ЛУГАНСЬКА ОБЛАСНА РАДА
Шоста сесія VI скликання

РІШЕННЯ

від 31.08.2011 р. N 6/67

Про затвердження Порядку проведення конкурсу на право оренди майна, що знаходиться в управлінні Луганської обласної ради

Керуючись Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні", Законом України "Про оренду державного та комунального майна", Цивільним та Господарським кодексами України, Законом України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності", на підставі висновку комісії з питань регламенту, депутатської діяльності, забезпечення прав громадян, свободи слова та інформації від 23.08.2011 N 6/4 обласна рада вирішила:

1. Затвердити Порядок проведення конкурсу на право оренди майна, що знаходиться в управлінні Луганської обласної ради (додається).

2. Виконавчому апарату Луганської обласної ради:

2.1. відповідно до вимог Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності" та Методики відстеження результативності регуляторного акта, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.2004 N 308, здійснювати відстеження результативності регуляторного впливу даного рішення, за результатами якого надавати голові Луганської обласної ради для підпису відповідні звіти про відстеження результативності регуляторного впливу.

2.2. здійснювати інші необхідні заходи, пов'язані з прийняттям даного рішення, в тому числі щодо виконання Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності".

3. В десятиденний термін з моменту прийняття даного рішення забезпечити його опублікування у виданні Луганської обласної ради "Наша газета" та на офіційному сайті Луганської обласної ради.

4. Дане рішення набирає чинності з моменту його опублікування у виданні Луганської обласної ради "Наша газета" та на офіційному сайті Луганської обласної ради.

5. Пункт 1 рішення обласної ради від 29.01.2009 N 26/68 "Про оренду майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Луганської області", пункт 3 рішення від 25.02.20011 N 3/59 "Про внесення змін до рішень обласної ради від 29.05.2008 N 22/36 "Про затвердження Типового договору оренди індивідуально визначеного (нерухомого або іншого) майна, що належить до спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Луганської області" (Рішення N 3/59) та від 29.01.2009 N 26/68 "Про оренду майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Луганської області" вважати такими, що втратили чинність.

6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань комунальної власності та використання природних ресурсів.

 

Голова обласної ради

В. М. Голенко

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення Луганської обласної ради
31.08.2011 N 6/67

ПОРЯДОК
проведення конкурсу на право оренди майна, що знаходиться в управлінні Луганської обласної ради

1. Загальні положення

1.1. Порядок розроблено з метою проведення конкурсу на право оренди майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області, що знаходиться в управлінні Луганської обласної ради (далі-Конкурсу), у випадках, передбачених чинним законодавством України.

1.2. Порядок поширюється на об'єкти оренди: цілісні майнові комплекси підприємств, організацій, установ, закладів, їх структурних підрозділів (філій, цехів, дільниць), нерухоме майно - будівлі, споруди, приміщення та інше окреме індивідуально визначене майно, що належить до спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Луганської області.

1.3. Конкурс на право оренди об'єкта проводить постійно діюча комісія з орендних відносин (далі - комісія), що створюється головою обласної ради. Конкурс полягає у визначенні орендаря, який запропонував найбільшу орендну плату при забезпеченні виконання інших умов конкурсу.

2. Оголошення Конкурсу

2.1. Ініціатива щодо проведення Конкурсу може виходити від:

- голови обласної ради, його першого заступника та заступника;

- комісії з орендних відносин;

- підприємств, організацій, установ, закладів спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Луганської області, суб'єктів підприємницької діяльності, яким майно передано у концесію;

- фізичних чи юридичних осіб, за наявності від них заяви про оренду.

У разі надходження двох і більше заяв про оренду відповідного майна комісія вживає необхідні заходи щодо підготовки та проведення Конкурсу.

2.2. Перед оголошенням Конкурсу балансоутримувач об'єкту оренди надає до обласної ради:

- обґрунтування необхідності передачі в оренду цілісного майнового комплексу підприємства, організації, установи, закладу, їх структурних підрозділів (філій, цехів, дільниць), нерухомого майна - будівель, споруд, приміщень, та іншого окремого індивідуально визначеного майна, що належить до спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Луганської області;

- розрахунок початкового розміру орендної плати та пропозиції щодо інших істотних умов договору оренди, зокрема щодо допустимих напрямів використання майна орендарем;

- довідку про дату закінчення терміну дії договору оренди, якщо майно знаходиться в оренді;

- довідку, що об'єкт не заборонений до оренди;

- довідку про відсутність (наявність) податкової застави об'єкта оренди;

- технічну документацію на об'єкт оренди;

- дозвіл органу державного пожежного нагляду;

- копію свідоцтва про право власності на об'єкт оренди (у разі оренди будівель, споруд, приміщень);

- звіт про оцінку майна та рецензію на звіт.

Звіт про оцінку майна та рецензія на звіт надаються в термін, що не перевищує 30 днів з дати оцінки.

2.3. Оголошення про Конкурс публікується в газетах "Наша газета", "Экспресс-клуб" та оприлюднюється на офіційному веб-сайті Луганської обласної ради не пізніше ніж за 20 календарних днів до дати проведення Конкурсу і повинно містити такі відомості:

- інформацію про об'єкт (назва, місцезнаходження, площа об'єкта оренди, наявність майна в заставі, в податковій заставі, в оренді);

- умови Конкурсу;

- дату, час і місце проведення Конкурсу, контактний телефон;

- кінцевий термін прийняття пропозицій учасників Конкурсу (заяв про оренду і пропозицій щодо договору оренди, що відповідають вимогам Конкурсу), який не перевищує 7 календарних днів до дати проведення конкурсу;

- перелік матеріалів, які подають учасники конкурсу;

- іншу інформацію.

2.4. Балансоутримувач забезпечує членам комісії огляд об'єкта оренди, а після оголошення конкурсу - учасникам конкурсу.

3. Умови Конкурсу

3.1. Умови Конкурсу розроблюються комісією, виходячи з пропозицій, наданих юридичною особою, на балансі якої знаходиться об'єкт оренди, та повинні містити такі дані:

- назву, місцезнаходження, площу та склад об'єкту оренди;

- розмір стартової орендної плати;

- мету використання об'єкту оренди;

- термін, на який укладається договір оренди.

Також в умовах Конкурсу можливі такі позиції:

- дотримання вимог експлуатації об'єкту оренди;

- здійснення певних видів ремонтних робіт та робіт з благоустрою території;

- вимоги щодо участі в зміцненні матеріальної бази об'єкту оренди;

- перелік заходів щодо захисту навколишнього середовища з метою дотримання екологічних норм експлуатації об'єкту оренди;

- компенсація переможцем конкурсу витрат орендодавця або іншого учасника на здійснення незалежної оцінки об'єкта оренди, витрат орендодавця на публікації оголошення про конкурс за виставленими рахунками відповідних ЗМІ (у разі відсутності бюджетного фінансування цих витрат);

- створення безпечних та нешкідливих умов праці;

- дотримання умов належного утримання об'єктів соціально-культурного призначення;

- інше.

3.2. Кінцевий строк виконання орендарем зобов'язань щодо умов Конкурсу та додаткових пропозицій, які він запропонує, не може перевищувати строк оренди, та не повинен бути більшим ніж один рік від дати укладення договору оренди.

3.3. Стартова орендна плата визначається за Методикою розрахунку і порядком використання плати за оренду майна, що затверджується рішенням обласної ради. У разі надходження від учасників до оголошення конкурсу разом із заявою на оренду різних пропозицій щодо орендної плати, як стартова для визначення умов конкурсу застосовується найбільша з пропозицій.

Стартова орендна плата може бути збільшена за рішенням комісії.

3.4. Основним критерієм визначення переможця є максимальний розмір орендної плати при обов'язковому забезпеченні виконання умов Конкурсу.

Учасник конкурсу може запропонувати у конкурсних пропозиціях розмір орендної плати вищий ніж той, що визначений в умовах конкурсу. При цьому збільшення орендної плати здійснюється учасниками з кроком, який встановлюється рішенням комісії, але не може бути меншим за 5 % стартової орендної плати.

3.5. Для участі в Конкурсі учасник подає на розгляд комісії такі матеріали:

- заяву про участь у Конкурсі та матеріали;

- проект договору оренди із зобов'язаннями щодо виконання умов Конкурсу;

- додаткові пропозиції до договору оренди (відповідно до умов конкурсу, зазначеним в оголошенні про конкурс, та чинного законодавства України);

- відомості про учасника Конкурсу:

а) для учасників, які є юридичними особами:

- документи, що посвідчують повноваження представника юридичної особи;

- копії установчих документів, посвідчені нотаріусом або юридичною особою;

- довідка органу статистики про включення орендаря - юридичної особи до ЄДРПОУ;

- довідку від учасника конкурсу про те, що відносно нього не порушено справу про банкрутство.

б) для учасників, які є фізичними особами:

- копію документа, що посвідчує особу учасника Конкурсу, або належним чином оформлену довіреність, видану представнику фізичної особи;

- свідоцтво про державну реєстрацію фізичної особи-підприємця;

- довідку від учасника конкурсу про те, що до нього не порушено справу про банкрутство;

- витяг з державного реєстру реєстрації підприємців.

Учасники повідомляють про засоби зв'язку з ними.

3.6. До участі у конкурсі не допускаються юридичні й фізичні особи, які:

- визнані банкрутами або щодо яких порушено справу про банкрутство чи розпочато ліквідацію як суб'єкта підприємницької діяльності;

- подали для участі у конкурсі неправильно оформлені, не у встановлений термін або такі, що містять недостовірну інформацію, документи.

4. Комісія з орендних відносин

4.1. Склад комісії затверджується розпорядженням голови обласної ради.

4.2. До складу комісії входять представники:

- управління у справах майна та природних ресурсів виконавчого апарату обласної ради;

- юридичного відділу виконавчого апарату обласної ради;

- депутати обласної ради по одному представнику від кожної фракції (у разі надходження від них відповідних пропозицій).

4.3. На засідання комісії можуть бути запрошені представник від юридичної особи - балансоутримувача об'єкту оренди - з правом дорадчого голосу та юридичні та фізичні особи, або їх представники, що подали заяву на участь в Конкурсі.

4.4. Основними завданнями та функціями комісії є:

- розробка умов Конкурсу;

- розгляд матеріалів, пропозицій учасників Конкурсу;

- проведення Конкурсу;

- визначення переможців Конкурсу.

4.5. Комісія розпочинає роботу з моменту підписання головою обласної ради розпорядження про її створення. Керує діяльністю комісії й організовує її роботу голова комісії, який у межах своєї компетенції скликає засідання комісії, головує на засіданнях, організовує підготовку матеріалів на розгляд комісії, призначає дату проведення Конкурсу.

Голова комісії має ухвальний голос, якщо при прийнятті рішення про визначення переможця Конкурсу голоси членів комісії розділилися порівну.

У разі відсутності голови комісії, його обов'язки виконує заступник голови комісії.

Секретар комісії складає протоколи засідань комісії та виконує інші обов'язки щодо діловодства, пов'язаного з роботою комісії.

4.6. Засідання комісії є правомочним за умови участі в ній більше половини членів від загального складу.

5. Процедура проведення Конкурсу

5.1. Прийняття конкурсних пропозицій починається та закінчується в термін, вказаний в оголошенні щодо проведення Конкурсу.

Реєстрацію заяв здійснює секретар комісії, який зазначає дату та час їх отримання, а учаснику надається реєстраційний номер. Датою надходження конкурсної пропозиції вважається дата її реєстрації. У разі надходження заяви поштою, датою її реєстрації вважається дата отримання за поштовим штемпелем.

Претендент на участь у Конкурсі має право подати тільки одну конкурсну пропозицію на об'єкт оренди, розташований за певною адресою.

5.2. Пропозиції надаються у конвертах з написом "На конкурс". Конверт повинен містити:

- проект договору оренди із зобов'язаннями щодо виконання умов Конкурсу;

- додаткові пропозиції до договору оренди;

- гарантії виконання умов конкурсу в строк, не більший, ніж строк оренди, та не більший одного року з дати укладення договору оренди.

Разом з конвертом претендент подає документи згідно з пунктом 3.5 цього Порядку та заяву на участь у Конкурсі, де зазначає:

- відомості про фізичну або юридичну особу, адресу та контактний телефон;

- назву, місцезнаходження та площу об'єкту, на оренду якого він претендує;

- перелік документів, поданих у запечатаному конверті;

- згоду, що з умовами та порядком проведення Конкурсу він ознайомлений.

5.3. Документи, подані не в повному обсязі, не реєструються і повертаються претенденту із зазначенням причин.

5.4. До дати проведення Конкурсу конверти з пропозиціями зберігаються у секретаря комісії. Конверти розпечатуються на засіданні комісії у присутності претендентів, якщо вони запрошені на засідання комісії.

Комісія має право розпечатувати конверти на засіданні у разі відсутності претендентів, про що приймається відповідне рішення.

5.5. Рішення комісії приймаються на засіданні. У разі потреби отримання додаткової інформації, комісія має право заслуховувати на своїх засіданнях пояснення учасників Конкурсу або їх представників.

У разі надходження двох або більше пропозицій, які відповідають умовам конкурсу, переможець конкурсу визначається комісією на підставі аналізу пропозицій більшістю голосів присутніх на засіданні членів комісії. У разі надходження однієї пропозиції, яка відповідає умовам конкурсу, комісія приймає протокольне рішення про укладання балансоутримувачем договору оренди з цим заявником.

При інших рівних умовах перевага надається тому учаснику, який орендував це нерухоме майно останнім перед оголошенням конкурсу.

У разі відсутності пропозицій чи надання пропозицій, які не відповідають умовам конкурсу, конкурс уважається таким, що не відбувся.

5.6. Комісія визначає переможця більшістю голосів присутніх на засіданні членів комісії.

5.7. Після засідання комісії складається протокол, у якому зазначаються:

- умови конкурсу;

- відомості про учасників;

- пропозиції та зобов'язання учасників;

- рішення про визначення переможця.

Протокол підписується всіма членами комісії, присутніми на засіданні та зберігається у секретаря комісії.

Юридичній особі - балансоутримувачу орендованого майна та переможцю конкурсу надаються витяги з протоколу, підписані головою та секретарем комісії.

5.8. Результати проведеного Конкурсу оприлюднюються в оголошенні у газеті "Наша газета" та на офіційному веб-сайті Луганської обласної ради.

5.9. За результатами проведеного Конкурсу особа, уповноважена Луганською обласною радою, укладає з переможцем конкурсу договір оренди відповідний типовому. До умов договору оренди включаються орендна плата, запропонована переможцем конкурсу, та інші пропозиції переможця конкурсу.

5.10. Конкурс проводиться в один етап, на якому визначається переможець згідно з умовами конкурсу та зобов'язаннями учасника конкурсу.

5.11. Якщо переможець Конкурсу в місячний термін з дати проведення конкурсу не укладає договір оренди та не виконує умови Конкурсу щодо компенсування витрат орендодавця або іншого учасника на здійснення незалежної оцінки об'єкта оренди, витрат орендодавця на публікації оголошення про конкурс за виставленими рахунками відповідних ЗМІ, то результати конкурсу анулюються.

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали