ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 6 квітня 2012 року N 465

Про затвердження порядку планування та проведення перевірок

Відповідно до Закону України "Про Фонд державного майна України" (Закон N 4107-VI), з урахуванням статті 18 Закону України "Про організаційно-правові основи боротьби з організованою злочинністю" наказую:

1. Затвердити Порядок планування та проведення перевірок Фондом державного майна України (далі - Фонд) та регіональними відділеннями ФДМУ.

2. Начальникові Управління контролю та аудиту Фонду, начальникам регіональних відділень ФДМУ забезпечити дотримання цього Порядку.

Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

 

Голова Фонду

О. Рябченко


 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Фонду державного майна України
06.04.2012 N 465


ПОРЯДОК
планування та проведення перевірок Фондом державного майна України та регіональними відділеннями ФДМУ

1. Цей Порядок визначає механізм проведення перевірок підрозділами контролю та аудиту Фонду державного майна України та регіональних відділень ФДМУ.

2. Перевірка полягає у документальному і фактичному вивченні певного комплексу або окремих питань фінансово-господарської діяльності об'єкта контролю відповідно до визначених завдань і повноважень Фонду державного майна України.

3. Перевірка проводиться відповідно до плану. Плани перевірок складаються на півріччя, в окремих випадках - на квартал.

4. У Фонді державного майна України плани перевірок затверджує Голова Фонду. У регіональних відділеннях ФДМУ плани перевірок затверджує начальник регіонального відділення за погодженням з керівником підрозділу контролю та аудиту ФДМУ.

5. План перевірок повинен містити:

- термін перевірки;

- об'єкт перевірки;

- питання, що підлягають перевірці.

6. У випадку необхідності та наявності достатньо обґрунтованих підстав може проводитись позапланова перевірка. Такими підставами можуть бути:

- виявлення фактів подання об'єктом перевірки до Фонду державного майна України недостовірної інформації та/або звітності;

- наявність фактів, що можуть свідчити про здійснення об'єктом перевірки діяльності у порушення законодавства України в сфері оренди, відчуження, використання державного майна;

- у разі надходження доручення Кабінету Міністрів України;

- у разі звернень правоохоронних органів, в яких містяться факти, що свідчать про порушення законів України, перевірку додержання яких віднесено законом до компетенції Фонду державного майна України.

7. Перевірку проводить комісія. Склад комісії та строки її роботи затверджуються наказом Фонду (регіонального відділення).

8. До складу комісії може бути залучено працівників підрозділів контролю та аудиту ФДМУ, регіональних відділень, працівників інших підрозділів, а також працівників інших державних та правоохоронних органів за їх згодою.

9. Голова комісії відповідає за організацію проведення перевірки, розподіляє обов'язки між членами комісії.

10. Перевірка складається з трьох етапів: підготовка до проведення перевірки; перевірка на об'єкті контролю; оформлення результатів перевірки.

11. Підготовка до проведення перевірки може включати аналіз інформації, отриманої від структурних підрозділів Фонду державного майна України (регіональних відділень), звернень, скарг громадян, підприємств, установ та організацій про діяльність об'єкта перевірки та матеріалів, наданих об'єктом перевірки, інформації щодо діяльності об'єкта перевірки, яка розміщена в засобах масової інформації, інших джерелах, результатів попередніх перевірок.

12. Для з'ясування окремих обставин комісія, що проводить перевірку, може звертатись для надання письмових пояснень працівниками об'єкта перевірки, а також запитувати інформацію від інших осіб, які мали правові відносини з об'єктом перевірки.

Якщо працівники об'єкта перевірки відмовляються від надання письмових пояснень, цей факт фіксується в акті.

Пояснення оформляються на ім'я голови комісії з обов'язковим зазначенням дати.

13. Для підтвердження викладених в акті фактів порушень комісія у разі потреби запитує від об'єкта перевірки завірені копії документів, які засвідчують відповідні порушення, і долучає їх до матеріалів перевірки.

Якщо керівник об'єкта перевірки відмовляє у наданні завірених копій документів, це зазначається в акті.

14. Результати перевірки фіксуються в акті перевірки.

Акт складається на паперовому носії державною мовою і повинен мати наскрізну нумерацію сторінок.

Акт складають та підписують члени комісії, що брали участь у перевірці.

Заперечення, зауваження до акта (за їх наявності) та висновки на них є невід'ємною частиною акта.

Акт перевірки має містити:

- вступну частину, в якій зазначаються підстава для проведення перевірки, тема перевірки, повна назва об'єкта контролю, його місцезнаходження, відомості про організаційно-правову форму та форму власності, дати початку і закінчення перевірки, період, який підлягав перевірці;

- констатуючу частину, в якій наведено інформацію про результати перевірки в розрізі кожного питання та за якими документами перевірено ці питання;

- висновки про наявність або відсутність недоліків чи порушень законодавства.

15. Протягом трьох робочих днів після складання акта перевірки керівник підрозділу контролю та аудиту направляє його та доповідну записку зі своїми пропозиціями на адресу Голови Фонду (начальника регіонального відділення).

16. Голова Фонду (начальник регіонального відділення) розглядає акт і пропозиції та за результатами розгляду надає відповідні доручення структурним підрозділам Фонду (регіонального відділення).

17. Акт перевірки, призначеної Головою Фонду, затверджується розпорядженням Фонду, про що на акті у його верхньому правому куті керівник підрозділу контролю та аудиту Фонду робить відповідний напис та ставить свій підпис.

Акт перевірки, призначеної начальником регіонального відділення ФДМУ, затверджує начальник регіонального відділення.

18. На звернення правоохоронного органу про видачу акта перевірки надається засвідчена копія акта перевірки.

 

Начальник Управління
контролю та аудиту

В. Штепура

 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали