ЖИТОМИРСЬКА МІСЬКА РАДА
Тридцята сесія V скликання

РІШЕННЯ

від 18.03.2009 р. N 878

Про затвердження Порядку проведення конкурсу на право оренди нерухомого майна комунальної власності територіальної громади м. Житомира

На підставі Закону України "Про оренду державного та комунального майна" та Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", міська рада вирішила:

1. Затвердити Порядок проведення конкурсу на право оренди нерухомого майна комунальної власності територіальної громади м. Житомира (додається).

2. Вважати такими, що втратили чинність, рішення міської ради від 30.11.2006 N 126, від 05.01.2007 N 166, від 01.08.2007 N 288.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Заінчковського І. А.

 

Міський голова

В. Т. Шелудченко

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення Житомирської міської ради
18.03.2009 N 878

ПОРЯДОК
проведення конкурсу на право оренди нерухомого майна комунальної власності територіальної громади м. Житомира

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Цей Порядок проведення конкурсу на право оренди нерухомого майна комунальної власності територіальної громади м. Житомира (далі - Порядок) розроблено відповідно до ст. 7, частини сьомої ст. 9 Закону України "Про оренду державного та комунального майна" та статті 73 Закону України "Про Державний бюджет України на 2009 рік" із метою визначення порядку проведення конкурсу на право оренди нерухомого майна комунальної власності територіальної громади м. Житомира.

1.2. Цей Порядок поширюється на такі об'єкти: цілісні майнові комплекси комунальних підприємств, організацій, їх структурних підрозділів (філій, цехів, дільниць) та нерухоме майно (будівлі, споруди, приміщення, частини приміщення), що є власністю територіальної громади міста Житомира (далі - об'єкти).

1.3. Передача в оренду об'єктів комунального майна територіальної громади міста Житомира здійснюється виключно на конкурсних засадах, крім комунального майна, що передається в оренду бюджетним установам; музеям; підприємствам і громадським організаціям у сфері культури і мистецтв (у тому числі національним творчим спілкам та їх членам під творчі майстерні); громадським організаціям ветеранів; громадським організаціям інвалідів; центрам професійної, соціальної реабілітації інвалідів та центрам ранньої соціальної реабілітації дітей-інвалідів, а також підприємствам та організаціям громадських організацій інвалідів, яким визначена доцільність надання державної допомоги відповідно до статей 141, 142 Закону України "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні"; Пенсійному фонду України та його органам; державним видавництвам та підприємствам книгорозповсюдження; вітчизняним видавництвам та підприємствам книгорозповсюдження книжкової продукції, що забезпечують підготовку, випуск та (чи) розповсюдження не менш як 50 відсотків книжкової продукції державною мовою (за винятком видань рекламного та еротичного характеру); релігійним організаціям для забезпечення проведення богослужінь, релігійних обрядів та церемоній.

Порядок визначення вітчизняних видавництв та підприємств книгорозповсюдження книжкової продукції, що забезпечують підготовку, випуск та (чи) розповсюдження не менш як 50 відсотків книжкової продукції державною мовою встановлюється Кабінетом Міністрів України.

Конкурс проводитися за ініціативою виконавчого комітету міської ради або за пропозицією комісії у справах використання нежилих приміщень комунальної власності міста, або за пропозицією потенційного орендаря.

1.4. Конкурс на право укладення договору оренди об'єкта (далі - конкурс) проводить конкурсна комісія. Конкурсна комісія скликається як для визначення орендаря одного конкретного об'єкта, так і для визначення орендарів групи об'єктів. Конкурс на право укладення договору оренди об'єкта полягає у визначенні орендаря, який запропонував найбільшу орендну плату при забезпеченні виконання інших умов конкурсу. Питома вага цінового критерію не може бути меншою 80 %.

1.5. Конкурс оголошується конкурсною комісією.

Конкурсна комісія визначає напрямки цільового використання об'єкту оренди відповідно до потреб населення міста.

1.6. Оголошення про конкурс повинно містити такі відомості:

- інформацію про об'єкт (назва, місцезнаходження та характеристика);

- умови конкурсу (цільове призначення об'єкту оренди, початковий розмір орендної плати, основні вимоги до умов експлуатації об'єкта, питома вага цінового та інших критеріїв);

- перелік документів для участі в конкурсі;

- кінцевий термін прийняття пропозицій учасників конкурсу;

- час та місце проведення конкурсу;

- іншу інформацію.

1.7. Оголошення про конкурс публікується в газеті "Місто" та інших друкованих засобах масової інформації не пізніше, ніж за 7 календарних днів до дати проведення конкурсу.

2. УМОВИ ТА ПРОЦЕДУРА ПРОВЕДЕННЯ КОНКУРСУ

2.1. Для участі в конкурсі учасник конкурсу подає на розгляд конкурсної комісії такі матеріали:

- заяву про оренду (заявку на участь у конкурсі);

- відомості про учасника конкурсу:

належним чином оформлену довіреність, видану представнику юридичної особи;

копії установчих документів (для юридичних осіб);

свідоцтво про державну реєстрацію суб'єкта підприємницької діяльності (для фізичних осіб);

копія паспорту фізичної особи;

відомості про фінансове становище (платоспроможність) учасника конкурсу:

- для фізичних осіб - декларацію про доходи за минулий рік та останній звітний період або копію звіту суб'єкта малого підприємництва - фізичної особи - платника єдиного податку;

- для юридичних осіб - форми фінансової звітності: баланс (форма 1), звіт про фінансові результати (форма 2) за минулий рік та останній звітний період;

- техніко-економічне обґрунтування оренди (варіанти поліпшення орендованого майна) та прилеглої території;

- підтвердження сплати завдатку в розмірі орендної плати за два місяці згідно з початковим розміром орендної плати. Початковий (мінімальний) розмір орендної плати - це визначений умовами конкурсу розмір орендної плати, визначений відповідно до Положення про оренду, методику розрахунку та порядок використання плати за оренду майна комунальної власності територіальної громади м. Житомира, затвердженого рішенням міської ради.

- повідомлення про відкриття поточного рахунку в банківській установі.

Визначений умовами конкурсу розмір завдатку вноситься учасником конкурсу на відповідний розрахунковий рахунок орендодавця. Учаснику, який став переможцем конкурсу, сума завдатку зараховується в рахунок наступних орендних платежів. Учасникам, які не стали переможцями конкурсу, сума завдатку повертається протягом 10 робочих днів.

Переможець конкурсу зобов'язаний компенсувати витрати орендодавця на здійснення незалежної оцінки об'єкта оренди.

2.2. Учасники конкурсу в окремому запечатаному конверті з позначкою "На конкурс по оренді" подають на розгляд конкурсної комісії, надруковані на фірмовому бланку та завірені печаткою суб'єктами господарювання, пропонований розмір орендної плати за 1 кв. м без ПДВ, який не може бути меншим, ніж зазначений в оголошенні, який визначений відповідно до Положення про оренду, методику розрахунку та порядку використання плати за оренду майна комунальної власності територіальної громади міста Житомира, затвердженого рішенням міської ради, а також потенційний розмір капіталовкладень та інвестицій в об'єкт оренди протягом визначеного періоду оренди, зобов'язання (пропозиції) щодо виконання умов конкурсу, додаткові зобов'язання щодо експлуатації об'єкта, безпосередньо під час проведення конкурсу.

2.3. Конкурс здійснюється в один етап. При проведенні конкурсу можуть застосовуватися елементи аукціону. Після розпечатування конвертів до конкурсу допускаються учасники, пропозиції яких відповідають умовам конкурсу. Найбільша пропозиція щодо орендної плати далі розглядається як стартова при проведенні торгів за процедурою аукціону.

На конкурсі визначається переможець згідно з умовами конкурсу та зобов'язаннями учасника конкурсу. При визначенні переможця конкурсу питома вага запропонованої орендної плати складає 80 %, питома вага об'єму потенційних капіталовкладень та інвестицій в об'єкт оренди складає 20 %. Переможцем визнається конкурсант, який здобув найбільшу кількість балів за вищенаведеними критеріями.

2.4. Конкурсна комісія визначає переможця за критеріями, встановленими умовами конкурсу та критеріями визначеними у п. 1.4 Порядку, на засіданні конкурсної комісії.

2.5. Якщо протягом 15-ти днів після прийняття виконавчим комітетом міської ради рішення про надання в оренду приміщення переможцю конкурсу, він не уклав договору оренди або відмовився від укладення договору оренди, конкурсна комісія оголошує новий конкурс. Завдаток переможцю конкурсу при цьому не повертається та при проведені повторного конкурсу зазначений переможець до участі у конкурсі не допускається по цьому об'єкту оренди.

2.6. У випадку надання документів для участі в конкурсі тільки одним заявником, конкурс не проводиться, а конкурсна комісія приймає протокольне рішення з рекомендацією про укладення договору оренди відповідно до вимог законодавства з єдиним заявником.

2.7. Організацію проведення конкурсу забезпечує комунальне підприємство "Агентство з управління майном" Житомирської міської ради.

3. КОНКУРСНА КОМІСІЯ

3.1. Функції конкурсної комісії покладаються на комісію у справах використання нежилих приміщень комунальної власності міста, що створюється рішенням виконавчого комітету міської ради. Очолює конкурсну комісію заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради.

3.2. Основними завданнями та функціями конкурсної комісії є:

- визначення умов та терміну проведення конкурсу;

- розгляд пропозицій учасників конкурсу;

- визначення переможця конкурсу;

- складання протоколів засідання конкурсної комісії.

3.3. Керує діяльністю комісії й організовує її роботу, в межах своєї компетенції, голова комісії:

- скликає засідання комісії;

- головує на засіданнях;

- дає доручення членам комісії;

- організовує підготовку матеріалів на розгляд.

3.4. Голова конкурсної комісії має вирішальний голос, якщо при прийнятті рішення про визначення переможця конкурсу голоси членів комісії розділились.

3.5. Конкурсна комісія правомочна розглядати питання при наявності більшості від її загального складу та здійснює роботу у формі засідань. Рішення конкурсної комісії приймаються більшістю від її загального складу.

3.6. Після закінчення засідання конкурсної комісії складається протокол, в якому зазначається:

- відомості про учасників;

- пропозиції учасників;

- обґрунтування рішення про визначення переможця.

3.7. Протокол підписується всіма членами конкурсної комісії і затверджується головою конкурсної комісії та передається орендодавцю для укладання договору оренди.

 

Секретар міської ради

А. З. Каленський

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали