НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ

ПОСТАНОВА

03.02.2012

м. Київ

N 12

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
22 лютого 2012 р. за N 280/20593

Про затвердження Порядку особистого прийому громадян у Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг

Відповідно до статті 22 Закону України "Про звернення громадян", Указу Президента України від 7 лютого 2008 року N 109 "Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування" Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг,

ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Затвердити Порядок особистого прийому громадян у Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг, що додається.

2. Розмістити Порядок особистого прийому громадян у Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг, на офіційному веб-сайті Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг.

3. Ця постанова набирає чинності з дня її офіційного опублікування.

 

Голова Комісії

В. Саратов

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг
03.02.2012 N 12

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
22 лютого 2012 р. за N 280/20593

ПОРЯДОК
особистого прийому громадян у Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг

1. Цей Порядок визначає основні вимоги до організації та проведення особистого прийому громадян у Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг (далі - Комісія).

2. Особистий прийом громадян здійснюється Головою, членами Комісії та керівником апарату (далі - посадові особи Комісії) лише за попереднім записом у дні та години відповідно до затвердженого Комісією графіка особистого прийому громадян.

3. У разі відсутності Голови, членів Комісії та керівника апарату особистий прийом громадян здійснюють уповноважені ними посадові особи.

4. Особистий прийом громадян здійснюється за адресою: м. Київ, вул. Димитрова, 24, та м. Київ, бульвар Лесі Українки, 26.

5. Попередній (не пізніше ніж за 7 днів до дня особистого прийому) запис до посадових осіб Комісії здійснюється працівниками загального відділу Управління документального забезпечення Комісії (далі - ЗВ) за адресою: м. Київ, вул. Димитрова, 24, каб. 406, та за телефоном (044) 2071971.

6. Вхід до приміщення приймальні Комісії вільний, не потребує оформлення перепустки.

7. Громадянин може записатися на особистий прийом до посадових осіб Комісії особисто або через представника, повноваження якого оформлені в установленому порядку. В інтересах неповнолітніх та недієздатних осіб на особистий прийом до посадових осіб Комісії записуються їх законні представники.

8. Для попереднього запису на особистий прийом до посадових осіб Комісії та участі в особистому прийомі громадяни повинні надати документи, що посвідчують їх особу, а в разі представлення інтересів інших осіб - також документи, що підтверджують відповідні повноваження.

9. Для попереднього запису на особистий прийом до посадових осіб Комісії працівник ЗВ, який проводить попередній запис, з'ясовує прізвище, ім'я, по батькові, місце проживання громадянина, номер його контактних телефонів, суть порушеного питання, до яких посадових осіб чи органів державної влади він звертався і яке було прийнято рішення. При цьому визначається посадова особа чи орган державної влади, до компетенції яких належить вирішення питання, вивчаються документи, інші матеріали, що подаються громадянином для обґрунтування своєї заяви (клопотання), скарги або пропозиції (зауваження).

10. Не допускається з'ясування відомостей про особу громадянина, що не стосуються його звернення.

11. У першочерговому порядку здійснюється особистий прийом таких категорій громадян:

жінок, яким присвоєно почесне звання України "Мати-героїня";

інвалідів Великої Вітчизняної війни;

Героїв Соціалістичної Праці;

Героїв Радянського Союзу;

Героїв України.

12. Особлива увага приділяється вирішенню проблем, з якими звертаються ветерани війни та праці, інваліди, громадяни, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, багатодітні сім'ї, одинокі матері та інші громадяни, які потребують соціального захисту та підтримки.

13. У попередньому записі на особистий прийом до посадових осіб Комісії може бути відмовлено на таких підставах:

13.1. Повторне звернення одного й того самого громадянина з питання, що вже надавалося ним у Комісію до розгляду та опрацювання й було вирішено по суті.

13.2. Звернення з приводу оскарження рішення, що було подане з порушенням строків, визначених статтею 17 Закону України "Про звернення громадян".

13.3. Звернення особи, визнаної судом недієздатною (за винятком випадків, коли від імені особи діє офіційно призначений представник, повноваження якого оформлені в порядку, встановленому законодавством).

13.4. Письмове звернення без зазначення місця проживання, не підписане автором (авторами), а також таке, з якого неможливо встановити авторство.

14. Про відмову в попередньому записі та причини відмови громадянинові надаються відповідні роз'яснення.

15. Список громадян, які записалися на особистий прийом до посадової особи Комісії, разом з інформаційними записками щодо змісту пропонованих для розгляду питань, які готуються відповідними працівниками ЗВ, та документами і матеріалами стосовно цих питань передаються ЗВ відповідній посадовій особі Комісії не пізніше ніж за два дні до передбаченого графіком дня особистого прийому.

16. Посадова особа Комісії під час особистого прийому громадян розглядає питання по суті, надає відповідно до чинного законодавства обґрунтоване роз'яснення та вживає заходів для усунення порушень (за їх наявності).

17. Якщо вирішити порушене у зверненні громадянина питання безпосередньо під час особистого прийому неможливо, воно розглядається в тому самому порядку, що й письмове звернення. Про результати такого розгляду громадянинові за його згодою надається усна або письмова відповідь.

18. Якщо питання, порушені в одержаному зверненні, не входять до компетенції Комісії, в строк не більше п'яти днів з дня реєстрації воно надсилається за належністю відповідному органу чи посадовій особі, про що повідомляється громадянин, який подав звернення. У разі якщо звернення не містить даних, необхідних для прийняття обґрунтованого рішення, в той самий строк воно повертається громадянину з відповідними роз'ясненнями.

19. Для забезпечення кваліфікованого роз'яснення питань, поставлених громадянином, посадова особа Комісії може залучати до їх розгляду відповідні структурні підрозділи Комісії.

20. У разі повторного звернення громадянина вивчаються попередні (архівні) матеріали з порушеного питання, з'ясовуються причини, що його викликали, надаються необхідні роз'яснення та можлива допомога.

21. Письмові та усні звернення (пропозиції, заяви і скарги), подані під час особистого прийому, передаються до ЗВ для реєстрації.

22. Відповідь на звернення, що подано під час особистого прийому посадовій особі Комісії, надається за підписом посадової особи, яка здійснювала цей прийом.

23. Облік громадян, яких особисто приймають посадові особи Комісії, та контроль за дотриманням строків розгляду звернень таких громадян здійснюються ЗВ.

 

Начальник Управління
документального забезпечення

Л. Борденюк

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали