Шановні партнери! Всі ціни, інформація про наявність та терміни доставки документів актуальні.


Додаткова копія: Про затвердження Порядку оприлюднення облдержадміністрацією наборів даних, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних

ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 14.07.2016 р. N 525

Про затвердження Порядку оприлюднення облдержадміністрацією наборів даних, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних

Відповідно до Закону України "Про доступ до публічної інформації" (Закон N 2939-VI), постанови Кабінету Міністрів України від 21 жовтня 2015 року N 835 "Про затвердження Положення про набори даних, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних" (Постанова N 835):

1. Затвердити такі, що додаються:

1.1. Порядок оприлюднення облдержадміністрацією наборів даних, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних.

1.2. Перелік наборів даних, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних в апараті облдержадміністрації.

1.3. Форму паспорта набору даних, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних.

1.4. Паспорти наборів даних, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних в апараті облдержадміністрації.

2. Управлінню інформаційних технологій апарату облдержадміністрації:

2.1. Подати Державному агентству з питань електронного урядування України заяву про реєстрацію на Єдиному державному веб-порталі відкритих даних.

2.2. Забезпечити оприлюднення наборів даних на офіційній веб-сторінці облдержадміністрації та на Єдиному державному веб-порталі відкритих даних.

3. Головам райдержадміністрацій, керівникам структурних підрозділів облдержадміністрації до 26 липня 2016 року:

3.1. Призначити відповідальну особу за оприлюднення наборів даних на власних сайтах, власних сторінках, що знаходяться на офіційному веб-сайті облдержадміністрації (для тих, які не мають власного сайту), та на Єдиному державному веб-порталі відкритих даних.

3.2. Затвердити перелік наборів даних, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних у райдержадміністрації, структурному підрозділі облдержадміністрації відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 21 жовтня 2015 року N 835 "Про затвердження Положення про набори даних, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних" (Постанова N 835).

3.3. Затвердити Паспорти наборів даних, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних у райдержадміністрації, структурному підрозділі облдержадміністрації, відповідно до форми, затвердженої пунктом 1.3 цього розпорядження.

3.4. Подати Державному агентству з питань електронного урядування України заяву про реєстрацію на Єдиному державному веб-порталі відкритих даних (зразок додається).

4. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на першого заступника голови облдержадміністрації Гижка А. П.

 

Голова обласної
державної адміністрації

В. Коровій

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження Вінницької обласної державної адміністрації
14 липня 2016 року N 525

ПОРЯДОК
оприлюднення облдержадміністрацією наборів даних, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних

I. Загальні положення

1. Цей Порядок розроблено відповідно до Закону України "Про доступ до публічної інформації" (Закон N 2939-VI), постанови Кабінету Міністрів України від 21 жовтня 2015 року N 835 "Про затвердження Положення про набори даних, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних" (Постанова N 835) і визначає вимоги до організації забезпечення облдержадміністрацією оприлюднення наборів даних у формі відкритих даних та періодичність їх оновлення.

2. Управління інформаційних технологій апарату облдержадміністрації оприлюднює набори даних на офіційній веб-сторінці облдержадміністрації та на Єдиному державному веб-порталі відкритих даних протягом одного робочого дня після оприлюднення (оновлення) наборів даних розпорядників інформації на офіційному веб-сайті облдержадміністрації.

II. Набори даних

1. Набір даних - електронний документ, який містить відкриті дані та складається із структурованої сукупності однорідних значень (записів), включає поля даних та метаінформацію про них.

2. На сторінці кожного набору даних на офіційному веб-сайті облдержадміністрації розпорядником інформації розміщується:

паспорт набору даних шляхом відображення на веб-сторінці (для перегляду за допомогою веб-браузера) та шляхом розміщення електронного документа, який може бути завантажений, або за допомогою інтерфейсу прикладного програмування;

структура набору даних у форматі, що дає змогу їх автоматизовано обробляти електронними засобами (машинозчитування) з метою повторного використання (електронний документ, який може бути завантажений, або інтерфейс прикладного програмування);

набір даних в одному чи кількох форматах, визначених цим Порядком;

форма для зворотного зв'язку користувачів;

інформація щодо подальшого використання набору даних.

3. Сторінка набору даних повинна містити форму для зворотного зв'язку користувачів офіційного веб-сайту облдержадміністрації із розпорядником інформації шляхом надсилання пропозицій, відгуків тощо.

Форма для зворотного зв'язку може включати форму для залишення коментарів на сторінці набору даних, гіперпосилання на таку форму чи надіслання листа електронною поштою на адресу відповідальної особи розпорядника інформації.

4. На сторінці кожного набору даних, що оприлюднюється згідно з цим Порядком, розпорядник інформації розміщує таку інформацію:

"Відповідно до Закону України "Про доступ до публічної інформації" публічна інформація у формі відкритих даних (відкриті дані) оприлюднюється для вільного та безоплатного доступу до неї. Відкриті дані дозволені для їх подальшого вільного використання та поширення.

Будь-яка особа може вільно копіювати, публікувати, поширювати, використовувати, зокрема в комерційних цілях, у поєднанні з іншою інформацією або шляхом включення до складу власного продукту відкриті дані з обов'язковим посиланням на джерело їх отримання.

Умовою будь-якого подальшого використання відкритих даних є обов'язкове посилання на джерело їх отримання (у тому числі гіперпосилання на веб-сторінку відкритих даних розпорядника інформації).".

III. Паспорт набору даних

1. Паспорт набору даних - сукупність основних параметрів набору даних для його ідентифікації та повинен містити такі елементи:

ідентифікаційний номер набору даних;

найменування набору даних (до 254 символів);

стислий опис змісту набору даних (до 4000 символів);

відомості про мову інформації, яка міститься у наборі даних;

формат (формати), в якому доступний набір даних;

формат стиснення набору даних (за наявності такого стиснення);

дату і час першого оприлюднення набору даних;

дату і час внесення останніх змін до набору даних;

дату актуальності даних у наборі даних;

періодичність оновлення набору даних;

ключові слова, які відображають основний зміст набору даних;

гіперпосилання на набір даних (електронний документ для завантаження або інтерфейс прикладного програмування);

гіперпосилання на структуру набору даних (електронний документ для завантаження або інтерфейс прикладного програмування);

відомості про розпорядника інформації, у володінні якого перебуває набір даних;

відомості про відповідальну особу з питань доступу до публічної інформації розпорядника інформації, яка відповідає за оприлюднення інформації згідно із Законом України "Про доступ до публічної інформації" (Закон N 2939-VI) (далі - відповідальна особа розпорядника інформації), та адресу її електронної пошти.

2. Паспорт набору даних може також містити гіперпосилання на попередні версії набору даних, номери версій набору даних, а також інші елементи.

3. Структура набору даних включає опис складу (елементів) набору даних, їх формат, параметри та призначення. Структура набору даних оприлюднюється у форматах XSD, JSON, CSV або інших аналогічних форматах.

4. Для оприлюднення наборів даних використовуються такі формати:

Тип даних

Формат даних

Текстові дані

TXT, RTF, ODT*, DOC(X), PDF (з текстовим змістом, нескановане зображення), (X)HTML*

Структуровані дані

RDF*, XML*, JSON*, CSV*, XLS(X), ODS*, YAML*

Графічні дані

GIF*, TIFF, JPG (JPEG)*, PNG*

Відеодані

MPEG, MKV, AVI, FLV, MKS, MK3D

Аудіодані

MP3, WAV, MKA

Дані, розроблені з використанням програми Macromedia Flash

SWF, FLV

Архів даних

ZIP*, 7z*, Gzip*, Bzip2*

5. Під час створення нових наборів даних забезпечується використання відкритих форматів даних (формати з позначкою "*" в таблиці) та структурованих даних (формати RDF, XML, JSON, CSV).

IV. Інтерфейс прикладного програмування

1. Доступ до оприлюднених наборів даних надається за допомогою інтерфейсу прикладного програмування, якщо відповідний набір даних містить великий обсяг інформації та часто оновлюється (щотижня або частіше).

2. У разі оприлюднення державних реєстрів (інформаційних систем), функціонування яких передбачено законодавством, забезпечення доступу за допомогою інтерфейсу прикладного програмування на Єдиному державному веб-порталі відкритих даних є обов'язковим.

3. Інтерфейс прикладного програмування має забезпечувати можливість автоматизованого (без участі людини) доступу до всієї інформації оприлюдненого набору даних шляхом їх перегляду та читання (без можливості внесення змін) за запитом у цілодобовому режимі без вихідних та достовірність такої інформації на момент її запиту.

4. Не допускається припинення надання доступу до оприлюднених наборів даних за допомогою інтерфейсу прикладного програмування протягом 12 місяців з моменту початку надання доступу та з моменту прийняття облдержадміністрацією рішення про припинення надання доступу до оприлюдненого відповідного набору даних.

5. Допускається тимчасове припинення надання доступу до оприлюднених наборів даних за допомогою інтерфейсу прикладного програмування для профілактичних робіт на час, що не перевищує 24 години на місяць. Тимчасове припинення не повинно тривати понад чотири години.

V. Актуальність та систематизація наборів даних

1. Набори даних, які перебувають у володінні облдержадміністрації оновлюються та оприлюднюються щоразу із зміною даних, якщо інше не передбачено законодавством.

2. Розпорядник інформації забезпечує актуальність набору даних шляхом його оновлення не пізніше п'яти робочих днів з дня внесення змін до набору даних.

Розпорядник інформації самостійно визначає періодичність оновлення наборів даних, які перебувають у його володінні та оприлюднюються, якщо інше не передбачено законодавством. Може встановлюватися така періодичність оновлення наборів даних: більше одного разу на день; щодня; щотижня; щомісяця; щокварталу; кожні півроку; щороку; щоразу із зміною даних.

3. Оприлюднення набору даних передбачає можливість їх перегляду і завантаження без проведення додаткової авторизації, проходження автоматизованого тесту для розрізнення користувачів чи інших обмежень.

4. Розпорядник інформації забезпечує дотримання Закону України "Про доступ до публічної інформації" (Закон N 2939-VI) щодо оприлюднення наборів даних, які містять персональні дані фізичної особи.

5. Розпорядник інформації забезпечує на офіційному веб-сайті облдержадміністрації систематизацію (сортування) наборів даних за визначеними ознаками, зокрема за предметом, ключовими словами, форматом наборів даних, частотою оновлення, популярністю наборів даних серед користувачів, а також можливість пошуку серед наборів даних.

VI. Реєстр наборів даних

1. На офіційному веб-сайті облдержадміністрації розміщується реєстр наборів даних у формі систематизованого переліку наборів даних, який дає змогу ідентифікувати кожен з оприлюднених наборів даних, отримати їх головні параметри, зокрема гіперпосилання, для доступу до набору даних в Інтернеті.

2. Реєстр наборів даних розміщується шляхом відображення на веб-сторінці "Доступ до публічної інформації" (для перегляду за допомогою веб-браузера) та шляхом розміщення електронного документа, який може бути завантажений, або приєднання за допомогою інтерфейсу прикладного програмування.

3. Реєстр наборів даних повинен містити такі відомості про кожен з наборів даних, який оприлюднений на офіційному веб-сайті облдержадміністрації:

ідентифікаційний номер набору даних;

найменування набору даних (до 254 символів);

формати, в яких доступний набір даних;

гіперпосилання на сторінку набору даних.

4. Реєстр наборів даних розміщується в одному з таких форматів, що дають змогу його автоматизовано обробляти електронними засобами (машинозчитування) з метою повторного використання: CSV, XML, JSON, RDFa, HTML Microdata або інших аналогічних форматах.

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження Вінницької обласної державної адміністрації
14 липня 2016 року N 525

ПЕРЕЛІК
наборів даних, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних в апараті облдержадміністрації

Довідник телефонів Вінницької обласної державної адміністрації.

Інформація про організаційну структуру Вінницької обласної державної адміністрації.

Звіт про використання бюджетних коштів.

Звіти, в тому числі щодо задоволення запитів на інформацію.

Річні плани закупівель.

Нормативи (нормативно-правові акти), що затверджуються головою Вінницької обласної державної адміністрації.

Правові акти, що підлягають оприлюдненню відповідно до Закону України "Про доступ до публічної інформації" (Закон N 2939-VI).

Інформація про систему обліку (реєстр) публічної інформації Вінницької обласної державної адміністрації.

Реєстри адміністративних послуг у Вінницькій області.

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження Вінницької обласної державної адміністрації
14 липня 2016 року N 525

Форма паспорта набору даних, які підлягають оприлюдненню в формі відкритих даних

Паспорт набору даних

Ідентифікаційний номер

 

Найменування набору даних

 

Опис змісту

 

Мова

 

Формати

 

Формат стиснення набору даних

 

Дата і час першого оприлюднення набору даних

 

Дата і час внесення останніх змін до набору даних

 

Дата актуальності даних у наборі даних

 

Періодичність оновлення набору даних

 

Ключові слова

 

Гіперпосилання на набір даних

 

Гіперпосилання на структуру набору даних

 

Розпорядник інформації

 

Відповідальна особа

 

Електронна адреса відповідальної особи

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження Вінницької обласної державної адміністрації
14 липня 2016 року N 525

Паспорти наборів даних, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних в апараті облдержадміністрації

Паспорт набору даних

Ідентифікаційний номер

1 - dovidnik

Найменування набору даних

Довідник телефонів Вінницької обласної державної адміністрації

Опис змісту

Довідник телефонів

Мова

українська

Формати

PDF

Формат стиснення набору даних

-

Дата і час першого оприлюднення набору даних

21.01.2016

Дата і час внесення останніх змін до набору даних

01.07.2016

Дата актуальності даних у наборі даних

01.07.2016

Періодичність оновлення набору даних

у разі потреби

Ключові слова

довідник телефонів

Гіперпосилання на набір даних

http://www.vin.gov.ua/web/vinoda.nsf/web_alldocs/DocNHJBU

Гіперпосилання на структуру набору даних

 

Розпорядник інформації

Вінницька обласна державна адміністрація

Відповідальна особа

Новікова О. М.

Електронна адреса відповідальної особи

nom@vin.gov.ua

Паспорт набору даних

Ідентифікаційний номер

2 - org_strukt

Найменування набору даних

Інформація про організаційну структуру Вінницької обласної державної адміністрації

Опис змісту

Організаційна структура

Мова

українська

Формати

PDF

Формат стиснення набору даних

-

Дата і час першого оприлюднення набору даних

21.01.2016

Дата і час внесення останніх змін до набору даних

01.07.2016

Дата актуальності даних у наборі даних

01.07.2016

Періодичність оновлення набору даних

у разі потреби

Ключові слова

Організаційна структура

Гіперпосилання на набір даних

http://vin.gov.ua/web/vinoda.nsf/webgr_view/GrC2CTN?OpenDocument&count=5&RestrictToCategory=GrC2CTN

Гіперпосилання на структуру набору даних

 

Розпорядник інформації

Вінницька обласна державна адміністрація

Відповідальна особа

Новікова О. М.

Електронна адреса відповідальної особи

novikova@vin.gov.ua

Паспорт набору даних

Ідентифікаційний номер

3 - budjet

Найменування набору даних

Звіт про використання бюджетних коштів

Опис змісту

Бюджетні кошти

Мова

українська

Формати

XLS

Формат стиснення набору даних

-

Дата і час першого оприлюднення набору даних

31.03.2015

Дата і час внесення останніх змін до набору даних

08.07.2016

Дата актуальності даних у наборі даних

08.07.2016

Періодичність оновлення набору даних

у разі потреби

Ключові слова

Бюджетні кошти

Гіперпосилання на набір даних

http://vin.gov.ua/web/vinoda.nsf/web_alldocs/Doc %D0 %94 %D0 %95 %D0 %9F %D0 %909U8FVG

Гіперпосилання на структуру набору даних

 

Розпорядник інформації

Вінницька обласна державна адміністрація

Відповідальна особа

 

Електронна адреса відповідальної особи

 

Паспорт набору даних

Ідентифікаційний номер

4 - zvit_zaput

Найменування набору даних

Звіт щодо задоволення запитів на інформацію

Опис змісту

Звіт щодо кількості запитів

Мова

українська

Формати

DOC

Формат стиснення набору даних

-

Дата і час першого оприлюднення набору даних

17.06.2011

Дата і час внесення останніх змін до набору даних

06.07.2016

Дата актуальності даних у наборі даних

06.07.2016

Періодичність оновлення набору даних

у разі потреби

Ключові слова

Запити на інформацію

Гіперпосилання на набір даних

http://www.vin.gov.ua/web/vinoda.nsf/webgr_view/GrHWGN4?OpenDocument&count=15&RestrictToCategory=GrHWGN4

Гіперпосилання на структуру набору даних

 

Розпорядник інформації

Вінницька обласна державна адміністрація

Відповідальна особа

Новікова О. М.

Електронна адреса відповідальної особи

novikova@vin.gov.ua

Паспорт набору даних

Ідентифікаційний номер

5 - zvit_zvernen

Найменування набору даних

Звіт щодо організації роботи зі зверненнями громадян

Опис змісту

Звіт щодо роботи зі зверненнями громадян

Мова

українська

Формати

DOC

Формат стиснення набору даних

-

Дата і час першого оприлюднення набору даних

05.07.2006

Дата і час внесення останніх змін до набору даних

06.01.2016

Дата актуальності даних у наборі даних

06.01.2016

Періодичність оновлення набору даних

у разі потреби

Ключові слова

Звернення громадян

Гіперпосилання на набір даних

http://www.vin.gov.ua/web/vinoda.nsf/webgr_view/Gr2BDP7?OpenDocument&count=10&RestrictToCategory=Gr2BDP7

Гіперпосилання на структуру набору даних

 

Розпорядник інформації

Вінницька обласна державна адміністрація

Відповідальна особа

Новікова О. М.

Електронна адреса відповідальної особи

novikova@vin.gov.ua

Паспорт набору даних

Ідентифікаційний номер

6 - antukor_zvit

Найменування набору даних

Звіт про результати проведених заходів щодо реалізації місцевими органами виконавчої влади Вінницької області державної антикорупційної політики

Опис змісту

звіт

Мова

українська

Формати

 

Формат стиснення набору даних

-

Дата і час першого оприлюднення набору даних

11.02.2014

Дата і час внесення останніх змін до набору даних

01.07.2016

Дата актуальності даних у наборі даних

01.07.2016

Періодичність оновлення набору даних

у разі потреби

Ключові слова

Аналітична довідка

Гіперпосилання на набір даних

http://www.vin.gov.ua/web/vinoda.nsf/web_alldocs/Doc %D0 %AF %D0 %86 %D0 %9A %D0 %929G8LMJ

Гіперпосилання на структуру набору даних

 

Розпорядник інформації

Вінницька обласна державна адміністрація

Відповідальна особа

Новікова О. М.

Електронна адреса відповідальної особи

novikova@vin.gov.ua

Паспорт набору даних

Ідентифікаційний номер

7 - zvit_econ

Найменування набору даних

Аналітична довідка економічного розвитку Вінницької області

Опис змісту

Аналітична довідка

Мова

українська

Формати

 

Формат стиснення набору даних

-

Дата і час першого оприлюднення набору даних

20.04.2005

Дата і час внесення останніх змін до набору даних

01.07.2016

Дата актуальності даних у наборі даних

01.07.2016

Періодичність оновлення набору даних

у разі потреби

Ключові слова

Аналітична довідка

Гіперпосилання на набір даних

http://www.vin.gov.ua/web/vinoda.nsf/webgr_view/GrAKCNX?OpenDocument&count=15&RestrictToCategory=GrAKCNX&start=136

Гіперпосилання на структуру набору даних

 

Розпорядник інформації

Вінницька обласна державна адміністрація

Відповідальна особа

Новікова О. М.

Електронна адреса відповідальної особи

novikova@vin.gov.ua

Паспорт набору даних

Ідентифікаційний номер

8 - zap_kor_zvit

Найменування набору даних

Про стан виконання Закону України "Про запобігання корупції" (Закон N 1700-VII) у Вінницькій області

Опис змісту

звіт

Мова

українська

Формати

 

Формат стиснення набору даних

-

Дата і час першого оприлюднення набору даних

18.07.2012

Дата і час внесення останніх змін до набору даних

01.07.2016

Дата актуальності даних у наборі даних

01.07.2016

Періодичність оновлення набору даних

у разі потреби

Ключові слова

Аналітична довідка

Гіперпосилання на набір даних

http://www.vin.gov.ua/web/vinoda.nsf/webgr_view/GrRTC88?OpenDocument&count=5&RestrictToCategory=GrRTC88&start=46

Гіперпосилання на структуру набору даних

 

Розпорядник інформації

Вінницька обласна державна адміністрація

Відповідальна особа

Новікова О. М.

Електронна адреса відповідальної особи

novikova@vin.gov.ua

Паспорт набору даних

Ідентифікаційний номер

9 - rez_zvit

Найменування набору даних

Звіт про проведене повторне відстеження результативності дії

Опис змісту

звіт

Мова

українська

Формати

 

Формат стиснення набору даних

-

Дата і час першого оприлюднення набору даних

25.01.2011

Дата і час внесення останніх змін до набору даних

01.07.2016

Дата актуальності даних у наборі даних

01.07.2016

Періодичність оновлення набору даних

у разі потреби

Ключові слова

звіт

Гіперпосилання на набір даних

http://www.vin.gov.ua/web/vinoda.nsf/webgr_view/Gr44H5A?OpenDocument&count=30&RestrictToCategory=Gr44H5A

Гіперпосилання на структуру набору даних

 

Розпорядник інформації

Вінницька обласна державна адміністрація

Відповідальна особа

Новікова О. М.

Електронна адреса відповідальної особи

novikova@vin.gov.ua

Паспорт набору даних

Ідентифікаційний номер

10 - zakupivli

Найменування набору даних

Річний план закупівель Вінницької обласної державної адміністрації на 2016 рік

Опис змісту

Річний план закупівель

Мова

українська

Формати

DOC

Формат стиснення набору даних

-

Дата і час першого оприлюднення набору даних

18.04.2016

Дата і час внесення останніх змін до набору даних

18.04.2016

Дата актуальності даних у наборі даних

18.04.2016

Періодичність оновлення набору даних

у разі потреби

Ключові слова

Річний план закупівель

Гіперпосилання на набір даних

http://www.vin.gov.ua/web/vinoda.nsf/web_alldocs/Doc %D0 %9B %D0 %9C %D0 %9B %D0 %A7A95J2C

Гіперпосилання на структуру набору даних

 

Розпорядник інформації

Вінницька обласна державна адміністрація

Відповідальна особа

Новікова О. М.

Електронна адреса відповідальної особи

novikova@vin.gov.ua

Паспорт набору даних

Ідентифікаційний номер

11 - normat

Найменування набору даних

Розпорядження голови Вінницької обласної державної адміністрації про затвердження нормативів

Опис змісту

розпорядження

Мова

українська

Формати

 

Формат стиснення набору даних

-

Дата і час першого оприлюднення набору даних

12.03.2015

Дата і час внесення останніх змін до набору даних

12.03.2015

Дата актуальності даних у наборі даних

12.03.2015

Періодичність оновлення набору даних

У разі потреби

Ключові слова

розпорядження

Гіперпосилання на набір даних

http://vin.gov.ua/web/vinoda.nsf/web_alldocs/Doc %D0 %9B %D0 %9C %D0 %9B %D0 %A79UNGMF

Гіперпосилання на структуру набору даних

 

Розпорядник інформації

Вінницька обласна державна адміністрація

Відповідальна особа

Новікова О. М.

Електронна адреса відповідальної особи

novikova@vin.gov.ua

Паспорт набору даних

Ідентифікаційний номер

12 - roz

Найменування набору даних

Розпорядження голови Вінницької обласної державної адміністрації

Опис змісту

розпорядження

Мова

українська

Формати

 

Формат стиснення набору даних

-

Дата і час першого оприлюднення набору даних

 

Дата і час внесення останніх змін до набору даних

01.07.2016

Дата актуальності даних у наборі даних

01.07.2016

Періодичність оновлення набору даних

У разі потреби

Ключові слова

розпорядження

Гіперпосилання на набір даних

http://www.vin.gov.ua/web/vinoda.nsf/webgr_view/Gr68F7P?OpenDocument&count=5&RestrictToCategory=Gr68F7P

Гіперпосилання на структуру набору даних

 

Розпорядник інформації

Вінницька обласна державна адміністрація

Відповідальна особа

Новікова О. М.

Електронна адреса відповідальної особи

novikova@vin.gov.ua

Паспорт набору даних

Ідентифікаційний номер

13 - systema obliku

Найменування набору даних

Інформація про систему обліку (реєстр) публічної інформації Вінницької обласної державної адміністрації

Опис змісту

Інформація про систему обліку

Мова

українська

Формати

 

Формат стиснення набору даних

-

Дата і час першого оприлюднення набору даних

20.04.2005

Дата і час внесення останніх змін до набору даних

01.07.2016

Дата актуальності даних у наборі даних

01.07.2016

Періодичність оновлення набору даних

щоденно

Ключові слова

Інформація про систему обліку

Гіперпосилання на набір даних

http://www.vin.gov.ua/web/vinoda.nsf/webgr_view/pb?OpenDocument&count=0&RestrictToCategory=GrZ4KWV

Гіперпосилання на структуру набору даних

 

Розпорядник інформації

Вінницька обласна державна адміністрація

Відповідальна особа

Новікова О. М.

Електронна адреса відповідальної особи

novikova@vin.gov.ua

Паспорт набору даних

Ідентифікаційний номер

14-admin_poslugy

Найменування набору даних

Реєстри адміністративних послуг у Вінницькій області

Опис змісту

Реєстри адміністративних послуг

Мова

українська

Формати

 

Формат стиснення набору даних

-

Дата і час першого оприлюднення набору даних

28.08.2015

Дата і час внесення останніх змін до набору даних

01.07.2016

Дата актуальності даних у наборі даних

01.07.2016

Періодичність оновлення набору даних

у разі потреби

Ключові слова

Реєстри адміністративних послуг

Гіперпосилання на набір даних

http://vin.gov.ua/web/vinoda.nsf/web_alldocs/Doc %D0 %9B %D0 %9C %D0 %9B %D0 %A79ZTCRX

Гіперпосилання на структуру набору даних

 

Розпорядник інформації

Вінницька обласна державна адміністрація

Відповідальна особа

Новікова О. М.

Електронна адреса відповідальної особи

novikova@vin.gov.ua

 

Додаток

Зразок

Державне агентство з питань електронного урядування України
03150, м. Київ, вул. Димитрова, 24

ЗАЯВА
про реєстрацію на Єдиному державному веб-порталі відкритих даних

Заявник ______
(повне найменування юридичної особи у відповідності до підтверджуючих документів)

Керівник _____
(посада, П. І. Б. керівника юридичної особи)

Адреса для листування _____

Телефон _______ Факс ________   E-mail ___
                             (телефон заявника)                                (факс заявника)                                                     (E-mail заявника)

Відповідальна особа ________
(посада, П. І. Б.)

Телефон ________ Факс _______ E-mail ____
                   (телефон відповідальної особи)            (факс відповідальної особи)                         (E-mail відповідальної особи)

Прошу зареєструвати на Єдиному державному веб-порталі відкритих даних як розпорядника інформації, визначеного Законом України "Про доступ до публічної інформації" (Закон N 2939-VI).

______
(дата заповнення заяви)

_________
(підпис заявника)
М. П.
 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали