порядок), що додається.

2. Відповідальність за виконання вимог Порядку покласти на керівників структурних підрозділів Департаменту митних інформаційних технологій та статистики, яким безпосередньо адресовані запити про надання інформації відповідно до пункту 1 цього наказу.

Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

 

Т. в. о. начальника Департаменту митних
інформаційних технологій та статистики

О. О. Ніколайчук

  

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ ДМІТС
27.01.2012 N 16

Порядок
опрацювання запитів на публічну інформацію в Департаменті митних інформаційних технологій та статистики

I. Загальні положення

1.1. Цей Порядок розроблено відповідно до Закону України "Про доступ до публічної інформації" (Закон N 2939-VI), постанови Кабінету Міністрів України від 25.05.2011 N 583 "Питання виконання Закону України "Про доступ до публічної інформації" в Секретаріаті Кабінету Міністрів України, центральних та місцевих органах виконавчої влади" (Постанова N 583) та наказу Держмитслужби України від 09.06.2011 N 483 "Про затвердження Порядку складання та подання запитів на публічну інформацію в державній митній службі України" (Порядок N 483).

1.2. Порядок визначає процедуру реєстрації, розгляду, підготовки та надання відповідей за запитами на публічну інформацію, які надходять до Департаменту митних інформаційних технологій та статистики (далі - ДМІТС) відповідно до норм Закону України "Про доступ до публічної інформації" (Закон N 2939-VI).

1.3. Обмеження доступу до інформації, розпорядником якої є ДМІТС, здійснюється відповідно до вимог Закону України "Про доступ до публічної інформації" (Закон N 2939-VI).

1.4. Відмова та відстрочка в задоволенні запиту на публічну інформацію в ДМІТС здійснюється у випадках, передбачених Законом України "Про доступ до публічної інформації" (Закон N 2939-VI).

1.5. Зберігання запитів на публічну інформацію та відповідей на них здійснюється відповідно до вимог Інструкції з діловодства в митній службі України, затвердженої наказом Держмитслужби України від 28.12.2002 N 747 (зі змінами), та Порядку розгляду звернень та особистого прийому громадян у Державній митній службі України, інших митних органах, спеціалізованих митних установах і організаціях, затвердженого наказом Держмитслужби України від 14.09.2009 N 855 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 06.10.2009 за N 935/16951 (зі змінами).

II. Опрацювання запитів на публічну інформацію, що надходять на ім'я начальника Департаменту митних інформаційних технологій та статистики

2.1. Письмові запити на публічну інформацію, що надходять поштою або надаються особисто від фізичних, юридичних осіб, об'єднань громадян без статусу юридичної особи, приймаються посадовими особами відділу організаційного та документального забезпечення служби організаційно-розпорядчої роботи ДМІТС.

2.2. Письмові запити на публічну інформацію від юридичних осіб, що надходять електронною поштою, приймаються та реєструються посадовими особами ДМІТС, які здійснюють приймання/відправлення електронної пошти ДМІТС.

Письмові запити на публічну інформацію від фізичних осіб та об'єднань громадян без статусу юридичної особи, що надходять електронною поштою, приймаються посадовими особами ДМІТС, які здійснюють приймання/відправлення електронної пошти ДМІТС, та реєструються посадовими особами відділу організаційного та документального забезпечення служби організаційно-розпорядчої роботи ДМІТС із зазначенням прізвища запитувача, дати надходження запиту на публічну інформацію та особистого підпису посадової особи, що прийняла запит для реєстрації та подальшого опрацювання.

2.3. Запити на публічну інформацію, що надходять за телефоном до ДМІТС, оформлюються працівниками відділу організаційного та документального забезпечення служби організаційно-розпорядчої роботи ДМІТС, за формою, наведеною у додатку 2 до Порядку складання та подання запитів на публічну інформацію в Державній митній службі України, затвердженого наказом Держмитслужби України від 09.06.2011 N 483 (Порядок N 483), обліковуються в журналі обліку запитів на публічну інформацію, які надходять до ДМІТС за телефоном (далі - Журнал обліку запитів), та передаються для реєстрації посадовим особам відділу організаційного та документального забезпечення служби організаційно-розпорядчої роботи ДМІТС. Журнал обліку запитів оформлюється за формою, наведеною у додатку 1 до цього Порядку.

2.4. Усні запити на публічну інформацію, які подаються громадянами під час особистого прийому громадян керівництвом ДМІТС, приймаються посадовими особами відділу організаційного та документального забезпечення служби організаційно-розпорядчої роботи ДМІТС та оформлюються за формою, наведеною у додатку 2 до Порядку складання та подання запитів на публічну інформацію в Державній митній службі України, затвердженого наказом Держмитслужби України від 09.06.2011 N 483 (Порядок N 483).

2.5. Реєстрація запитів на публічну інформацію здійснюється посадовими особами ДМІТС, які здійснюють приймання/відправлення електронної пошти ДМІТС, за допомогою ПІК "Канцелярія" із доповненням до реєстраційного номеру абревіатури "ПІ".

2.6. Зареєстровані запити на публічну інформацію передаються посадовими особами відділу організаційного та документального забезпечення служби організаційно-розпорядчої роботи на розгляд керівництву ДМІТС у день надходження такого запиту.

2.7. Розгляд керівництвом ДМІТС запитів на публічну інформацію здійснюється у день їх реєстрації.

2.8. Відповідно до резолюції керівництва ДМІТС запити на публічну інформацію передаються посадовими особами відділу організаційного та документального забезпечення служби організаційно-розпорядчої роботи ДМІТС за реєстраційно-контрольними картками до структурних підрозділів ДМІТС (далі - відповідальні виконавці).

2.9. Передання відповідальним виконавцям запитів на публічну інформацію здійснюється посадовими особами відділу організаційного та документального забезпечення служби організаційно-розпорядчої роботи ДМІТС не пізніше наступного робочого дня з дня реєстрації відповідного запиту.

2.10. Відповідальні виконавці опрацьовують запити на публічну інформацію, готують та оформлюють відповіді та, у разі необхідності, додаткові інформаційні матеріали, відповідно до вимог оформлення вихідних документів у ДМІТС, та забезпечують надання відповіді у строки, передбачені статтею 20 Закону України "Про доступ до публічної інформації" (Закон N 2939-VI), та у спосіб, визначений запитувачем у запиті (на поштову адресу, на електронну адресу, телефаксом або за телефоном).

Організація підготовки відповіді здійснюється згідно з пунктами 3.8 та 3.9 Порядку організації та здійснення контролю за виконанням документів у ДМІТС, затвердженого наказом ДМІТС від 11.08.2011 N 207. Оформлення відповідей здійснюється відповідно до вимог Інструкції з діловодства в митній службі України, затвердженої наказом Держмитслужби України від 28.12.2002 N 747 (зі змінами).

2.11. У разі, якщо запитувана інформація не відповідає вимогам статті 1 Закону України "Про доступ до публічної інформації" (Закон N 2939-VI), відповідальний виконавець у п'ятиденний строк надає запитувачу проміжну відповідь із обґрунтуванням про невідповідність запитуваної інформації вищезазначеним вимогам, після чого надає остаточну відповідь у визначений законодавством термін.

У разі, якщо запитувана інформація не відповідає вимогам статті 1 Закону України "Про доступ до публічної інформації" (Закон N 2939-VI), але відповідальний виконавець має можливість надати остаточну відповідь запитувачу протягом п'яти робочих днів без проміжної відповіді, ця відповідь обов'язково має містити обґрунтування невідповідності запитуваної інформації вищезазначеним вимогам.

2.12. Відповіді на інформаційні запити, які не містять публічну інформацію, реєструються в ПІК "Канцелярія" без доповнення до реєстраційного номеру абревіатури "ПІ". Одночасно, посадова особа відділу організаційного та документального забезпечення служби організаційно-розпорядчої роботи ДМІТС, що здійснює реєстрацію вихідної кореспонденції, заносить до реєстраційно-контрольної картки запитів на публічну інформацію від юридичних осіб (картотека вхідної кореспонденції ПІК "Канцелярія") у нову позицію графи "доручення по документу" слова "Примітка: не публічна інформація".

При наданні відповіді на запити від фізичних осіб, що не відповідають вимогам статті 1 Закону України "Про доступ до публічної інформації" (Закон N 2939-VI), посадовими особами відділу організаційного та документального забезпечення служби організаційно-розпорядчої роботи ДМІТС після повернення відповідальними виконавцями запитів від фізичних осіб та матеріалів щодо їх розгляду в реєстраційно-контрольні картки цих запитів (картотека звернень громадян ПІК "Канцелярія") в графу "примітки" вносяться слова "не публічна інформація".

У разі надання відповідей на інформаційні запити юридичних осіб, що зареєстровані в відділі організаційного та документального забезпечення служби організаційно-розпорядчої роботи ДМІТС, за підписом керівників відповідальних виконавців та з їх реєстраційними вихідними номерами, посадові особи, відповідальні за ведення діловодства, інформують про надання відповідей на інформаційні запити (шляхом надання її копії). Одночасно посадова особа відділу організаційного та документального забезпечення служби організаційно-розпорядчої роботи ДМІТС, заносить в реєстраційно-контрольні картки запитів на публічну інформацію від юридичних осіб (картотека вхідної кореспонденції ПІК "Канцелярія") у нову позицію графи "доручення по документу" слова "Примітка: не публічна інформація".

2.13. Підписані керівництвом ДМІТС відповіді на запити на публічну інформацію реєструються посадовими особами відділу організаційного та документального забезпечення служби організаційно-розпорядчої роботи ДМІТС, які здійснюють приймання/відправлення електронної пошти ДМІТС в ПІК "Канцелярія" із доповненням до реєстраційного номеру абревіатури "ПІ".

2.14. У разі, якщо передбачено надання відповіді на запит на публічну інформацію за телефоном, така відповідь оформлюється у вигляді листа відповідно до вимог Інструкції з діловодства в митній службі України, затвердженої наказом Держмитслужби України від 28.12.2002 N 747 (зі змінами). Відповідь реєструється належним чином за допомогою ПІК "Канцелярія" із доповненням до реєстраційного номеру абревіатури "ПІ".

Відповідь надається за телефоном ДМІТС посадовою особою відповідального виконавця та обліковується в журналі обліку відповідей на запити на публічну інформацію в ДМІТС, які надаються за телефоном (далі - Журнал обліку відповідей).

Журнал обліку відповідей оформлюється за формою, наведеною у додатку 2 до цього Порядку.

Відповіді на запити на публічну інформацію, що надаються за телефоном, зберігаються разом із запитами, на які вони надаються.

2.15. Одночасно із наданням відповідей у будь-який спосіб, визначений запитувачем (поштою, електронною поштою, факсом або за телефоном), відповідальні виконавці передають їх копії до відділу організаційного та документального забезпечення служби організаційно-розпорядчої роботи.

2.16. Відповідальність за достовірність, повноту та своєчасність надання відповіді на запит на публічну інформацію несе керівник відповідального виконавця.

2.17. Контроль за своєчасним наданням відповідей на запити на публічну інформацію фізичних та юридичних осіб здійснюється відділом організаційного та документального забезпечення служби організаційно-розпорядчої роботи контролю виконання доручень керівництва ДМІТС.

2.18. У разі, якщо запитувана інформація не відноситься до компетенції ДМІТС, але відомо який орган виконавчої влади володіє запитуваною інформацією, відповідальний виконавець надсилає запит на публічну інформацію у відповідний орган виконавчої влади за належністю для опрацювання. Одночасно із цим ДМІТС у письмовому вигляді повідомляє про це запитувача.

III. Аналіз та узагальнення роботи ДМІТС щодо забезпечення доступу до публічної інформації

4.1. Аналіз результатів роботи щодо забезпечення доступу до публічної інформації в ДМІТС здійснює відділ організаційного та документального забезпечення служби організаційно-розпорядчої роботи ДМІТС шляхом обліку копій запитів на публічну інформацію, що надходять до ДМІТС та копій відповідей на них у журналі обліку копій запитів на публічну інформацію, який оформлюється за формою, наведеною у додатку 4 до цього Порядку та шляхом опрацювання результатів роботи щодо забезпечення доступу до публічної інформації в ДМІТС.

 

Т. в. о. начальника ДМІТС

О. О. Ніколайчук

 

Додаток 1
до Порядку опрацювання запитів на публічну інформацію в Департаменті митних інформаційних технологій та статистики

Форма

Журнал обліку запитів на публічну інформацію, які надходять до ДМІТС за телефоном

Обліковий N

Дата та час надходження запиту

Інформація про запитувача (П. І. Б. - для фізичних осіб, назва/абревіатура - для юридичних осіб та об'єднань громадян, адреса, контактний телефон, електронна адреса)

Короткий зміст запиту на публічну інформацію

Відмітка про передання для реєстрації (П. І. Б., підпис посадової особи відділу організаційного та документального забезпечення та час отримання)

Примітки

1

2

3

4

5

6

 

Додаток 2
до Порядку опрацювання запитів на публічну інформацію в Департаменті митних інформаційних технологій та статистики

Форма

Журнал обліку відповідей на запити на публічну інформацію в ДМІТС, які надаються за телефоном

Обліковий N відповіді

Реєстраційний N запиту

Запитувач (П. І. Б. - для фізичних осіб, назва/абревіатура - для юридичних осіб та об'єднань громадян)

Відповідальний виконавець (назва структурного підрозділу)

Реєстраційний номер відповіді, дата та час її надання

П. І. Б. особи, що передала відповідь

Примітки

1

2

3

4

5

6

7

 

Додаток 3
до Порядку опрацювання запитів на публічну інформацію в Департаменті митних інформаційних технологій та статистики

Інформація про стан розгляду запитів на публічну інформацію, що адресовані безпосередньо керівникам структурних підрозділів ДМІТС

Назва структурного підрозділу

Загальна кількість отриманих запитів*/
кількість запитів, що не відповідають вимогам ст. 1 ЗУ "Про доступ до публічної інформації" (Закон N 2939-VI)*

Кількість запитів на публічну інформацію*

Кількість запитів, що не відповідають вимогам ст. 1 ЗУ "Про доступ до публічної інформації" (Закон N 2939-VI)*, що надійшли:

Результати розгляду запитів*

Звідки надійшли запити на інформацію (область, місто/село)

Види запитуваної інформації**

Найбільш запитувані документи (інформація)

від представників відділу ОДЗ

від громадян

від юридичних осіб

від об'єднань громадян без статусу юридичної особи

від представників відділу ОДЗ

від громадян

від юридичних осіб

від об'єднань громадян без статусу юридичної особи

кількість задоволених запитів

Кількість відмов у наданні інформації (причини відмови)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

 

/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Керівник структурного підрозділу

________
(підпис, ініціали та прізвище)


* Інформація стосується лише запитів, які були адресовані безпосередньо керівникам структурних підрозділів Департаменту митних інформаційних технологій та статистики.

** Інформація про фізичну особу; інформація довідково-енциклопедичного характеру; інформація про стан довкілля (екологічна інформація); інформація про товар (роботу, послуги); науково-технічна інформація; податкова інформація; правова інформація; статистична інформація; соціологічна інформація; інші види інформації (відповідно до Закону України "Про інформацію").

 

Додаток 4
до Порядку опрацювання запитів на публічну інформацію, в Департаменті митних інформаційних технологій та статистики

Форма

Журнал обліку копій запитів на публічну інформацію

Відомості про запит

Відомості про відповідь

Примітки

Обліковий N

Реєстраційний N і дата запиту

Спосіб надходження запиту

Інформація про запитувача

Суть запиту, вид запитуваної інформації (запитуваний документ)

Відповідальний виконавець

Термін виконання

Реєстраційний N і дата відповіді

Спосіб надання відповіді

Короткий зміст відповіді

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали