ХЕРСОНСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 27.01.2011 р. N 34

Про затвердження Порядку проведення іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад державних службовців в обласній державній адміністрації

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 15 лютого 2002 року N 169 "Про затвердження Порядку проведення конкурсу на заміщення вакантних посад державних службовців" (зі змінами та доповненнями), наказу Головного управління державної служби України та Національної академії державного управління при Президентові України від 10 травня 2002 року N 30/84 "Про затвердження Загального порядку проведення іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад державних службовців" (зі змінами та доповненнями), зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 24 травня 2002 року за N 446/6734, керуючись статтею 6, пунктом 1 частини першої статті 39, частиною першою статті 41 Закону України "Про місцеві державні адміністрації":

Затвердити Порядок проведення іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад державних службовців в обласній державній адміністрації (додається).

 

Голова обласної
державної адміністрації

М. М. Костяк

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження Херсонської обласної державної адміністрації
27.01.2011 N 34

ПОРЯДОК
проведення іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад державних службовців в обласній державній адміністрації

1. Цей Порядок визначає правові та організаційні засади проведення іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад державних службовців як одного з етапів конкурсу у відповідності з Порядком проведення конкурсу на заміщення вакантних посад державних службовців, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 15 лютого 2002 року N 169 (зі змінами та доповненнями), Загальним порядком проведення іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад державних службовців, затвердженим наказом Головного управління державної служби України та Національної академії державного управління при Президентові України від 10 травня 2002 року N 30/84 (зі змінами та доповненнями), зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 24 травня 2002 року за N 446/6734, Положенням про порядок організації і проведення конкурсного відбору на заміщення вакантних посад державних службовців в обласній державній адміністрації, затвердженим розпорядженням голови обласної державної адміністрації від 30 листопада 2002 року N 1029 "Про порядок організації конкурсного відбору і проведення іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад державних службовців в обласній державній адміністрації", зареєстрованим у Херсонському обласному управлінні юстиції 1 листопада 2002 року за N 102/632.

2. Мета проведення іспиту - об'єктивна оцінка знань та здібностей кандидатів на заміщення вакантних посад державних службовців в обласній державній адміністрації.

3. Іспит проводиться комісією обласної державної адміністрації з конкурсного відбору на заміщення вакантних посад державних службовців, склад якої затверджується розпорядженням голови обласної державної адміністрації.

4. Проведення іспиту для кандидатів передбачає перевірку та оцінку їх знань Конституції України, Законів України "Про державну службу" та "Про боротьбу з корупцією", а також законодавства з урахуванням специфіки функціональних повноважень відповідного структурного підрозділу обласної державної адміністрації та її апарату.

5. Перелік питань на перевірку знання Конституції України, Законів України "Про державну службу" та "Про боротьбу з корупцією" наведений у додатку 1 до цього Порядку.

6. Перелік питань для перевірки знання законодавства з урахуванням специфіки функціональних повноважень відповідного структурного підрозділу

обласної державної адміністрації та її апарату затверджується головою обласної державної адміністрації.

7. Перелік питань обов'язково надається для ознайомлення всім учасникам конкурсу при поданні документів для участі в ньому.

8. Екзаменаційні білети формуються за зразком, визначним у додатку 2 до цього Порядку, та затверджуються головою конкурсної комісії.

9. До кожного білета включається по одному питанню на перевірку знання Конституції України, Законів України "Про державну службу", "Про боротьбу з корупцією" та два питання на перевірку знання законодавства з урахуванням специфіки функціональних повноважень структурного підрозділу обласної державної адміністрації та її апарату - всього 5 питань.

10. Кількість білетів має бути не менше 15.

11. Процедура іспиту складається з 3-х етапів:

- організаційна підготовка до іспиту;

- складання іспиту;

- оцінювання та підбиття підсумків іспиту.

12. Відділ кадрової роботи апарату обласної державної адміністрації за погодженням з головою конкурсної комісії визначає дату проведення іспиту та повідомляє кандидатам про місце і час його складання.

13. У день проведення іспиту секретар конкурсної комісії інформує всіх кандидатів про тривалість складання та відповідає на запитання кандидатів щодо процедури іспиту. У разі виникнення спірних питань вони мають бути вирішені головою конкурсної комісії.

14. Іспит складається одночасно для кандидатів на заміщення однієї вакантної посади. У разі незначної кількості кандидатів іспит може проводитися одночасно на заміщення кількох вакантних посад.

15. Під час підготовки відповідей на запитання екзаменаційного білета мають бути присутніми не менше трьох членів конкурсної комісії.

16. Іспит складається письмово за екзаменаційними білетами, які пропонуються кандидату за його вибором і відкриваються у присутності кандидатів на заміщення вакантних посад під час складання іспиту.

17. Іспит складається державною мовою.

18. При підготовці відповідей на питання білета кандидат здійснює записи на аркуші зі штампом обласної державної адміністрації. Перед відповіддю обов'язково вказується прізвище, ім'я та по батькові кандидата, номер білета та питання, визначені в ньому. Після підготовки відповідей на аркуші проставляється підпис кандидата і дата складання іспиту.

19. Загальний час для підготовки відповіді на екзаменаційний білет має становити не більше 60 хвилин.

20. Для оцінки знань кандидатів використовується п'ятибальна система.

П'ять балів виставляються кандидатам, які виявили глибокі знання Конституції України, Законів України "Про державну службу" та "Про боротьбу з корупцією", успішно справилися із запитаннями на перевірку знання законодавства з урахуванням специфіки функціональних повноважень структурного підрозділу обласної державної адміністрації або її апарату.

Чотири бали виставляються кандидатам, які виявили повні знання Конституції України, Законів України "Про державну службу" та "Про боротьбу з корупцією" і достатньо володіють знанням законодавства з урахуванням специфіки функціональних повноважень структурного підрозділу обласної державної адміністрації або її апарату.

Три бали виставляються кандидатам, які виявили розуміння поставлених питань в обсязі, достатньому для подальшої роботи.

Два бали виставляються кандидатам, які розуміють основні поняття нормативно-правових актів, однак у процесі відповіді допустили значну кількість помилок.

Один бал виставляється кандидатам, які не відповіли на питання у встановлений строк.

21. По закінченні часу, відведеного на складання іспиту, проводиться перевірка відповідей та їх оцінювання. Оцінка проводиться всіма членами комісії. Члени конкурсної комісії приймають спільне рішення щодо оцінки відповіді на кожне питання екзаменаційного білета. Такі оцінки виставляються на аркуші з відповідями кандидата.

22. Підбиття підсумку здійснюється шляхом додавання балів за кожне питання і внесення загальної суми балів в екзаменаційну відомість, форма якої наведена в додатку 3 до цього Порядку. З результатами іспиту кандидат ознайомлюється.

23. Аркуші з відповідями кандидатів зберігаються разом з іншими матеріалами та документами конкурсної комісії у відділі кадрової роботи апарату обласної державної адміністрації.

24. Кандидати, які набрали загальну суму балів, що не є нижчою 50 відсотків від максимальної суми балів, яка може бути виставлена при наданні відповідей, вважаються такими, що успішно склали іспит.

25. Кандидати, які набрали менше 50 відсотків від максимальної суми балів, вважаються такими, що не склали іспит.

26. Кандидати, які не склали іспит, не можуть бути рекомендовані конкурсною комісією для призначення на посаду.

27. Результати іспиту можуть бути оскаржені в порядку, передбаченому для оскарження рішень конкурсної комісії.

 

Перший заступник голови обласної
державної адміністрації - керівник апарату

В. С. Білий

 

Додаток 1
до Порядку проведення іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад державних службовців в обласній державній адміністрації

ПЕРЕЛІК
питань на перевірку знання Конституції України, Законів України "Про державну службу" та "Про боротьбу з корупцією"

I. Питання на перевірку знання Конституції України

1. Основні риси Української держави за Конституцією України (статті 1, 2).

2. Форма правління в Україні (стаття 5).

3. Найважливіші функції держави (стаття 17).

4. Конституційне право на освіту (стаття 53).

5. Право громадянина України на вибори (стаття 70).

6. Конституційний статус державної мови та мов національних меншин України (стаття 10).

7. Об'єкти права власності Українського народу (статті 13, 14).

8. Державні символи України (стаття 20).

9. Конституційне право на працю (стаття 43).

10. Конституційне право на соціальний захист (стаття 46).

11. Порядок обрання Президента України (стаття 103).

12. Повноваження місцевих державних адміністрацій (стаття 119).

13. Органи місцевого самоврядування в Україні (стаття 140).

14. Порядок подання законопроекту про внесення змін до Конституції України (стаття 154).

15. Повноваження Президента України (стаття 106).

II. Питання на перевірку знання Закону України "Про державну службу"

1. Поняття державної служби, державного службовця і посади за Законом України "Про державну службу" (статті 1, 2).

2. Право на державну службу (стаття 4).

3. Основні принципи державної служби (стаття 3).

4. Основні обов'язки державних службовців (стаття 10).

5. Основні права державних службовців (стаття 11).

6. Обмеження, пов'язані з прийняттям на державну службу та її проходженням (статті 12, 16).

7. Присяга державних службовців (стаття 17).

8. Відповідальність за порушення законодавства про державну службу (стаття 38).

9. Класифікація посад та ранги державних службовців (статті 25, 26).

10. Етика поведінки державного службовця (стаття 5).

11. Прийняття на посаду державного службовця; випробування при прийнятті на державну службу; стажування державних службовців (статті 15, 18, 19).

12. Кадровий резерв державної служби (стаття 28).

13. Підстави припинення державної служби (стаття 30).

14. Підстави для відставки державного службовця (стаття 31).

15. Оплата праці державного службовця (стаття 33).

III. Питання на перевірку знання Закону України "Про боротьбу з корупцією"

1. Поняття корупції та корупційних діянь (стаття 1).

2. Суб'єкти корупційних діянь та інших правопорушень, пов'язаних з корупцією (стаття 2).

3. Межі дії Закону України "Про боротьбу з корупцією" (стаття 3).

4. Органи, які ведуть боротьбу з корупцією (стаття 4).

5. Спеціальні обмеження щодо державних службовців та інших осіб, уповноважених на виконання функцій держави, спрямовані на попередження корупції (стаття 5).

6. Декларування доходів осіб, уповноважених на виконання функцій держави (статті 6, 13 Закону України "Про державну службу").

7. Відповідальність за вчинення корупційних діянь (стаття 7).

8. Відповідальність за порушення спеціальних обмежень, встановлених для осіб, уповноважених на виконання функцій держави (стаття 8).

9. Відповідальність за порушення вимог фінансового контролю (стаття 9).

10. Відповідальність керівників за невжиття заходів по боротьбі з корупцією (стаття 10).

11. Відповідальність за умисне невиконання своїх обов'язків по боротьбі з корупцією (стаття 11).

12. Підстави і порядок адміністративного провадження у справах про корупційні діяння або інші правопорушення, пов'язані з корупцією (стаття 12).

13. Відшкодування збитків, заподіяних державі, підприємству, установі, організації (стаття 13).

14. Скасування неправомірних нормативно-правових актів та рішень, прийнятих внаслідок корупційних діянь (стаття 14).

15. Контроль за виконанням законів у сфері боротьби з корупцією (стаття 16).

 

Додаток 2
до Порядку проведення іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад державних службовців в обласній державній адміністрації

Зразок

  

  Україна

ХЕРСОНСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

 

ЗАТВЕРДЖУЮ
Голова конкурсної комісії
___________
"__" року

Екзаменаційний білет N __
для складання іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад державних службовців

1. Питання на перевірку знання Конституції України.

2. Питання на перевірку знання Закону України "Про державну службу".

3. Питання на перевірку знання Закону України "Про боротьбу з корупцією".

4 - 5. Питання на перевірку знання законодавства з урахуванням специфіки функціональних повноважень структурного підрозділу обласної державної адміністрації або її апарату.

 

Додаток 3
до Порядку проведення іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад державних службовців в обласній державній адміністрації

Форма

Екзаменаційна відомість N

проведення іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад державних службовців конкурсною комісією обласної державної адміністрації від "__" 20 __ р., згідно з Порядком проведення іспиту, затвердженим розпорядженням голови обласної державної адміністрації від "__" 20__ р. N ___

N
з/п

Прізвище, ім'я, по батькові

Посада, на яку претендує кандидат

Категорія посади, на яку претендує кандидат

Номер білета

Загальна сума балів

1.

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

Голова комісії

___________
(підпис)

_
(П. І. Б.)

Заступник голови комісії

___________
(підпис)

_
(П. І. Б.)

Члени комісії:

___________
(підпис)

_
(П. І. Б.)

 

___________
(підпис)

_
(П. І. Б.)

 

___________
(підпис)

_
(П. І. Б.)

Секретар комісії

___________
(підпис)

_
(П. І. Б.)

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали