Про затвердження Порядку організації роботи із запитами на інформацію у Севастопольській міській державній адміністрації

Розпорядження Севастопольської міської державної адміністрації
від 20 липня 2011 року N 869-р

Зареєстровано у Головному управлінні юстиції у м. Севастополі
30 серпня 2011 р. за N 34/704

Відповідно до Закону України "Про доступ до публічної інформації" (Закон N 2939-VI), Указу Президента України від 5 травня 2011 року N 547/2011 "Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації" (Указ N 547/2011), постанови Кабінету Міністрів України від 25 травня 2011 року N 583 "Питання виконання Закону України "Про доступ до публічної інформації" в Секретаріаті Кабінету Міністрів України, центральних та місцевих органах виконавчої влади" (Постанова N 583), з метою належної організації використання громадянами права на отримання публічної інформації

1. Затвердити Порядок організації роботи із запитами на інформацію у Севастопольській міській державній адміністрації (далі - Порядок), що додається.

2. Затвердити Форму для подання запиту на інформацію, що додається.

3. Встановити, що Севастопольська міська державна адміністрація:

1) є розпорядником інформації, якою володіє Севастопольська міська державна адміністрація, зокрема інформації:

яка отримана або створена в процесі здійснення Севастопольською міською державною адміністрацією своїх повноважень та яка перебуває у володінні апарату та структурних підрозділів Севастопольської міської державної адміністрації;

2) не є розпорядником інформації за запитами на інформацію стосовно інформації:

інших державних органів України, органів державної влади та місцевого самоврядування, установ, організацій, підприємств, міжнародних організацій, розташованих на території м. Севастополь;

яка може бути отримана шляхом узагальнення, аналітичної обробки даних або яка потребує створення в інший спосіб.

4. Визначити сектор з питань запитів на інформацію Відділу роботи із зверненнями громадян апарату Севастопольської міської державної адміністрації спеціальним структурним підрозділом з питань запитів на інформацію, що надходять Севастопольській міській державній адміністрації.

5. Відділу роботи із зверненнями громадян апарату Севастопольської міської державної адміністрації (Істоміна О. В.) забезпечити подання цього розпорядження на державну реєстрацію до Головного управління юстиції у м. Севастополі.

6. Відділу з питань преси та інформації Севастопольської міської державної адміністрації (Норманський С. Д.) забезпечити оприлюднення цього розпорядження після державної реєстрації.

7. Розпорядження Севастопольської міської державної адміністрації набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

8. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника голови - керівника апарату Севастопольської міської державної адміністрації Волотковську О. В.

 

Голова Севастопольської
міської державної адміністрації

В. Г. Яцуба

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження Севастопольської міської державної адміністрації
20.07.2011 N 869-р

Зареєстровано
у Головному управлінні юстиції у м. Севастополі
30 серпня 2011 р. за N 34/704

ПОРЯДОК
організації роботи із запитами на інформацію у Севастопольській міській державній адміністрації

1. Загальні положення

1.1. Цей Порядок розроблений на підставі Закону України "Про доступ до публічної інформації" (Закон N 2939-VI) (далі - Закон), Указу Президента України від 5 травня 2011 року N 547/2011 "Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації" (Указ N 547/2011), постанови Кабінету Міністрів України від 25 травня 2011 року N 583 "Питання виконання Закону України "Про доступ до публічної інформації" в Секретаріаті Кабінету Міністрів України, центральних та місцевих органах виконавчої влади" (Постанова N 583) та визначає основні вимоги до обліку та контролю щодо задоволення запитів на інформацію.

1.2. У цьому Порядку терміни вживаються у значенні, наведеному у Законі (Закон N 2939-VI).

1.3. Дія цього Порядку не поширюється на запити щодо отримання інформації суб'єктами владних повноважень при здійсненні ними своїх функцій, а також на відносини у сфері звернень громадян, які регулюються спеціальним законом.

2. Організація роботи із запитами на публічну інформацію

2.1. Приймання, реєстрація та розгляд запитів на інформацію

2.1.1. Діловодство за запитами на інформацію ведеться окремо від інших видів діловодства, його ведення покладається на сектор з питань запитів на інформацію Відділу роботи із зверненнями громадян апарату Севастопольської міської державної адміністрації (далі - сектор з питань запитів на інформацію).

2.1.2. Запит на інформацію (в усній, письмовій та іншій формі) подається до Севастопольської міської державної адміністрації:

особисто, в приміщенні сектору з питань запитів на інформацію за адресою: вул. Леніна, 2, м. Севастополь, щоденно, крім вихідних та святкових днів (понеділок - четвер з 1400 до 1800, п'ятниця з 1400 до 1600). Вхід вільний, не передбачається оформлення перепустки;

за телефоном: 54-27-44;

поштою (вул. Леніна, 2, м. Севастополь, 99011);

телефаксом: 54-20-53;

електронною поштою на адресу: informsgga@ukr.net;

від інших розпорядників інформації, на підставі частини 3 статті 22 Закону (Закон N 2939-VI).

2.1.3. З метою спрощення процедури оформлення письмового запиту на інформацію запитувач може використати форму запиту на інформацію, яка розміщена на офіційному веб-сайті Севастопольської міської державної адміністрації у розділі "Доступ до публічної інформації" (sev.gov.ua) і затверджена цим розпорядженням.

2.1.4. У разі, коли з поважних причин (інвалідність, обмежені фізичні властивості) особа не може подати письмовий запит на інформацію, а також усні запити на інформацію, які подаються за телефоном, запити оформляються відповідальними особами сектору з питань запитів на інформацію шляхом заповнення форми запиту на інформацію. При цьому зазначається прізвище, ім'я, по батькові відповідальної особи, яка оформила запит, контактний телефон. Копія запиту на інформацію надається особі, яка його подала.

2.1.5. Запит на інформацію має містити:

прізвище, ім'я, по батькові (найменування) запитувача;

поштову адресу або адресу електронної пошти, номер засобу зв'язку, якщо такий є;

загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит, якщо запитувачу це відомо.

Письмовий запит на інформацію подається у довільній формі, повинен бути підписаним з зазначенням дати.

У запиті на інформацію необхідно зазначити спосіб отримання інформації.

2.1.6. Всі запити на інформацію підлягають обов'язковій централізований реєстрації, незалежно від способу їх надходження в Севастопольську міську державну адміністрацію, в день їх отримання. Дата надходження запиту на інформацію фіксується відповідальною особою сектору з питань запитів на інформацію шляхом нанесення відтиску реєстраційного штампу встановленого зразка, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14 квітня 1997 року N 348 "Про затвердження Інструкції з діловодства за зверненнями громадян в органах державної влади і місцевого самоврядування, об'єднаннях громадян, на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності, в засобах масової інформації".

Автоматизована реєстрація запитів на інформацію здійснюється шляхом введення реквізитів запиту в спеціальні реєстраційно-контрольні форми у базі обліку запитів на інформацію у персональному комп'ютері.

2.1.7. Всі зареєстровані запити на інформацію в цей же день подаються на розгляд голові або заступникам голови Севастопольської міської державної адміністрації відповідно до розподілу обов'язків.

За результатами розгляду приймається рішення про можливість задоволення запиту на інформацію.

2.2. Опрацювання запитів на інформацію

2.2.1. Відповідь на запит на інформацію надається у термін не пізніше п'яти робочих днів з дня отримання запиту.

Якщо запит на інформацію стосується захисту життя чи свободи особи, інформації щодо стану навколишнього природного середовища, якості харчових продуктів і предметів побуту, аварій, катастроф, небезпечних природних явищ та інших надзвичайних ситуацій, що сталися або можуть статися і загрожують безпеці громадян, відповідь надається протягом 48 годин з дня отримання запиту.

2.2.2. У разі продовження терміну розгляду запиту на інформацію до 20 робочих днів (якщо запит стосується надання великого обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних), запитувачу надається обґрунтоване повідомлення в письмовій формі не пізніше п'яти робочих днів з дня отримання запиту.

Якщо запит на інформацію надійшов на адресу Севастопольської міської державної адміністрації від інших розпорядників інформації, відлік строку його розгляду починається з дня отримання.

2.2.3. Якщо запитувана інформація міститься у Системі обліку публічної інформації, розміщеної на офіційному веб-сайті Севастопольської міської державної адміністрації на сторінці "Доступ до публічної інформації", запитувачу може бути запропоновано ознайомитися з нею безпосередньо у приміщенні сектору з питань запитів на інформацію.

На прохання запитувача відповідальні посадові особи сектору з питань запитів на інформацію здійснюють копіювання документів, розміщених у Системі обліку публічної інформації в електронному вигляді на носії запитувача, у підтвердження чого запитувач ставить підпис у відповідній графі форми запиту на інформацію. Під час роботи запитувачів з документами чи їх копіями, надається право запитувачам робити виписки з них, фотографувати, копіювати, сканувати, записувати на будь-які носії інформації тощо.

2.2.4. Відповідь на запит на інформацію, відповідно завірені копії запитуваних документів з супровідним листом (підготовленим сектором з питань запитів на інформацію, з обов'язковим погодженням юридичного відділу апарату Севастопольської міської державної адміністрації), надаються запитувачу у зручний для нього спосіб (поштою, видаються на руки, або направляються факсом чи електронною поштою), за бажанням запитувача.

2.2.5. Запитувачу може бути відмовлено в задоволенні запиту на інформацію у випадках:

Севастопольська міська державна адміністрація не володіє і не зобов'язана відповідно до своєї компетенції, передбаченої законодавством, володіти запитуваною інформацією;

запитувана інформація належить до категорії інформації з обмеженим доступом;

запитувач не оплатив фактичні витрати, пов'язані з копіюванням та друком документів обсягом 10 сторінок;

запит оформлений з порушенням вимог, передбачених частиною 5 статті 19 Закону (Закон N 2939-VI), а саме не зазначено: прізвище, ім'я, по батькові (найменування) запитувача; поштова адреса або адреса електронної пошти, номер засобу зв'язку (якщо такий є); загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит (якщо запитувачу це відомо); відсутні підпис і дата (за умови подання письмового запиту).

Відмова в задоволенні запиту на інформацію надається в письмовій формі. У відмові в задоволенні запиту на інформацію зазначається дата; мотивована підстава; порядок оскарження відмови; прізвище, ім'я, по батькові, посада та підпис особи, яка розглядала запит.

2.2.6. Якщо Севастопольська міська державна адміністрація не володіє запитуваною інформацією, але їй відомий розпорядник такої інформації, запит на інформацію направляється для розгляду відповідно до компетенції, про що одночасно повідомляє запитувача у письмовому вигляді.

2.2.7. У разі настання обставин непереборної сили, через які запитувана інформація не може бути надана у строки, передбачені п. 2.2 цього Порядку, Севастопольською міською державною адміністрацією може бути прийнято рішення про відстрочку в задоволенні запиту на інформацію.

Рішення про відстрочку в задоволенні запиту на інформацію доводиться до відома запитувача у письмовій формі, де зазначаються підстави відстрочки; строк, у який буде задоволено запит; дата надсилання або вручення повідомлення про відстрочку; прізвище, ім'я, по батькові, посада та підпис особи, яка розглядала запит.

2.2.8. Відповідальність за вчасне подання запитів на інформацію покладається на сектор з питань запитів на інформацію. Відповіді на запити на інформацію подаються на підпис керівництву Севастопольської міської державної адміністрації за один день до закінчення терміну розгляду.

2.2.9. Вся інформація за запитами на інформацію надається безкоштовно. Передбачена плата за фактичні витрати, пов'язані з копіюванням та друком, якщо задоволення запиту на інформацію передбачає виготовлення копій документів обсягом більше як 10 сторінок.

У разі коли запитувана інформація містить документи обсягом більш як 10 сторінок, протягом п'яти робочих днів з дня надходження запиту запитувачу повідомляється про необхідність сплати за копіювання та друк, з зазначенням фактичних витрат, реквізитів і порядку відшкодування таких витрат. Надання інформації здійснюється протягом трьох робочих днів після підтвердження оплати вартості фактичних витрат.

3. Оскарження рішень за запитами на інформацію

Рішення, дії чи бездіяльність Севастопольської міської державної адміністрації можуть бути оскаржені запитувачем у встановленому законодавством порядку до голови Севастопольської міської державної адміністрації, Адміністрації Президента або суду.

 

Начальник відділу роботи
із зверненнями громадян апарату
Севастопольської міської
державної адміністрації

О. В. Істоміна

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження Севастопольської міської державної адміністрації
20.07.2011 N 869-р

Зареєстровано
у Головному управлінні юстиції у м. Севастополі
30 серпня 2011 р. за N 34/704

Форма запиту на інформацію

Розпорядник інформації

Севастопольська міська державна адміністрація
м. Севастополь, вул. Леніна, 2, 99011

Запитувач

Для фізичних осіб (прізвище, ім'я, по батькові запитувача);
Для юридичних осіб (найменування організації, прізвище, ініціали, посада представника;
Для об'єднань громадян (найменування)

 

Поштова адреса, електронна пошта, номер засобу зв'язку

 

Запит на інформацію

Прошу відповідно до Закону "Про доступ до публічної інформації" (Закон N 2939-VI) надати:

Вид, назва, реквізити чи зміст документа

 

Загальний опис інформації

 

Запитувану інформацію прошу надати у визначений законом строк

Зазначити як запитувачу зручно отримати відповідь

Поштою (поштова адреса)

 

Факсом (номер факсимільного апарату)

 

Електронною поштою (e-mail)

 

За телефоном

 

Дата запиту:

Підпис запитувача:

Примітки

 

 
 

 

 

 

Начальник відділу роботи
із зверненнями громадян апарату
Севастопольської міської
державної адміністрації

О. В. Істоміна

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали