Шановні партнери! Всі ціни, інформація про наявність та терміни доставки документів актуальні.


Додаткова копія: Про затвердження Порядку оприлюднення відомостей, які підлягають розміщенню на веб-сайті державного органу з питань банкрутства

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

НАКАЗ

10.07.2014

м. Київ

N 1104/5

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
11 липня 2014 р. за N 802/25579

Про затвердження Порядку оприлюднення відомостей, які підлягають розміщенню на веб-сайті державного органу з питань банкрутства

Відповідно до частини четвертої статті 53 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом", пунктів 3 (Постанова N 228), 10 Положення про Міністерство юстиції України (Постанова N 228), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 02 липня 2014 року N 228,

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок оприлюднення відомостей, які підлягають розміщенню на веб-сайті державного органу з питань банкрутства, що додається.

2. Департаменту з питань банкрутства (Трегуб Г. І.) подати цей наказ на державну реєстрацію відповідно до Указу Президента України від 03 жовтня 1992 року N 493 "Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади".

3. Державному підприємству "Інформаційний центр" Міністерства юстиції України (Богданов Л. В.) у триденний строк з дня набрання чинності цим наказом забезпечити технічну та технологічну можливість розміщення відомостей, передбачених цим Порядком.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказну покласти на заступника Міністра - керівника апарату Алексєєва І. С.

 

Міністр

П. Петренко

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства юстиції України
10 липня 2014 року N 1104/5

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
11 липня 2014 р. за N 802/25579

Порядок
оприлюднення відомостей, які підлягають розміщенню на веб-сайті державного органу з питань банкрутства

I. Загальні положення

1. Цей Порядок розроблено відповідно до Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" (далі - Закон) та встановлює механізм офіційного оприлюднення відомостей у справі про банкрутство на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України в мережі Інтернет (далі - офіційне оприлюднення).

2. Офіційне оприлюднення здійснюється державним підприємством "Інформаційний центр" Міністерства юстиції України, який є адміністратором, що забезпечує функціонування офіційного веб-сайту Міністерства юстиції України (далі - Адміністратор).

3. Відповідальним структурним підрозділом Міністерства юстиції України за перевірку та розміщення оголошень (повідомлень) є Департамент з питань банкрутства (далі - структурний підрозділ Міністерства).

4. Офіційне оприлюднення здійснюється у випадках, передбачених Законом.

5. Офіційному оприлюдненню на веб-сайті Міністерства юстиції України підлягають:

оголошення про проведення загальних зборів кредиторів у процедурі санації боржника до порушення провадження у справі про банкрутство (далі - оголошення про проведення загальних зборів кредиторів);

оголошення про проведення аукціону з продажу майна боржника;

повідомлення про результати аукціону з продажу майна боржника;

повідомлення про скасування аукціону з продажу майна боржника.

6. Зміст оголошення (повідомлення), яке підлягає офіційному оприлюдненню, повинен відповідати вимогам Закону.

II. Порядок розміщення відомостей та оприлюднення оголошення (повідомлення)

1. Організатор аукціону не пізніше ніж за двадцять робочих днів до дня початку аукціону заповнює на веб-сайті Вищого господарського суду України (ovsb.ics.gov.ua) єдину (спільну) електронну форму оголошення про проведення аукціону з продажу майна боржника, вносить до неї всі необхідні відомості та додає текст оголошення (повідомлення).

2. Оголошення (повідомлення) підписується організатором аукціону з використанням електронного цифрового підпису.

3. Відповідальним за повноту і достовірність даних оголошення про проведення аукціону з продажу майна боржника є організатор аукціону.

4. Відомості, передані за допомогою електронної форми, мають бути завірені електронним цифровим підписом та електронною цифровою печаткою (для юридичних осіб) організатора аукціону чи боржника відповідно.

5. Перелік акредитованих центрів сертифікації ключів, ЕЦП яких можливо використовувати для надсилання оголошень/повідомлень, розміщено на веб-сайтах Вищого господарського суду України та Міністерства юстиції України.

6. Перебіг строку для опрацювання та оприлюднення оголошення на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України розпочинається з дня, наступного за днем отримання листа щодо заповнення електронної форми та розміщення відомостей.

7. Адміністратор забезпечує цілодобовий доступ відповідальних осіб структурного підрозділу Міністерства (далі - відповідальна особа) до поданих відомостей з метою їх перевірки.

8. Рішення про оприлюднення оголошення приймаються відповідальними особами протягом строку, передбаченого Законом.

9. У разі невідповідності оголошення (повідомлення) або відомостей вимогам Закону відповідальна особа у десятиденний строк на електронну адресу організатора аукціону надсилає повідомлення про відмову в оприлюдненні оголошення (повідомлення) із зазначенням підстав для відмови, яке підписується з використанням електронного цифрового підпису визначеної посадової особи структурного підрозділу Міністерства.

10. Ненадання або надання інформації не в повному обсязі, а також надання недостовірної інформації організатором аукціону є підставою для відмови в розміщенні оголошення.

11. Аукціон з продажу майна боржника може бути проведений виключно за умови розміщення оголошення про проведення аукціону з продажу майна боржника на офіційних веб-сайтах Міністерства юстиції України та Вищого господарського суду України.

12. З метою офіційного оприлюднення повідомлення про результати аукціону з продажу майна боржника організатор аукціону не пізніше ніж через три дні після закінчення аукціону заповнює на веб-сайті Вищого господарського суду України (ovsb.ics.gov.ua) єдину (спільну) електронну форму, вносить до неї всі необхідні відомості та додає текст повідомлення.

13. З метою офіційного оприлюднення повідомлення про скасування аукціону з продажу майна боржника організатор аукціону не пізніше ніж за десять днів до його початку заповнює на веб-сайті Вищого господарського суду України (ovsb.ics.gov.ua) єдину (спільну) електронну форму, вносить до неї всі необхідні відомості та додає текст повідомлення.

14. Офіційне оприлюднення повідомлення про результати аукціону з продажу майна боржника та про скасування аукціону з продажу майна боржника здійснюється відповідно до пунктів 4 - 10 цього розділу.

15. До моменту завершення оголошеного аукціону з продажу майна боржника оголошення про проведення аукціону з продажу цього самого майна не може бути опубліковано на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України.

16. На офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України не допускається оприлюднення оголошення про проведення повторного або другого повторного аукціону до моменту оприлюднення оголошення про проведення попереднього (попередніх) аукціону (аукціонів) та повідомлення про їх результати.

17. Оголошення про проведення аукціону з продажу майна боржника повинно бути розміщене на веб-сайті Міністерства юстиції України не пізніше ніж за 15 робочих днів до дня проведення аукціону.

18. Оголошення про проведення загальних зборів кредиторів надсилається боржником не пізніше ніж за п'ятнадцять днів до дня проведення загальних зборів кредиторів у процедурі санації боржника до порушення провадження у справі про банкрутство.

III. Перелік відомостей, що надаються для оприлюднення оголошення (повідомлення)

1. Відомості до оголошення про проведення аукціону з продажу майна боржника, що потребують розміщення на веб-сайті Міністерства юстиції України, мають містити таку інформацію:

1) тип публікації;

2) вид аукціону:

аукціон з продажу цілісного майнового комплексу;

повторний аукціон з продажу цілісного майнового комплексу;

другий повторний аукціон з продажу цілісного майнового комплексу;

аукціон з продажу майна частинами;

повторний аукціон з продажу майна частинами;

другий повторний аукціон з продажу майна частинами;

3) відомості про боржника (найменування, код за ЄДРПОУ для юридичних осіб, для фізичних осіб - прізвище, ім'я, по батькові та реєстраційний номер);

4) номер справи;

5) найменування господарського суду;

6) дата і час проведення аукціону;

7) дата і час початку/закінчення аукціону у разі проведення електронних торгів;

8) кінцеві дата і час представлення заявок на участь у торгах;

9) місце проведення аукціону;

10) відомості про організатора аукціону:

найменування;

код за ЄДРПОУ;

місцезнаходження;

електронна адреса (e-mail) організатора аукціону, що розміщує оголошення;

контактний номер телефону організатора аукціону;

11) відомості про ліквідатора (керуючого санацією) з обов'язковим проставлянням відповідної відмітки про виконання функцій ліквідатора (керуючого санацією) арбітражним керуючим;

12) відомості про загальний розмір визнаних у встановленому законом порядку вимог кредиторів;

13) перелік майна боржника, що підлягає продажу на аукціоні;

14) текст оголошення.

2. Відомості до повідомлення про результати проведення аукціону з продажу майна боржника, що потребують оприлюднення на веб-сайті Міністерства юстиції України, мають містити таку інформацію:

1) тип публікації;

2) вид аукціону, який було оголошено:

аукціон з продажу цілісного майнового комплексу;

повторний аукціон з продажу цілісного майнового комплексу;

другий повторний аукціон з продажу цілісного майнового комплексу;

аукціон з продажу майна частинами;

повторний аукціон з продажу майна частинами;

другий повторний аукціон з продажу майна частинами;

3) відомості про боржника (найменування, код за ЄДРПОУ для юридичних осіб, для фізичних осіб - прізвище, ім'я, по батькові та реєстраційний номер);

4) номер справи;

5) найменування господарського суду;

6) дата і час проведення аукціону;

7) дата і час початку/закінчення аукціону у разі проведення електронних торгів;

8) дата і час оприлюднення оголошення про продаж майна боржника із зазначенням посилання на таке оголошення (або із зазначенням його номера);

9) місце проведення аукціону;

10) відомості про організатора аукціону:

найменування;

код за ЄДРПОУ;

місцезнаходження;

електронна адреса (e-mail) організатора аукціону, що розміщує оголошення;

контактний номер телефону організатора аукціону;

11) відомості про ліквідатора (керуючого санацією) з обов'язковим проставлянням відповідної відмітки про виконання функцій ліквідатора (керуючого санацією) арбітражним керуючим;

12) результат аукціону;

13) якщо аукціон відбувся, у повідомленні зазначаються ціна продажу, найменування або прізвище, ім'я, по батькові покупця, код за ЄДРПОУ (для юридичних осіб);

14) якщо аукціон не відбувся, у повідомленні зазначаються причини, з яких не відбувся аукціон;

15) перелік майна боржника, що було запропоновано до продажу на аукціоні;

16) перелік майна боржника, що було реалізовано на аукціоні з продажу майна боржника частинами;

17) текст повідомлення.

3. Відомості до повідомлення про скасування аукціону з продажу майна боржника, що потребують оприлюднення на веб-сайті Міністерства юстиції України, мають містити таку інформацію:

1) тип публікації;

2) вид аукціону, який було оголошено:

аукціон з продажу цілісного майнового комплексу;

повторний аукціон з продажу цілісного майнового комплексу;

другий повторний аукціон з продажу цілісного майнового комплексу;

аукціон з продажу майна частинами;

повторний аукціон з продажу майна частинами;

другий повторний аукціон з продажу майна частинами;

3) відомості про боржника (найменування, код за ЄДРПОУ для юридичних осіб, для фізичних осіб - прізвище, ім'я, по батькові та реєстраційний номер);

4) номер справи;

5) найменування господарського суду;

6) дата і час проведення аукціону;

7) дата і час початку/закінчення аукціону у разі проведення електронних торгів;

8) дата та час оприлюднення оголошення про продаж майна боржника із зазначенням посилання на таке оголошення (або із зазначенням його номера);

9) місце проведення аукціону;

10) відомості про організатора аукціону:

найменування;

код за ЄДРПОУ;

місцезнаходження;

електронна адреса (e-mail) організатора аукціону, що розміщує оголошення;

контактний номер телефону організатора аукціону;

11) відомості про ліквідатора (керуючого санацією) з обов'язковим проставлянням відповідної відмітки про виконання функцій ліквідатора (керуючого санацією) арбітражним керуючим;

12) причини скасування аукціону;

13) текст повідомлення.

4. Оголошення про проведення загальних зборів кредиторів, що потребують оприлюднення на веб-сайті Міністерства юстиції України, мають містити таку інформацію:

1) тип публікації;

2) відомості про боржника (найменування, код за ЄДРПОУ для юридичних осіб, для фізичних осіб - прізвище, ім'я, по батькові та реєстраційний номер);

3) електронна адреса (e-mail) боржника, що розміщує оголошення;

4) контактний номер телефону боржника;

5) дата і час проведення зборів кредиторів;

6) місце проведення зборів кредиторів;

7) текст оголошення.

IV. Користування відомостями, які офіційно оприлюднені

1. Оголошення (повідомлення), які офіційно оприлюднено відповідно до цього Порядку, зберігаються на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України.

2. На офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України цілодобово забезпечується вільний безкоштовний доступ до офіційно оприлюднених оголошень (повідомлень).

 

Директор Департаменту
з питань банкрутства

Г. І. Трегуб
 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали