Додаткова копія: Про затвердження Порядку проведення конкурсу з отримання мікрогрантів на реконструкцію, капітальний ремонт покрівель будинків об'єднань співвласників багатоквартирних будинків, розташованих на депресивних територіях Запорізької області, у 2018 - 2020 роках

Про затвердження Порядку проведення конкурсу з отримання мікрогрантів на реконструкцію, капітальний ремонт покрівель будинків об'єднань співвласників багатоквартирних будинків, розташованих на депресивних територіях Запорізької області, у 2018 - 2020 роках

Розпорядження Запорізької обласної державної адміністрації
від 27 квітня 2018 року N 230

Зареєстровано в Головному територіальному управлінні юстиції у Запорізькій області
03 травня 2018 р. за N 47/1926

Керуючись Бюджетним кодексом України, статтями 6, 13 Закону України "Про місцеві державні адміністрації", відповідно до рішення Запорізької обласної ради від 30 листопада 2017 року N 53 "Про затвердження Програми сприяння створенню ефективного власника житлового фонду Запорізької області на 2018 - 2020 роки" та з метою проведення реконструкції, капітального ремонту покрівель будинків об'єднань співвласників багатоквартирних будинків, розташованих на депресивних територіях Запорізької області, у 2018 - 2020 роках:

1. Затвердити Порядок проведення конкурсу з отримання мікрогрантів на реконструкцію, капітальний ремонт покрівель будинків об'єднань співвласників багатоквартирних будинків, розташованих на депресивних територіях Запорізької області, у 2018 - 2020 роках (додається).

2. Це розпорядження набирає чинності після державної реєстрації з дня його офіційного оприлюднення.

 

Голова Запорізької обласної
державної адміністрації

К. І. Бриль

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження Запорізької обласної державної адміністрації
27 квітня 2018 року N 230

Зареєстровано
в Головному територіальному управлінні юстиції у Запорізькій області
03 травня 2018 р. за N 47/1926

ПОРЯДОК
проведення конкурсу з отримання мікрогрантів на реконструкцію, капітальний ремонт покрівель будинків об'єднань співвласників багатоквартирних будинків, розташованих на депресивних територіях Запорізької області, у 2018 - 2020 роках

I. Загальні положення

1. Порядок проведення конкурсу з отримання мікрогрантів на реконструкцію, капітальний ремонт покрівель будинків об'єднань співвласників багатоквартирних будинків, розташованих на депресивних територіях Запорізької області, у 2018 - 2020 роках (далі - Порядок) розроблений відповідно до законів України "Про місцеві державні адміністрації", "Про об'єднання співвласників багатоквартирного будинку", рішення Запорізької обласної ради від 30 листопада 2017 року N 53 "Про затвердження Програми сприяння створенню ефективного власника житлового фонду Запорізької області на 2018 - 2020 роки" (далі - Програма).

2. Метою проведення Конкурсу з отримання мікрогрантів на реконструкцію, капітальний ремонт покрівель будинків об'єднань співвласників багатоквартирних будинків, розташованих на депресивних територіях Запорізької області, у 2018 - 2020 роках (далі - Конкурс) є сприяння об'єднанням співвласників багатоквартирних будинків (далі - ОСББ) у проведенні реконструкції, капітального ремонту покрівель будинків.

3. Участь у Конкурсі беруть ОСББ, розташовані на депресивних територіях Запорізької області.

4. Мікрогрант на реконструкцію, капітальний ремонт покрівель будинків ОСББ надається на безоплатній та безповоротній основі (далі - мікрогрант).

5. Максимальний розмір мікрогранта складає 200 тис. грн. на одного переможця Конкурсу протягом року.

6. Для участі у конкурсі ОСББ надають проектну пропозицію - комплекс взаємопов'язаних заходів організаційного, економічно-фінансового та іншого характеру, спрямованих на вирішення питань з реконструкції, капітального ремонту покрівель будинків.

II. Умови отримання мікрогранту

1. Умовами отримання мікрогранту є проведення реконструкції, капітального ремонту покрівель будинків ОСББ, розташованих на депресивних територіях Запорізької області.

2. Мікрогрант надається ОСББ за умови співфінансування у розмірі не менше 10 % від загальної вартості проектної пропозиції. Витрати ОСББ на виготовлення кошторисної документації враховуються як частка у співфінансуванні.

III. Організація Конкурсу

1. Головним розпорядником коштів обласного бюджету та організатором Конкурсу є Департамент житлово-комунального господарства та будівництва Запорізької обласної державної адміністрація (далі - Головний розпорядник).

2. Одержувачем коштів обласного бюджету є ОСББ, розташовані на депресивних територіях Запорізької області.

3. Для проведення Конкурсу створюється конкурсна комісія з проведення Конкурсу з отримання мікрогрантів на реконструкцію, капітальний ремонт покрівель будинків ОСББ, розташованих на депресивних територіях Запорізької області, у 2018 - 2020 роках (далі - Конкурсна комісія).

4. Склад та Положення про Конкурсну комісію затверджується розпорядженням голови Запорізької обласної державної адміністрації.

IV. Порядок проведення Конкурсу

1. Головний розпорядник забезпечує розміщення оголошення про проведення Конкурсу в місцевій газеті "Запорізька правда".

2. Документи для участі у Конкурсі подаються протягом чотирнадцяти календарних днів з дня розміщення оголошення про проведення Конкурсу.

3. Реєстрація поданих документів на участь у Конкурсі здійснюється секретарем Конкурсної комісії.

4. Документи, подані для участі у Конкурсі, учасникам Конкурсу не повертаються.

5. Для участі в Конкурсі учасники Конкурсу подають такі документи:

заяву на участь у Конкурсі (додаток 1);

копію протоколу про обрання складу правління ОСББ та копію протоколу про обрання голови правління ОСББ;

проектну пропозицію (додаток 2);

копію протоколу загальних зборів співвласників про згоду на участь у Конкурсі та у співфінансуванні на проведення реконструкції, капітального ремонту покрівель будинків ОСББ;

кошторисну документацію на реконструкцію, капітальний ремонт покрівель будинків ОСББ, затверджену рішенням загальних зборів співвласників.

6. Документи для участі у Конкурсі подаються головою правління ОСББ або уповноваженою співвласниками особою Головному розпоряднику за поштовою адресою: 69107, м. Запоріжжя, просп. Соборний, 164, каб. 749-а.

7. Документи, подані не в повному обсязі, повертаються голові правління ОСББ або уповноваженій співвласниками особі протягом трьох робочих днів з дня їх надходження з відповідним обґрунтуванням.

8. Після усунення недоліків документи можуть бути подані повторно.

V. Визначення переможців Конкурсу - отримувачів мікрогранту

1. Конкурсна комісія розглядає подані документи протягом п'яти робочих днів після закінчення строку подання документів.

2. Члени Конкурсної комісії оцінюють подані проектні пропозиції відповідно до таких критеріїв:

розмір відсотка співфінансування ОСББ на реконструкцію, капітальний ремонт покрівель будинків ОСББ;

рівень сплати внесків і платежів співвласників на утримання, експлуатацію та ремонт спільного майна за останній календарний рік (відсоток);

розмір фактичного фінансування співвласниками заходів з реконструкції, капітального ремонту покрівель в розрахунку на 1 м. кв. загальної площі будинку ОСББ, протягом п'яти останніх років.

3. Голова правління ОСББ або уповноважена співвласниками особа, яка подала заяву на участь у Конкурсі, бере участь у засіданні Конкурсної комісії та презентує подану проектну пропозицію.

4. Рішення щодо визначення переможців Конкурсу приймається шляхом відкритого голосування простою більшістю голосів від загальної кількості членів Конкурсної комісії, присутніх на засіданні, та підписується головою Конкурсної комісії. При рівності голосів голос голови Конкурсної комісії є вирішальним.

5. Рішення Конкурсної комісії оформлюється протоколом, у якому зазначається перелік назв проектних пропозицій, найменування одержувачів коштів та обсяг коштів обласного бюджету, що виділяється на виконання проектної пропозиції.

6. Протокол Конкурсної комісії підписується присутніми членами Конкурсної комісії та затверджується головою Конкурсної комісії.

7. За результатами проведення Конкурсу на підставі протоколу Конкурсної комісії Головним розпорядником готується проект розпорядження голови Запорізької обласної державної адміністрації про виділення мікрогрантів.

VI. Звітність та контроль

1. Після завершення проведення реконструкції, капітального ремонту покрівель будинків ОСББ одержувач бюджетних коштів готує звіт, який подається Головному розпоряднику бюджетних коштів (додатку 3).

2. Звіти є відкритими для ознайомлення і зберігаються у Головного розпорядника протягом трьох років після закінчення бюджетного періоду.

3. Головний розпорядник бюджетних коштів здійснює в установленому законодавством порядку відображення у первинному та бухгалтерському обліку інформації про відкриття рахунків, реєстрацію, облік зобов'язань в обслуговуючому органі Державної казначейської служби України та операцію, пов'язану з використанням бюджетних коштів.

 

Керівник апарату Запорізької
обласної державної адміністрації

З. М. Бойко

 

Додаток 1
до Порядку проведення конкурсу з отримання мікрогрантів на реконструкцію, капітальний ремонт покрівель будинків об'єднань співвласників багатоквартирних будинків, розташованих на депресивних територіях Запорізької області, у 2018 - 2020 роках
(пункт 5 розділу IV)

ЗАЯВА
на участь у конкурсі з отримання мікрогрантів на реконструкцію, капітальний ремонт покрівель будинків об'єднань співвласників багатоквартирних будинків, розташованих на депресивних територіях Запорізької області, у 2018 - 2020 роках

Прошу допустити до участі у конкурсі з отримання мікрогрантів на реконструкцію, капітальний ремонт покрівель будинків об'єднань співвласників багатоквартирних будинків, розташованих на депресивних територіях Запорізької області, у 2018 - 2020 роках _______

__
(назва ОСББ)
__

Голова правління ОСББ або уповноважена співвласниками особа

__

__
(П. І. Б.)

Поштова адреса ___________

Телефон ____, моб. тел. ___________ факс _

E-mail ________

З вимогами Порядку проведення конкурсу з отримання мікрогрантів на реконструкцію, капітальний ремонт покрівель будинків об'єднань співвласників багатоквартирних будинків, розташованих на депресивних територіях Запорізької області, у 2018 - 2020 роках ознайомлений(а).

Голова правління ОСББ або
уповноважена співвласниками особа


(підпис)

_______
(ініціали та прізвище)

Дата

 

 

 

Додаток 2
до Порядку проведення конкурсу з отримання мікрогрантів на реконструкцію, капітальний ремонт покрівель будинків об'єднань співвласників багатоквартирних будинків, розташованих на депресивних територіях Запорізької області, у 2018 - 2020 роках
(пункт 5 розділу IV)

ПРОЕКТНА ПРОПОЗИЦІЯ

N
з/п

Інформація

Зміст

1

2

3

1.

Назва проектної пропозиції

 

2.

Повне найменування ОСББ

 

3.

Поштова адреса ОСББ

 

4.

Код ЄДРПОУ ОСББ

 

5.

Контактні дані особи, яка презентує проектну пропозицію

 

6.

Опис проектної пропозиції (кількісні показники):
характеристика будинку;
кількість мешканців будинку;
рівень сплати внесків і платежів співвласників на утримання, експлуатацію та ремонт спільного майна за останній календарний рік (відсоток)

 

7.

Опис проблеми, на розв'язання якої спрямована проектна пропозиція

 

8.

Мета проектної пропозиції

 

9.

Види робіт

 

10.

Вартість робіт

 

Голова правління ОСББ або
уповноважена співвласниками особа


(підпис)

_______
(ініціали та прізвище)

Дата

 

 

 

Додаток 3
до Порядку проведення конкурсу з отримання мікрогрантів на реконструкцію, капітальний ремонт покрівель будинків об'єднань співвласників багатоквартирних будинків, розташованих на депресивних територіях Запорізької області, у 2018 - 2020 роках
(пункт 1 розділу VI)

ЗВІТ
про проведення реконструкції, капітальних ремонтів покрівель будинків

N
з/п

Інформація

Зміст

1

2

3

1.

Назва проектної пропозиції

 

2.

Ініціатор проектної пропозиції

 

3.

Строк проведення реконструкції, капітального ремонту покрівель будинків

 

4.

Дата подання звіту

 

5.

Голова правління ОСББ або уповноважена співвласниками особа

 

Опис робіт, які були виконані

N
з/п

Назва робіт

Результат

Використано коштів, грн.

Обласний бюджет

Власні кошти ОСББ

1

2

3

4

5

1.

 

 

 

 

Голова правління ОСББ або
уповноважена співвласниками особа


(підпис)

_______
(ініціали та прізвище)

Дата

 

 
 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали