ДЕРЖАВНА АВІАЦІЙНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 29 липня 2011 року N 142

Про затвердження Порядку подання, розгляду, затвердження та публікації аеронавігаційної інформації

Відповідно до статті 37 Повітряного кодексу України, Положення про Державну авіаційну службу України, затвердженого Указом Президента України від 6 квітня 2011 року N 398/2011 (Указ N 398/2011), та з метою упорядкування процедури, пов'язаної з дотриманням термінів і процедур обробки та публікації поправок у документи аеронавігаційної інформації, наказую:

1. Затвердити Порядок подання, розгляду, затвердження та публікації аеронавігаційної інформації (далі - Порядок), що додається.

2. Директору департаменту аеронавігації та зовнішніх зв'язків організувати доведення цього наказу до відома зацікавлених у ньому осіб.

3. Визначити таким, що втратив чинність, наказ Державіаслужби від 25.01.2005 N 47 "Про затвердження Порядку подання, розгляду, затвердження та публікації поправок в документи аеронавігаційної інформації".

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Голови Гречка О. В.

 

Голова

А. Колісник

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державіаслужби України
29.07.2011 N 142

ПОРЯДОК
ПОДАННЯ, РОЗГЛЯДУ, ЗАТВЕРДЖЕННЯ ТА ПУБЛІКАЦІЇ АЕРОНАВІГАЦІЙНОЇ ІНФОРМАЦІЇ

1. Загальні положення

1.1. Порядок подання, розгляду, затвердження та публікації поправок в документи аеронавігаційної інформації (далі - Порядок) розроблено з метою упорядкування процедури, пов'язаної із дотриманням термінів і процедур обробки та публікації поправок в документи аеронавігаційної інформації, що визначені Правилами обслуговування аеронавігаційною інформацією, затверджених наказом Міністерства транспорту України 01.07.2004 N 564, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 23.07.2004 за N 913/9512 (далі - Правил).

1.2. Порядок врегульовує діяльність Державіаслужби України, керівників аеродромів (аеропортів), Украероруху, авіакомпаній, які згідно з Положенням про використання повітряного простору України, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 29.03.2002 N 401, та Правилами можуть подавати проекти змін/поправок до Збірника аеронавігаційної інформації України, проекти поправок до Інструкцій з виконання польотів (використання повітряного простору) в районі аеродрому/посадкового майданчика та приймають участь у їх розробці та погодженні.

1.3. У цьому Порядку терміни мають такі значення:

об'єднаний пакет аеронавігаційної інформації (Integrated Aeronautical Information Package) - пакет, що складається з таких елементів:

Збірника аеронавігаційної інформації України (далі - АІР), у тому числі поправок;

доповнень до АІР;

повідомлень NOTAM та бюлетенів передпольотної інформації (РІВ);

циркулярів з аеронавігаційної інформації (АІС);

контрольних переліків та переліків чинних повідомлень NOTAM;

поправка до Збірника аеронавігаційної інформації України (АІР Amendment) - постійні зміни, які вносяться до інформації, що міститься в АІР;

доповнення до Збірника аеронавігаційної інформації України (АІР Supplement) - тимчасові зміни, які вносяться до інформації, що міститься в АІР;

циркуляр аеронавігаційної інформації (aeronautical information circular) - повідомлення, що містить інформацію, яка не потребує випуску повідомлень NOTAM або внесення її до АІР, але яка стосується питань безпеки польотів або аеронавігаційних, технічних, адміністративних і юридичних питань;

цілісність (аеронавігаційні дані) (integrity (aeronautical data) - певна гарантія того, що аеронавігаційні дані та їхні значення не втрачені або не змінювалися з моменту підготовки даних або санкціонованого внесення поправки.

1.4. У цьому Порядку скорочення мають такі значення:

ОПР - обслуговування повітряного руху;

РДЦ - районний диспетчерський центр;

РСП - регіональний структурний підрозділ (Украероруху);

САІ - служба аеронавігаційної інформації;

АІС - циркуляр аеронавігаційної інформації (aeronautical information circular);

АІР - випущена або санкційована державою публікація, яка містить у собі довготермінову аеронавігаційну інформацію, що має важливе значення для аеронавігації (aeronautical information publication);

VFR Airfield Guide - Збірник аеронавігаційної інформації по правилах візуальних польотів (VFR Airfield Guide);

AIRAC - регламентація та контролювання аеронавігаційної інформації (aeronautical information regulation and control), що означають систему, призначену для завчасного повідомлення про обставини, що викликають необхідність внесення значних змін в експлуатаційну практику на основі загальних дат набуття чинності;

NOTAM - (повідомлення для пілотів - notice to airman) повідомлення, що розсилається засобами електрозв'язку і містить інформацію про введення у дію, стан або зміну будь-якого аеронавігаційного устаткування, обслуговування і правил, або інформацію про небезпеку, своєчасне попередження про які має важливе значення для персоналу, пов'язаного з виконанням польотів.

NOF - орган міжнародних NOTAM (International NOTAM office).

2. Процедури обробки та публікації аеронавігаційної інформації в документах аеронавігаційної інформації

2.1. Аеронавігаційна інформація (крім NOTAM), яка підлягає публікації в Збірнику аеронавігаційної інформації, якій находиться у складі об'єднаного пакету аеронавігаційної інформації, як поправка чи доповнення, класифікується за двома ознаками:

а) інформація, яка стосується району відповідальності конкретного аеродрому/посадкового майданчика (цивільної авіації, аеродрому спільного використання) та міститься в Методиці розроблення Інструкцій з виконання польотів (використання повітряного простору) в районі аеродромів, посадкових майданчиків затвердженої наказом Державіаслужби від 01.02.2005 N 74 (далі - Методика);

б) інша інформація, яка не є предметом Інструкцій.

2.2. Інформація, яка стосується району відповідальності конкретного аеродрому/посадкового майданчика та міститься в Інструкції

2.2.1. Інструкції з виконання польотів (використання повітряного простору) у районах аеродромів, посадкових майданчиків або внесення змін до них готуються користувачами повітряного простору у відповідності до Методики розроблення Інструкції з виконання польотів (використання повітряного простору) у районі аеродрому, посадкових майданчиків, затвердженої наказом Державіаслужби від 01.02.2005 N 74 та погоджується відповідно до додатку 1 цього Порядку.

При погодженні Поправки до Інструкції допускається скорочення списку підрозділів, що зазначені в картці - якщо зміни у Поправці до Інструкції не стосуються компетенції цих підрозділів. Рішення по цьому питанню приймаються директором/заступником департаменту аеронавігації та зовнішніх зв'язків Державіаслужби України.

Інструкція (Поправка) надається на погодження до САІ у двох примірниках на паперовому носії та в електронному вигляді.

2.2.2. Інструкції (поправки до Інструкції) з експлуатації полігонів, запуску куль-пілотів, використання повітряного простору під час проведення вибухових робіт погоджуються за карткою погодження, форма якої наведена у додатку 2 цього Порядку.

2.2.3. Погодження Інструкцій або Поправок до них здійснюється розробником Інструкцій або уповноваженим ним компетентним представником (далі - розробником) за відповідною Карткою погодження (далі - Картка), яка надається САІ на початку проходження процедури погодження.

2.2.4. Відповідно до вимог Положення про використання повітряного простору України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29.03.2002 N 401, до візування Картки оформляється окремий список погодження із заінтересованими органами державної влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями, діяльність яких потребує координації/взаємодії. До цього окремого списку також включається погодження з Центром аеронавігаційного забезпечення авіації Збройних Сил України.

Зазначений список погодження Інструкції (Поправки) готується розробником (власником) Інструкції за його підписом і є невід'ємним додатком до Інструкції.

2.2.5. Інструкції (Поправки) розглядаються фахівцями САІ спільно із розробником. Термін розгляду матеріалу залежить від його обсягу, але не повинен перевищувати 10 робочих днів.

2.2.6. Розробники представляють Інструкцію (Поправку) в САІ, яка в свою чергу фіксує дату надходження Інструкції або поправки до неї здійснює попередній розгляд представленого матеріалу з метою усунення недоліків на попередній стадії погодження в межах своєї компетенції та ставить відмітку САІ на сторінках Інструкції (Поправки). Після цього, начальник відділу аеронавігаційної інформації САІ видає Картку погодження, де зазначає дату початку погодження та видає аркуш зауважень до Інструкції (змін Поправки), форма якого наведена у додатку 3 до цього Порядку.

Погодження начальником САІ здійснюється для всіх вищезазначених Інструкцій (Поправок) в останню чергу з визначенням дати набуття чинності відповідно до вимог системи регламентації та контролювання аеронавігаційної інформації (AIRAC). Для цього розробник надає в САІ аркуш зауважень, із зауваженнями, що були отримані у процесі погодження. САІ здійснює перевірку представленого матеріалу із урахуванням виправлень, які повинні бути здійсненими з метою усунення отриманих у ході погодження зауважень. Після цього Картка візується начальником САІ та визначається термін набуття чинності аеронавігаційної інформації за системою AIRAC чи поза нею.

Термін дії Картки погодження обмежується двома місяцями з дати початку погодження.

2.2.7. Зауваження, які надаються відповідальними за погодження підрозділами, викладаються письмово в аркуші зауважень. Візування Картки повноважною особою здійснюється тільки після їх усунення з відміткою про це в аркуші зауважень.

2.2.8. По завершенню вищенаведеної процедури Інструкція (Поправка) до неї, включаючи Картку, оформлений відповідно до пункту 2.2.4 цього Порядку, список попереднього погодження та аркушем зауважень, подається на погодження та затвердження до Державіаслужби України.

2.2.9. Інструкції (Поправки) погоджуються керівником аеродрому (аеропорту) та затверджуються головою Державіаслужби, на підпис якого ставиться печатка державного зразка. На підставі затвердженої Інструкції (Поправки) до САІ надається матеріал для публікації змін у Збірнику аеронавігаційної інформації України (АІР України).

2.2.10. Один примірник затвердженої Інструкції (Поправки) користувачі повітряного простору надсилають до Украероруху відповідно до пункту 28 Положення про використання повітряного простору України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29.03.2002 р. N 401.

2.3. Інша інформація, яка не є предметом Інструкцій

2.3.1. Якщо зміни стосуються інформації, що не є предметом Інструкцій - вони оформлюються згідно з вимогами Правил та подаються до САІ у вигляді проекту Змін до АІР України (далі - Зміни), проекту Циркуляру аеронавігаційної інформації тощо.

2.3.2. Пропозиції щодо встановлення або змін елементів повітряного простору України подаються до САІ відповідно до пункту 45 Положення про використання повітряного простору України із урахуванням підпункту 2.3.1 цього Порядку та вимог розділу 10 Положення про нагляд за безпекою польотів у системі ОрПР, затверджених наказом Міністерства транспорту та зв'язку України від 31.05.2010 N 320, зареєстрованого в Мін'юсті України від 30.06.2010 за N 446/17741.

2.3.3. Всі Зміни, які подаються користувачами повітряного простору до САІ, мають бути погодженими згідно з вимогами Положення про використання повітряного простору України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29.03.2002 N 401.

2.3.4. Після отримання Змін, САІ здійснює моніторинг отриманої інформації з метою визначення належності її до аеронавігаційної інформації, цілісності та коректності викладення, відповідності вимогам точності, відповідності формату аеронавігаційної бази даних України тощо.

У разі наявності у запропонованому проекті Змін помилок, протиріч тощо - САІ повертає представлений проект Змін розробнику та вказує письмово причини повернення проекту.

2.3.5. Після завершення перевірки проекту Змін та усунення розробником виявлених недоліків, САІ подає зазначений проект Змін на затвердження/отримання дозволу на публікацію до Державіслужби України.

2.3.6. Вид публікації змін аеронавігаційної інформації (поправка, доповнення, циркуляр чи NOTAM) визначається САІ.

3. Порядок обробки запитів на видання NOTAM

3.1. Запит на видання NOTAM (далі - запит) подається відповідно до вимог, визначених у підпункті 3.2.2 Правил, на адресу органу міжнародного NOTAM та департаменту аеронавігації та зовнішніх зв'язків.

3.2. Державіаслужба України здійснює постійний контроль надходження запитів (крім планової інформації) у робочі години Державіаслужби України.

3.3. Контроль надісланих запитів у неробочий час, святкові та вихідні дні здійснюється протягом першого робочого дня. При цьому аналізується виданий текст NOTAM та термін його дії. Якщо термін дії NOTAM на момент аналізу не вийшов - NOTAM підлягає опрацюванню за нижченаведеною процедурою та може бути відкоригованим у разі необхідності. Якщо термін дії NOTAM на момент аналізу вийшов - NOTAM подальшій обробці не підлягає.

3.4. Після отримання запиту департаментом аеронавігації та зовнішніх зв'язків аналізується зміст отриманого запиту з метою визначення категорії наданої інформації відповідно до додатка 4 цього Порядку.

3.5. Аналіз здійснюється відповідно до вимог додатка 5 цього Порядку.

3.6. Згідно з додатком 5 цього Порядку визначаються департаменти/управління Державіаслужби України, з якими має бути погодженим отриманий запит.

3.7. Погодження здійснюється у якомога найкоротший термін (не пізніше 1 години після отримання запиту). Зразки запитів на видання NOTAM наведені у додатку N 6.

3.8. У разі відсутності заперечень з боку відповідних департаментів/управлінь Державіаслужби України протягом 1 години після отримання запиту орган міжнародних NOTAM (NOF) видає NOTAM згідно із запитом. При цьому департамент аеронавігації та зовнішніх зв'язків інформує NOF за допомогою телефону про відсутність заперечень.

3.9. NOF перед публікацією здійснює перевірку запиту щодо коректності та відповідності до інформації, що опублікована в АІР України.

3.10. Під час погодження начальник відповідного департаменту/управління Державіаслужби України (чи особа, яка його заміщує) візує текст запиту, що є дозволом для публікації.

3.11. При наявності заперечень з боку відповідних департаментів/управлінь Державіаслужби України департамент аеронавігації та зовнішніх зв'язків інформує NOF про зміст заперечень (AFS, факс тощо).

При наявності заперечень з боку відповідних департаментів/управлінь Державіаслужби України на бланку запиту вказується причина заперечення.

3.12. Якщо протягом доби від дати отримання запиту не надійшло вказівок від департаментів (управлінь) Державіаслужби України на перевидання NOTAM, вважається, що NOTAM виданий вірно.

3.13. Порядок розроблення та погодження, а також встановлення тривалості, початку і закінчення, терміну дії рішення про заборону та обмеження використання повітряного простору України здійснюється згідно з Інструкцією про порядок розроблення та погодження, а також встановлення тривалості, початку і закінчення терміну дії рішення про заборону та обмеження використання повітряного простору, затвердженою наказом Укравіатрансу від 29.11.2002 N 624.

3.14. Запити, що надані з порушенням вимог Правил, до опрацювання не приймаються.

4. Прикінцеві положення

4.1. У разі подання неповного комплекту документації, пакет документів може бути повернуто у триденний термін.

4.2. У САІ та у власника Інструкції з виконання польотів (використання повітряного простору) у районі аеродромів, посадкових майданчиків зберігається доказова документація, яка підтверджує необхідність внесення змін у документи аеронавігаційної інформації.

4.3. Термін розгляду проекту Змін стосовно інформації, яка не входить до Інструкції з виконання польотів (використання повітряного простору) у районі аеродромів, посадкових майданчиків не повинен перевищувати:

а) в САІ - 10 робочих днів;

б) у Державіаслужбі України - 14 робочих днів.

 

Директор департаменту аеронавігації
та зовнішніх зв'язків

Д. Бабейчук

 

Додаток 1
до Порядку подання, розгляду, затвердження та публікації аеронавігаційної інформації

КАРТКА ПОГОДЖЕННЯ
Інструкції (поправки до Інструкції)
з виконання польотів (використання повітряного простору) у районі аеродрому (посадкового майданчика) ___

N

Посада

Дата

Підпис, ініціали, прізвище

Державіаспужба України

1.

Перший заступник голови/заступник голови

 

 

2.

Директор/заступник директора департаменту аеронавігації та зовнішніх зв'язків

 

 

2.1.

Начальник/заступник відділу регулювання аеронавігаційного забезпечення

 

 

3.

Директор/заступник директора департаменту авіаційних перевезень та аеропортів

 

 

3.1.

Управління аеродромів та аеропортів

 

 

3.1.1.

Начальник відділу сертифікації аеродромів

 

 

3.1.2.

Начальник відділу сертифікації суб'єктів аеропортової діяльності

 

 

3.2.

Управління авіаційних перевезень та ліцензування

 

 

3.2.1.

Начальник відділу аварійно-рятувального та протипожежного забезпечення - Координаційний центр пошуку та рятування

 

 

4.

Директор/заступник директора департаменту льотної експлуатації

 

 

4.1.

Управління інспекції

 

 

4.1.1.

Начальник відділу інспектування транспортної авіації

 

 

4.2.

Управління стандартів льотної експлуатації

 

 

4.2.1.

Начальник відділу державних інспекторів з авіаційного нагляду льотної експлуатації

 

 

5.

Управління авіаційної безпеки

 

 

5.1.

Начальник відділу нагляду за станом авіаційної безпеки експлуатантів

 

 

Украерорух

6.

Заступник генерального директора з аеронавігації

 

 

7.

Заступник генерального директора із зв'язку, навігації та спостереження

 

 

Служба аеронавігаційної інформації Украероруху

8.

Начальник Служби аеронавігаційної інформації

 

 

Дата набуття чинності

 

Украероцентр

9.

Начальник Украероцентру

 

 

Регіональний структурний підрозділ (РСП)

10.

Заступник директора РСП з використання повітряного простору

 

 

11.

Начальник районного диспетчерського центру (РДЦ)

 

 

12.

Отримано:                                     "___" __________ 20__ р.

Підготовлено для погодження: "___" __________ 20__ р.

Начальник відділу аеронавігаційної інформації
Служби аеронавігаційної інформації

 

 

 

Додаток 2
до Порядку подання, розгляду, затвердження та публікації аеронавігаційної інформації

КАРТКА ПОГОДЖЕННЯ
Інструкції (поправки до Інструкції) з експлуатації полігону, із запуску куль-пілотів, проведення вибухових робіт, частини Інструкції для польотів за військовими процедурами на аеродромах спільного використання ___

N

Посада

Дата

Підпис, ініціали, прізвище

Державіаслужба України

1.

Перший заступник голови/заступник голови

 

 

2.

Директор/заступник директора департаменту аеронавігації та зовнішніх зв'язків

 

 

2.1

Начальник відділу/заступник начальника відділу регулювання аеронавігаційного забезпечення

 

 

Украерорух

3.

Заступник генерального директора з аеронавігації

 

 

Служба аеронавігаційної інформації Украероруху

4.

Начальник Служби аеронавігаційної інформації

 

 

Дата набуття чинності

 

Украероцентр

5.

Начальник Украероцентру

 

 

 

 

Отримано:                                     "___" __________ 20__ р.

Підготовлено для погодження: "___" __________ 20__ р.

Начальник відділу аеронавігаційної інформації
Служби аеронавігаційної інформації

 

 

 

Додаток 3
до Порядку подання, розгляду, затвердження та публікації аеронавігаційної інформації

Аркуш зауважень
до Інструкції (поправки до Інструкції)

__
_
(вказується повна назва Інструкції)

Розділ Інструкції, пункт(и)

Зміст зауважень

Дата надання зауважень, підпис посадової особи

Відмітка про усунення зауважень, дата, підпис посадової особи

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

____
____

Тел. _____ факс __

(Прізвище, ім'я та по батькові особи, що здійснює погодження від імені власника Інструкції, посада, контактні телефони)

Дата початку погодження: "___" __________ 20__ р.

Начальник відділу аеронавігаційної інформації
Служби аеронавігаційної інформації

 

 

 

Додаток 4
до Порядку подання, розгляду, затвердження та публікації аеронавігаційної інформації

ДЕРЖАВНА АВІАЦІЙНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

Зміни до АІР1 України

N
п/п

Посилання на номер сторінки АІР2

Текст3 поправки/доповнення до АІР, NOTAM

Дата набуття чинності

Тип інформації4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


1 За кожним розділом АІР (наприклад, GEN, ENR, AD) слід подавати окремий примірник.

2 Вказати всі сторінки АІР, яких стосується ця поправка.

3 При заповненні цієї форми пропуски не допускаються. Текст подається російською та англійською мовами з посиланням на закон чи норму, яким воно вводиться.

4 Вказати тип інформації: постійна або тимчасова (із зазначенням терміну дії).

Зворотній бік Форми заповнення змін до АІР України

Відповідальний орган
за аеронавігаційну інформацію

Державна авіаційна служба України

Адреса: 01135, Україна, м. Київ,
проспект Перемоги, 14

Телефон: __
Факс: _____
E-mail: ____

Наведені нижче дані дозволені до публікації у зазначеному вигляді

Голова / Заступник голови / Директор департаменту

Підпис ___________ Дата ___________

Відповідальний орган
за надання аеронавігаційної інформації

Міністерство/Департамент/
Підприємство/Управління/Відділ

__________
__________
Адреса: ___
__________
__________
Телефон: __
Факс: _____
E-mail: ____

Відповідальна особа за надання інформації
 

Підпис ___________ Дата ___________

Проведено погодження з департаментами /
управліннями /
відділами Державіаслужби України

Телефон: __
Факс: _____
E-mail: ____

Директор департаменту/Начальник управління

Підпис ___________ Дата ___________

__________

Телефон: __
Факс: _____
E-mail: ____

Директор департаменту/ Начальник управління
 

Підпис ___________ Дата ___________

Відповідальний орган
за публікацію аеронавігаційної інформації
 

Служба аеронавігаційної інформації
Державного підприємства обслуговування
повітряного руху України

 

Адреса: ____
___________
___________

Телефон: __
Факс: _____
E-mail: ____

Відповідальна особа за публікацію
__________

Підпис ___________ Дата ___________

 

Додаток 5
до Порядку подання, розгляду, затвердження та публікації аеронавігаційної інформації

Департаменти (Управління)
Державіаслужби України, які погоджують запит на видання NOTAM

N

Інформація, що підлягає публікації в NOTAM

Департамент/управління Державіаслужби України, які погоджують запит на видання NOTAM

1

Початок, припинення експлуатації аеродрому/вертодрому чи злітно-посадкової смуги або значна зміна режиму експлуатації

Управління аеродромів та аеропортів;
Управління авіаційних перевезень та ліцензування (Департамент авіаційних перевезень та аеропортів)

2

Початок, припинення функціонування аеронавігаційних служб чи значна зміна режиму роботи

Відділ регулювання аеронавігаційного забезпечення (Департамент аеронавігації та зовнішніх зв'язків)

3

Початок або припинення експлуатації радіоелектронних та інших аеронавігаційних і аеродромних/вертодромних засобів. До них належить тимчасове припинення або поновлення експлуатації, зміна частот, оголошений регламент роботи, пізнавальний сигнал, орієнтація (спрямованих засобів), місця розташування, збільшення або зменшення потужності на 50 % або більше, зміна розкладу чи змісту радіомовних передач, нерегулярність або ненадійність роботи будь-яких електронних аеронавігаційних засобів або засобів зв'язку "повітря-земля"

Відділ регулювання аеронавігаційного забезпечення (Департамент аеронавігації та зовнішніх зв'язків)

4

Початок, припинення експлуатації візуальних засобів або значна їх зміна

Управління аеродромів та аеропортів (Департамент авіаційних перевезень та аеропортів)

5

Тимчасове припинення чи поновлення експлуатації основних компонентів системи світлотехнічного обладнання аеродрому

Управління аеродромів та аеропортів (Департамент авіаційних перевезень та аеропортів)

6

Уведення, скасування або значні зміни правил аеронавігаційного обслуговування

Відділ регулювання аеронавігаційного забезпечення (Департамент аеронавігації та зовнішніх зв'язків)

7

Виникнення чи усунення серйозних несправностей або перешкод у межах площі маневрування

Управління аеродромів та аеропортів (Департамент авіаційних перевезень та аеропортів)

8

Зміни та обмеження, що стосуються наявності палива, масла й кисню

Управління аеродромів та аеропортів (Департамент авіаційних перевезень та аеропортів)

9

Значні зміни, що стосуються існуючих засобів і служб пошуку та рятування

Управління авіаційних перевезень та ліцензування (Департамент авіаційних перевезень та аеропортів)

10

Початок, припинення чи поновлення експлуатації загороджувальних світломаяків, що маркірують перешкоди для аеронавігації

Управління аеродромів та аеропортів (Департамент авіаційних перевезень та аеропортів)

11

Зміни в правилах, що вимагають негайних дій, наприклад, уведення заборонених зон у зв'язку з пошуково-рятувальними роботами

Відділ регулювання аеронавігаційного забезпечення (Департамент аеронавігації та зовнішніх зв'язків);
Управління авіаційних перевезень та ліцензування (Департамент авіаційних перевезень та аеропортів)

12

Наявність джерел небезпеки для аеронавігації (у тому числі перешкоди, військові навчання, демонстраційні польоти та повітряні перегони, масові стрибки з парашутом за межами оголошених зон)

Відділ регулювання аеронавігаційного забезпечення (Департамент аеронавігації та зовнішніх зв'язків)

13

Зведення, усунення або зміна перешкод для аеронавігації в зонах зліту/набору висоти, відходу на друге коло, заходження на посадку і на льотній смузі

Управління аеродромів та аеропортів (Департамент авіаційних перевезень та аеропортів);
Відділ регулювання аеронавігаційного забезпечення (Департамент аеронавігації та зовнішніх зв'язків)

14

Встановлення або ліквідація (у тому числі початок або припинення відповідної діяльності) заборонених зон, небезпечних зон або зон обмеження польотів чи зміна статусу цих зон

Відділ регулювання аеронавігаційного забезпечення (Департамент аеронавігації та зовнішніх зв'язків)

15

Встановлення або ліквідація зон чи маршрутів їхніх ділянок, де існує можливість перехоплення і де потрібно постійне прослуховування аварійної ультракороткої хвилі 121,5 МГц

Відділ регулювання аеронавігаційного забезпечення (Департамент аеронавігації та зовнішніх зв'язків)

16

Присвоєння, скасування або зміна індексів місцезнаходження

Відділ регулювання аеронавігаційного забезпечення (Департамент аеронавігації та зовнішніх зв'язків)

17

Значна зміна звичайного для даного аеродрому рівня захисту стосовно рятування і боротьби з пожежею; NOTAM складається тільки в тих випадках, коли змінюється категорія аеродрому, і така зміна категорії повинна чітко вказуватися

Управління авіаційних перевезень та ліцензування (Департамент авіаційних перевезень та аеропортів)

18

Наявність, усунення або значна зміна небезпечних умов, пов'язаних зі снігом, сльотою чи кригою, водою на робочій площі

Управління аеродромів та аеропортів (Департамент авіаційних перевезень та аеропортів)

19

Спалах епідемій, що викликають потребу внесення змін до оголошених раніше вимог про щеплення або карантинні заходи

Сектор авіаційної медицини

20

Прогнози сонячної космічної радіації, де вони надаються

Відділ регулювання аеронавігаційного забезпечення (Департамент аеронавігації та зовнішніх зв'язків)

21

Викид до атмосфери радіоактивних матеріалів або токсичних хімічних речовин після ядерного чи хімічного інциденту, місцезнаходження, дата і час цього інциденту, ешелони польоту і маршрути або їхні частини, що можуть бути піддані впливу, і напрямок руху

Відділ регулювання аеронавігаційного забезпечення (Департамент аеронавігації та зовнішніх зв'язків)

22

Діяльність місій щодо надання гуманітарної допомоги із зазначенням процедур та/або обмежень, що впливають на аеронавігацію

Відділ регулювання аеронавігаційного забезпечення (Департамент аеронавігації та зовнішніх зв'язків)

23

Виконання короткочасних заходів на випадок надзвичайної ситуації у зв'язку з порушенням або частковим порушенням обслуговування повітряного руху та відповідного допоміжного обслуговування

Відділ регулювання аеронавігаційного забезпечення (Департамент аеронавігації та зовнішніх зв'язків)

24

Інші обставини, що можуть створити небезпечний вплив на аеронавігацію

Департамент аеронавігації та зовнішніх зв'язків та інші управління за напрямком компетенції, у разі необхідності

 

Додаток 6
до Порядку подання, розгляду, затвердження та публікації аеронавігаційної інформації

ЗАПИТ
на видання НОТАМ

Запрос на издание НОТАМ

Щ)УКЛЖ/ЩФАЬЬ/ИЖ/НБО/А/000/999/5036С02609В005
А)УКЛР
Б)1103161600 Ц)1103212359
Е)РОВНО ВЫШКА ЧАСТОТА 123.700 MHZ
ОВД НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ НЕ ОБЕСПЕЧИВАЕТСЯ.

Согласовано с директором РСП

(Фамилия, инициалы)

Директор ОКП "МА Ровно"

(Фамилия, инициалы)

Запрос на издание НОТАМ

Щ)УКОЖ/ЩЦСАС/И/Б/Е/000/999/4630С03042В999
А)УКОЖ
Б) 1103160600 Ц)1103161500
Е) ТРАССОВЫЙ ВОРЛ НЕ РАБОТАЕТ, ПЛАНОВОЕ ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ,

Согласовано с ген. директором АП Одесса

(Фамилия, инициалы)

Директор РСП

(Фамилия, инициалы)

Запрос на издание НОТАМ

Щ) УКЛЖ
А) УКЛИ
Б) 1106171030
Е)ИВАНО-ФРАНКОВСК МК281 ILS (КРМ, ГРМ) ВОЗОБНОВИЛ НОРМАЛЬНУЮ РАБОТУ

Согласовано с в/ч на аэродроме

(Фамилия, инициалы)

Согласовано с директором РСП

(Фамилия, инициалы)

Директор "МА Ивано-Франковск"

(Фамилия, инициалы)


* Право підпису запитів на видання НОТАМ, щороку визначається керівником підприємства, перелік фахівців надається до Державіаслужби та САІ.

** Якщо інформація у запиті на видання NOTAM впливає на суб'єктів авіаційної діяльності, що базуються на аеродромі та здійснюють обслуговування аеродрому, ПС, засобів зв'язку навігації та спостереження, його необхідно узгодити з керівниками таких суб'єктів.

 

Додаток 7
до Порядку подання, розгляду, затвердження та публікації аеронавігаційної інформації

Порядок
підготовки поправок (змін) в структурі повітряного простору України в документи аеронавігаційної інформації

 

 

Додаток 8
до Порядку подання, розгляду, затвердження та публікації аеронавігаційної інформації

Порядок підготовки видання НОТАМ

 

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали