Про затвердження Порядку подання у Волинську обласну державну адміністрацію запиту на інформацію

Розпорядження Волинської обласної державної адміністрації
від 6 червня 2011 року N 241

Зареєстровано в Головному управлінні юстиції у Волинській області
10 червня 2011 р. за N 30/1186

Відповідно до законів України "Про місцеві державні адміністрації", "Про доступ до публічної інформації" (Закон N 2939-VI), на виконання Указу Президента України від 5 травня 2011 року N 547/2011 "Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації" (Указ N 547/2011), з метою впровадження європейських стандартів відкритості та прозорості в діяльності органів виконавчої влади й забезпечення реалізації конституційного права громадян вільно збирати інформацію:

1. Затвердити Порядок подання у Волинську обласну державну адміністрацію запиту на інформацію, що додається.

2. Відповідно до статті 41 Закону України "Про місцеві державні адміністрації":

2.1. Юридичному відділу апарату обласної державної адміністрації (В. Потапенко) зареєструвати це розпорядження в Головному управлінні юстиції у Волинській області.

2.2. Головному управлінню з питань внутрішньої політики та зв'язків з громадськістю обласної державної адміністрації (А. Мельник) оприлюднити розпорядження у засобах масової інформації.

3. Це розпорядження набирає чинності після його державної реєстрації з дня опублікування у "Волинській газеті".

4. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника голови - керівника апарату обласної державної адміністрації С. Ющика.

 

Голова обласної
державної адміністрації

Б. Клімчук

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження Волинської обласної державної адміністрації
06.06.2011 N 241

Зареєстровано
в Головному управлінні юстиції у Волинській області
10 червня 2011 р. за N 30/1186

ПОРЯДОК
подання у Волинську обласну державну адміністрацію запиту на інформацію

1. Порядок подання у Волинську обласну державну адміністрацію запиту на інформацію (далі - Порядок) розроблений відповідно до Закону України "Про доступ до публічної інформації" (Закон N 2939-VI) та Указу Президента України від 5 травня 2011 року N 547/2011 "Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації" (Указ N 547/2011) з метою впровадження європейських стандартів відкритості та прозорості в діяльності органів виконавчої влади й забезпечення реалізації конституційного права громадян вільно збирати інформацію.

2. Надання публічної інформації обласною державною адміністрацією здійснюється у відповідь на інформаційний запит.

3. Запит на інформацію - це звернення фізичної або юридичної особи, об'єднання громадян без статусу юридичної особи до розпорядника інформації - обласної державної адміністрації про надання публічної інформації, яка перебуває в її володінні.

4. Запитувач має право звернутися до обласної державної адміністрації із запитом на інформацію незалежно від того, стосується ця інформація його особисто, чи ні, без пояснення причини подання інформаційного запиту.

5. Право громадян на доступ до публічної інформації реалізовується через загальний відділ апарату облдержадміністрації, який веде облік запитів на інформацію, їх попередній розгляд, здійснює контроль за дотриманням термінів їх задоволення та надає консультації під час оформлення запиту.

6. Інформаційний запит (індивідуальний або колективний) може подаватися в усній, письмовій чи іншій формі (поштою, факсом, телефоном, електронною поштою) на вибір запитувача:

поштою - на адресу: 43027, м. Луцьк, Київський майдан, 9, Волинська обласна державна адміністрація;

факсом - (0332) 778 153;

телефоном - (0332) 778 153;

електронною поштою - public@voladm.gov.ua.

7. Письмовий запит подається у довільній формі.

8. Запит на інформацію має містити:

ім'я (найменування) запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер засобу зв'язку, якщо такий є;

загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит, якщо запитувачу це відомо;

підпис і дату за умови подання запиту в письмовій формі.

9. З метою спрощення процедури оформлення письмових запитів на інформацію особа може подавати запит шляхом заповнення відповідних форм запитів на інформацію, які можна отримати (разом з консультацією щодо оформлення запиту) у загальному відділі (кабінети 314, 319), юридичному відділі (кабінет 119) та для осіб з обмеженими можливостями - у відділі роботи із зверненнями громадян (кабінет 123) апарату облдержадміністрації, а також на офіційному веб-сайті Волинської обласної державної адміністрації www.voladm.gov.ua у розділі "Публічна інформація".

Форми для подання інформаційного запиту у письмовому вигляді:

від фізичних осіб (додаток 1);

від юридичних осіб (додаток 2);

від об'єднань громадян (додаток 3).

10. У разі, якщо з поважних причин (інвалідність, обмежені фізичні можливості тощо) особа не може подати письмовий запит, його оформляють відповідальні особи вказаних у пункті 9 цього Порядку відділів апарату облдержадміністрації, обов'язково зазначаючи в запиті своє прізвище, ім'я та по батькові, контактний телефон, та надають копію запиту особі, яка його подала.

Оригінал інформаційного запиту передається відповідальній особі з питань запитів на інформацію для попереднього розгляду та реєстрації.

11. Інформаційний запит, що надійшов в обласну державну адміністрацію, реєструється в установленому в облдержадміністрації порядку реєстрації вхідної кореспонденції.

На вимогу запитувача на першому аркуші копії запиту проставляється відбиток штампа вхідної кореспонденції обласної державної адміністрації із зазначенням дати надходження та вхідного номера запиту. Така копія повертається запитувачу.

 

Заступник начальника
загального відділу апарату обласної
державної адміністрації

А. Євтух

 

Додаток 1
до Порядку

Форма для подання інформаційного запиту від фізичних осіб у письмовому вигляді

ЗАПИТ
на отримання публічної інформації

Розпорядник інформації    Волинська обласна державна адміністрація
(43027, м. Луцьк, Київський майдан, 9)

Кому    Заступникові голови - керівнику апарату облдержадміністрації
Ющику С. М.

П. І. Б. запитувача, поштова або електронна адреса, контактний телефон

 

 

Відповідно до Закону України "Про доступ до публічної інформації" (Закон N 2939-VI) я хотів би отримати доступ до інформації про ...

/Загальний опис інформації/

 

або

Вид, назва, реквізити чи зміст документа, до якого Ви хотіли б отримати доступ

 

Прошу надати мені відповідь у визначений законом термін.

Відповідь надати:

Поштою

/Вказати поштову адресу/

Факсом

/Вказати номер факсу/

Електронною поштою

/Вказати E-mail/

В усній формі

 

/Вказати номер телефону/

Підкреслити обрану категорію

Дата запиту, підпис

 

 

Зареєстровано

 

Додаток 2
до Порядку

Форма для подання інформаційного запиту від юридичних осіб у письмовому вигляді

ЗАПИТ
на отримання публічної інформації

Розпорядник інформації    Волинська обласна державна адміністрація
(43027, м. Луцьк, Київський майдан, 9)

Кому    Заступникові голови - керівнику апарату облдержадміністрації
Ющику С. М.

Організація, юридична особа, поштова або електронна адреса

 

П. І. Б. представника запитувача, посада, контактний телефон

 

Відповідно до Закону України "Про доступ до публічної інформації" (Закон N 2939-VI) я хотів би отримати доступ до інформації про ...

/Загальний опис інформації/

або

Вид, назва, реквізити чи зміст документа, до якого Ви хотіли б отримати доступ

 

Прошу надати мені відповідь у визначений законом термін.

Відповідь надати:

Поштою

/Вказати поштову адресу/

Факсом

/Вказати номер факсу/

Електронною поштою

/Вказати E-mail/

Підкреслити обрану категорію

Дата запиту

 

 

Зареєстровано

 

Додаток 3
до Порядку

Форма для подання інформаційного запиту від об'єднань громадян у письмовому вигляді

ЗАПИТ
на отримання публічної інформації

Розпорядник інформації   Волинська обласна державна адміністрація
(43027, м. Луцьк, Київський майдан, 9)

Кому    Заступникові голови - керівнику апарату облдержадміністрації
Ющику С. М.

Організація, поштова або електронна адреса, контактний телефон

 

Відповідно до Закону України "Про доступ до публічної інформації" (Закон N 2939-VI) я хотів би отримати доступ до інформації про ...

/Загальний опис інформації/

або

Вид, назва, реквізити чи зміст документа, до якого Ви хотіли б отримати доступ

 

Прошу надати мені відповідь у визначений законом термін.

Відповідь надати:

Поштою

/Вказати поштову адресу/

Факсом

/Вказати номер факсу/

Електронною поштою

/Вказати E-mail/

В усній формі

/Вказати номер телефону/

Підкреслити обрану категорію

Дата запиту

 

Зареєстровано

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали