НАЦІОНАЛЬНЕ АГЕНТСТВО УКРАЇНИ З ПИТАНЬ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ

НАКАЗ

12.03.2012

м. Київ

N 49

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
30 березня 2012 р. за N 482/20795

Про затвердження Порядку організації та проведення особистого прийому громадян у Нацдержслужбі України

Відповідно до статті 22 Закону України "Про звернення громадян" та з метою належної організації особистого прийому громадян у Нацдержслужбі України

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок організації та проведення особистого прийому громадян у Нацдержслужбі України, що додається.

2. Відділу документального забезпечення здійснювати організацію та проведення особистого прийому громадян уповноваженими посадовими особами Нацдержслужби України відповідно до цього наказу.

3. Юридичному управлінню подати цей наказ на державну реєстрацію відповідно до Указу Президента України від 03 жовтня 1992 року N 493 "Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади" (зі змінами).

4. Першому заступнику, заступнику Голови Нацдержслужби України відповідно до розподілу обов'язків здійснювати належну організацію проведення особистого прийому громадян.

5. Управлінню адміністративно-господарського забезпечення оприлюднити цей наказ на офіційному веб-сайті Нацдержслужби України.

6. Відділу документального забезпечення ознайомити з цим наказом першого заступника, заступника Голови Нацдержслужби України, керівників структурних підрозділів центрального апарату Нацдержслужби України, директорів Центру адаптації державної служби до стандартів Європейського Союзу і Школи вищого корпусу державної служби.

7. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

8. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

 

Голова
Нацдержслужби України

В. Толкованов

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Національного агентства України з питань державної служби
12.03.2012 N 49

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
30 березня 2012 р. за N 482/20795

ПОРЯДОК
організації та проведення особистого прийому громадян у Нацдержслужбі України

1. Цей Порядок визначає основні вимоги до організації та проведення особистого прийому громадян у Нацдержслужбі України.

2. Посадові особи Нацдержслужби України, які здійснюють особистий прийом громадян, у своїй діяльності керуються Конституцією України, законами України "Про звернення громадян", "Про державну службу" (Закон N 4050-VI), Указом Президента України від 07 лютого 2008 року N 109 "Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування", Положенням про Національне агентство України з питань державної служби, затвердженим Указом Президента України від 18 липня 2011 року N 769 (Указ N 769/2011).

3. Особистий прийом громадян Головою Нацдержслужби України, першим заступником, заступником Голови Нацдержслужби України здійснюється лише за попереднім записом у дні та години, визначені графіком особистого прийому громадян, затвердженим наказом Нацдержслужби України.

4. У разі відсутності Голови Нацдержслужби України, першого заступника, заступника Голови Нацдержслужби України особистий прийом громадян здійснюють уповноважені ними посадові особи.

5. У першочерговому порядку здійснюється прийом таких категорій громадян:

жінок, яким присвоєно почесне звання України "Мати-героїня";

інвалідів Великої Вітчизняної війни;

Героїв Соціалістичної Праці;

Героїв Радянського Союзу;

Героїв України.

6. Особлива увага приділяється вирішенню проблем, з якими звертаються ветерани війни та праці, інваліди, громадяни, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, багатодітні сім'ї, одинокі матері та інші громадяни, які потребують соціального захисту та підтримки.

7. Попередній (не пізніше ніж за 7 днів до дня прийому) запис на прийом до керівництва Нацдержслужби України здійснюється Відділом документального забезпечення за адресою: м. Київ, вул. Прорізна, 15. Попередній запис може здійснюватись за телефоном 279-57-90.

8. Під час попереднього запису на особистий прийом з'ясовуються прізвище, ім'я, по батькові, місце проживання громадянина, зміст порушеного питання, до яких посадових осіб чи органів державної влади він звертався і яке було прийнято рішення, визначається посадова особа чи орган державної влади, до компетенції яких належить вирішення питання, вивчаються документи, інші матеріали, що подаються громадянином для обґрунтування своєї заяви (клопотання), скарги або пропозиції (зауваження).

Не допускається з'ясування відомостей про особу громадянина, що не стосуються його звернення.

9. У записі на особистий прийом може бути відмовлено на таких підставах:

9.1. Повторне звернення одного й того самого громадянина з одного й того самого питання, що було вирішено по суті.

9.2. Звернення з приводу оскарження рішення, що було подане з порушенням термінів, визначених статтею 17 Закону України "Про звернення громадян".

9.3. Звернення особи, визнаної судом недієздатною (за винятком випадків, коли від імені особи діє офіційно призначений представник, повноваження якого оформлені в порядку, встановленому чинним законодавством).

10. Забороняється відмова громадянинові в записі на особистий прийом з підстав ознак раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, мовних або інших ознак.

Про відмову в записі та причини відмови громадянинові надаються відповідні роз'яснення, у тому числі щодо оскарження прийнятого рішення.

11. Прийом громадян у дні, не визначені графіком особистого прийому, та з питань, що не потребують прийняття рішення керівництвом Нацдержслужби України (надання громадянам усних роз'яснень, консультацій та ін.), здійснюється працівниками Юридичного відділу у понеділок, вівторок, середу та четвер з 10-00 до 17-00 години. Організація розгляду зазначених звернень проводиться працівником Відділу документального забезпечення.

12. Під час особистого прийому громадянин повинен пред'явити документ, що посвідчує його особу.

У прийомі громадян можуть брати участь їх представники, повноваження яких оформлені в установленому чинним законодавством порядку, та/або особи, які перебувають у родинних стосунках з такими громадянами і мають документи, що підтверджують їх особу та повноваження.

Присутність сторонніх осіб під час проведення особистого прийому не допускається.

13. Посадова особа під час особистого прийому громадян розглядає питання по суті, надає відповідно до чинного законодавства обґрунтоване роз'яснення та вживає заходів щодо усунення порушень (за їх наявності).

14. Якщо вирішити порушене у зверненні громадянина питання безпосередньо під час особистого прийому неможливо, воно розглядається в тому самому порядку, що й письмове звернення. Про результати такого розгляду громадянинові за його згодою надається усна або письмова відповідь.

15. Для забезпечення кваліфікованого роз'яснення поставлених громадянином питань посадова особа може залучати до їх розгляду працівників відповідних структурних підрозділів Нацдержслужби України.

16. Якщо питання, порушені в одержаному зверненні, не входять до компетенції Нацдержслужби України, в строк не більше п'яти днів з дня реєстрації воно надсилається за належністю відповідному органу чи посадовій особі, про що повідомляється громадянин, який подав звернення. У разі якщо звернення не містить даних, необхідних для прийняття обґрунтованого рішення, в той самий строк воно повертається громадянину з відповідними роз'ясненнями.

17. Відповідь на звернення, що подано під час особистого прийому Головою Нацдержслужби України, першим заступником, заступником Голови Нацдержслужби України, надається за підписом посадової особи, яка здійснювала цей прийом. У разі відсутності останньої - особою, яка за наказом Нацдержслужби України виконує її обов'язки.

18. Письмові та усні звернення (пропозиції, заяви і скарги), подані під час особистого прийому, передаються до Відділу документального забезпечення для реєстрації відповідно до Інструкції з діловодства за зверненнями громадян в органах державної влади і місцевого самоврядування, об'єднаннях громадян, на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності, в засобах масової інформації, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 14 квітня 1997 року N 348.

 

Начальник Відділу
документального забезпечення

В. Дергунов

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали