КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 25 січня 2012 р. N 45

Київ

Про затвердження Порядку призначення на посади керівників територіальних органів центральних органів виконавчої влади

Відповідно до абзацу третього частини п'ятої статті 21 Закону України "Про центральні органи виконавчої влади" (Закон N 3166-VI) Кабінет Міністрів України постановляє:

Затвердити Порядок призначення на посади керівників територіальних органів центральних органів виконавчої влади, що додається.

 

Прем'єр-міністр України

М. АЗАРОВ

Інд. 19

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 25 січня 2012 р. N 45

ПОРЯДОК
призначення на посади керівників територіальних органів центральних органів виконавчої влади

1. Цей Порядок визначає процедуру призначення на посади керівників територіальних органів центральних органів виконавчої влади, крім міністерств.

2. Особливості погодження призначення на посаду керівників територіальних органів в Автономній Республіці Крим визначаються Конституцією Автономної Республіки Крим та законами.

Розгляд питань, пов'язаних з призначенням на посаду керівників територіальних органів Антимонопольного комітету, здійснюється з урахуванням особливостей, установлених Законом України "Про Антимонопольний комітет України".

3. У разі наявності вакантної посади керівника територіального органу центрального органу виконавчої влади (далі - територіальний орган) керівник центрального органу виконавчої влади протягом одного місяця після утворення вакантної посади обирає кандидата на посаду з кадрового резерву або такого, що пройшов стажування, та подає голові відповідної місцевої держадміністрації пропозицію щодо погодження призначення на посаду керівника територіального органу чи приймає у тижневий строк після утворення вакантної посади рішення про оголошення конкурсу на її заміщення.

За результатами конкурсу керівник центрального органу виконавчої влади подає протягом двох тижнів голові відповідної місцевої держадміністрації пропозицію щодо погодження призначення на посаду керівника територіального органу, який є переможцем конкурсу.

4. У разі коли діяльність центрального органу виконавчої влади спрямовується та координується Кабінетом Міністрів України через відповідного міністра, керівник такого органу подає відповідному міністру за формою згідно з додатком 1 пропозицію щодо погодження призначення на посаду керівника територіального органу для розгляду. Така пропозиція розглядається міністром у десятиденний строк з дня її надходження.

У разі непогодження міністром зазначеної пропозиції керівник центрального органу виконавчої влади, діяльність якого спрямовується та координується Кабінетом Міністрів України через відповідного міністра, обирає згідно з пунктом 3 цього Порядку іншого кандидата на посаду.

У разі погодження зазначеної пропозиції міністром, через якого спрямовується та координується Кабінетом Міністрів України діяльність центрального органу виконавчої влади, керівник центрального органу виконавчої влади подає протягом двох тижнів голові відповідної місцевої держадміністрації пропозицію щодо погодження призначення на посаду керівника територіального органу.

5. У пропозиції щодо погодження призначення на посаду керівника територіального органу зазначаються прізвище, ім'я, по батькові, дата народження кандидата на посаду, громадянство, найменування займаної посади на час подання документів, посади, на яку пропонується призначити, рівень фахової та професійної підготовки, довідка про результати спеціальної перевірки, відомості про перебування в кадровому резерві, ділові та інші якості кандидата.

До зазначеної пропозиції додаються копії:

заяви кандидата на посаду;

особової картки кандидата на посаду (форма N П-2ДС) з відповідними додатками;

біографічної довідки кандидата на посаду, що засвідчена підписом керівника кадрової служби, який скріплений печаткою;

декларації про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру за минулий рік;

документів про освіту, науковий ступінь, вчене звання кандидата на посаду;

документа, який свідчить про те, що кандидат на посаду попереджений про обмеження, пов'язані з прийняттям і проходженням державної служби, встановлені Законом України "Про державну службу" (Закон N 4050-VI) та іншими законами.

До зазначеної пропозиції додається також фотокартка кандидата на посаду розміром 4 х 6 сантиметрів.

6. Пропозиція щодо погодження призначення на посаду погоджується:

керівника обласного, міського (міста обласного значення), районного у місті (міста обласного значення) територіального органу - з головою обласної держадміністрації;

керівника міського територіального органу в мм. Києві та Севастополі - відповідно з головою Київської та Севастопольської міської держадміністрації;

керівника районного у мм. Києві та Севастополі територіального органу - відповідно з головою районної у мм. Києві та Севастополі держадміністрації;

керівника районного, районного у місті територіального органу - з головою районної держадміністрації;

керівника міжрегіонального територіального органу (повноваження якого поширюються на кілька адміністративно-територіальних одиниць) у разі його утворення - з головами всіх відповідних місцевих держадміністрацій.

7. За дорученням голови місцевої держадміністрації пропозиція керівника центрального органу виконавчої влади щодо погодження призначення на посаду керівника територіального органу розглядається у десятиденний строк в структурному підрозділі місцевої держадміністрації, який готує відповідні пропозиції.

Голова місцевої держадміністрації проводить співбесіду з кандидатом на посаду.

Пропозиції структурного підрозділу місцевої держадміністрації та висновок її голови про результати проведеної співбесіди зазначаються у картці погодження (вмотивованої відмови) призначення на посаду керівника територіального органу, яка складається за формою згідно з додатком 2.

8. Висновок про погодження або вмотивована відмова в погодженні пропозиції щодо погодження призначення на посаду керівника територіального органу не пізніше десяти днів після її надходження надсилається керівникові центрального органу виконавчої влади і додається до особової справи кандидата на посаду за місцем роботи.

Якщо протягом десяти днів висновок про погодження або вмотивована відмова в погодженні пропозиції щодо погодження призначення на посаду керівника територіального органу головою місцевої державної адміністрації не подані, кандидатура, зазначена у такій пропозиції, вважається погодженою.

9. У разі вмотивованої відмови голови районної, районної у мм. Києві та Севастополі держадміністрації в погодженні пропозиції щодо погодження призначення на посаду керівника територіального органу та відсутності згоди керівника центрального органу виконавчої влади визначити іншого кандидата на посаду керівник центрального органу виконавчої влади подає у десятиденний строк пропозицію щодо погодження призначення на посаду керівника територіального органу відповідно голові обласної, Київської та Севастопольської міської держадміністрації.

У разі вмотивованої відмови голови обласної, Київської та Севастопольської міської держадміністрації (підтримки головою обласної, Київської та Севастопольської міської держадміністрації вмотивованої відмови голови районної, районної у мм. Києві та Севастополі держадміністрації) в погодженні пропозиції щодо погодження призначення на посаду керівника територіального органу та відсутності згоди керівника центрального органу виконавчої влади визначити іншого кандидата на посаду керівник центрального органу виконавчої влади вносить у десятиденний строк подання Кабінетові Міністрів України про надання згоди на призначення на посаду керівника територіального органу, а керівник центрального органу виконавчої влади, діяльність якого спрямовується та координується Кабінетом Міністрів України через відповідного міністра, надсилає у десятиденний строк пропозиції щодо внесення подання Кабінетові Міністрів України про надання згоди на призначення на посаду керівника територіального органу міністрові, який вносить Кабінетові Міністрів України відповідне подання.

10. Подання про надання згоди на призначення на посаду керівника територіального органу розглядається Кабінетом Міністрів України у десятиденний строк з дня надходження.

11. У разі погодження пропозиції щодо погодження призначення на посаду керівника територіального органу з відповідним міністром, через якого спрямовується та координується Кабінетом Міністрів України діяльність центрального органу виконавчої влади, та головою місцевої держадміністрації або Кабінетом Міністрів України керівник центрального органу виконавчої влади видає у тижневий строк в установленому порядку наказ про призначення.

Копії зазначеного наказу надсилаються протягом п'яти робочих днів після його видання до відповідної місцевої держадміністрації та відповідного міністерства.

У разі коли Кабінет Міністрів України не дає згоди на призначення на посаду керівника територіального органу центрального органу виконавчої влади, керівник обирає іншого кандидата на посаду або у тижневий строк приймає рішення про повторне проведення конкурсу.

 

Додаток 1
до Порядку

ПРОПОЗИЦІЯ
щодо погодження (вмотивованої відмови) призначення на посаду керівника територіального органу центрального органу виконавчої влади

Подання _____
                                                         (прізвище та ініціали керівника, найменування посади та назва органу)

Прізвище, ім'я та по батькові кандидата на посаду ______

Найменування посади, на яку рекомендується особа ____

Місце роботи та посада, яку займає на даний час (з якого року) _______

Висновки:
_
_

Міністр


(найменування посади)


(підпис)


(ініціали та прізвище)

 

Додаток 2
до Порядку

КАРТКА
погодження (вмотивованої відмови) призначення на посаду керівника територіального органу центрального органу виконавчої влади


                                                                                    (найменування посади керівника

                                                                                           територіального органу

                                                                          центрального органу виконавчої влади)

                                                                  (прізвище, ім'я, по батькові кандидата на посаду)

1. Пропозиції структурного підрозділу місцевої держадміністрації


2. Висновок голови місцевої держадміністрації _______


 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали