Про затвердження Порядку проведення конкурсу з визначення переліку підприємств агропромислового комплексу області для отримання права на часткову компенсацію відсоткової ставки за кредитами

Розпорядження Луганської обласної державної адміністрації
від 24 березня 2011 року N 300

Зареєстровано в Головному управлінні юстиції у Луганській області
15 квітня 2011 р. за N 19/1112

Відповідно до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення фінансової підтримки підприємств агропромислового комплексу через механізм здешевлення кредитів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11.08.2010 N 794:

1. Затвердити Порядок проведення конкурсу з визначення переліку підприємств агропромислового комплексу області для отримання права на часткову компенсацію відсоткової ставки за кредитами (далі - Порядок), що додається.

2. Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження голови облдержадміністрації від 23.09.2010 N 1159 "Про затвердження Порядку проведення конкурсу з визначення у 2010 році переліку підприємств агропромислового комплексу області для отримання права на часткову компенсацію відсоткової ставки за кредитами", зареєстроване в Головному управлінні юстиції у Луганській області 28.09.2010 за N 98/1076.

3. Розпорядження набирає чинності через 10 днів після його державної реєстрації, але не раніше дня оприлюднення в газеті "Наша газета".

4. Управлінню у справах преси та інформації облдержадміністрації (Копанєва А. М.) забезпечити оприлюднення Порядку в газеті "Наша газета".

5. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника голови облдержадміністрації Ольшанського О. П.

 

Голова обласної держадміністрації

В. М. Пристюк

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження Луганської обласної державної адміністрації
24.03.2011 N 300

Зареєстровано
в Головному управлінні юстиції в Луганській області
15 квітня 2011 р. за N 19/1112

ПОРЯДОК
проведення конкурсу з визначення переліку підприємств агропромислового комплексу області для отримання права на часткову компенсацію відсоткової ставки за кредитами

1. Цей Порядок визначає організаційні засади проведення конкурсного відбору підприємств агропромислового комплексу області (далі - підприємства) для отримання права на часткову компенсацію відсоткової ставки за залученими у банках коротко-, середньо- та довгостроковими кредитами та позиками, середньо- та довгостроковими кредитами та позиками в іноземній валюті, залученими від Міжнародної фінансової корпорації, Європейського банку реконструкції та розвитку, середньо- та довгостроковими кредитами та позиками, залученими в іноземній валюті від нерезидентів, що отримуються позичальниками внаслідок випуску нерезидентами середньо- та довгострокових облігацій на міжнародних фінансових ринках, за умови участі активів позичальників у випуску з нерезидентом - емітентом облігацій, використаними на пріоритетні напрями розвитку агропромислового комплексу, та наданими кредитами з реалізації проектів енергозбереження, відповідно до Закону України "Про ратифікацію Кредитної угоди (Фінансування Української ЕСКО (друга фаза) між Україною та Європейським банком реконструкції та розвитку" (далі - компенсація).

2. Короткостроковими є кредити, залучені строком до 12, середньостроковими - до 36, довгостроковими - від 36 календарних місяців.

Кредитами та позиками в іноземній валюті, залученими від нерезидентів, є кредити та позики, які отримані згідно з Положенням про порядок отримання резидентами кредитів, позик в іноземній валюті від нерезидентів і надання резидентами позик в іноземній валюті нерезидентам, затвердженим постановою Правління Національного банку України від 17.06.2004 N 270.

До середньо- та довгострокових кредитів в іноземній валюті, залучених від Міжнародної фінансової корпорації, Європейського банку реконструкції та розвитку, а також до середньо- та довгострокових позик в іноземній валюті, залучених від нерезидентів, що отримуються позичальниками внаслідок випуску нерезидентами середньо- та довгострокових облігацій на міжнародних фінансових ринках, за умови участі активів позичальників у випуску з нерезидентом - емітентом облігацій відповідно до стандартів IFRS групи застосовується визначення середньо- та довгострокових кредитів, зазначених в абзаці першому цього пункту, а також всі положення, які регулюють порядок компенсації середньо- та довгострокових кредитів, викладені в цьому Порядку.

3. Компенсація надається підприємствам за кредитами, залученими у національній валюті у розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України, що діє на дату нарахування відсотків за користування кредитами, та в іноземній валюті у розмірі 10 відсотків річних, але не вище розмірів, передбачених кредитними договорами, за такими напрямами:

1) за короткостроковими кредитами, залученими у 2010 та поточному роках, в тому числі пролонгованими або рефінансованими у 2010 році, відсотки за користування якими нараховані і сплачені у поточному році:

сільськогосподарським підприємствам, включаючи навчально- і науково-дослідні господарства аграрних вищих навчальних закладів (зокрема, їх структурні підрозділи, що провадять діяльність з виробництва сільськогосподарської продукції) - для покриття виробничих витрат, пов'язаних із закупівлею пально-мастильних матеріалів, насіння, мінеральних добрив вітчизняного виробництва, засобів захисту рослин, кормів, сировини для виробництва комбікормів, ветеринарних препаратів, молодняку сільськогосподарських тварин та птиці, яєць для інкубації, обладнання, запасних частин для ремонту сільськогосподарської і зрошувальної техніки та обладнання, оплати послуг за виконані ремонтні роботи та енергоносіїв;

рибницьким, рибальським та риболовецьким підприємствам, які провадять свою діяльність у внутрішніх водоймах та виключній (морській) економічній зоні України або у Світовому океані на суднах, зареєстрованих у Державному судновому реєстрі України або Судновій книзі України, та береговим рибопереробним підприємствам - для закупівлі зарибка, пально-мастильних матеріалів, енергоносіїв, кормів, рибної сировини, тари для рибопродукції, ветеринарних препаратів, обладнання, запасних частин для ремонту техніки та суден;

цукровим заводам - для покриття технологічних витрат у поточному році під час підготовки заводів до сезону виробництва цукру та закупівлі цукрового буряку безпосередньо у сільськогосподарських товаровиробників;

хлібозаготівельним, борошномельним, комбікормовим, консервним, м'ясопереробним та молокопереробним, олійно-жировим підприємствам, підприємствам з обробки насіння, підприємствам споживчої кооперації - для покриття витрат, пов'язаних із закупівлею безпосередньо у сільськогосподарських товаровиробників виробленої ними сільськогосподарської продукції, а також для закупівлі вантажних автотранспортних засобів, сільгосптехніки та обладнання для виробництва та переробки сільськогосподарської продукції як вітчизняного, так і іноземного виробництва, та закупівлі за договорами та контрактами (в тому числі біржовими) сировини та інгредієнтів для виробництва комбікормів;

хлібопекарським підприємствам - для покриття витрат, пов'язаних із закупівлею зерна та борошна для виробництва хліба та хлібобулочних виробів, а також для закупівлі вантажних автотранспортних засобів, сільгосптехніки та обладнання для виробництва та переробки сільськогосподарської продукції як вітчизняного, так і іноземного виробництва;

ДАК "Хліб України" та її дочірнім підприємствам - для покриття витрат, пов'язаних із закупівлею зерна безпосередньо у сільськогосподарських товаровиробників;

оптовим ринкам сільськогосподарської продукції - для покриття витрат, пов'язаних з наданням послуг, необхідних для здійснення оптової торгівлі сільськогосподарською продукцією;

2) за середньостроковими кредитами, залученими у поточному та трьох попередніх роках, в тому числі пролонгованими або рефінансованими у 2010 році, відсотки за користування якими нараховані і сплачені у поточному році:

сільськогосподарським підприємствам, включаючи навчально- і науково-дослідні господарства аграрних вищих навчальних закладів (зокрема, їх структурні підрозділи, що провадять діяльність з виробництва сільськогосподарської продукції) для:

покриття виробничих витрат, пов'язаних із закупівлею кормів, сировини для виробництва комбікормів, ветеринарних препаратів, молодняку сільськогосподарських тварин та птиці, яєць для інкубації, обладнання, запасних частин для ремонту сільськогосподарської і зрошувальної техніки та обладнання, оплати послуг за виконані ремонтні роботи та енергоносіїв;

придбання племінної худоби та основних засобів сільськогосподарського призначення, в тому числі сільськогосподарської та зрошувальної техніки вітчизняного виробництва, нової сільськогосподарської техніки та обладнання іноземного виробництва, аналоги яких не виробляються в Україні, згідно з переліком, затвердженим Кабінетом Міністрів України, обладнання для тваринницьких та птахівничих комплексів; покриття витрат, пов'язаних з будівництвом і реконструкцією тваринницьких і птахівничих комплексів; виробничих об'єктів сільськогосподарського призначення; впровадженням енергозберігаючих технологій, виробництвом сільськогосподарської продукції рослинництва в закритому ґрунті, а також придбання систем і обладнання для теплиць, обладнання для сортування, пакування, палетизації сільськогосподарської продукції власного виробництва;

рибницьким, рибальським та риболовецьким підприємствам, які провадять свою діяльність у внутрішніх водоймах та виключній (морській) економічній зоні України або у Світовому океані на суднах, зареєстрованих у Державному судновому реєстрі України або Судновій книзі України, та береговим рибопереробним підприємствам - для придбання та утримання плідників, придбання техніки та обладнання для підприємств аквакультури, проведення реконструкції та модернізації рибопереробних підприємств, рибовідтворювальних комплексів та суден;

підприємствам агропромислового комплексу для:

закупівлі у сільськогосподарських товаровиробників виробленої ними сільськогосподарської продукції, покриття виробничих витрат, пов'язаних з будівництвом і реконструкцією виробничих об'єктів, а також за кредитами, залученими для закупівлі вантажних автотранспортних засобів, сільськогосподарської техніки та обладнання для виробництва та переробки сільськогосподарської продукції вітчизняного та іноземного виробництва, а також для закупівлі сировини та інгредієнтів для виробництва комбікормів;

придбання основних засобів сільськогосподарського виробництва та покриття витрат, пов'язаних з будівництвом і реконструкцією виробничих об'єктів сільськогосподарського призначення, необхідних для реалізації інноваційних проектів, спрямованих на розвиток агропромислового комплексу, які пройшли державну реєстрацію в установленому законодавством порядку;

хлібозаготівельним, борошномельним, хлібопекарським, комбікормовим, консервним, м'ясопереробним та молокопереробним, олійно-жировим підприємствам, підприємствам з обробки насіння, підприємствам споживчої кооперації - для будівництва і реконструкції виробничих об'єктів, закупівлі обладнання вітчизняного виробництва для переробки сільськогосподарської продукції, а також закупівлі у сільськогосподарських товаровиробників виробленої ними сільськогосподарської продукції та сировини для виробництва комбікормів;

хлібопекарським підприємствам для покриття витрат, пов'язаних із закупівлею зерна та борошна для виробництва хліба та хлібобулочних виробів;

оптовим ринкам сільськогосподарської продукції - для покриття витрат, пов'язаних з будівництвом оптових ринків сільськогосподарської продукції;

3) за довгостроковими кредитами, залученими у поточному та чотирьох попередніх роках, в тому числі пролонгованими або рефінансованими у 2010 році, відсотки за користування якими нараховані і сплачені у поточному році:

сільськогосподарським підприємствам, включаючи навчально- і науково-дослідні господарства аграрних вищих навчальних закладів (зокрема, їх структурні підрозділи, що провадять діяльність з виробництва сільськогосподарської продукції) для:

придбання основних засобів сільськогосподарського призначення, в тому числі сільськогосподарської та зрошувальної техніки вітчизняного виробництва, нової сільськогосподарської техніки та обладнання іноземного виробництва, аналоги яких не виробляються в Україні, згідно з переліком, затвердженим Кабінетом Міністрів України, будівництва і реконструкції виробничих об'єктів сільськогосподарського призначення, впровадження енергозберігаючих технологій, придбання систем і обладнання для теплиць, обладнання для сортування, пакування, палетизації сільськогосподарської продукції власного виробництва;

будівництва та реконструкції приміщень для тваринництва, птахівничих комплексів, придбання обладнання і техніки для утримання й обслуговування тварин і птиці та закупівлі племінної худоби і птиці за кредитами, залученими у 2006 - 2010 роках;

рибницьким, рибальським та риболовецьким підприємствам, які провадять свою діяльність у внутрішніх водоймах та виключній (морській) економічній зоні України або у Світовому океані на суднах, зареєстрованих у Державному судновому реєстрі України або Судновій книзі України, та береговим рибопереробним підприємствам - для покриття виробничих витрат, пов'язаних з будівництвом та модернізацією рибогосподарських підприємств, впровадженням енергозберігаючих технологій, реконструкцією гідротехнічних споруд, будівництвом та придбанням суден;

хлібозаготівельним, борошномельним, хлібопекарським, комбікормовим, консервним, м'ясопереробним та молокопереробним, олійно-жировим підприємствам, підприємствам з обробки насіння, цукровим заводам, підприємствам споживчої кооперації - для покриття витрат, пов'язаних з будівництвом виробничих об'єктів;

підприємствам агропромислового комплексу для:

придбання основних засобів сільськогосподарського призначення та покриття витрат, пов'язаних з будівництвом і реконструкцією виробничих об'єктів сільськогосподарського призначення, необхідних для реалізації інноваційних проектів, спрямованих на розвиток агропромислового комплексу, які пройшли державну реєстрацію в установленому законодавством порядку;

покриття витрат, пов'язаних з будівництвом та реконструкцією виробничих об'єктів сільськогосподарського призначення;

4) за довгостроковими кредитами, залученими не раніше 2009 року, відсотки за користування якими нараховані і сплачені у поточному році у національній та іноземній валюті - в розмірі 90 відсотків відсоткової ставки:

сільськогосподарським підприємствам та підприємствам агропромислового комплексу - для покриття витрат, пов'язаних з будівництвом виробничих приміщень, тваринницьких і птахівничих комплексів, а також сховищ для зберігання зерна, овочів та фруктів;

оптовим ринкам сільськогосподарської продукції - для покриття витрат, пов'язаних з будівництвом оптових ринків сільськогосподарської продукції.

4. Компенсація надається на конкурсній основі підприємствам агропромислового комплексу (далі - позичальники), які залучили кредити:

у 2007 - 2009 роках в національній та іноземній валюті згідно з укладеними договорами;

у 2010 році, - за умови, що сума відсотків за користування кредитами та за додатково укладеними договорами, предметом яких є надання банками послуг (розрахункове обслуговування кредиту, розгляд кредитного проекту, управління кредитами, консультаційні послуги), не перевищує у національній валюті 25 відсотків річних, а в іноземній валюті - 16 відсотків річних;

у поточному році, - за умови, що сума відсотків за користування кредитами та за додатково укладеними договорами, предметом яких є надання банками послуг (розрахункове обслуговування кредиту, розгляд кредитного проекту, управління кредитами, консультаційні послуги), не перевищує у національній валюті 21 відсотка річних, а в іноземній валюті - 13 відсотків річних.

Компенсація за кредитами, залученими у 2009 - 2010 та поточному роках в іноземній валюті для закупівлі племінної худоби та птиці, а також нової сільськогосподарської техніки і обладнання іноземного виробництва, аналоги яких не виробляються в Україні, згідно із затвердженим в установленому порядку переліком, надається лише в разі укладення позичальником зовнішньоекономічного договору.

5. У разі залучення кредитів в іноземній валюті сума компенсації визначається виходячи з офіційного курсу гривні до іноземної валюти, установленого Національним банком України на дату нарахування плати за кредит.

6. Компенсація за коротко-, середньо- та довгостроковими кредитами здійснюється з 1 січня до 31 грудня поточного року.

7. Компенсація не надається позичальникам, яких визнано банкрутами, стосовно яких порушено справу про банкрутство, що перебувають на стадії ліквідації або мають прострочену більш як шість місяців заборгованість перед державним (місцевим) бюджетом та Пенсійним фондом України.

8. Нарахування компенсації здійснюється за фактом отримання позичальником оплачених за рахунок кредитних коштів товарів, робіт і послуг за наявності відповідних підтвердних документів.

У разі встановлення контролюючими органами факту незаконного одержання бюджетних коштів припиняється надання позичальнику будь-якої державної підтримки протягом поточного та наступного бюджетних періодів, а кошти у сумі, що незаконно одержані, повертаються до державного бюджету.

9. Конкурсна комісія з визначення переліку підприємств агропромислового комплексу області для отримання права на компенсацію за кредитами (далі - комісія) розпочинає приймання заявок на участь у конкурсі та документів, що додаються до них, у день публікації цього Порядку в газеті "Наша газета", а закінчує за два робочих дні до початку проведення останнього засідання комісії.

Заявки, що надійшли після закінчення строку їх подання, не розглядаються.

Заявки на участь у конкурсі розглядаються комісією з урахуванням вимог, визначених пунктами 13 - 15 цього Порядку.

10. Підприємства, що бажають взяти участь у конкурсному відборі, подають до комісії, яка розташована за адресою: м. Луганськ, пл. Героїв Великої Вітчизняної війни, буд. 9, каб. 505, у строк до 1 та 15 числа щомісяця:

заявку за встановленою Міністерством аграрної політики та продовольства України формою;

копію довідки з ЄДРПОУ;

копію кредитного договору або договору позики, посвідчену банком-кредитором або обслуговуючим банком, та копії додатково укладених договорів між позичальником і кредитором;

довідку про банківські реквізити позичальника;

виписку банку-кредитора або обслуговуючого банку про отримання позичальником кредиту чи позики;

довідки банків, в яких відкриті рахунки підприємства, про відсутність (наявність) боргових зобов'язань за кредитами;

довідку про відсутність (наявність) заборгованості з податків і зборів (обов'язкових платежів);

завірену у встановленому порядку копію свідоцтва про державну реєстрацію інноваційного проекту (у разі реалізації такого проекту).

Крім того, сільськогосподарські підприємства, які залучили кредити для будівництва та реконструкції тваринницьких і птахівничих комплексів та виробничих об'єктів сільськогосподарського призначення, а також підприємства агропромислового комплексу, які залучили кредити для будівництва і реконструкції виробничих об'єктів, подають до конкурсних комісій проектно-кошторисну документацію на проведення будівництва чи реконструкції приміщень і документацію на відведення земельних ділянок під будівництво.

Оптові ринки сільськогосподарської продукції подають крім зазначених документів завірену в установленому законодавством порядку копію свідоцтва про надання юридичній особі статусу оптового ринку сільськогосподарської продукції.

Фермерські господарства, які залучили кредити в банках, подають також довідку, видану Українським державним фондом підтримки фермерських господарств про те, що вони не отримували компенсацію, пов'язану із сплатою відсотків за користування кредитами банків у поточному році.

11. Підприємства агропромислового комплексу, що провадять господарську діяльність не за місцем їх реєстрації, для отримання права на компенсацію за кредитами звертаються до конкурсних комісій Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних та Севастопольської міської держадміністрацій за місцем їх реєстрації, а підприємства агропромислового комплексу, що зареєстровані у м. Києві, - до Головного управління агропромислового розвитку Київської облдержадміністрації.

12. Подані документи перевіряються секретарем комісії та реєструються в день їх надходження в журналі обліку, форму якого затверджує Міністерство аграрної політики та продовольства України.

Документи, подані не в повному обсязі, реєструються і повертаються підприємству-позичальнику у триденний строк із зазначенням причин повернення.

13. Комісія розглядає подані підприємствами-позичальниками документи, необхідні для одержання права на компенсацію, у порядку черговості їх реєстрації.

14. У разі відмови в наданні права на компенсацію позичальнику надсилається у триденний строк після прийняття рішення комісією обґрунтована письмова відповідь із зазначенням причин відмови.

15. У разі прийняття позитивного рішення комісія:

визначає річну суму компенсації для кожного позичальника в межах строку дії кредитного договору;

видає відповідну довідку позичальнику та включає його до реєстру позичальників, які мають право на отримання компенсації за кредитами;

подає щомісяця до 5 числа наступного періоду до комісії Міністерства аграрної політики та продовольства України зазначений реєстр.

Форму довідки та реєстру затверджує Міністерство аграрної політики та продовольства України.

Крім того, разом з реєстром позичальників, які мають право на отримання компенсації за кредитами, до комісії Міністерства аграрної політики та продовольства України подаються копії таких документів в розрізі позичальників:

довідки з ЄДРПОУ;

кредитного договору або договору позики, посвідчені банком- кредитором або обслуговуючим банком, та додатково укладених договорів між позичальником та банком;

довідки про відсутність (наявність) заборгованості з податків і зборів (обов'язкових платежів);

довідки банків, у яких відкриті рахунки підприємства, про відсутність (наявність) боргових зобов'язань за кредитами.

16. Позичальники для отримання права на компенсацію за кредитами, залученими у попередніх роках, подають до комісії заявку і документи, зазначені у пункті 10 цього Порядку, та проходять конкурсний відбір на загальних умовах відповідно до цього Порядку.

17. Позичальники, включені до реєстру позичальників, які мають право на отримання компенсації, подають щомісяця до 7 числа наступного періоду довідку, видану банком-кредитором або обслуговуючим банком, про суму фактично сплачених позичальником відсотків за користування кредитом чи позикою за відповідний період з визначенням суми, що підлягає відшкодуванню позичальнику за рахунок бюджетних коштів, до Головного управління агропромислового розвитку облдержадміністрації (далі - Головне управління).

Крім того, для підтвердження цільового використання кредитних, позикових коштів позичальники також подають:

копії документів про оплату за товари, роботи, послуги та прибутково-видаткових накладних, актів приймання-передачі, актів виконаних робіт, надання послуг (для отримання компенсації за короткостроковими кредитами);

копії документів про оплату вартості придбаних основних засобів сільськогосподарського призначення, будівництва та реконструкції енергозберігаючих виробничих об'єктів та прибутково-видаткової накладної на одержані основні засоби, акти виконаних робіт з будівництва та реконструкції виробничих об'єктів сільськогосподарського призначення для тваринництва та птахівництва (для отримання компенсації за середньо- та довгостроковими кредитами).

Головне управління подає щомісяця до 10 числа наступного періоду Міністерству аграрної політики та продовольства України реєстр позичальників із зазначенням сум нарахованих та сплачених відсотків для надання компенсації за фактично сплачені відсотки за залученими кредитами. Форму реєстру затверджує Міністерство аграрної політики та продовольства України.

18. Міністерство аграрної політики та продовольства України протягом 10 днів після прийняття Кабінетом Міністрів України рішення про виділення коштів для здешевлення кредитів здійснює розподіл зазначених коштів між підприємствами-позичальниками у міру надходження реєстрів, поданих комісією в межах виділених асигнувань відповідно до затверджених пріоритетів, передбачивши при цьому не менш як 50 відсотків доведених обсягів для компенсації за середньо- та довгостроковими кредитами, з яких не менш як 15 відсотків спрямовуються на здешевлення кредитів, залучених для реалізації інноваційних проектів, спрямованих на розвиток агропромислового комплексу, і протягом п'яти днів доводить його до Головного управління.

19. Операції, пов'язані з використанням коштів Стабілізаційного фонду, здійснюються відповідно до Порядку обслуговування державного бюджету за видатками та операціями з надання та повернення кредитів, наданих за рахунок коштів державного бюджету, затвердженого наказом Державного казначейства України від 25.05.2004 N 89, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 10.06.2004 за N 716/9315.

Міністерство аграрної політики та продовольства України спрямовує бюджетні призначення Головному управлінню на підставі рішення комісії Міністерства аграрної політики та продовольства України.

Головне управління на підставі рішення комісії Міністерства аграрної політики та продовольства України подає до Головного управління Державного казначейства України у Луганській області реєстр підприємств і платіжні доручення на виплату компенсації шляхом перерахування коштів на поточні рахунки позичальників.

20. Головне управління надсилає щокварталу до 15 числа наступного місяця до Міністерства аграрної політики та продовольства України узагальнену інформацію про використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення компенсації за кредитами, за затвердженою ним формою.

21. Складення та подання фінансової звітності про використання коштів, передбачених у державному бюджеті, а також контроль за їх цільовим витрачанням здійснюються в установленому законодавством порядку.

 

Заступник голови - керівник
апарату облдержадміністрації

О. С. Остапенко

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали