МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 8 квітня 2011 року N 123

Про затвердження Порядку проведення дослідження тимчасової граничної вартості сільськогосподарської техніки та устаткування вітчизняного виробництва, що закуповується за рахунок коштів державного бюджету

З метою оптимізації тимчасової граничної вартості сільськогосподарської техніки, що постачається сільськогосподарським товаровиробникам за програмами технічного переоснащення агропромислового комплексу з використанням коштів державного бюджету, перелік та граничні ціни якої, відповідно до Положення про Міжвідомчу експертну раду з питань визначення пріоритетів у виробництві нової техніки та обладнання для сільськогосподарських товаровиробників, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26.04.2007 N 679, визначені основними завданнями Міжвідомчої експертної ради, наказую:

1. Затвердити Порядок проведення дослідження тимчасової граничної вартості сільськогосподарської техніки вітчизняного виробництва, що постачається з використанням коштів державного бюджету, що додається.

2. Проведення досліджень покласти на Український науково-дослідний інститут продуктивності агропромислового комплексу.

3. Департаменту землеробства (Демидов О. А.), Департаменту правової та законопроектної роботи (Собовий О. М.) здійснювати нормативно-правове та методичне забезпечення досліджень тимчасової граничної вартості сільськогосподарської техніки, з урахуванням змін чинного законодавства.

4. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

 

Заступник Міністра

В. І. Ладика

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України
08.04.2011 N 123

Порядок
проведення дослідження тимчасової граничної вартості сільськогосподарської техніки вітчизняного виробництва, що постачається з використанням коштів державного бюджету

1. Цей Порядок поширюється на підприємства - виробники сільськогосподарської техніки, що закуповується Національною акціонерною компанією "Украгролізинг" за рахунок коштів державного бюджету, для подальшої передачі її у фінансовий лізинг, а також на техніку, що закуповується сільськогосподарськими товаровиробниками, вартість якої частково компенсується за рахунок коштів державного бюджету (далі - підприємства).

2. Для виконання дослідження підприємства надають:

2.1. Лист-звернення до Науково-дослідного інституту "Украгропромпродуктивність" (далі - НДІ "Украгропромпродуктивність") про проведення дослідження щодо визначення тимчасової граничної вартості з переліком сільськогосподарської техніки для укладання угоди на створення науково-технічної продукції.

2.2. Перелік наданих підприємством матеріалів та документів.

2.3. Пояснювальну записку, в якій надається технічна характеристика виробу, економічне обгрунтування розрахунку вартості та техніко-економічні показники, що характеризують господарську діяльність підприємства.

2.4. Креслення основних вузлів сільськогосподарської техніки, специфікації до них, кількість вузлів та деталей, призначених для зварювання, загальну довжину зварного шва.

2.5. Завірені належним чином копії:

- свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи;

- довідки з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України;

- довідки про взяття на облік платника податків (форма N 4-ОПП);

- свідоцтва про реєстрацію платника податку на додану вартість (форма N 2-ПДВ);

- сертифіката відповідності української національної системи сертифікації;

- протоколу державних випробувань;

- технічні умови, дія яких розповсюджується на даний виріб;

- акта обстеження умов виробництва (атестата виробництва, сертифіката на систему управління якістю ДСТУ ISO 9001-2001);

- проекту річного плану випуску продукції.

2.6. Калькуляцію тимчасової граничної вартості сільськогосподарської техніки відповідно до діючої нормативно-законодавчої бази України та положень (стандартів) бухгалтерського обліку (додаток 1).

2.7. Рекламний каталог (фотографію) продукції, що виробляється на підприємстві, поданої на дослідження.

2.8 Аналітичну довідку порівняння за основними технічними характеристиками та показником вартості техніки вітчизняного та закордонного виробництва (додаток 2).

3. Замовник несе відповідальність за достовірність поданої документації.

4. У разі необхідності підтвердження достовірності поданої документації підприємство забезпечує умови для додаткової перевірки працівниками НДІ "Украгропромпродуктивність", зональних та регіональних науково-дослідних центрів безпосередньо на виробництві та надає необхідну інформацію.

5. НДІ "Украгропромпродуктивність" на основі вивчення матеріалів та документів, здійснення економічних розрахунків у відповідності до вимог нормативно-правових документів видає виробнику:

- довідку-висновок про результати проведеного дослідження щодо формування тимчасової граничної вартості сільськогосподарської техніки та устаткування;

протокол погодження тимчасової граничної вартості сільськогосподарської техніки та устаткування, що закуповується за рахунок коштів державного бюджету (додаток 3).

6. НДІ "Украгропромпродуктивність" передає в Міністерство аграрної політики та продовольства України довідку-висновок та узгоджений протокол для розгляду на засіданні Міжвідомчої експертної ради з питань визначення пріоритетів у виробництві нової техніки та обладнання для сільськогосподарських товаровиробників.

 

Директор Департаменту землеробства

О. А. Демидов

 

Додаток 1
до Порядку

КАЛЬКУЛЯЦІЯ
тимчасової граничної вартості сільськогосподарської техніки

_
/повне найменування продукції (виробу)/

Калькуляційна одиниця ____
                                                                                                                      (одиниця виміру)

Шифр рядка

Найменування статей, калькуляції

Одиниця виміру

Фактичні витрати

Планові витрати

1

Сировина та матеріали

 

 

 

2

Зворотні відходи

 

 

 

3

Придбані комплектуючі вироби

 

 

 

4

Послуги сторонніх підприємств

 

 

 

5

Транспортно-заготівельні витрати

 

 

 

6

Паливо й енергія на технологічні цілі

 

 

 

7

Основна заробітна плата робітників

 

 

 

8

Додаткова заробітна плата

 

 

 

9

Нарахування єдиного внеску

 

 

 

10

Витрати на утримання та експлуатацію устаткування

 

 

 

11

Загальновиробничі витрати

 

 

 

12

Втрати внаслідок неминучого технічного браку

 

 

 

13

Виробнича собівартість

 

 

 

14

Адміністративні витрати

 

 

 

15

Витрати на збут

 

 

 

16

Інші операційні витрати

 

 

 

17

Повна собівартість

 

 

 

18

Прибуток

 

 

 

19

Рівень рентабельності

 

 

 

20

Оптова ціна

 

 

 

21

Податок на додану вартість

 

 

 

22

Відпускна ціна

 

 

 

Керівник підприємства

___________
            (прізвище, ініціали)

_
          (підпис)

"___" 20__ р.

 

Розшифрування статті калькуляції
"Сировина та матеріали"

на ___________
                                                                              /повне найменування продукції (виробу)/

N з/п

Назва матеріалу (марка металу)

Одиниця виміру

Кількість

Ціна

Сума

Постачальник

N договору, видаткової накладної

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Керівник підприємства

___________
            (прізвище, ініціали)

_
          (підпис)

"___" 20__ р.

 

Розшифрування статті калькуляції
"Придбані комплектуючі та напівфабрикати"

на __________
                                                                                 /повне найменування продукції (виробу)/

N з/п

Назва матеріалу

Одиниця виміру

Кількість

Ціна Сума

Постачальник

N договору, видаткової накладної

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Керівник підприємства

___________
            (прізвище, ініціали)

_
          (підпис)

"___" 20__ р.

 

Норми витрат матеріалів за окремими деталями з коефіцієнтом використання металу

на ___________
                                                                                          /повне найменування продукції (виробу)/

N з/п

Назва матеріалів та комплектуючих

Одиниця виміру

Кількість на виріб, шт.

Чиста вага, кг

Норма використання

Чиста вага на виріб

Коефіцієнт використання металу

на деталь

на виріб

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Керівник підприємства

___________
            (прізвище, ініціали)

_
          (підпис)

"___" 20__ р.

Розшифрування статті калькуляції
"Послуги сторонніх організацій"

на ___________
                                                                                        /повне найменування продукції (виробу)/

N з/п

Назва послуги

Одиниця виміру

Кількість

Ціна

Сума

Постачальник

N договору, видаткової накладної

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Керівник підприємства

___________
            (прізвище, ініціали)

_
          (підпис)

"___" 20__ р.

 

Розшифрування трудових затрат на виготовлення сільськогосподарської техніки

на ___________
                                                                                        /повне найменування продукції (виробу)/

N з/п

Роботи

Норм - години

Трудомісткість роботи з виготовлення за нормами, які враховані при розрахунках ціни

 

за видами

за розрядами

сума тарифу

сума доплат, надбавок та інших виплат

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Керівник підприємства

___________
            (прізвище, ініціали)

_
          (підпис)

"___" 20__ р.

 

Розшифрування статті калькуляції
"Загальновиробничі витрати"

Шифр рядка

Статті витрат

Одиниця виміру

Минулий рік

Плановий рік

план

факт

план

1

Витрати, пов'язані з управлінням виробництвом

 

 

 

 

2

Амортизація основних засобів та інших необоротних матеріальних активів загальновиробничого призначення

 

 

 

 

3

Сума сплачених орендарем платежів за користування наданими в операційну оренду основними фондами

 

 

 

 

4

Витрати некапітального характеру, пов'язані з удосконаленням технологій та організацією виробництва, витрати на придбання різного роду сертифікатів на різні види продукції

 

 

 

 

5

На обслуговування виробничого процесу

 

 

 

 

6

Витрати, пов'язані з підготовкою та освоєнням виробництва (техніка, термін впровадження якої не перевищує двох років)

 

 

 

 

7

Витрати на пожежну та сторожову охорону

 

 

 

 

8

Витрати на утримання загальновиробничого персоналу, зайнятого обслуговуванням виробничого процесу

 

 

 

 

9

Витрати на утримання та експлуатацію, технічний огляд і технічне обслуговування основних засобів

 

 

 

 

10

Витрати на охорону праці, на забезпечення техніки безпеки праці

 

 

 

 

11

Податки, збори та інші передбачені законодавством обов'язкові платежі

 

 

 

 

12

Витрати на опалення, освітлення, водопостачання, водовідведення та інше утримання виробничих приміщень

 

 

 

 

13

Інші витрати цеху, дільниці

 

 

 

 

 

Разом

 

 

 

 

 

Відсоток до витрат на заробітну платню

 

 

 

 

Керівник підприємства

___________
            (прізвище, ініціали)

_
          (підпис)

"___" 20__ р.

 

Розшифрування статті калькуляції
"Витрати на утримання та експлуатацію сільськогосподарської техніки"

Шифр рядка

Статті витрат

Одиниця виміру

Минулий рік

Плановий рік

план

факт

план

1

Витрати на утримання і експлуатацію виробничого та підйомно-транспортного устаткування, цехового транспорту та інструментів (технічний огляд і технічне обслуговування)

 

 

 

 

2

Витрати на проведення поточного ремонту виробничого та підйомно-транспортного устаткування, цехового транспорту та інструментів

 

 

 

 

3

Сума сплачених орендарем платежів за користування наданими в операційну оренду основними засобами

 

 

 

 

4

Витрати на управління виробництвом

 

 

 

 

5

Витрати на утримання цехових транспортних засобів

 

 

 

 

6

Інші витрати

 

 

 

 

 

Разом

 

 

 

 

 

Відсоток до витрат на заробітну платню

 

 

 

 

Керівник підприємства

___________
            (прізвище, ініціали)

_
          (підпис)

"___" 20__ р.

 

Розшифрування статті калькуляції
"Адміністративні витрати"

Шифр рядка

Статті витрат

Одиниця виміру

Минулий рік

Плановий рік

план

факт

план

1

Витрати, пов'язані з управлінням підприємством

 

 

 

 

2

Витрати на утримання та обслуговування основних засобів, інших необоротних матеріальних активів загальногосподарського призначення

 

 

 

 

3

Витрати на пожежну та сторожову охорону

 

 

 

 

4

Витрати на обслуговування виробничого процесу

 

 

 

 

5

На службові відрядження у межах норм, передбачених законодавством

 

 

 

 

6

На підготовку (навчання) і перепідготовку кадрів

 

 

 

 

7

На добір робочої сили

 

 

 

 

8

На перевезення працівників до місця роботи і назад

 

 

 

 

9

На обов'язкове страхування майна підприємства та цивільної відповідальності

 

 

 

 

10

На сплату процентів за кредити

 

 

 

 

11

На оплату послуг комерційних банків та інших кредитно-фінансових установ

 

 

 

 

12

На утримання приміщень, що надаються безоплатно підприємствам громадського харчування

 

 

 

 

13

Амортизаційні відрахування

 

 

 

 

14

Податки, збори та інші обов'язкові платежі

 

 

 

 

15

На безкоштовно надані комунальні послуги

 

 

 

 

16

Інші витрати

 

 

 

 

 

Разом

 

 

 

 

 

Відсоток до витрат на заробітну платню

 

 

 

 

Керівник підприємства

___________
            (прізвище, ініціали)

_
          (підпис)

"___" 20__ р.

 

Розшифрування статті калькуляції
"Витрати на збут"

Шифр рядка

Статті витрат

Одиниця виміру

Минулий рік

Плановий рік

план

факт

план

1

Витрати на утримання і експлуатацію виробничого та підйомно-транспортного устаткування, цехового транспорту та інструментів (технічний огляд і технічне обслуговування)

 

 

 

 

2

Витрати на проведення поточного ремонту виробничого та підйомно-транспортного устаткування, цехового транспорту та інструментів

 

 

 

 

3

Сума сплачених орендарем платежів за користування наданими в операційну оренду основними засобами

 

 

 

 

4

Витрати на управління виробництвом

 

 

 

 

5

Витрати на утримання цехових транспортних засобів

 

 

 

 

6

Інші витрати

 

 

 

 

 

Разом

 

 

 

 

 

Відсоток до витрат на заробітну платню

 

 

 

 

Керівник підприємства

___________
            (прізвище, ініціали)

_
          (підпис)

"___" 20__ р.

 

Розшифрування статті калькуляції
"Інші операційні витрати"

Шифр рядка

Статті витрат

Одиниця виміру

Минулий рік

Плановий рік

план

факт

план

1

Витрати на дослідження та розробки

 

 

 

 

2

Собівартість реалізованих виробничих запасів

 

 

 

 

3

Сума безнадійної дебіторської заборгованості та відрахування до резерву сумнівних боргів

 

 

 

 

4

Втрати від операційної курсової різниці

 

 

 

 

5

Втрати від знецінення запасів

 

 

 

 

6

Нестачі й втрати від псування цінностей

 

 

 

 

7

Визнані штрафи, пеня, неустойка

 

 

 

 

8

Витрати на утримання об'єктів соціально-культурного призначення

 

 

 

 

 

Разом

 

 

 

 

 

Відсоток до витрат на заробітну платню

 

 

 

 

Керівник підприємства

___________
            (прізвище, ініціали)

_
          (підпис)

"___" 20__ р.

 

 

Додаток 2
до Порядку

Порівняння за основними технічними характеристиками та показником вартості техніки вітчизняного та закордонного виробництва

Назва виробу та позначення ТУ

Вартість виробу за попередні роки, грн.*

Вартість виробу планового року, грн.

Назва та позначення ТУ аналогічного виробу

Вартість аналогічного виробу, грн.

20__ р.

20__ р.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


* вказується вартість техніки за попередні два роки

Керівник підприємства

___________
(прізвище, ініціали)

_
(підпис)

 

"___" 20__ р.

 

 

Додаток 3
до Порядку

ПРОТОКОЛ
погодження тимчасової граничної вартості на продукцію, яка закуповується за рахунок коштів державного бюджету

N з/п

Назва продукції згідно з ТУ

Коротка технічна характеристика продукції

Позначення ТУ

Тимчасова гранична вартість за одиницю з урахуванням ПДВ, грн.

 

 

 

 

 

Директор
НДІ "Украгропромпродуктивність"

___
(підпис)


(прізвище, ініціали)

 

М. П.

 

"___" 20__ р.

 

 

ПОГОДЖЕНО

 

 

___________
(назва підприємства)

 

 

___________
(керівник підприємства)

_____
(підпис)

__
(прізвище, ініціали)

 

М. П.

 

"___" 20__ р.

 

 

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали