КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 20 жовтня 2011 р. N 1094

Київ

Про затвердження Порядку підготовки та оприлюднення звіту про результати проведення заходів щодо запобігання і протидії корупції

Відповідно до статті 19 Закону України "Про засади запобігання і протидії корупції" (Декларація N 3206-VI) Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Порядок підготовки та оприлюднення звіту про результати проведення заходів щодо запобігання і протидії корупції, що додається.

2. Визнати такими, що втратили чинність, постанови Кабінету Міністрів України від 8 грудня 2009 р. N 1336 "Про затвердження Порядку інформування громадськості про результати роботи у сфері протидії корупції" (Офіційний вісник України, 2009 р., N 95, ст. 3283) та від 8 грудня 2009 р. N 1419 "Питання інформування про результати роботи у сфері запобігання та протидії корупції" (Офіційний вісник України, 2010 р., N 1, ст. 12).

 

Прем'єр-міністр України

М. АЗАРОВ

Інд. 36

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 20 жовтня 2011 р. N 1094

ПОРЯДОК
підготовки та оприлюднення звіту про результати проведення заходів щодо запобігання і протидії корупції

1. Цей Порядок визначає процедуру підготовки та оприлюднення звіту про результати проведення заходів щодо запобігання та протидії корупції спеціально уповноваженим органом з питань антикорупційної політики (далі - спеціально уповноважений орган).

2. Оприлюднення звіту про результати проведення заходів щодо запобігання та протидії корупції здійснюється з метою забезпечення реалізації права громадян на одержання інформації у зазначеній сфері, забезпечення відкритості, доступності та достовірності такої інформації.

3. Міністерства, інші центральні органи виконавчої влади, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, місцеві держадміністрації у межах своїх повноважень подають щороку не пізніше 15 лютого спеціально уповноваженому органу інформацію про:

1) результати проведення заходів щодо запобігання та протидії корупції, у тому числі в рамках міжнародного співробітництва, зокрема про результати проведення спеціальної перевірки щодо осіб, які претендують на зайняття посад, пов'язаних з виконанням функцій держави (додаток 1);

2) результати соціологічних досліджень, що проводяться державними та недержавними науково-дослідними установами, у сфері запобігання та протидії корупції;

3) стан реалізації визначеної Президентом України антикорупційної стратегії;

4) результати антикорупційної експертизи проектів нормативно-правових актів.

4. Спеціально уповноважені суб'єкти у сфері протидії корупції (спеціальні підрозділи по боротьбі з організованою злочинністю МВС, податкової міліції, по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю СБУ, Військової служби правопорядку в Збройних Силах) у межах своїх повноважень подають спеціально уповноваженому органу щороку не пізніше 15 лютого, крім інформації, передбаченої пунктом 3 цього Порядку, інформацію:

1) про кількість осіб, щодо яких винесено постанови про притягнення як обвинуваченого за вчинення злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг, та/або злочинів, пов'язаних із зловживанням своїм службовим становищем; про кількість осіб, щодо яких набрали законної сили обвинувальні вироки суду за вчинення злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг, та/або пов'язаних із зловживанням своїм службовим становищем; про кількість осіб, щодо яких складено протоколи про вчинення адміністративних корупційних правопорушень та на яких накладено адміністративне стягнення за корупційне правопорушення; про розмір завданих корупційними правопорушеннями збитків, стан та обсяги їх відшкодування фізичним та юридичним особам внаслідок вчинення корупційного правопорушення (додаток 2);

2) про кількість осіб окремо за категоріями, зазначеними у частині першій статті 4 Закону України "Про засади запобігання і протидії корупції" (Декларація N 3206-VI), і за видами відповідальності:

за адміністративні корупційні правопорушення (додаток 3);

за вчинення злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг (додаток 4);

за вчинення злочинів, пов'язаних із зловживанням своїм службовим становищем (додаток 5).

5. Спеціально уповноважений орган готує звіт про результати проведення заходів щодо запобігання і протидії корупції з урахуванням інформації, що надійшла від міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, Ради міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих держадміністрацій та спеціально уповноважених суб'єктів у сфері протидії корупції (спеціальних підрозділів по боротьбі з організованою злочинністю МВС, податкової міліції, по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю СБУ, Військової служби правопорядку в Збройних Силах).

Спеціально уповноважений орган оприлюднює зазначений звіт щороку не пізніше 15 квітня у друкованих засобах масової інформації загальнодержавної сфери розповсюдження, на Урядовому порталі та на власному веб-сайті.

 

Додаток 1
до постанови Кабінету Міністрів України
від 20 жовтня 2011 р. N 1094

ІНФОРМАЦІЯ
про результати проведення спеціальної перевірки щодо осіб, які претендують на зайняття посад, пов'язаних з виконанням функцій держави

__
(найменування державного органу)

за __________ рік

Загальна кількість осіб, які претендують на зайняття посад, пов'язаних з виконанням функцій держави, що успішно пройшли спеціальну перевірку

Кількість осіб, які претендують на зайняття посад, пов'язаних
з виконанням функцій держави, що не пройшли спеціальну перевірку

у зв'язку із притягненням особи до кримінальної відповідальності, в тому числі за корупційні правопорушення, наявності судимості

у зв'язку з виявленням факту про те,
що особа піддана, піддавалася раніше адміністративним стягненням за корупційні правопорушення

у зв'язку з виявленням
недостовірних відомостей, зазначених у декларації про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру (Декларація N 3206-VI)

у зв'язку з перебуванням особи на диспансерному психіатричному та/або наркологічному обліку

у зв'язку з виявленням недостовірних даних про освіту, наявність наукового ступеня, вченого звання, підвищення кваліфікації

у зв'язку з виявленням інших порушень, передбачених законодавством

 

Додаток 2
до постанови Кабінету Міністрів України
від 20 жовтня 2011 р. N 1094

ІНФОРМАЦІЯ
про результати роботи у сфері протидії корупції

_________
(найменування спеціально уповноваженого суб'єкта у сфері протидії корупції)

за __________ рік

Кількість осіб, щодо яких винесено постанови про притягнення як обвинуваченого за вчинення злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг

Кількість осіб, щодо яких набрали законної сили обвинувальні вироки суду за вчинення злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг

Кількість осіб, щодо яких винесено постанови про притягнення як обвинуваченого за вчинення злочинів, пов'язаних із зловживанням своїм службовим становищем

Кількість осіб, щодо яких набрали законної сили обвинувальні вироки суду за вчинення злочинів, пов'язаних із зловживанням своїм службовим становищем

Кількість осіб, щодо яких складено протоколи про вчинення адміністративних корупційних правопорушень

Кількість осіб, на яких накладено адміністративне стягнення за корупційне правопорушення

Відомості про розмір завданих внаслідок вчинення корупційних правопорушень збитків, стан та обсяги їх відшкодування фізичним та юридичним особам внаслідок вчинення корупційного правопорушення

 

Додаток 3
до постанови Кабінету Міністрів України
від 20 жовтня 2011 р. N 1094

ІНФОРМАЦІЯ
про кількість осіб, притягнутих до адміністративної відповідальності, за категоріями, зазначеними у частині першій статті 4 Закону України "Про засади запобігання і протидії корупції" (Декларація N 3206-VI), які вчинені за _________ рік

Суб'єкти відповідальності за корупційні правопорушення

Статті Кодексу України про адміністративні правопорушення

1722

1723

1724

1725

1726

1727

1728

1729

частина перша

частина
друга

частина перша

частина
друга

частина перша

частина
друга

частина перша

частина
друга

частина перша

частина
друга

Суб'єкти відповідальності, визначені зазначеним Законом (Декларація N 3206-VI):

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

у пункті 1 частини першої статті 4 (Декларація N 3206-VI):

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

підпункт "а" (Декларація N 3206-VI)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

підпункт "б" (Декларація N 3206-VI)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

підпункт "в" (Декларація N 3206-VI)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

підпункт "г" (Декларація N 3206-VI)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

підпункт "ґ" (Декларація N 3206-VI)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

підпункт "д" (Декларація N 3206-VI)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

підпункт "е" (Декларація N 3206-VI)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

підпункт "є" (Декларація N 3206-VI)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

підпункт "ж" (Декларація N 3206-VI)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

у пункті 2 частини першої статті 4 (Декларація N 3206-VI):

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

підпункт "а" (Декларація N 3206-VI)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

підпункт "б" (Декларація N 3206-VI)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

підпункт "в" (Декларація N 3206-VI)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

підпункт "г" (Декларація N 3206-VI)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

у пункті 3 частини першої статті 4 (Декларація N 3206-VI)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

у пункті 4 частини першої статті 4 (Декларація N 3206-VI)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 4
до постанови Кабінету Міністрів України
від 20 жовтня 2011 р. N 1094

ІНФОРМАЦІЯ
про кількість осіб, притягнутих до кримінальної відповідальності за вчинення злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг, за категоріями, зазначеними у частині першій статті 4 Закону України "Про засади запобігання і протидії корупції" (Декларація N 3206-VI), які вчинені за _________ рік

Суб'єкти
відпові-
дальності за корупційні право-
порушення

Статті Кримінального кодексу України

364

3641

365 

3651

3652

366

367

368

3682

3683

3684

369

3692

370

424

час-тина пер-ша

час-тина дру-га

час-тина тре-тя

час-тина пер-ша

час-тина дру-га

час-тина пер-ша

час-тина дру-га

час-тина тре-тя

час-тина пер-ша

час-тина дру-га

час-тина пер-ша

час-тина дру-га

час-тина тре-тя

час-тина пер-ша

час-тина дру-га

час-тина пер-ша

час-тина дру-га

час-тина пер-ша

час-тина дру-га

час-тина тре-тя

час-тина чет-вер-та

час-тина пер-ша

час-тина дру-га

час-тина тре-тя

час-тина пер-ша

час-тина дру-га

час-тина тре-тя

час-тина чет-вер-та

час-тина пер-ша

час-тина дру-га

час-тина тре-тя

час-тина чет-вер-та 

час-тина пер-ша

час-тина дру-га

час-тина тре-тя

час-тина чет-вер-та 

час-тина п'ята

час-тина пер-ша

час-тина дру-га

час-тина тре-тя

час-тина пер-ша

час-тина дру-га 

час-тина пер-ша 

Суб'єкти відповідальності, визначені зазначеним Законом (Декларація N 3206-VI):

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

у пункті 1 частини першої статті 4 (Декларація N 3206-VI):

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

підпункт "а" (Декларація N 3206-VI)

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

підпункт "б" (Декларація N 3206-VI)

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

підпункт "в" (Декларація N 3206-VI)

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

підпункт "г" (Декларація N 3206-VI)

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

підпункт "ґ" (Декларація N 3206-VI)

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

підпункт "д" (Декларація N 3206-VI)

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

підпункт "е" (Декларація N 3206-VI)

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

підпункт "є" (Декларація N 3206-VI)

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

підпункт "ж" (Декларація N 3206-VI)

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

у пункті 2 частини першої статті 4 (Декларація N 3206-VI):

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

підпункт "а" (Декларація N 3206-VI)

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

підпункт "б" (Декларація N 3206-VI)

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

підпункт "в" (Декларація N 3206-VI)

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

підпункт "г" (Декларація N 3206-VI)

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

у пункті 3 частини першої статті 4 (Декларація N 3206-VI)

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

у пункті 4 частини першої статті 4 (Декларація N 3206-VI)

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 5
до постанови Кабінету Міністрів України
від 20 жовтня 2011 р. N 1094

ІНФОРМАЦІЯ
про кількість осіб, притягнутих до кримінальної відповідальності за вчинення злочинів, пов'язаних із зловживанням службовим становищем, за категоріями, зазначеними у частині першій статті 4 Закону України "Про засади запобігання і протидії корупції" (Декларація N 3206-VI), які вчинені за _________ рік

Суб'єкти
відповідальності
за корупційні правопорушення

Статті Кримінального кодексу України

частина друга статті 191

частина друга статті 262

частина друга статті 308

частина друга статті 312

частина друга статті 313

частина друга статті 320

частина перша статті 357

частина друга статті 410

частина перша статті 423

частина друга статті 423

частина третя статті 423

Суб'єкти відповідальності, визначені зазначеним Законом (Декларація N 3206-VI):

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

у пункті 1 частини першої статті 4 (Декларація N 3206-VI):

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

підпункт "а" (Декларація N 3206-VI)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

підпункт "б" (Декларація N 3206-VI)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

підпункт "в" (Декларація N 3206-VI)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

підпункт "г" (Декларація N 3206-VI)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

підпункт "ґ" (Декларація N 3206-VI)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

підпункт "д" (Декларація N 3206-VI)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

підпункт "е" (Декларація N 3206-VI)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

підпункт "є" (Декларація N 3206-VI)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

підпункт "ж" (Декларація N 3206-VI)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

у пункті 2 частини першої статті 4 (Декларація N 3206-VI):

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

підпункт "а" (Декларація N 3206-VI)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

підпункт "б" (Декларація N 3206-VI)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

підпункт "в" (Декларація N 3206-VI)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

підпункт "г" (Декларація N 3206-VI)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

у пункті 3 частини першої статті 4 (Декларація N 3206-VI)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

в пункті 4 частини першої статті 4 (Декларація N 3206-VI)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали