Додаткова копія: Про затвердження Порядку проведення конкурсу з отримання мікрогрантів на проведення заходів з енергозбереження будинків об'єднань співвласників багатоквартирних будинків, розташованих на депресивних територіях Запорізької області, у 2018 - 2020 роках

Про затвердження Порядку проведення конкурсу з отримання мікрогрантів на проведення заходів з енергозбереження будинків об'єднань співвласників багатоквартирних будинків, розташованих на депресивних територіях Запорізької області, у 2018 - 2020 роках

Розпорядження Запорізької обласної державної адміністрації
від 27 квітня 2018 року N 229

Зареєстровано в Головному територіальному управлінні юстиції у Запорізькій області
03 травня 2018 р. за N 46/1925

Керуючись Бюджетним кодексом України, статтями 6, 13 Закону України "Про місцеві державні адміністрації", Закону України "Про енергозбереження", відповідно до рішення Запорізької обласної ради від 30 листопада 2017 року N 53 "Про затвердження Програми сприяння створенню ефективного власника житлового фонду Запорізької області на 2018 - 2020 роки" та з метою проведення заходів з енергозбереження будинків об'єднань співвласників багатоквартирних будинків, розташованих на депресивних територіях Запорізької області, у 2018 - 2020 роках:

1. Затвердити Порядок проведення конкурсу з отримання мікрогрантів на проведення заходів з енергозбереження будинків об'єднань співвласників багатоквартирних будинків, розташованих на депресивних територіях Запорізької області, у 2018 - 2020 роках (додається).

2. Це розпорядження набирає чинності після державної реєстрації з дня його офіційного оприлюднення.

 

Голова Запорізької обласної
державної адміністрації

К. І. Бриль

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження Запорізької обласної державної адміністрації
27 квітня 2018 року N 229

Зареєстровано
в Головному територіальному управлінні юстиції у Запорізькій області
03 травня 2018 р. за N 46/1925

ПОРЯДОК
проведення конкурсу з отримання мікрогрантів на проведення заходів з енергозбереження будинків об'єднань співвласників багатоквартирних будинків, розташованих на депресивних територіях Запорізької області, у 2018 - 2020 роках

I. Загальні положення

1. Порядок проведення конкурсу з отримання мікрогрантів на проведення заходів з енергозбереження будинків об'єднань співвласників багатоквартирних будинків, розташованих на депресивних територіях Запорізької області, у 2018 - 2020 роках (далі - Порядок) розроблений відповідно до законів України "Про місцеві державні адміністрації", "Про енергозбереження", "Про об'єднання співвласників багатоквартирного будинку", рішення Запорізької обласної ради від 30 листопада 2017 року N 53 "Про затвердження Програми сприяння створенню ефективного власника житлового фонду Запорізької області на 2018 - 2020 роки" (далі - Програма).

2. Метою проведення конкурсу з отримання мікрогрантів на проведення заходів з енергозбереження будинків об'єднань співвласників багатоквартирних будинків, розташованих на депресивних територіях Запорізької області, у 2018 - 2020 роках (далі - Конкурс) є сприяння об'єднанням співвласників багатоквартирних будинків (далі - ОСББ) до впровадження енергоефективних заходів.

3. Участь у Конкурсі беруть ОСББ, розташовані на депресивних територіях Запорізької області.

4. Мікрогрант на проведення заходів з енергозбереження будинків ОСББ надається на безоплатній та безповоротній основі переможцю Конкурсу (далі - мікрогрант).

5. Максимальний розмір мікрогранта складає 150 тис. грн. на одного переможця Конкурсу протягом року.

6. Для участі у Конкурсі ОСББ надають проектну пропозицію - комплекс взаємопов'язаних заходів організаційного, економічно-фінансового та іншого характеру, спрямованих на вирішення питань з енергозбереження.

II. Умови отримання мікрогранту

1. Умовами отримання мікрогранту є впровадження таких заходів з енергозбереження:

облаштування індивідуальних теплових пунктів, у тому числі регуляторів теплового потоку за погодними умовами та відповідного додаткового обладнання і матеріалів до них;

проведення робіт з термомодернізації внутрішньобудинкових систем опалення та систем гарячого водопостачання;

модернізація систем освітлення місць загального користування (у тому числі електропроводки, автоматичних вимикачів, ламп (крім ламп розжарювання, патронів до них);

встановлення вузлів обліку води (гарячої, холодної) та теплової енергії, зокрема засобів вимірювальної техніки (приладів обліку, лічильників), приладів-розподілювачів та відповідного додаткового обладнання і матеріалів до них;

встановлення багатозонних (багатотарифних) приладів обліку електричної енергії (лічильників активної електричної енергії) та відповідного додаткового обладнання і матеріалів до них;

проведення робіт з теплоізоляції (термомодернізації) зовнішніх стін, підвальних приміщень, горищ, покрівель та фундаментів;

встановлення світлопрозорих конструкцій з енергозберігаючим склом (крім однокамерних) для місць загального користування (під'їздів), підвалів, технічних приміщень, горищ та відповідного додаткового обладнання і матеріалів до них;

встановлення дверей для місць загального користування (під'їздів), підвалів, технічних приміщень, горищ та відповідного додаткового обладнання і матеріалів до них.

2. Мікрогрант надається ОСББ за умови співфінансування у розмірі не менше 10 % від загальної вартості проектної пропозиції, при цьому витрати ОСББ на виготовлення кошторисної документації враховуються як частка у співфінансуванні.

III. Організація Конкурсу

1. Головним розпорядником коштів обласного бюджету та організатором Конкурсу є Департамент житлово-комунального господарства та будівництва Запорізької обласної державної адміністрації (далі - Головний розпорядник).

2. Одержувачем коштів обласного бюджету є ОСББ, розташовані на депресивних територіях Запорізької області.

3. Для проведення Конкурсу створюється конкурсна комісія з проведення Конкурсу з отримання мікрогрантів на проведення заходів з енергозбереження будинків ОСББ, розташованих на депресивних територіях Запорізької області, у 2018 - 2020 роках (далі - Конкурсна комісія).

4. Склад та Положення про Конкурсну комісію затверджується розпорядженням голови Запорізької обласної державної адміністрації.

IV. Порядок проведення Конкурсу

1. Головний розпорядник забезпечує розміщення оголошення в місцевій газеті "Запорізька правда".

2. Документи для участі у Конкурсі подаються протягом чотирнадцяти календарних днів з дня розміщення оголошення про проведення Конкурсу.

3. Реєстрація поданих документів на участь у Конкурсі здійснюється секретарем Конкурсної комісії.

4. Документи, подані для участі у Конкурсі, учасникам Конкурсу не повертаються.

5. Для участі в Конкурсі учасники Конкурсу подають такі документи:

заяву на участь у Конкурсі (додаток 1);

копію протоколу про обрання складу правління ОСББ та копію протоколу про обрання голови правління ОСББ;

проектну пропозицію (додаток 2);

копію протоколу загальних зборів співвласників про згоду на участь у Конкурсі та у співфінансуванні проведення заходів з енергозбереження будинків ОСББ;

кошторисну документацію на проведення заходів з енергозбереження будинків ОСББ, затверджену рішенням загальних зборів співвласників.

6. Документи для участі у Конкурсі подаються особисто головою правління ОСББ або уповноваженою співвласниками особою Головному розпоряднику за поштовою адресою: 69107, м. Запоріжжя, просп. Соборний, 164, каб. 749-а.

7. Документи, подані не в повному обсязі, повертаються голові правління ОСББ або уповноваженій співвласниками особі протягом трьох робочих днів з дня їх надходження з відповідним обґрунтуванням.

8. Після усунення недоліків документи можуть бути подані повторно.

V. Визначення переможців Конкурсу - отримувачів мікрогранту

1. Конкурсна комісія розглядає подані документи протягом п'яти робочих днів після закінчення строку подання документів.

2. Члени Конкурсної комісії оцінюють подані проектні пропозиції відповідно до таких критеріїв:

розмір відсотка співфінансування ОСББ на проведення заходів з енергозбереження будинку ОСББ;

рівень сплати внесків і платежів співвласників на утримання, експлуатацію та ремонт спільного майна за останній календарний рік (відсоток);

розмір фактичного фінансування співвласниками заходів з енергозбереження в розрахунку на 1 м. кв. загальної площі будинку ОСББ, протягом п'яти останніх років.

3. Голова правління ОСББ або уповноважена співвласниками особа, яка подала заяву на участь у Конкурсі, бере участь у засіданні Конкурсної комісії та презентує подану проектну пропозицію.

4. Рішення щодо визначення переможців Конкурсу приймається шляхом відкритого голосування простою більшістю голосів від загальної кількості членів Конкурсної комісії, присутніх на засіданні, та підписується головою Конкурсної комісії. При рівності голосів голос голови Конкурсної комісії є вирішальним.

5. Рішення Конкурсної комісії оформлюється протоколом, у якому зазначається перелік назв проектних пропозицій, найменування одержувачів коштів та обсяг коштів обласного бюджету, що виділяється на виконання проектної пропозиції.

6. Протокол Конкурсної комісії підписується присутніми членами Конкурсної комісії та затверджується головою Конкурсної комісії.

7. За результатами проведення Конкурсу на підставі протоколу Конкурсної комісії Головним розпорядником готується проект розпорядження голови Запорізької обласної державної адміністрації про виділення мікрогрантів.

8. Рішення Конкурсної комісії оприлюднюється в місцевій газеті "Запорізька правда".

VI. Звітність та контроль

1. Після завершення виконання заходів з енергозбереження будинків, визначених у пункті 1 розділу II цього Порядку, одержувач бюджетних коштів готує звіт, який подається Головному розпоряднику за формою, наведеною у додатку 3.

2. Звіти є відкритими для ознайомлення і зберігаються у Головного розпорядника протягом трьох років після закінчення бюджетного періоду.

3. Головний розпорядник бюджетних коштів здійснює в установленому законодавством порядку відображення у первинному та бухгалтерському обліку інформації про відкриття рахунків, реєстрацію, облік зобов'язань в обслуговуючому органі Державної казначейської служби України та операцію, пов'язану з використанням бюджетних коштів.

 

Керівник апарату Запорізької
обласної державної адміністрації

З. М. Бойко

 

Додаток 1
до Порядку проведення конкурсу з отримання мікрогрантів на проведення заходів з енергозбереження будинків об'єднань співвласників багатоквартирних будинків, розташованих на депресивних територіях Запорізької області, у 2018 - 2020 роках
(пункт 5 розділу IV)

ЗАЯВА
на участь у конкурсі з отримання мікрогрантів на проведення заходів з енергозбереження будинків об'єднань співвласників багатоквартирних будинків, розташованих на депресивних територіях Запорізької області, у 2018 - 2020 роках

Прошу допустити до участі у конкурсі з отримання мікрогрантів на проведення заходів з енергозбереження будинків об'єднань співвласників багатоквартирних будинків, розташованих на депресивних територіях Запорізької області, у 2018 - 2020 роках

__
(назва ОСББ)
__

Голова правління ОСББ або уповноважена співвласниками особа

__
__
(П. І. Б.)

Поштова адреса ___________

Телефон ______, моб. тел. ________ факс __

E-mail ________

З вимогами Порядку проведення конкурсу з отримання мікрогрантів на проведення заходів з енергозбереження будинків об'єднань співвласників багатоквартирних будинків, розташованих на депресивних територіях Запорізької області, у 2018 - 2020 роках ознайомлений(а).

Голова правління ОСББ
або уповноважена співвласниками особа


(підпис)

_____
(ініціали та прізвище)

Дата

 

 

 

Додаток 2
до Порядку проведення конкурсу з отримання мікрогрантів на проведення заходів з енергозбереження будинків об'єднань співвласників багатоквартирних будинків, розташованих на депресивних територіях Запорізької області, у 2018 - 2020 роках
(пункт 5 розділу IV)

ПРОЕКТНА ПРОПОЗИЦІЯ

N
з/п

Інформація

Зміст

1

2

3

1.

Назва проектної пропозиції

 

2.

Повне найменування ОСББ

 

3.

Поштова адреса ОСББ

 

4.

Код ЄДРПОУ ОСББ

 

5.

Контактні дані особи, яка презентує проектну пропозицію

 

6.

Опис проектної пропозиції (кількісні показники):
характеристика будинку;
кількість мешканців будинку;
рівень сплати внесків і платежів співвласників на утримання, експлуатацію та ремонт спільного майна за останній календарний рік (відсоток)

 

7.

Опис проблеми, на розв'язання якої спрямована проектна пропозиція

 

8.

Мета проектної пропозиції

 

9.

Види робіт

 

10.

Вартість робіт

 

Голова правління ОСББ або
уповноважена співвласниками особа


(підпис)

_______
(ініціали та прізвище)

Дата

 

 

 

Додаток 3
до Порядку проведення конкурсу з отримання мікрогрантів на проведення заходів з енергозбереження будинків об'єднань співвласників багатоквартирних будинків, розташованих на депресивних територіях Запорізької області, у 2018 - 2020 роках
(пункт 1 розділу VI)

ЗВІТ
про виконання заходів з енергозбереження будинків

N
з/п

Інформація

Зміст

1

2

3

1.

Назва проектної пропозиції

 

2.

Ініціатор проектної пропозиції

 

3.

Строк виконання заходів з енергозбереження будинків

 

4.

Дата подання звіту

 

5.

Голова правління ОСББ або уповноважена співвласниками особа

 

Опис робіт, які були виконані

N
з/п

Заходи

Результат

Використано коштів, грн.

Обласний бюджет

Власні кошти ОСББ

1

2

3

4

5

1.

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

Голова правління ОСББ або
уповноважена співвласниками особа


(підпис)

_______
(ініціали та прізвище)

Дата

 

 
 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали