ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

РІШЕННЯ

від 27.12.2011 р. N 831/22

Про затвердження Порядку проведення конкурсу з відбору суб'єктів для надання послуг з утримання житлових будинків, споруд і прибудинкових територій комунальної власності територіальної громади м. Чернівців і визнання таким, що втратило чинність, рішення виконавчого комітету міської ради з цього питання

Відповідно до статті 30 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", Закону України "Про Загальнодержавну програму реформування і розвитку житлово-комунального господарства на 2009 - 2014 роки", Закону України "Про житлово-комунальні послуги", постанови Кабінету Міністрів України від 21.07.2005 р. N 631 "Про затвердження Порядку проведення конкурсу з надання житлово-комунальних послуг" з метою поліпшення якості послуг з утримання житлових будинків, споруд і прибудинкових територій, посилення відповідальності виконавців житлово-комунальних послуг перед споживачами та розглянувши документи, подані департаментом житлово-комунального господарства, виконавчий комітет Чернівецької міської ради вирішив:

1. Затвердити Порядок проведення конкурсу з відбору суб'єктів підприємницької діяльності для надання послуг з утримання житлових будинків, споруд і прибудинкових територій комунальної власності територіальної громади м. Чернівців (додається).

2. Затвердити склад конкурсної комісії з відбору суб'єктів підприємницької діяльності для надання послуг з утримання житлових будинків, споруд і прибудинкових територій комунальної власності територіальної громади м. Чернівців за посадами згідно з додатком 1.

3. Затвердити зразок Типового договору на виконання робіт з утримання житлових будинків, споруд і прибудинкових територій комунальної власності територіальної громади м. Чернівців (додаток 2).

4. Вважати таким, що втратило чинність, рішення виконавчого комітету міської ради від 14.02.2006 р. N 95/2 "Про затвердження Порядку проведення конкурсу з відбору суб'єктів для надання послуг з утримання житлових будинків, споруд і прибудинкових територій комунальної власності територіальної громади м. Чернівців і визнання рішення виконавчого комітету міської ради від 18.02.2003 р. N 130/4 з цих питань таким, що втратило чинність".

5. Організацію виконання цього рішення покласти на директора департаменту житлово-комунального господарства міської ради Сірмана Д. О. та голів Першотравневої, Садгірської та Шевченківської районних у місті Чернівцях рад Мельничука В. А., Бурегу Ю. І., Пазюка М. Д.

6. Рішення набирає чинності з дня його прийняття та підлягає оприлюдненню на офіційному веб-порталі міської ради в мережі Інтернет.

7. Відділу інформації, зв'язків з громадськістю та міжнародних відносин міської ради (Ходоровський А. О.) забезпечити оприлюднення цього рішення через засоби масової інформації.

8. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради Тимофєєва В. Т.

 

Секретар Чернівецької міської ради

В. Михайлішин

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення виконавчого комітету Чернівецької міської ради
27.12.2011 N 831/22

Порядок
проведення конкурсу з відбору суб'єктів підприємницької діяльності про надання послуг з утримання житлових будинків, споруд і прибудинкових територій комунальної власності територіальної громади м. Чернівців

(далі - Порядок)

1. Загальні питання

1.1. Цей порядок визначає процедуру підготовки та проведення конкурсу з відбору суб'єктів підприємницької діяльності для надання послуг з утримання житлових будинків, споруд і прибудинкових територій комунальної власності територіальної громади м. Чернівців (далі - конкурс).

1.2. Метою конкурсу є впровадження нових форм господарювання для забезпечення збереження житлового фонду міської комунальної власності, продовження терміну його експлуатації, зниження вартості і підвищення якості надання послуг з утримання житлових будинків споруд і прибудинкових територій, що базуються на системі договірних відносин.

1.3. Рішення про проведення конкурсу приймає виконавчий комітет міської ради, який є організатором конкурсу.

1.4. Учасниками конкурсу можуть бути суб'єкти підприємницької діяльності незалежно від форми власності, установчими документами яких передбачено надання послуг з утримання житлових будинків, споруд і прибудинкових територій.

1.5. Нормативно-правовою базою розробки та реалізації цього Порядку є:

1.5.1. Закон України "Про житлово-комунальні послуги";

1.5.2. Порядок проведення конкурсу з надання житлово-комунальних послуг, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 21.07.2005 р. N 631.

2. Поняття та визначення

2.1. Власник житлового фонду комунальної власності - територіальна громада м. Чернівців в особі міської ради.

2.2. Виконавець послуг - суб'єкт господарювання, який уклав договір на надання послуг з утримання житлових будинків, споруд і прибудинкових територій.

2.3. Організатор конкурсу - виконавчий комітет міської ради.

2.4. Уповноважений орган власника житлового фонду - департамент житлово-комунального господарства міської ради.

2.5. Конкурсна документація - комплект документів, які надаються організатором конкурсу його учасникам для підготовки конкурсних пропозицій.

2.6. Конкурсна пропозиція - комплект документів, які підготовлені учасником конкурсу згідно з установленими вимогами та подані організатору конкурсу.

2.7.Учасник конкурсу - суб'єкт господарювання, що подав конкурсну пропозицію.

2.8. Інші поняття вживаються у значенні, наведеному в Законі України "Про житлово-комунальні послуги".

3. Підготовка конкурсу

3.1. Виконавчий комітет міської ради приймає рішення про проведення конкурсу.

3.2. Головою конкурсної комісії є заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради.

3.3. Для проведення конкурсу уповноважений орган власника житлового фонду готує конкурсну документацію, яка містить інформацію відповідно до пункту 4 Порядку проведення конкурсу з надання житлово-комунальних послуг, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21.07.2005 р. N 631.

3.4. Конкурсна комісія оприлюднює в газеті "Чернівці" і на офіційному веб-порталі міської ради в мережі Інтернет оголошення про проведення конкурсу, яке містить таку інформацію:

3.4.1. Найменування, місце знаходження організатора конкурсу.

3.4.2. Перелік послуг.

3.4.3. Прізвище, посада та номери телефонів осіб, уповноважених здійснювати зв'язок з учасниками конкурсу.

3.4.4. Способи, місце та кінцевий строк подання конкурсних пропозицій.

3.4.5. Місце, день та час розкриття конвертів з конкурсними пропозиціями.

3.4.6. Перелік житлових будинків та прибудинкових територій.

3.5. Кінцевий строк подання конкурсних пропозицій - зазначається в конкурсній документації але не менший ніж 30 календарних днів з дати опублікування оголошення про проведення конкурсу.

3.6. Конкурсна документація подається особисто або надсилається поштою уповноваженим органом власника житлового фонду його учаснику впродовж п'яти робочих днів після надходження від учасника заяви про участь у конкурсі.

3.7. Уповноважений орган власника житлового фонду має право не пізніше ніж за сім календарних днів до закінчення строку подання конкурсних пропозицій внести зміни до конкурсної документації, про що повідомляє впродовж трьох робочих днів від прийняття рішення щодо змін до проекту, усіх учасників конкурсу, яким надіслана конкурсна документація.

3.8. Учасник конкурсу має право не пізніше ніж за сім календарних днів до закінчення строку подання конкурсних пропозицій письмово звернутися за роз'ясненням щодо змісту конкурсної документації до організатора конкурсу, який зобов'язаний надіслати йому протягом трьох робочих днів письмову відповідь.

3.9. У разі несвоєчасного внесення змін до конкурсної документації або надання роз'яснень щодо її змісту організатор конкурсу повинен продовжити строк подання конкурсних пропозицій не менше ніж на сім календарних днів.

4. Подання документів

4.1. Для участі у конкурсі його учасники подають оригінали або засвідчені в установленому законодавством порядку копії документів, передбачених конкурсною документацією.

4.2. Конкурсна пропозиція подається особисто або надсилається поштою конкурсній комісії у конверті.

4.3. Уповноважений орган власника житлового фонду має право прийняти до закінчення строку подання конкурсних пропозицій рішення щодо його продовження. Про своє рішення, а також зміну місця, дня та часу розкриття конвертів уповноважений орган власника повинен повідомити всіх учасників конкурсу, яким надіслана конкурсна документація.

4.4. Учасник конкурсу має право відкликати власну конкурсну пропозицію або внести до неї зміни до закінчення строку подання пропозицій.

4.5. Конверти з конкурсними пропозиціями, які надійшли після закінчення строку їх подання, не розкриваються і повертаються учасникам конкурсу.

4.6. Конкурсні пропозиції реєструються уповноваженим органом власника житлового фонду.

На прохання учасника конкурсу уповноважений орган власника житлового фонду підтверджує надходження його конкурсної пропозиції із зазначенням дати та часу.

5. Проведення конкурсу

5.1. Розкриття конвертів з конкурсними пропозиціями проводиться в день закінчення строку їх подання у місці та в час, передбачених конкурсною документацією, в присутності всіх учасників конкурсу або уповноважених ним осіб.

Розкриття конверта з конкурсною пропозицією може проводитися за відсутності учасника конкурсу або уповноваженої ним особи.

5.2. Під час розкриття конвертів з конкурсними пропозиціями конкурсна комісія перевіряє наявність та правильність оформлення документів, подання яких передбачено конкурсною документацією, а також оголошує інформацію про найменування та місцезнаходження кожного учасника конкурсу, критерії оцінки конкурсних пропозицій.

5.3. Під час розгляду конкурсних пропозицій конкурсна комісія має право звернутися до учасників конкурсу за роз'ясненням щодо їх змісту, провести консультації з окремими учасниками.

5.4. 3а результатами розгляду конкурсних пропозицій конкурсна комісія має право відхилити їх з таких причин:

5.4.1. Учасник конкурсу не відповідає кваліфікаційним вимогам, передбачених конкурсною документацією.

5.4.2. Конкурсна пропозиція не відповідає конкурсній документації;

5.4.3. Ліквідації учасника конкурсу, визнання його банкрутом або порушення проти нього справи про банкрутство.

5.4.4. Встановлення факту подання недостовірної інформації, яка впливає на прийняття рішення.

5.5. Конкурс може бути визнаним таким, що не відбувся, у разі:

5.5.1. Неподання конкурсних пропозицій.

5.5.2. Відхилення всіх конкурсних пропозицій з причин, передбачених пунктом 5.4 цього Порядку.

5.6. У разі прийняття конкурсною комісією рішення про визнання конкурсу таким, що не відбувся, уповноважений орган власника житлового фонду письмово повідомляє протягом трьох робочих днів з дня його прийняття всіх учасників конкурсу.

6. Визначення переможця конкурсу та укладання договору

6.1. Конкурсні пропозиції оцінюються конкурсною комісією за критеріями, встановленими у конкурсній документації, а саме:

- вартість послуг (вартість обслуговування 1 кв. м загальної площі житлового фонду);

- рівень забезпеченості учасника конкурсу матеріально-технічним обладнанням;

- наявність необхідної кількості працівників відповідної кваліфікації;

- наявність досвіду роботи з надання послуг (копії договорів виконання таких робіт та відгуки на них) відповідно до вимог стандартів, нормативів, норм та правил;

- краща конкурсна пропозиція щодо зниження вартості послуг;

- спрямування частини прибутку на благоустрій прибудинкових територій;

6.2. Переможцем конкурсу визначається його учасник, який відповідає кваліфікаційним вимогам, може забезпечити надання послуг відповідної якості і конкурсна пропозиція якого визнана найкращою за результатами оцінки.

6.3. Рішення про результати проведення конкурсу приймається конкурсною комісією на закритому засіданні у присутності не менш як половини її складу відкритим голосуванням простою більшістю голосів.

У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос голови конкурсної комісії.

Рішення конкурсної комісії оформляється протоколом, який підписують усі члени комісії, що брали участь у голосуванні.

6.4. Протокол конкурсної комісії про визначення переможця конкурсу затверджується рішенням виконавчого комітету міської ради.

6.5. Витяг з рішення виконавчого комітету міської ради про результати проведення конкурсу надсилається протягом семи календарних днів усім учасникам конкурсу.

6.6. Після прийняття виконавчим комітетом міської ради рішення про затвердження протоколу конкурсної комісії з проведення конкурсу департаментом житлово-комунального господарства і управлінням житлового господарства (управлінням житлово-комунального господарства) відповідної районної у місті ради з переможцем конкурсу укладається протягом семи календарних днів тристоронній договір на надання послуг з утримання житлових будинків, споруд і прибудинкових територій.

6.7.У разі, коли у конкурсі взяв участь тільки один учасник і його пропозиція не була відхилена, з ним укладається договір на надання послуг на строк, що не перевищує 12 місяців.

7. Розгляд спорів

Спори, що виникають у результаті проведення конкурсу, розглядаються в установленому законодавством порядку.

 

Заступник міського голови
з питань діяльності виконавчих
органів міської ради

П. Ротар

 

Додаток 1
до рішення виконавчого комітету Чернівецької міської ради
27.12.2011 N 831/22

Склад
конкурсної комісії з відбору суб'єктів підприємницької діяльності для надання послуг з утримання житлових будинків, споруд і прибудинкових територій комунальної власності територіальної громади м. Чернівці за посадами

Голова комісії:

- заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради

Заступник голови комісії:

- директор департаменту житлово-комунального господарства міської ради;

Секретар комісії:

- начальник відділу реформування житлово-комунального господарства управління житлового господарства департаменту житлово-комунального господарства міської ради;

Члени комісії:

- перший заступник директора, начальник управління житлового господарства департаменту житлово-комунального господарства міської ради;

- заступник директора, начальник управління комунального господарства департаменту житлово-комунального господарства міської ради;

- начальник планово-економічного відділу департаменту житлово-комунального господарства міської ради;

- начальник виробничо-технічного відділу управління житлового господарства департаменту житлово-комунального господарства міської ради;

- начальник виробничо-технічного відділу комунального обслуговування та благоустрою управління комунального господарства департаменту житлово-комунального господарства міської ради;

- голова постійної комісії міської ради з питань житлово-комунального господарства та охорони навколишнього середовища (за згодою);

- заступник голови районної у місті ради з питань діяльності виконавчих органів районної ради (залежно від території розташування житлового фонду;

- начальник управління житлового господарства районної у місті ради (залежно від території розташування житлового фонду;

- депутат районної у місті ради відповідного виборчого округу (за згодою);

- начальник юридичного управління міської ради;

- начальник фінансового управління міської ради;

- начальник відділу обліку майна управління обліку, використання та приватизації майна департаменту економіки міської ради;

- заступник директора, начальник управління земельних ресурсів департаменту містобудівного комплексу та земельних відносин;

- представник Чернівецького обласного управління у справах захисту прав споживача (за згодою);

- представник Чернівецького обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України (за згодою).

 

Заступник міського голови
з питань діяльності виконавчих
органів міської ради

П. Ротар

 

Додаток 2
до рішення виконавчого комітету Чернівецької міської ради
27.12.2011 N 831/22

Зразок

Типовий договір
на виконання робіт з утримання житлових будинків, нежитлових будівель і прибудинкових територій комунальної власності територіальної громади м. Чернівців

(далі - Договір)

"____"__2011 р.

м. Чернівці

Департамент житлово-комунального господарства міської ради в особі директора _________, який діє на підставі Положення про департамент житлово-комунального господарства, затвердженого рішенням 10 сесії міської ради VI скликання від 28.07.2011 р. N 234 в подальшому "Уповноважений орган власника житла", управління житлового господарства (управління житлово-комунального господарства) __ районної в місті Чернівцях ради в особі начальника ____, який діє на підставі __________, в подальшому "Замовник" згідно з рішенням 7 сесії VI скликання (II пленарне засідання) Чернівецької міської ради від 14.04.2011 р. N 153 "Про визначення обсягів і меж повноважень, які здійснюють районні у місті Чернівцях ради та їх виконавчі органи в інтересах територіальних громад районів міста" та ______ в особі ______, який діє на підставі _____, в подальшому "Виконавець", уклали даний Договір про наступне:

1. Предмет та мета Договору

1.1. Предметом Договору є приймання-передавання житлових будинків, споруд і нежитлових будівель, прибудинкових територій, дитячих, спортивно-дитячих і спортивних майданчиків для обслуговування та утримання житлових будинків, нежитлових будівель і прибудинкових територій.

1.2. Мета Договору: забезпечення якісного та в повному обсязі обслуговування та утримання житлових будинків, нежитлових будівель їх інженерних мереж та обладнання і прибудинкових територій, дитячих, спортивно-дитячих і спортивних майданчиків,раціонального використання коштів квартиронаймачів та власників квартир (квартплати та експлуатаційних витрат).

1.3. Невід'ємними додатками до Договору є:

- перелік житлових і нежитлових будівель (поадресно)(додаток 1);

- наявна технічна документація на кожний будинок та інженерно-технічне обладнання (інвентарна справа, паспорт на будинок, паспорта на інше наявне обладнання (котельня, бойлерна, тощо);

- акти загального огляду будинків на момент їх передачі (додаток 2);

- схеми прибудинкових територій;

- схеми з описом існуючого обладнання дитячих, дитячо-спортивних та спортивних майданчиків;

- структура та періодичність виконання робіт з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій, які повинен здійснювати "Виконавець" в межах діючого тарифу затвердженого рішенням виконавчого комітету міської ради, пов'язаних з утриманням будинків та прибудинкових територій (додаток 3).

Показники загальнобудинкових приладів обліку електро,- тепло-, водопостачання та їх технічний стан оформляються окремим актом на момент їх передачі.

2. Обов'язки сторін

2.1."Замовник" зобов'язується:

2.1.1. В місячний термін передати за актом "Виконавцю" наявну технічну документацію на кожний будинок, акти загального огляду будинків, схеми прибудинкових територій, схеми дитячих, дитячо-спортивних та спортивних майданчиків з описом існуючого обладнання на них, картки обліку і особові рахунки громадян, угоди із споживачами.

2.1.2. Періодично за участю "Виконавця" вибірково перевіряти і оцінювати:

- санітарно-технічний стан будинків та прибудинкових територій;

- якість і кількість виконаних ремонтних робіт та інших послуг, що надаються "Виконавцем" чи залученими ним суб'єктами на об'єктах переданого на обслуговування житлового фонду;

- цільове використання коштів квартирної плати і бюджетних коштів, що поступили на рахунок "Виконавця";

- результати службової переписки та звернень громадян.

Підсумки перевірки оформляються двостороннім актом, один примірник якого зберігається у "Замовника", а другий - у "Виконавця". Ксерокопія такого акта надається "Уповноваженому органу власника житла".

2.1.2. Делегувати повноваження "Виконавцю" здійснювати функції укладення договорів з квартиронаймачами, власниками і орендарями житлових і нежитлових приміщень на житлово-комунальні послуги, приймання квартплати, плати за утримання житла та комунальні послуги, проводити абонентське обслуговування, а також ведення обліку основних засобів в житлових і нежитлових будинках, переданих по договору на обслуговування і утримання.

2.1.3. У випадку припинення дії Договору здійснити передачу житлового фонду на утримання іншому підприємству в порядку і терміни визначені рішенням виконкому міської ради.

2.1.4. Сприяти перерахуванню на розрахунковий рахунок "Виконавця" коштів по нарахованих мешканцям житлових будинків субсидіях і пільгах по мірі поступлення їх з державного бюджету, згідно наданих "Виконавцем" розрахунків.

2.1.5. Надати "Виконавцю" право проведення робіт щодо організації виконання правил реєстрації громадян за місцем проживання та інших пов'язаних з цим функцій.

2.2. "Виконавець зобов'язується":

2.2.1. В шестимісячний термін з дня підписання договору стовідсотково заключити угоди з власниками квартир, нежитлових приміщень, квартиронаймачами на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій.

2.2.2. Забезпечити якісне та своєчасне виконання доручених "Уповноваженим органом власника житла" і "Замовником" робіт, надання послуг у відповідності до вимог чинних законодавчих та нормативних актів за рахунок отриманих коштів від населення за користування житлом (квартплати) і за утримання житла, а також від орендарів і власників нежитлових приміщень за утримання будинків і прибудинкових територій, відшкодування пільг та субсидій.

Зокрема проводити та надавати такі роботи і послуги:

- профілактичний огляд конструктивних елементів житлових будинків і нежитлових будівель;

- освітлення місць загального користування в житлових будинках;

- санітарна очистка, прибирання прибудинкових територій, вивезення твердих побутових відходів та рідких нечистот із залученням спеціалізованих організацій;

- перевірка та очищення димовентиляційних каналів, ремонт оголовків димоходів;

- дезінфекція приміщень підвальних, цокольних поверхів;

- підготовка житлових будинків, нежитлових будівель, інженерних мереж і обладнання до експлуатації у весняно-літній і осінньо-зимовий періоди;

- підготовка і прикрашання будинків та прибудинкових територій і вулиць до свят (роботи з орендарями по миттю та прикрашанню вітрин, вивішування державної символіки);

- видача розрахункових книжок;

- здійснювати контроль за своєчасним внесенням платежів за житлово-комунальні послуги мешканцями будинків;

- укладення договорів і проведення розрахункових операцій з комунальними та іншими підприємствами на виконання робіт з обслуговування і утримання житлового фонду;

- надання статистичної звітності щодо експлуатації житлового фонду;

- визначення обсягів і виконання робіт по поточному ремонту житлового фонду з оформленням необхідної документації;

- видача громадянам довідок, копій документів, актів тощо, в тому числі за додаткову оплату мешканцям будинків приватного сектору, розташованого на території, яка утримується "Виконавцем";

- прибирання та благоустрій прибудинкових територій із залученням мешканців будинків, громадських організацій, підприємств різних форм власності;

- контроль за утриманням в належному санітарному стані прибудинкових територій приватного сектору, підприємств, установ і організацій, що розташовані на території закріпленій за "Виконавцем";

- збереження зелених насаджень наявних на прибудинкових територіях, проведення заходів по озелененню, знесення аварійних дерев;

- контроль за дотриманням квартиронаймачами, власниками та орендарями вимог "Правил користування приміщеннями житлових будинків і прибудинковими територіями", оформлення документів на засідання адміністративної комісії виконавчого комітету органу місцевого самоврядування;

- утримання громадських криниць, що обліковуються за житловим фондом комунальної власності;

- здійснення заходів по недопущенню квартиронаймачами та власниками житлових приміщень порушень правил вигулу та утримання домашніх тварин;

- відшкодування збитків, завданих житловому фонду, майну чи здоров'ю громадян внаслідок неналежного утримання будинків та прибудинкових територій у розмірі і порядку згідно з чинним законодавством;

- прибирання прилоткової частини доріг, вивезення сміття і снігу відповідно до окремої угоди;

- утримання в належному санітарному і технічному стані дитячих, дитячо-спортивних і спортивних майданчиків на території, що утримується "Виконавцем";

- здійснення заходів по забезпеченню пожежної безпеки житлового фонду;

- облік гаражів власників індивідуальних транспортних засобів крім гаражних кооперативів розташованих на закріпленій території;

- виявлення фактів самочинного будівництва та вжиття заходів щодо його недопущення;

- контроль за станом номерних знаків, аншлагів на будинках, відновлення їх у випадку зносу чи псування;

- утримання та обслуговування приміщень захисних споруд цивільної оборони в житлових будинках, які обслуговує "Виконавець";

- проведення прийому громадян, розгляд звернень і скарг з питань утримання житлового фонду і прибудинкових територій;

- надавати Замовнику звітність та інформацію зазначену в додатку 1 до Договору;

- надавати Замовнику інформацію безпосередньо пов'язану з утриманням житлового фонду в терміни, які зазначені в додатку 2 до Договору.

У виняткових випадках Замовник може вимагати додаткову інформацію, не передбачену Договором в необхідні терміни.

Здійснювати контроль за безперебійним функціонуванням систем централізованого опалення протягом опалювального сезону, систем гарячого і холодного водопостачання та водовідведення, ліфтів, освітлення місць загального користування, загальнобудинкових приладів обліку водо,- тепло,- електропостачання, елеваторних вузлів, котелень, бойлерних, запірної арматури та іншого наявного інженерно-технічного обладнання будинків;

2.2.3. Зберігати в належному стані передане йому в оренду комунальне майно (адміністративні і виробничі приміщення, механізми та обладнання). Після завершення терміну дії договору, чи припинення його дії в установленому чинним законодавством порядку повернути майно Замовнику в стані, не гіршому ніж на момент його отримання з урахуванням нормативного фізичного зносу. У випадку пошкодження, руйнування чи знищення такого майна з вини Виконавця відшкодувати Замовнику його балансову (з урахуванням зносу) вартість на момент пошкодження, руйнування чи знищення.

Відносини, пов'язані з орендою комунального майна обумовлюються в окремо укладеному договорі.

2.2.4. Виконувати за додаткову оплату доручення "Замовника" чи "Уповноваженого органу власника житла" щодо утримання житлового фонду, які не передбачені цим Договором. Порядок виконання та оплата таких робіт визначається в кожному випадку додатковим договором.

2.2.5. Вести побудинковий персоніфікований облік виконаних всіх робіт по обслуговуванню та утриманню житлового фонду і прибудинкових територій, необхідну фінансову і бухгалтерську документацію.

2.2.6. Призначення керівника підприємства, головного інженера (заступника), головного бухгалтера проводити за погодженням з "Уповноваженим органом власника житла", заступником міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради та головою районної у місті ради.

2.2.7. Надання відпусток, преміювання керівника підприємства проводити за погодженням з "Уповноваженим органом власника житла" та "Замовником".

3. Права сторін

3.1. "Уповноважений орган власника житла" і "Замовник" мають право:

3.1.1. Здійснювати перевірку фінансово-господарської діяльності "Виконавця".

3.1.2. Розірвати Договір в установленому чинним законодавством порядку, якщо "Виконавець" систематично не забезпечує належного обслуговування та утримання житлового фонду і прибудинкових територій, попередивши про це "Виконавця" не менш ніж за два місяці.

Систематичне невиконання договірних зобов'язань повинно бути підтверджено письмовими актами "Замовника", якими зафіксовано виконання робіт на неналежному рівні або чисельними скаргами та актами-претензіями мешканців будинків. "Замовник" повідомляє про це "Виконавця" у письмовій формі. "Виконавець" зобов'язаний надати "Замовнику" в письмовій формі заходи усунення наявних недоліків в роботі для погодження терміну усунення недоліків.

Якщо "Виконавцем" у погоджені терміни не будуть усунуті недоліки, то "Уповноважений орган власника житла" і "Замовник" мають право розірвати Договір в установленому законом порядку.

"Виконавець" зобов'язаний протягом десяти робочих днів з моменту припинення дії Договору передати "Замовнику" по акту технічну документацію на кожний будинок та інженерно-технічне обладнання (інвентарна справа, паспорт на будинок, паспорта на інше обладнання (котельня, бойлерна, тощо), картки обліку і особові рахунки громадян, угоди із споживачами на надання послуг, житловий фонд з інженерно-технічним обладнанням будинків, прибудинкові території, дитячі, дитячо-спортивні і спортивні майданчики, які ним обслуговувались і утримувались, в санітарно-технічному стані не гіршому ніж на момент підписання Договору, з урахуванням фізичного зносу, крім випадків погіршення такого стану не з вини "Виконавця".

У разі незгоди "Виконавця" з проведеною "Замовником" оцінкою виконаних робіт і послуг, наказом "Уповноваженого органу власника житла" призначається відповідна комісія, висновки якої є підставою для проведення "Замовником" остаточного оцінювання.

3.2. "Виконавець" має право:

3.2.1. Залучати, за погодженням із "Замовником", по окремому договору інших суб'єктів підприємницької діяльності для виконання покладених на нього зобов'язань з обслуговування та утримання житлового фонду і прибудинкових територій.

3.2.2. У разі необхідності вносити пропозиції "Замовнику" і "Уповноваженому органу власника житла" щодо корегування тарифів на послуги з утримання житлового фонду і прибудинкових територій з урахуванням цінової та тарифної політики держави.

3.2.3. Розірвати у встановленому законом порядку Договір при невиконанні "Замовником" своїх обов'язків по Договору, попередивши "Уповноважений орган власника житла" і "Замовника" не менше ніж за 2 місяці.

4. Порядок розрахунків та відповідальність сторін

4.1. Плата квартиронаймачами, власниками і орендарями житлових і нежитлових приміщень, за послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій, здійснюється безпосередньо на розрахунковий рахунок "Виконавця".

Розрахунковим періодом є календарний місяць, плата за який вноситься не пізніше 20-го числа, наступного за розрахунковим місяцем.

У разі несвоєчасної оплати послуги, "Виконавець" вправі стягнути з боржників пеню в розмірі та в порядку визначеному чинним законодавством України.

4.2. Розрахунок розміру тарифів за послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій здійснюється "Виконавцем" по кожному будинку окремо, виходячи з економічно обґрунтованих витрат та подається на перевірку "Замовнику", який надсилає зазначені розрахунки "Уповноваженому власнику житла" для формування пропозицій виконавчому комітету міської ради.

4.3. У разі невиконання або неналежного виконання зобов'язань за цим Договором, що підтверджується відповідним актом, "Виконавець" сплачує на користь "Замовника" штраф зі свого прибутку в розмірі 300 грн. за кожний випадок виявленого порушення договірних зобов'язань.

4.4. "Виконавець" проводить відрахування підприємствам-надавачам послуг з отриманих коштів від мешканців за утримання житлового фонду згідно з підписаними договорами, а також надає КП "Муніципальний інфоцентр" інформацією про розрахункові частки таких відрахувань.

5. Форс-мажор

5.1. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання обов'язків цього Договору, якщо це невиконання є наслідком непереборної сили (форс-мажор), обставин надзвичайного характеру, що виникли після укладення Договору, і які сторона не могла ні передбачити, ні попередити доступними заходами. До таких відносяться повені, пожежі, землетруси, урагани, зсуви, інші явища природи, а також військові дії, акти або дії вищестоящих органів та інші обставини, що знаходяться поза розумним контролем учасників Договору.

5.2. У разі виникнення форс-мажорних обставин сторона, яка не може виконати своїх зобов'язань з цих причин, інформує іншу сторону негайно після їх появи.

5.3. Якщо ці обставини або їх наслідки продовжуватимуться більше трьох діб, то кожна зі сторін має право відмовитись від подальшого виконання обов'язків за Договором, і в цьому випадку ні одна зі сторін не має права вимагати від іншого відшкодування збитків.

5.4. У випадку настання форс-мажорних обставин сторони мають право перенести терміни виконання робіт по цьому Договору або оголосити про призупинення його дії.

6. Інші умови

6.1. Організатор конкурсу може за згодою сторін передати "Виконавцю" на умовах договору оренди у користування службові та виробничі приміщення, машини, механізми, офісне обладнання, інше майно, яке знаходиться на балансі КЖРЕП чи управління житлового господарства районної у місті ради.

6.2. Виконані "Виконавцем" роботи не можуть бути визнані незадовільними, якщо "Замовником" не дотриманий порядок, визначений п. 2.1.2.

6.3. Договір укладається терміном на три роки та вступає в дію з моменту його підписання і може бути припинений за згодою сторін. У разі відсутності заяви однієї із сторін про припинення дії договору протягом одного календарного місяця до закінчення його дії, він вважається продовженим на таких же умовах і на термін - один рік.

6.4. Суперечки та розбіжності між сторонами Договору вирішуються у встановленому чинним законодавством порядку.

6.5. Договір підписаний в трьох примірниках, кожен із них має однакову юридичну силу і зберігається у сторін по одному примірнику.

6.6. Зміни і доповнення до Договору можуть бути внесені додатковою угодою сторін, укладеною в письмовій формі.

6.7. Акти приймання-передавання житлового фонду з чітким списком загальних характеристик технічного стану житлових будинків і нежитлових будівель на момент передачі, який є додатком до цього договору, оформляється не пізніше 30-ти днів після підписання Договору.

6.8. "Виконавець" у своїй діяльності з обслуговування та утримання житлового фонду, нежитлових будівель і прибудинкових територій повинен керуватись законодавчих актами та нормативними документами, рішеннями і розпорядженнями органів місцевого самоврядування і виконавчої влади, що стосуються утримання та експлуатації житлового фонду.

6.9. Взаємовідносини сторін, не передбачені цим Договором, регулюються діючим законодавством України.

Від замовника

Від уповноваженого органу власника житла

Від виконавця

(поштова адреса)

58000 м. Чернівці
вул. Вірменська, 17-а

(поштова адреса)

Начальник управління житлового господарства _ районної ради

Директор департаменту житлово-комунального господарства міської ради

Керівник підприємства
банк ________
МФО _______
Інд. код __________
Розрахунк. рах. ____

М. П.

М. П.

М. П.

______
П. І. Б.

______
П. І. Б.

______
П. І. Б.

 

Заступник міського голови
з питань діяльності виконавчих
органів міської ради

П. Ротар

 

Додаток 1
до Договору на виконання робіт з утримання житлових будинків, нежитлових будівель, прибудинкових територій, затвердженого рішенням виконавчого комітету міської ради
27.12.2011 N 831/22

Перелік
житлових і нежитлових будівель (поадресно) __________ районної у місті Чернівцях ради, що передається _____ "Виконавцю"

N з/п

Адреса будинку

Рік забудови

Кількість поверхів

Кількість квартир

Загальна площа будинку
/кв. м./

Загальна площа квартир
/кв. м./

Житлова площа квартир
/кв. м./

Площа прибудинкової території

Первісна вартість будинку
/грн./

Балансова (залишкова) вартість будинку
/грн./

Примітка

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прийняв:

Здав:

 

Заступник міського голови
з питань діяльності виконавчих
органів міської ради

П. Ротар

 

Додаток 2
до Договору на виконання робіт з утримання житлових будинків, нежитлових будівель, прибудинкових територій, затвердженого рішенням виконавчого комітету міської ради
27.12.2011 N 831/22

АКТ
загального огляду будинку

"___" 20__ р.

Будинок N на вул. ____

Балансоутримувач

1. Загальні відомості

1. Рік побудови _

2. Характеристика об'єкта

- знос % _

- кількість під'їздів ____

- кількість квартир ____

- кількість поверхів ____

- тип покрівлі _________

- обладнання ліфтом ___

3. Джерела

- теплопостачання __________ (м. п.) _______

- водопостачання ___________ (м. п.) _______

- електропостачання _________ (м. п.) ______

- водовідведення (каналізація) ___ (м. п.) ______

2. Опис несправності елементів в будинку

N п/п

Найменування несправності

Одиниця виміру

Кількість

Примітки

 

 

 

 

 

3. Роботи, які необхідно виконати

1. По покрівлі ___________

2. По приміщеннях горища ___________

3. По фасаду будинку ____

4. По технічних пристроях

в тому числі:

- центрального опалення _

- гарячого водопостачання ___________

- водопроводу __________

- водовідведення (каналізація) ________

- електрообладнання ____

5. Інші роботи __________

Балансоутримувач:

"Виконавець":

 

Заступник міського голови
з питань діяльності виконавчих
органів міської ради

П. Ротар

 

Додаток 3
до Договору на виконання робіт з утримання житлових будинків, нежитлових будівель, прибудинкових територій, затвердженого рішенням виконавчого комітету міської ради
27.12.2011 N 831/22

Структура та періодичність виконання робіт, які повинні виконувати двірники і прибиральники по утриманню будинків і прибудинкових територій
______ "_________"

N п/п

Перелік робіт

Періодичність виконання робіт

1

2

3

1

Прибирання прибудинкових територій згідно з графіком затвердженим "Замовником"

Згідно з графіком

2

Підготовка піску для посипки (дрібнення, сушіння)

В міру необхідності

3

Посипка тротуарів піском, дворових пішохідних доріжок, зовнішніх сходів в під'їзди і площадок до них

Зимовий період в міру необхідності

4

Утримання в справному і охайному стані урн, очистка їх від сміття

Щоденно

5

Прибирання тротуарів у дворах, що входять в склад площі прибирання від снігу, який щойно випав і згрібання його у вали

На тротуарах - з початку снігопаду в дворах - на протязі дня

6

Очищення від притоптаного снігу і намерзлого льоду асфальтових і штучних покриттів

Після прибирання основної маси випавшого снігу

7

Згрібання у вали снігу, скинутого з даху

В міру необхідності

8

Участь в механізованому прибиранні снігу

В міру необхідності

9

Очищення від снігу і льоду накривок водопровідних, каналізаційних і інших колодязів на тротуарах і прибудинкових територій, решіток дощової каналізації, а також дощових лотків на вулицях

Зимовий період в міру необхідності

10

Відведення з території прибирання талої дощової води

В міру необхідності

11

Влаштування огородження в місцях, небезпечних для пішоходів під час скидання снігу з даху, при утворені великих льодяних бурульок на звісах покрівлі і при наявності відшарованої і неміцної штукатурки на фасадах будинків

При необхідності, негайно

12

Контроль за санітарним станом підвалів і горищ та їх очистка від сміття за додатковими угодами.

Постійно

13

Завантаження грубого сміття на транспортні засоби на при будинкових територіях

В міру необхідності

14

Догляд за зеленими насадженнями на при будинковій території (обкопування дерев і кущів, скошування трави на газонах, посадах нових насаджень)

В міру необхідності

15

Прибирання листя в осінній період на прибудинкових територіях, дитячих, дитячо-спортивних та спортивних площадках

В міру необхідності

16

Нагляд за збереженням зовнішнього обладнання будинковолодінь

Постійно

17

Підмітання сходових кліток, прибирання входів в під'їзд, обмітання пилу, павутиння і бруду зі стін, стелі, дверей, вікон, радіаторів, миття сходових площадок, маршів, поручнів на сходових клітках, миття вікон, дверей, покращення поверхонь стін на сходових площадках, поштових скриньок, підвіконь, вікон, віконних решіток

Згідно укладених додаткових угод

18

Очищення приямків в житлових будинках

Один раз в тиждень

Від замовника

Від уповноваженого органу власника житла

Від виконавця

Начальник управління житлового господарства _ районної ради

Директор департаменту житлово-комунального господарства міської ради

Керівник підприємства
банк ________
МФО _______
Інд. код __________
Розрахунк. рах. ____

М. П.

М. П.

М. П.

______
П. І. Б.

______
П. І. Б.

______
П. І. Б.

 

Заступник міського голови
з питань діяльності виконавчих
органів міської ради

П. Ротар

 

Додаток 4
до Договору на виконання робіт з утримання житлових будинків, нежитлових будівель, прибудинкових територій, затвердженого рішенням виконавчого комітету міської ради
27.12.2011 N 831/22

Перелік і терміни надання звітності та інформації ""

N п/п

Назва звітності

Термін здачі

1

2

3

1.

Форма N 1-житлофонд

Річна до 10 числа після Звітного періоду

2.

Зведені дані основних показників житлового Фонду місцевих рад станом на 1 липня, 1 січня (таблиця N 1)

Піврічна до 5 числа після звітного періоду

3.

Зведені дані з фізичного зносу житлових будинків Місцевих рад станом на 1 липня, 1 січня (таблиця N 2)

Піврічна до 5 числа після звітного періоду

4.

Зведені дані з обладнання житлового фонду Місцевих рад станом на 1 липня, 1 січня (таблиця N 3)

Піврічна до 5 числа після звітного періоду

5.

Інформація про безпеку використання газу в побуті
Станом на 1 липня, 1 січня

Квартальна до 1 числа після звітного періоду

6.

Звіт про результати виконання програм Енергозбереження, форма N 12-Е3

Квартальна до 5 числа, річна до 10 числа після звітного періоду

7.

Звіт про підготовку об'єктів житлово-комунального господарства до роботи в зимових умовах

Квартальна до 5 числа, річна до 10 числа після звітного періоду

8.

Звіт форма 11-МТП (Наказ N 222) про результати використання палива, теплоенергії, електроенергії

Квартальна до 6 числа, річна до 10 числа після звітного періоду

9.

Інформація про виконання ремонтних робіт Учасникам ВВВ, інвалідам і іншим пільговим категоріям

Щомісячно до 5-го числа після звітного періоду

10.

Звіт про виконання робіт по поточному ремонту (власними силами, підрядним способом) з додатком згідно форми наданої замовником

Щомісячно до 1-го числа після звітного періоду

11.

Інформація про результати весняного і осіннього огляду будівель

Термін подачі згідно наказу

12.

Інформація по провадженню та фінансуванню витрат по встановленню приладів обліку споживання води, газу та теплової енергії в будинках житлового фонду району

Щомісячно до 1-го числа

13.

Інформація про виявлене самовільне будівництво та перепланування

Щомісячно до 1-го числа після звітного періоду

14.

Інформація про наявність витоків та відсутність люків інженерних мереж (поадресно)

Щотижнево

15.

Інформація про стан розрахунків прибирання прилоткової частини доріг та тротуарів

Щомісячно

16.

Інформація про обсяг коштів, які перераховано підприємством до бюджету всіх рівнів і довідка про рух коштів

Щомісячно

17.

Дебіторська, кредиторська заборгованість

Щомісячно

18.

Звіт про оплату населенням житлово-комунальних послуг та електроенергії

Щоквартально, річний

19.

Звіт про фінансові результати форма N 2

Щоквартально, річний

20.

Баланс форма N 1

Щоквартально, річний

21.

Розшифровка заборгованість Дт, Кт

Річні

22.

Розшифровка заборгованість Дт, Кт

Річний

23.

Звіт про рух грошових коштів

Річний

24.

Кошторис доходів і видатків

Щоквартально

25.

Аналіз фінансово-господарської діяльності

Щоквартально

26.

Звіт про витрати виробництва продукції, виконання робіт за надання послуг і фінансові результати діяльності підприємства форма 1-С

Щоквартально

27.

Інформація про стан розрахунків за електроенергію

щомісячно

28.

Інформація по виконанню поточних платіжних зобов'язань по підприємству, спецкомунтрансу, ліфту

Кожної п'ятниці

Від замовника

Від уповноваженого органу власника житла

Від виконавця

Начальник управління житлового господарства _ районної ради

Директор департаменту житлово-комунального господарства міської ради

Керівник підприємства
банк ________
МФО _______
Інд. код __________
Розрахунк. рах. ____

М. П.

М. П.

М. П.

______
П. І. Б.

______
П. І. Б.

______
П. І. Б.

 

Заступник міського голови
з питань діяльності виконавчих
органів міської ради

П. Ротар

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали