МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

02.09.2011

м. Київ

N 1097

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
19 вересня 2011 р. за N 1105/19843

Про затвердження Порядку погодження призначення на посади та звільнення з посад керівників і заступників керівників самостійних структурних підрозділів апаратів центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Міністра фінансів України

Відповідно до статті 18 Закону України "Про центральні органи виконавчої влади" (Закон N 3166-VI) та пункту 10 Положення про Міністерство фінансів України, затвердженого Указом Президента України від 08.04.2011 N 446 (Указ N 446/2011),

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок погодження призначення на посади та звільнення з посад керівників і заступників керівників самостійних структурних підрозділів апаратів центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Міністра фінансів України, що додається.

2. Департаменту роботи з персоналом, запобігання та протидії корупції (Романченко С. Г.) у встановленому порядку подати цей наказ на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

 

Міністр

Ф. Ярошенко

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
02.09.2011 N 1097

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
19 вересня 2011 р. за N 1105/19843

ПОРЯДОК
погодження призначення на посади та звільнення з посад керівників і заступників керівників самостійних структурних підрозділів апаратів центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Міністра фінансів України

1. Цей Порядок застосовується під час розгляду Міністерством фінансів України (далі - Міністерство) питань погодження призначення на посади та звільнення з посад керівників і заступників керівників самостійних структурних підрозділів апаратів центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Міністра фінансів України (далі - Міністр). Через Міністра спрямовується та координується діяльність Державної казначейської служби України, Державної митної служби України, Державної податкової служби України, Державної пробірної служби України, Державної служби фінансового моніторингу України, Державної фінансової інспекції України (далі - центральний орган виконавчої влади).

2. Питання погодження призначення на посаду керівника або заступника керівника самостійного структурного підрозділу апарату центрального органу виконавчої влади (далі - претендент) розглядається за поданням керівника центрального органу виконавчої влади після проходження претендентом конкурсного відбору, стажування, висування з кадрового резерву або за іншою процедурою, визначеною законодавством для прийняття на відповідну посаду.

2.1. У поданні на ім'я Міністра щодо погодження призначення претендента на відповідну посаду у довільній формі зазначаються: прізвище, ім'я та по батькові претендента, дата його народження, громадянство, займана ним посада, а також посада, на яку претендент рекомендується, стаж роботи за фахом, рівень фахової та професійної підготовки, відомості про перебування у кадровому резерві, проходження стажування чи іншу процедуру, визначену для призначення на посаду державного службовця, інформація про відсутність судимості або факту перебування під слідством. Якщо претендент не перебував у кадровому резерві на відповідну посаду, у поданні обґрунтовано пояснюються причини невикористання кадрового резерву.

До подання щодо погодження призначення на посаду додаються такі документи:

фотокартка розміром 4 х 6 сантиметрів;

біографічна довідка, засвідчена підписом керівника кадрової служби центрального органу виконавчої влади та скріплена печаткою;

засвідчені в установленому порядку копії: заяви про призначення претендента на посаду, структури та витягу зі штатного розпису центрального органу виконавчої влади.

2.2. Кадрова служба Міністерства перевіряє подані документи на відповідність претендента кваліфікаційним вимогам до посади.

2.3. У разі коли документи, що додаються до подання, оформлено не належним чином і з порушенням норм законодавства та цього Порядку, такий пакет документів повертається центральному органу виконавчої влади на доопрацювання не пізніше ніж протягом п'яти робочих днів після надходження подання до Міністерства.

3. З метою з'ясування професійного рівня, досвіду роботи претендента, його організаторських здібностей проводяться тестування претендента на знання окремих нормативних документів профільного законодавства за допомогою технічних засобів та співбесіди з першим заступником Міністра та керівниками відповідних самостійних структурних підрозділів Міністерства.

Висновки про результати співбесід заносяться до картки погодження за формою згідно з додатком до цього Порядку.

4. Опрацьовані у Міністерстві документи щодо погодження призначення претендента на посаду разом із заповненою карткою погодження та проектом відповідного листа про погодження або відмову у погодженні призначення претендента на посаду подаються кадровою службою на розгляд Міністру.

За результатами розгляду пропозицій Міністр приймає рішення про погодження або відмову у погодженні призначення претендента на посаду.

5. Відповідь про погодження або непогодження Міністром призначення претендента на посаду надсилається центральному органу виконавчої влади у триденний строк після прийняття такого рішення.

6. Документи щодо погодження призначення на посади керівників і заступників керівників самостійних структурних підрозділів апаратів центральних органів виконавчої влади, що були направлені до Міністерства, зберігаються у кадровій службі Міністерства.

7. У разі внесення керівником центрального органу виконавчої влади подання щодо погодження звільнення з посади керівника або заступника керівника самостійного структурного підрозділу апарату центрального органу виконавчої влади у поданні на ім'я Міністра зазначаються правові підстави звільнення та за потреби обґрунтовуються причини неможливості перебування особи на займаній посаді. До подання додаються копія заяви особи про звільнення, за потреби - матеріали службового розслідування, медична довідка, інші документи, що безпосередньо стосуються справи.

За результатами опрацювання документів кадрова служба Міністерства готує відповідні пропозиції (у формі проекту листа), які подаються Міністру.

8. На підставі рішення Міністра щодо погодження призначення на посаду чи звільнення з посади особи керівником відповідного центрального органу виконавчої влади у п'ятиденний строк з дати отримання такого рішення видається наказ, у якому зазначається дата початку роботи на відповідній посаді або дата припинення роботи. Копія відповідного наказу в обов'язковому порядку у тижневий строк з дня видання надсилається до Міністерства і зберігається разом з відповідними документами керівника або заступника керівника самостійного структурного підрозділу апарату центрального органу виконавчої влади в кадровій службі Міністерства.

 

Директор Департаменту
роботи з персоналом,
запобігання та протидії корупції

С. Г. Романченко

 

Додаток
до Порядку погодження призначення на посади та звільнення з посад керівників і заступників керівників самостійних структурних підрозділів апаратів центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Міністра фінансів України

КАРТКА ПОГОДЖЕННЯ
призначення на посаду керівника (заступника керівника) самостійного структурного підрозділу апарату центрального органу виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Міністра фінансів України

Прізвище, ім'я, по батькові претендента, дата народження __________
___________
___________

Повне найменування посади, на яку претендує особа, _
___________
___________

Місце роботи та посада, яку займає претендент на сьогодні (з якого року), ________
___________
___________

N
з/п

Прізвище, ім'я, по батькові та посада особи, яка проводила співбесіду

Висновок та підпис

Дата

1

2

3

4

1

 

 

 

___________
(посада відповідальної особи
кадрової служби Міністерства)

__________
(підпис)

_______
(ініціали та прізвище)

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали