ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 20 лютого 2012 року N 116

Про затвердження Порядку організації та розповсюдження електронного цифрового підпису в митній службі України

На виконання Концепції створення багатофункціональної комплексної системи "Електронна митниця" в частині запровадження електронного цифрового підпису для посадових осіб митних органів, затвердженої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 17.09.2008 N 1236-р та у зв'язку із отриманням Свідоцтва про акредитацію серії СА N 29, виданого відповідно до рішення Центрального засвідчувального органу від 28.08.2011 N 7, наказую:

1. Затвердити Порядок організації та розповсюдження електронного цифрового підпису в митній службі України (далі - Порядок), що додається.

2. Департаменту митних інформаційних технологій та статистики забезпечити належну організацію та функціонування Центра сертифікації ключів Державної митної служби України Департаменту митних інформаційних технологій та статистики Державної митної служби України.

3. Керівникам митних органів забезпечити організацію виконання вимог Порядку.

4. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Держмитслужби України від 08.04.2011 N 298 "Про затвердження Тимчасового порядку організації, розповсюдження та використання електронного цифрового підпису в митній служби України" (Порядок N 298), наказ Держмитслужби України від 14.06.2011 N 496 "Про внесення змін до наказу Держмитслужби України від 08.04.2011 N 298".

Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

 

Т. в. о. Голови Служби

О. М. Дороховський

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державної митної служби України
20.02.2012 N 116

Порядок
організації та розповсюдження електронного цифрового підпису в митній службі України

I. Загальні положення

1. Цей Порядок визначає вимоги до організації та розповсюдження електронного цифрового підпису на базі послуг Центру сертифікації ключів Державної митної служби України Департаменту митних інформаційних технологій та статистики Державної митної служби України (далі - АЦСК).

1. Положення цього Порядку поширюються на посадових осіб АЦСК, підписувачів (довірених осіб підписувачів), яким надаються персоніфіковані носії ключової інформації, що містять особисті ключі і призначені для накладання та перевірки електронного цифрового підпису.

1. У цьому Порядку терміни та визначення використовуються у такому значенні:

генерація особистого та відкритого ключів - процедура створення особистого та відкритого ключів підписувача. Генерація ключів здійснюється за допомогою спеціалізованого програмного забезпечення - генератора ключів, який надається АЦСК;

довірена особа підписувача - уповноважений представник підписувача, який на підставі довіреності представляє його під час реєстрації в АЦСК;

заява-приєднання та заява про реєстрацію - документи встановленого зразка, що заповнюється та підписується безпосередньо підписувачем, та надсилаються до АЦСК;

ключова фраза голосової автентифікації - порольне слово, яке називаєте при телефонному зверненні до адміністратора реєстрації АЦСК, при збігу цього парольного слова з фразою, яка указана в заяві про реєстрацію підписувача, починається процедура блокування сертифіката відкритого ключа підписувача;

поновлення блокованого сертифіката відкритого ключа підписувача - відновлення чинності сертифіката відкритого ключа підписувача;

підписувач - зареєстрована в АЦСК посадова особа митного органу, що має особистий ключ і для якої сформовано сертифікат відкритого ключа, яка від свого імені накладає електронний цифровий підпис під час створення електронного документа;

персоніфікований носій ключової інформації (НКІ) - носій (smart card, touch-memory, CD-RW тощо), що призначений для зберігання особистого ключа підписувача;

посадові особи АЦСК - посадові особи служби захисту інформації Департаменту митних інформаційних технологій та статистики, на яких покладено функції з адміністрування та підтримки функціонування АЦСК;

реєстрація - перевірка інформації, яка зазначена у заяві про реєстрацію та внесення відповідних даних до програмно-технічного комплексу АЦСК;

сертифікати АЦСК - це сертифікати відкритих ключів АЦСК (один кореневий та три технологічні), які необхідні для надання послуг електронного цифрового підпису;

Інші терміни застосовуються у значеннях, наведених у Законах України "Про електронний цифровий підпис", "Про телекомунікації", Митному кодексі України, наказі Департаменту спеціальних телекомунікаційних систем та захисту інформації Служби безпеки України від 13.01.2005 N 3 "Про затвердження Правил посиленої сертифікації", "Нормативний документ технічного захисту інформації 1.1-003-99. Термінологія в галузі захисту інформації в комп'ютерних системах від несанкціонованого доступу", ДСТУ 3396.2-97 "Захист інформації. Технічний захист інформації. Терміни та визначення".

II. Генерація особистого та відкритого ключів, формування сертифікатів відкритих ключів, розповсюдження сертифікатів відкритих ключів підписувачів

1. Реєстрація підписувача в АЦСК

1.1. Для реєстрації в АЦСК підписувач (довірена особа підписувача) надає такі документи:

заповнена та підписана заява-приєднання до договору "Про надання послуг електронного цифрового підпису" (додаток 1);

заповнена та підписана заява про реєстрацію підписувача встановленого зразка (додаток 2);

копія паспорту(ів) підписувача(ів) (копії 1 - 4 сторінок), засвідчені власноручними підписами власників паспортів;

копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру, засвідчену власноручним підписом власника;

копію наказу митного органу щодо дозволу на використання ЕЦП, засвідчену печаткою митниці (в одному екземплярі).

1.2. Керівник митного органу затверджує наказом перелік посадових осіб, форма якого наведена у додатку 3 до цього Порядку, яким надається право застосування електронного цифрового підпису (далі - ЕЦП).

1.3. Довірена особа підписувача несе персональну відповідальність за отримання, облік та передачу підписувачу НКІ.

1.4. Довірена особа підписувача зобов'язана підготувати для підписувача іменний конверт, який оформлюється відповідно до додатка 4, в який буде вкладено персоніфікований НКІ для запису особистого ключа.

1.5. Підписувач особисто заповнює та власноручно підписує заяву-приєднання до договору "Про надання послуг електронного цифрового підпису" та заяву про реєстрацію підписувача.

1.6. Документи для реєстрації в АЦСК, які передбачені пунктом 1.1 супровідним листом митного органу надсилаються поштовим (фельд'єгерським, кур'єрським або нарочним) відправленням до Департаменту митних інформаційних технологій та статистики, який забезпечує надання послуг ЕЦП.

1.7. Документи для реєстрації підписувача в АЦСК надсилаються в окремому від супровідного листа конверті (у додатково вкладеному конверті).

1.8. Розгляд документів про реєстрацію здійснюється посадовою особою АЦСК протягом трьох діб з моменту її надходження до АЦСК. Якщо надана інформація є вірною та повною, посадова особа АЦСК здійснює реєстрацію підписувача в АЦСК.

1.9. Про результати завершення реєстрації підписувача в АЦСК митний орган інформується у письмовому вигляді із зазначенням необхідності відрядження до Департаменту митних інформаційних технологій та статистики підписувача (довіреної особи підписувача) для генерації особистих та відкритих ключів ЕЦП.

1.10. Довірена особа підписувача, яка здійснює генерацію особистого та відкритого ключів підписувача, повинна мати довіреність на здійснення генерації та одержання від АЦСК особистого ключа та сертифіката відкритого ключа підписувача, підписану керівником відділу кадрового забезпечення та завірену печаткою відділу. Форму довіреності наведено у додатку 5 до цього Порядку.

1.11. Якщо надані документі підписувача виконані з порушенням вимог цього Порядку, або інформація, яка отримана АЦСК для реєстрації, не є вірною та повною, реєстрація підписувача у АЦСК не здійснюється, заява про реєстрацію підписувача повертається до митного органу із зазначенням підстав прийняття такого рішення.

2. Генерація особистого та відкритого ключів, формування сертифіката відкритого ключа підписувача

2.1. Для здійснення генерації особистого та відкритого ключів, підписувач (довірена особа підписувача) зобов'язаний прибути до Департаменту митних інформаційних технологій та статистики з:

персоніфікованим НКІ, на який буде записаний особистий ключ підписувача;

конвертами для упакування персоніфікованого НКІ та сертифіката відкритого ключа підписувача в паперовому вигляді.

2.2. Після прибуття до Департаменту митних інформаційних технологій та статистики підписувач (довірена особа підписувача) зобов'язаний пройти інструктаж із:

загальних правил безпеки праці під час роботи з комп'ютерною технікою;

порядку генерації особистого та відкритого ключів;

правил використання та зберігання персоніфікованого НКІ.

Результати інструктажу підтверджуються особистим підписом підписувача (довіреної особи підписувача) у журналі інструктажу підписувачів (довірених осіб підписувач).

2.3. Особистий та відкритий ключі підписувача генерується виключно на автоматизованому робочому місці генерації ключів, який входить до складу програмно-технічного комплексу АЦСК.

2.4. Підписувач (довірена особа підписувача) генерує особистий ключ підписувача, встановлює пароль захисту та записує його на персоніфікований НКІ, генерує запит на створення сертифіката відкритого ключа підписувача та передає його посадовій особі АЦСК для здійснення сертифікації.

2.5. У разі здійснення генерації особистого та відкритого ключів довіреною особою підписувача, для всіх персоніфікованих НКІ підписувачів довірена особа встановлює первинний пароль захисту.

2.6. Особисті ключі підписувачів не зберігаються в АЦСК. Після генерації та запису на НКІ особисті ключі підписувачів знищуються способом, що не дозволяє їх відновлення.

2.7. Посадова особа АЦСК на автоматизованому робочому місці програмно-технічного комплексу АЦСК здійснює такі дії:

на підставі згенерованого запиту на створення сертифіката відкритого ключа підписувача формує сертифікат відкритого ключа підписувача;

заносить сформований сертифікат відкритого ключа підписувача до реєстру чинних, скасованих та заблокованих сертифікатів підписувачів АЦСК.

3. Передання особистого ключа, сертифіката відкритого ключа підписувачу (довіреній особі підписувача)

3.1. Посадова особа АЦСК формує іменні конверти, до складу яких повинні входити:

персоніфікований НКІ, що містить особистий ключ підписувача;

сертифікат відкритого ключа підписувача в паперовому вигляді;

супровідна картка із зазначенням прізвища, ім'я та по батькові підписувача та первинного паролю, яким захищений доступ до персоніфікованого НКІ.

3.2. Після отримання сертифіката відкритого ключа підписувач (або довірена особа підписувача) зобов'язаний перевірити правильність заповнення сертифіката відкритого ключа. У разі виявлення розбіжностей між інформацією у заяві про реєстрацію з інформацією, зазначеною у сертифікаті відкритого ключа, підписувач (або довірена особа підписувача) зобов'язаний оформити заяву про скасування сертифіката відкритого ключа підписувача та повторити процедуру реєстрації.

3.3. Іменні конверти повинні бути опечатані печаткою Департаменту митних інформаційних технологій та статистики "Для пакетів" у такий спосіб, щоб виключити можливість їх несанкціонованого відкриття та ознайомлення із вмістом.

3.4. Посадова особа АЦСК передає підписувачу (довіреній особі підписувача) іменні конверти згідно з актом, форма якого наведена у додатку 6 до цього Порядку.

3.5. У разі отримання іменних конвертів довіреною особою підписувача, остання готує акт передачі іменних конвертів безпосередньо підписувачу згідно з додатком 7 до цього Порядку. Інформація про передання (знищення) персоніфікованих НКІ з особистим ключем підписувача заноситься довіреною особою підписувача до журналу обліку персоніфікованих НКІ, який оформлюється у митному органі згідно з додатком 8 до цього Порядку.

3.6. Довірена особа підписувача зобов'язана при переданні персоніфікованого НКІ підписувачу провести інструктаж з правил використання та зберігання ЕЦП.

3.7. Підписувач під час отримання іменного конверта з особистим ключем зобов'язаний:

перевірити цілісність іменного конверта;

здійснити запуск спеціалізованого програмного забезпечення та провести зміну первинного пароля захисту особистого ключа, встановивши новий пароль доступу до персоніфікованого НКІ;

завантажити з Веб-сайту АЦСК до спеціалізованого програмного забезпечення користувача сертифікат відкритого ключа підписувача та сертифікати АЦСК.

3.8. Підписувач несе персональну відповідальність за зберігання та використання персоніфікованого НКІ та ключів, які на ньому записані. Забороняється передавати персоніфікований НКІ іншим особам або розголошувати пароль захисту особистого ключа підписувача.

3.9. У разі компрометації особистого ключа, записаного на персоніфікований НКІ, підписувач зобов'язаний вжити заходів, передбачених пунктами 1 та 2 розділу III цього Порядку.

III. Обслуговування сертифікатів відкритих ключів підписувачів

1. Скасування сертифіката відкритого ключа підписувача

1.1. АЦСК скасовує сертифікат відкритого ключа підписувача у таких випадках:

за заявою підписувача (довіреної особи підписувача);

закінчення строку дії сертифіката відкритого ключа підписувача;

надання підписувачем недостовірних даних;

смерті підписувача або оголошення його померлим за рішенням суду;

не поновлення підписувачем заблокованого сертифіката протягом 45 календарних днів;

припинення (розірвання) договору приєднання "Про надання послуг електронного цифрового підпису";

у разі настання інших обставин, передбачених чинним законодавством.

1.2. АЦСК скасовує сертифікат відкритого ключа підписувача за зверненням керівника митного органу у таких випадках:

втрати або компрометації особистого ключа підписувача;

зміни даних підписувача, зазначених у сертифікаті відкритого ключа підписувача;

звільнення (переведення до іншого митного органу, спеціалізованої митної установи та організації) підписувача;

прийняття рішення керівником митного органу щодо позбавлення підписувача права застосування ЕЦП.

1.3. Для скасування сертифіката відкритого ключа підписувачу (довіреній особі підписувача) необхідно заповнити заяву про скасування сертифіката відкритого ключа підписувача згідно з додатком 9 до цього Порядку та надіслати супровідним листом митного органу до АЦСК.

1.4. Сертифікат відкритого ключа підписувача скасовується протягом 2 (двох) годин з моменту надходження в АЦСК заяви про скасування сертифіката відкритого ключа підписувача.

1.5. Сертифікат відкритого ключа підписувача вважається скасованим з моменту внесення інформації про його скасування до реєстру чинних, скасованих, заблокованих сертифікатів відкритих ключів підписувачів із зазначенням дати та часу цієї дії.

1.6. Скасований сертифікат не може бути надалі поновлений.

1.7. Підписувач не має права використовувати особистий ключ для накладення ЕЦП, сертифікат відкритого ключа якого скасовано.

1.8. У випадку, якщо необхідне термінове скасування сертифіката відкритого ключа підписувача через об'єктивні обставини, підписувач має право звернутися до АЦСК в усній формі (засобами телефонного зв'язку) з проханням заблокувати сертифікат відкритого ключа та протягом строку блокування подати відповідні заяви про блокування та скасування сертифіката відкритого ключа підписувача.

2. Блокування сертифіката відкритого ключа підписувача

2.1. АЦСК блокує сертифікат відкритого ключа підписувача у таких випадках:

подання заяви підписувачем (або його довіреною особою) про блокування сертифіката відкритого ключа підписувача;

за рішенням суду, що набрало законної сили.

2.2. Для блокування сертифіката відкритого ключа підписувачу (довіреній особі підписувача) необхідно:

засобами телефонного зв'язку повідомити АЦСК про необхідність блокування сертифіката відкритого ключа підписувача;

заповнити заяву про блокування сертифіката відкритого ключа підписувача згідно з додатком 10 до цього Порядку та надіслати до АЦСК.

2.3. При зверненні у телефонному режимі підписувач (довірена особа підписувача) повинен повідомити посадовій особі АЦСК таку інформацію: ідентифікаційні дані підписувача, ключову фразу голосової автентифікації, причину блокування сертифіката відкритого ключа підписувача.

2.4. Повідомлення у телефонному режимі приймається виключно при позитивній автентифікації (збігу ключової фрази голосової автентифікації, зазначеної у заяві про реєстрацію).

Заява про блокування сертифіката відкритого ключа в паперовому вигляді разом із супровідним листом митного органу передається до АЦСК у будь-який спосіб (поштовим відправленням чи нарочним) протягом десяти робочих днів із дати прийняття в АЦСК повідомлення у телефонному режимі.

2.5. АЦСК блокує сертифікат відкритого ключа підписувача негайно після надходження повідомлення у телефонному режимі про блокування сертифіката відкритого ключа підписувача.

2.6. Сертифікат відкритого ключа підписувача вважається заблокованим з моменту внесення інформації про його блокування до реєстру чинних, скасованих, заблокованих сертифікатів відкритих ключів підписувачів із зазначенням дати та часу цієї дії.

2.7. Блокування сертифіката відкритого ключа підписувача, тимчасово припиняє дію такого сертифіката на строк, що не перевищує 45 календарних днів. Після блокування сертифіката відкритого ключа, підписувач зобов'язаний надіслати до АЦСК заяву про поновлення сертифіката відкритого ключа підписувача, або заяву про скасування сертифіката відкритого ключа підписувача.

2.8. Якщо протягом строку блокування сертифіката відкритого ключа підписувача до АЦСК не надходить заява про поновлення дії сертифіката відкритого ключа підписувача, такий сертифікат скасовується, про що Департамент митних інформаційних технологій та статистики листом інформує керівника відповідного митного органу.

3. Поновлення сертифіката відкритого ключа підписувача

3.1. АЦСК поновлює блокований сертифікат відкритого ключа підписувача у таких випадках:

подання заяви підписувачем (або його довіреною особою) про поновлення заблокованого сертифіката відкритого ключа підписувача;

за рішенням суду, що набрало законної сили.

3.2. Поновлення чинності сертифіката відкритого ключа підписувача можливе лише для заблокованих сертифікатів відкритих ключів, термін блокування яких не скінчився.

3.3. Для поновлення сертифіката відкритого ключа підписувачу (довіреній особі підписувача) необхідно заповнити заяву про поновлення сертифіката відкритого ключа підписувача згідно з додатком 11 до цього Порядку та надіслати із супровідним листом митного органу до АЦСК.

3.4. Сертифікат відкритого ключа підписувача поновлюється протягом одного робочого дня з моменту надходження в АЦСК заяви про поновлення сертифіката відкритого ключа підписувача.

3.5. Сертифікат відкритого ключа підписувача вважається поновленим з моменту внесення інформації про його поновлення до реєстру чинних, скасованих, заблокованих сертифікатів відкритих ключів підписувачів із зазначенням дати та часу цієї дії.

4. Публікація (розповсюдження) сертифікатів відкритих ключів підписувачів та інформації АЦСК

4.1. Публікація (розповсюдження) інформації, яка перерахована у пункті 4.2, здійснюється на офіційному інформаційному ресурсі (web-сайті) АЦСК у внутрішній локальній обчислювальній мережі Держмитслужби України та офіційному web-сайті АЦСК в мережі Інтернет за адресою: са.customs.gov.ua.

4.2. На офіційному web-сайті АЦСК публікується така інформація:

інформація про діяльність АЦСК (положення регламенту АЦСК Державної митної служби України, нормативні документи АЦСК, довідкова інформація тощо);

сертифікати відкритих ключів АЦСК;

сертифікати відкритих ключів підписувачів;

реєстри чинних, скасованих та заблокованих сертифікатів відкритих ключів підписувачів.

 

В. о. начальника Департаменту
митних інформаційних
технологій та статистики

К. Г. Юрченко

 

Додаток 1
до Порядку організації та розповсюдження електронного цифрового підпису в митній службі України

ЗАЯВА-ПРИЄДНАННЯ
до договору "Про надання послуг електронного цифрового підпису"

Посадова особа митної служби України (далі - Замовник), підписавши дану заяву-приєднання (далі - Заява) укладає договір "Про надання послуг електронного цифрового підпису" (далі - Договір), розміщений на офіційному Web-сайті АЦСК Держмитслужби України (далі - Виконавець) - ca.customs.gov.ua, шляхом приєднання до всіх його умов в цілому.

Договір приєднання, визначений у цій Заяві, укладається лише шляхом приєднання Замовника до запропонованого Договору в цілому, причому Замовник не може запропонувати свої умови цього Договору. У випадку незгоди зі змістом та формою Договору чи окремих його положень, Замовник вправі відмовитися від його укладення.

З моменту підпису Замовником даної Заяви та прийняття її Виконавцем, Замовник та Виконавець набувають прав та обов'язків визначених Договором "Про надання послуг електронного цифрового підпису" та несуть відповідальність за їх невиконання або неналежне виконання.

Підписавши дану заяву Замовник засвідчує:

ознайомлення з умовами Договору про надання послуг електронного цифрового підпису та нормативними документами, що регулюють порядок надання послуг;

повне розуміння змісту Договору, значень термінів і понять, всіх його умов;

вільне волевиявлення укласти Договір, відповідно до його умов, визначених на офіційному сайті шляхом приєднання до нього в повному обсязі.

Відповідно до Законів України "Про електронні документи та електронний документообіг", "Про електронний цифровий підпис", підписаний електронним цифровим підписом Виконавця електронний Договір (розміщений на офіційному сайті АЦСК Виконавця) є оригінальним примірником, має повну юридичну силу та не може бути заперечений Виконавцем чи Замовником виключно через те, що він має електронну форму.

РЕКВІЗИТИ ЗАМОВНИКА:

П. І. Б Замовника без скорочень:

Паспортні дані Замовника:

ПІДПИС ЗАМОВНИКА

Дата:
__ __ / __ __ / __ __

Підпис

П. І. Б.:
________

 

Додаток 2
до Порядку організації та розповсюдження електронного цифрового підпису в митній службі України

ЗАЯВА ПРО РЕЄСТРАЦІЮ ПІДПИСУВАЧА

Заява посадової особи митного органу є підставою для реєстрації в Акредитованому центрі сертифікації ключів Держмитслужби, генерації особистого та відкритого ключів та формування сертифіката відкритого ключа. Заява заповнюється українською мовою. Розділ 1 обов'язково заповнюється засобами ЕОТ, решта розділів заповнюються друкованими літерами. Заява приймається до розгляду, якщо немає виправлень чи необумовлених зауважень.

Розділ 1. ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ ІДЕНТИФІКАЦІЇ ПІДПИСУВАЧА

(Заповнення цього розділу є обов'язковим для формування сертифіката відкритого ключа та має
заповнюватися без скорочень)

Прізвище, ім'я та по батькові

Митний орган

Підрозділ

Посада

Область (митного органу)

Район області (митного органу)

Населений пункт (митного органу)

Поштовий індекс (митного органу)

Вулиця (митного органу)

Будинок (митного органу)

Робочий телефон (з кодом)

Факс (з кодом)

Адреса електронної пошти

Код за ЄДРПОУ (митного органу)

Ідентифікаційний номер

Розділ 2. ДОДАТКОВІ ДАНІ

(Заповнення цього розділу необхідне для обслуговування сертифіката відкритого ключа)

Ключова фраза голосової автентифікації (українською мовою)

Питання, що допоможе згадати ключову фразу (українською мовою)

Розділ 3. СТРОК ДІЇ СЕРТИФІКАТА ВІДКРИТОГО КЛЮЧА

(Заповнення цього розділу необхідне для підтвердження факту поінформованості Заявника щодо строку дії сертифіката відкритого ключа)

1 (один) рік

Розділ 4. ДОДАТКИ

До заяви додаються завірені власним підписом підписувача наступні документи:

1. Копія паспорта

2. Копія довідки про ідентифікаційний номер

Розділ 5. ПІДПИС ПІДПИСУВАЧА
 

Дата: _ _ / _ _ / _ _ /

Підпис

П. І. Б.: _________

УВАГА!

Підписавши цю Заяву, Ви підтверджуєте достовірність та правильність наданих відомостей та погоджуєтесь на формування сертифіката відкритого ключа за внесеними до Заяви даними. Ви зобов'язуєтесь негайно повідомляти про зміну даних, зазначених у цій заяві.

Друкується на зворотному боці Заяви про реєстрацію:

Заповнюється посадовими особами АЦСК.

Заяву отримано, зареєстровано за номером _, підписувача встановлено, відомості, зазначені у Заяві про реєстрацію, перевірені.

Сертифікат відкритого ключа підписувача сформовано.

Посада посадової особи АЦСК ___________

_____
                   підпис посадової особи АЦСК, дата

______
П. І. Б. посадової особи АЦСК

 

Додаток 3
до Порядку організації та розповсюдження електронного цифрового підпису в митній службі України

Форма

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ (назва митного органу)
від _ N _______

Перелік
посадових осіб митного органу, яким надається право застосування електронного цифрового підпису

N з/п

Прізвище, ім'я та по батькові

Назва митного органу

Назва структурного підрозділу

Посада

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

Керівник митного органу П. І. Б.

 

Додаток 4
до Порядку організації та розповсюдження електронного цифрового підпису в митній службі України

Форма оформлення іменного конверта

_______
(Прізвище, ім'я та по батькові підписувача)
_______
(Назва митного органу)
_______
(Заводський номер персоніфікованого НКІ підписувача)

 

Додаток 5
до Порядку організації та розповсюдження
електронного цифрового підпису в митній службі України

ДОВІРЕНІСТЬ

м.

"___" 20__ р.

Я, ___________,
                                                                                                  (П. І. Б. Довірителя)
паспорт серії _____ N __, виданий ________
__,
проживає за адресою (реєстрації): _________
_,
надалі - Довіритель, даним дорученням уповноважує гр. _,
надалі - Довірену особу або Довіреного, паспорт серії _____ N ___________, виданий
_,
що проживає за адресою (реєстрації): ______
___, здійснити від імені Довірителя такі дії:

1) зареєструвати ___________
                                                                                                                   (П. І. Б. Довірителя)

у АЦСК Держмитслужби України;

2) згенерувати особистий та відкритий ключі;

3) одержати від АЦСК Держмитслужби особистий ключ та сертифікат відкритого ключа, що оформлені на моє ім'я.

На виконання цього Доручення представник (Довірена особа) _________
                                                                                                                                                                 (назва митного органу)
наділяється правом підпису всіх необхідних для здійснення вищезазначених дій документів.

Доручення видане строком на один місяць без права передоручення.

Підпис: завіряю.
                                                        (П. І. Б. представника / Довіреної особи або Довіреного)

"___" 20__ р.

_____
(підпис Довірителя)

/_________/
(П. І. Б.)

Начальник відділу кадрового забезпечення __
_                                                                                                                                         (назва митного органу)

"___" 20__ р.

_____
(підпис Довірителя)

/_________/
(П. І. Б.)

М. П.

 

Додаток 6
до Порядку організації та розповсюдження електронного цифрового підпису в митній службі України

Акт
передання підписувачу (довіреній особі підписувача) іменних конвертів з персоніфікованим НКІ

Ми, що нижче підписалися, посадова особа АЦСК Держмитслужби України, _________, з одного боку, та підписувач (довірена особа підписувача) - _ ___, з іншого боку, уклали цей Акт про те, що посадова особа АЦСК Держмитслужби України передала, а підписувач (довірена особа підписувача) прийняв ______ конвертів з ЕЦП.

Конверти непошкоджені та опечатані печаткою Департаменту митних інформаційних технологій та статистики "Для пакетів".

Конверти передав:

Посадова особа АЦСК

___ __

__________
       (дата)

Конверти прийняв:

Підписувач (довірена особа підписувача)

___

_________
      (дата)

 

Додаток 7
до Порядку організації та розповсюдження електронного цифрового підпису в митній службі України

Акт
передання підписувачу іменного конверта із персоніфікованими НКІ

м. _

"___" 20__ р.

Носії ключової інформації у конверті передані підписувачу АЦСК _______
(П. І. Б. підписувача), обліковий номер носія ключової інформації _____.

Конверт непошкоджений та опечатаний печаткою Департаменту митних інформаційних технологій та статистики "Для пакетів".

Конверт передав:

Довірена особа підписувача

___ __

________
     (дата)

Конверт прийняв:

Підписувач

___

________
      (дата)

 

Додаток 8
до Порядку організації та розповсюдження електронного цифрового підпису в митній службі України

Форма

Журнал обліку персоніфікованих НКІ з особистими ключами підписувачів

N з/п

Дата та час маркування (видачі)

Тип НКІ

Ідентифікаційні дані НКІ (заводський номер)

П. І. Б. підписувача, підпис

П. І. Б. довіреної особи підписувача, підпис

Примітка про знищення НКІ
(підстави для знищення), підпис довіреної особи підписувача

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 9
до Порядку організації та розповсюдження електронного цифрового підпису в митній службі України

ЗАЯВА
про скасування сертифіката відкритого ключа підписувача


(найменування митного органу)

(адреса митного органу з поштовим індексом, назвою міста, області, району)

(прізвище, ім'я та по батькові підписувача)

Серійний номер
сертифіката відкритого
ключа підписувача:

Дійсний з:

до:

___________

 

__________

__________


1. Прошу скасувати сертифікат відкритого ключа підписувача у зв'язку з настанням таких обставин:
__
                                                                                             (причина скасування)
__

Підписувач (довірена особа підписувача)

______
(підпис)

______
(П. І. Б.)

Керівник митного органу

______
(підпис)

______
(П. І. Б.)

Примітка: Заява заповнюється українською мовою.

Друкується на зворотному боці та заповнюється посадовими особами АЦСК.

Заяву отримано, зареєстровано за номером ____, підписувача встановлено, відомості, зазначені у заяві, перевірені.

Сертифікат скасовано. Відомості внесено до реєстру чинних, скасованих та заблокованих сертифікатів відкритих ключів підписувачів.

Посада посадової особи АЦСК ___________

______
підпис посадової особи АЦСК, дата

______
П. І. Б. посадової особи АЦСК

 

Додаток 10
до Порядку організації та розповсюдження електронного цифрового підпису в митній службі України

ЗАЯВА
про блокування сертифіката відкритого ключа підписувача

___________
(найменування митного органу)
___________
(адреса митного органу з поштовим індексом, назвою міста, області, району)
___________
(прізвище, ім'я та по батькові підписувача)

Серійний номер сертифіката
відкритого ключа
підписувача:

Дійсний з:

до:

___________

 

__________

__________


1. Прошу заблокувати сертифікат відкритого ключа підписувача у зв'язку з настанням таких обставин:
_
                                                                                           (причина блокування)
_

Підписувач (довірена особа підписувача)

______
(підпис)

______
(П. І. Б.)

Керівник митного органу

______
(підпис)

______
(П. І. Б.)

Примітка: Заява заповнюється українською мовою.

Друкується на зворотному боці та заповнюється посадовими особами АЦСК.

Заяву отримано, зареєстровано за номером _, підписувача встановлено, відомості, зазначені у заяві, перевірені.

Сертифікат заблоковано. Відомості внесено до списку чинних, скасованих та заблокованих сертифікатів відкритих ключів підписувачів.

Посада посадової особи АЦСК ___________

_______
підпис посадової особи АЦСК, дата

______
П. І. Б. посадової особи АЦСК

 

Додаток 11
до Порядку організації та розповсюдження електронного цифрового підпису в митній службі України

ЗАЯВА
про поновлення сертифіката відкритого ключа підписувача

___________
(найменування митного органу)
___________
(адреса митного органу з поштовим індексом, назвою міста, області, району)
___________
(прізвище, ім'я та по батькові підписувача)

Серійний номер сертифіката
відкритого ключа підписувача:

Дійсний з:

до:

___________

 

__________

__________


1. Прошу поновити сертифікат відкритого ключа підписувача у зв'язку з настанням таких обставин:
_
                                                                                       (причина поновлення)
_

Підписувач (довірена особа підписувача)

______
(підпис)

______
(П. І. Б.)

Керівник митного органу

______
(підпис)

______
(П. І. Б.)

Примітка: Заява заповнюється українською мовою.

Друкується на зворотному боці та заповнюється посадовими особами АЦСК.

Заяву отримано, зареєстровано за номером _, підписувача встановлено, відомості, зазначені у заяві, перевірені.

Сертифікат поновлено. Відомості внесено до списку чинних, скасованих та заблокованих сертифікатів відкритих ключів підписувачів.

Посада посадової особи АЦСК __________

______
підпис посадової особи АЦСК, дата

______
П. І. Б. посадової особи АЦСК

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали