ДЕРЖАВНА СЛУЖБА МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 23 січня 2012 року N 247

Про затвердження Порядку погодження призначення на посаду керівника юридичної служби підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Держмолодьспорту

Відповідно до підпункту 21 пункту 10 Загального положення про юридичну службу міністерства, іншого органу виконавчої влади, державного підприємства, установи та організації, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 листопада 2008 року N 1040, наказую:

1. Затвердити Порядок погодження юридичним відділом Служби призначення на посаду керівника юридичної служби підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Держмолодьспорту, що додається.

2. Юридичному відділу (Йовжій О. М.) довести цей наказ до відома керівників підприємств, установ та організацій, віднесених до сфери управління Служби.

3. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

 

Голова Служби

Р. С. Сафіуллін


 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державної служби молоді та спорту України
23.01.2012 N 247


Порядок
погодження юридичним відділом претендента на посаду керівника юридичної служби підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Держмолодьспорту України

1. Цей Порядок застосовується під час розгляду питання щодо призначення на посаду керівника юридичної служби підприємства, установи та організації, що належить до сфери управління Держмолодьспорту України (далі - підприємство), а також на посаду юрисконсульта відповідної категорії, якщо на підприємстві він виконує функції юридичної служби.

2. Погодження претендента на посаду керівника юридичної служби підприємства, а також на посаду юрисконсульта відповідної категорії, якщо на підприємстві він виконує функції юридичної служби (далі - претендент), здійснює юридичний відділ Держмолодьспорт України.

3. Подання щодо погодження претендента вноситься керівником підприємства, установи, організації у формі листа після проходження претендентом стажування або за іншою процедурою.

4. У листі зазначається прізвище, ім'я, по батькові претендента, дата його народження, громадянство, місце проживання, попередня займана посада, стаж роботи за фахом, відповідність вимогам щодо кваліфікаційного рівня, рівня професійної підготовки, ділові та інші якості, відомості про перебування в кадровому резерві, проходження стажування чи про іншу встановлену процедуру, судимість або перебування під слідством та інші дані, необхідні для прийняття обґрунтованого рішення.

До подання додаються біографічна довідка, копії трудової книжки, паспорта та диплома, засвідчені кадровою службою відповідного підприємства.

За бажанням претендента додаються інші документи, які можуть бути враховані при прийнятті рішення про погодження (документи, що підтверджують вчене звання, нагородження тощо).

5. Юридичний відділ Держмолодьспорт України попередньо розглядає документи, що надійшли на погодження, у разі необхідності організовує проведення співбесіди начальника юридичного відділу з претендентом. Повідомлення про це направляється підприємству у триденний термін. У повідомленні зазначається місце, час та дата проведення співбесіди.

Співбесіда проводиться з метою з'ясування рівня знань чинного законодавства, цивільного, трудового, фінансового та адміністративного права, порядку оформлення та укладання господарських договорів, порядку підготовки адміністративних та внутрішніх документів підприємства, організаційних принципів кадрової роботи, основ економіки, організації праці та управління, Загального положення про юридичну службу міністерства, іншого центрального органу виконавчої влади, державного підприємства, установи та організації, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 листопада 2008 року N 1040.

6. Для перевірки професійного рівня і ділових якостей претендента на посаду, набуття ним практичного досвіду може бути організоване його стажування у юридичному відділі підприємства відповідно до Положення про порядок стажування у державних органах, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 1 грудня 1994 року N 804.

7. Рішення щодо погодження призначення на посаду керівника юридичної служби приймається начальником юридичного відділу Держмолодьспорту України, яке оформлюється висновком за формою, наведеною у додатку, один примірник якого протягом десяти календарних днів з дня отримання подання, зазначеного в пункті 3 цього Порядку, надсилається керівнику відповідного підприємства, другий - залишається в юридичному відділі Держмолодьспорт України.

8. Відмова у погодженні претендента на посаду повинна бути обґрунтованою та містити посилання на норми законодавства України.

9. У разі подання документів, що не відповідають зазначеним у п. 4 цього Порядку, юридичний відділ у триденний термін повертає їх без розгляду.

10. Матеріали щодо погодження кандидатури претендента на посаду керівника юридичної служби зберігаються протягом 5 (п'яти) років в юридичному відділі Держмолодьспорту.

 

Начальник юридичного відділу

О. М. Йовжій


 

Додаток
до Порядку погодження юридичним відділом претендента на посаду керівника юридичної служби підприємства, установ та організацій, що належать до сфери управління Держмолодьспорт України


ВИСНОВОК
юридичного відділу Держмолодьспорт України щодо погодження призначення на посаду керівника юридичної служби

За поданням
_
                                                                                (назва підприємства, установи, організацій)

Прізвище, ім'я, по батькові претендента
_

Дата народження
_

Громадянство
_

Освіта
_

Стаж роботи за фахом
_

Назва підрозділу установи, на посаду керівника юридичної служби (юрисконсульта) якого здійснюється погодження кандидатури
_

Місце роботи та посада, яку претендент займає на цей час (з якого року)
_

Висновки
_
_
_
_

Начальник юридичного
відділу Державної служби
молоді та спорту України

_

 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали