МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 20 червня 2011 року N 250

Про затвердження Порядку підготовки матеріалів до засідання Кабінету Міністрів України

З метою якісної та своєчасної підготовки матеріалів до участі Міністра у засіданнях Кабінету Міністрів України наказую:

1. Затвердити Порядок підготовки матеріалів до засідання Кабінету Міністрів України (далі - Порядок), що додається.

2. Керівникам самостійних структурних підрозділів Міністерства та центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовується та координується Кабінетом Міністрів України через Міністра аграрної політики та продовольства України:

2.1. Забезпечити безумовне виконання Порядку.

2.2. До 24 червня 2011 року визначити відповідальних працівників за організацію та координацію підготовки матеріалів до участі Міністра у засіданнях Кабінету Міністрів України та подати Управлінню комунікації (прес-служба) (Ємельянова Ж. Л.) із зазначенням прізвища та ініціалів, контактних телефонів, факсів та електронних адрес.

2.3. Директору Департаменту роботи з персоналом та контролю апарату Грищуку М. В. та директору державного підприємства "Агроінвест" Бєлому В. П. забезпечити своєчасне та якісне розмноження матеріалів до засідання Кабінету Міністрів України (щопонеділка та щосереди), які надаються Управлінням комунікації (прес-служба) самостійним структурним підрозділам Міністерства та центральним органам виконавчої влади, діяльність яких спрямовується та координується Кабінетом Міністрів України через Міністра аграрної політики та продовольства України.

2.4. Забезпечити неухильне дотримання регламентних вимог і процедур під час підготовки та подання Кабінетові Міністрів України проектів нормативно-правових актів, зокрема вжиття вичерпних заходів для врегулювання розбіжностей за проектом акта та проведення узгоджувальних процедур.

2.5. Після направлення проектів нормативно-правових актів до Кабінету Міністрів України та узгоджувальних актів до центральних органів виконавчої влади - основного розробника копію всіх матеріалів, а також проекти виступу/довідки до відповідних проектів нормативно-правових актів згідно з додатками 1, 2, 3 подавати Управлінню комунікації (прес-служба) до 16 години наступного робочого дня.

3. Управлінню комунікації (прес-служба) надавати заступнику Міністра - керівнику апарату матеріали до участі Міністра у засіданнях Кабінету Міністрів України не пізніше 16.45 години п'ятниці (до засідання Кабінету Міністрів щопонеділка) та не пізніше 18 години вівторка (до засідання Кабінету Міністрів щосереди).

4. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства аграрної політики України від 28 лютого 2011 року N 54 "Деякі питання підготовки проектів нормативно-правових актів та матеріалів на засідання Кабінету Міністрів України" (Наказ N 54).

5. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

 

Міністр

М. В. Присяжнюк

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України
20.06.2011 N 250

ПОРЯДОК
підготовки матеріалів до засідання Кабінету Міністрів України

1. Порядок підготовки матеріалів до засідання Кабінету Міністрів України розроблений з метою якісної та своєчасної підготовки матеріалів до участі Міністра у засіданнях Кабінету Міністрів України.

2. Управління комунікації (прес-служба) не пізніше ніж через 2 години з моменту отримання матеріалів до засідання Кабінету Міністрів України передає відповідальним працівникам самостійних структурних підрозділів Міністерства та центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовується та координується Кабінетом Міністрів України через Міністра аграрної політики та продовольства України (відповідно до компетенції), особисто (або факсом) копії відповідних проектів нормативно-правових актів, які будуть розглядатися на поточному засіданні Кабінету Міністрів України.

3. Структурні підрозділи Міністерства, центральні органи виконавчої влади, діяльність яких спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Міністра аграрної політики та продовольства України, після опрацювання зазначених матеріалів, подають для опрацювання та узгодження Управлінню комунікації (прес-служба) довідку/проект виступу Міністра по суті направлених матеріалів за формами згідно з додатками 1, 2, 3 не пізніше 16 години щовівторка (до засідання Кабінету Міністрів України щосереди) та 16.45 години щоп'ятниці (до засідання Кабінету Міністрів щопонеділка).

4. У разі надходження до структурних підрозділів Міністерства, центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Міністра аграрної політики та продовольства України, відповідних матеріалів після 15 години у вівторок (до засідання Кабінету Міністрів України щосереди) та після 16 години у п'ятницю (до засідання Кабінету Міністрів щопонеділка) проекти довідок/виступів Міністра надаються Управлінню комунікації (прес-служба) не пізніше ніж через 4 години з моменту отримання матеріалів.

5. Керівники структурних підрозділів міністерства та центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовується та координується Кабінетом Міністрів України через Міністра аграрної політики та продовольства України, разом з Управлінням комунікації (прес-служба) опрацьовують та узгоджують підготовлені довідки/виступи.

6. Узгоджені з Управлінням комунікації (прес-служба) довідки/виступи до проектів нормативно-правових актів надаються за підписом керівника/заступника самостійних структурних підрозділів Міністерства та центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовується та координується Кабінетом Міністрів України через Міністра аграрної політики та продовольства України, та керівника/заступника Управління комунікації (прес-служба).

У разі неузгодженості позицій структурних підрозділів Міністерства та центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовується та координується Кабінетом Міністрів України через Міністра аграрної політики та продовольства України, з Управлінням комунікації (прес-служба) по суті та якості підготовлених матеріалів, довідка/виступ подається Міністрові за візою керівників структурних підрозділів міністерства, центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовується та координується Кабінетом Міністрів України через Міністра аграрної політики та продовольства України.

Як виняток, відпрацьовані та узгоджені довідки/виступи до проектів нормативно-правових актів можуть прийматися Управлінням комунікації (прес-служба) за електронною адресою або факсом з наступним направленням підписаних примірників.

7. До проекту нормативно-правового акта головним розробником яких є Міністерство аграрної політики та продовольства України або центральні органи виконавчої влади, діяльність яких спрямовується та координується Кабінетом Міністрів України через Міністра аграрної політики та продовольства України, готується виступ та довідка згідно з додатками 1, 3.

До проекту нормативно-правового акта, який узгоджувався/не узгоджувався Міністерством або центральними органами виконавчої влади, діяльність яких спрямовується та координується Кабінетом Міністрів України через Міністра аграрної політики та продовольства України, у разі наявності зауважень та пропозицій готується виступ та довідка згідно з додатками 2, 3.

До проекту нормативно-правового акта, який узгоджувався/не узгоджувався Міністерством або центральними органами виконавчої влади, діяльність яких спрямовується та координується Кабінетом Міністрів України через Міністра аграрної політики та продовольства України, у разі відсутності зауважень та пропозицій готується довідка згідно з додатком 3.

 

Начальник Управління
комунікації (прес-служба)

Ж. Л. Ємельянова

 

Додаток 1
до Порядку підготовки матеріалів до засідання Кабінету Міністрів України

До пункту _______

Назва проекту

Шановний Миколо Яновичу!
Шановні колеги!

   Міністерство аграрної політики та продовольства України вносить на розгляд Кабінету Міністрів проект _ Кабінету Міністрів України "__" (далі - проект _________).

   Підстава розроблення проекту (на виконання акта законодавства, за власною ініціативою) _______
_

  Мета проекту

  Основні положення проекту (які зміни пропонуються або які нові положення запроваджуються та їх влив на галузь)
_

  Погодження (заінтересовані органи виконавчої влади, які погоджували проект, їх позиція: погоджено без зауважень або, якщо були висловлені зауваження зазначити враховані повністю чи частково та їх короткий зміст)
__

  У разі наявності зауважень надання аргументів їх неврахування _______

 Враховуючи викладене, прошу підтримати запропонований проект ____, оскільки (вагомі аргументи необхідності прийняття) ___________

Дякую за увагу!

 

Додаток 2
до Порядку підготовки матеріалів до засідання Кабінету Міністрів України

До пункту ______

Назва проекту

Шановний Миколо Яновичу!
Шановні колеги!

  Міністерство аграрної політики та продовольства України висловлює пропозиції/зауваження до внесеного на розгляд Кабінету Міністрів проекту _ Кабінету Міністрів України "__" (далі - проект ________), головним розробником якого є _________.

  Підстава розроблення проекту (на виконання акта законодавства, за власною ініціативою) _______
_

  Мета проекту

  Основні положення проекту (які зміни пропонуються або які нові положення запроваджуються та їх влив на галузь)
_

  Погодження (заінтересовані органи виконавчої влади, які погоджували проект, їх позиція: погоджено без зауважень або, якщо висловлені зауваження, зазначається короткий зміст зауважень та у якій частині) _

  Зазначити, що цей проект на експертизу до Міністерства аграрної політики та продовольства не надходив (якщо це мало місце).

  При опрацюванні зазначеного проекту виникли наступні зауваження/пропозиції: ___
_.

  Аргументація необхідності врахування зауважень/пропозицій Мінагрополітики _____
_.

 Враховуючи викладене, прошу запропонований проект ___________, зняти з розгляду/допрацювати з урахуванням висловлених пропозицій/зауважень.

Дякую за увагу!

 

Додаток 3
Порядку підготовки матеріалів до засідання Кабінету Міністрів України

ДОВІДКА

До пункту ____

Назва проекту

1. Головний розробник проекту

2. Підстава розроблення проекту (на виконання акта законодавства, за власною ініціативою)

3. Історія питання

4. Мета проекту

5. Основні положення проекту (які зміни пропонуються або які нові положення запроваджуються та їх вплив на галузь)

6. Погодження (заінтересовані органи виконавчої влади, які погоджували проект, їх позиція: погоджено без зауважень або, якщо висловлені зауваження, зазначається короткий зміст зауважень та у якій частині). У разі надходження відповідного проекту на погодження до Міністерства, зазначається погоджували без зауважень або висловлені зауваження (короткий зміст зауважень та у якій частині)

7. Позиція Міністерства (чітке обгрунтування (наведення аргументів) доцільності/недоцільності прийняття/відхилення проекту акта)

8. Висновок (прийняти/підтримати, доопрацювати, зняти з розгляду).

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали