ДОНЕЦЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 01.02.2012 р. N 46

Про затвердження Порядку розгляду письмових звернень громадян в облдержадміністрації

З метою підвищення ефективності діяльності облдержадміністрації у напрямку розгляду письмових звернень громадян, створення єдиної для облдержадміністрації та її структурних підрозділів системи прийому, обліку, реєстрації і розгляду письмових звернень громадян, контролю за дотриманням термінів їх розгляду, доручень та зобов'язань стосовно розв'язання порушених у зверненнях питань, керуючись Законом України "Про звернення громадян", Указом Президента України від 07.02.2008 N 109/2008 "Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування", Класифікатором звернень громадян для місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування Донецької області, затвердженим розпорядженням голови облдержадміністрації від 12.02.2009 N 50, та відповідно до вимог Інструкції з діловодства за зверненнями громадян в органах державної влади і місцевого самоврядування, об'єднаннях громадян, на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності, в засобах масової інформації, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 14.04.97 N 348 (із змінами):

1. Затвердити Порядок розгляду письмових звернень громадян в облдержадміністрації (додається).

2. Заступникам голови, начальникам структурних підрозділів облдержадміністрації забезпечити об'єктивний, всебічний і вчасний розгляд письмових звернень громадян згідно з затвердженим Порядком.

3. Рекомендувати головам райдержадміністрацій, міським головам під час розгляду звернень громадян вирішувати питання про персональну відповідальність осіб, винних у порушеннях прав чи законних інтересів громадян.

4. Управлінню інформаційної політики та з питань преси облдержадміністрації (Філь) забезпечити систематичне інформування населення про хід роботи із зверненнями громадян в облдержадміністрації.

5. Відділу роботи із зверненнями громадян (Купирева) посилити контроль за станом організації роботи із зверненнями громадян у структурних підрозділах облдержадміністрації, райдержадміністраціях, виконавчих органах міських, сільських, селищних рад області.

6. Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження голови облдержадміністрації від 30.08.2005 N 335 "Про вдосконалення організації і проведення особистого прийому громадян та розгляду їх письмових звернень".

7. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника голови - керівника апарату облдержадміністрації Фоміна В. В.

 

Голова облдержадміністрації

А. В. Шишацький

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження Донецької обласної державної адміністрації
01.02.2012 N 46

ПОРЯДОК
розгляду письмових звернень громадян в облдержадміністрації

I. Загальні положення

1.1. Цей Порядок розроблено у відповідності до Конституції України, Закону України "Про звернення громадян", Указу Президента України від 07.02.2008 N 109/2008 "Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування", Класифікатора звернень громадян для місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування Донецької області, затвердженого розпорядженням голови облдержадміністрації від 12.02.2009 N 50.

1.2. Вказаний Порядок встановлює єдиний для облдержадміністрації та її структурних підрозділів порядок прийому, обліку, реєстрації і розгляду письмових звернень громадян та контролю за дотриманням термінів їх розгляду, виконанням доручень керівних працівників облдержадміністрації та власних зобов'язань виконавців стосовно розв'язання порушених у цих зверненнях питань, наданням письмових відповідей заявникам.

1.3. Реєстрація, облік та контроль за розглядом письмових звернень громадян, адресованих облдержадміністрації, здійснюється відділом роботи із зверненнями громадян облдержадміністрації відповідно до вимог Інструкції з діловодства за зверненнями громадян в органах державної влади і місцевого самоврядування, об'єднаннях громадян, на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності, в засобах масової інформації, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 14.04.97 N 348 (із змінами).

1.4. Цей Порядок не поширюється на розгляд викладених в письмовій формі звернень громадян, встановлений кримінально-процесуальним, цивільно-процесуальним, трудовим законодавством і законодавством про захист економічної конкуренції.

II. Прийом, облік та реєстрація письмових звернень громадян

2.1. Письмові звернення громадян, що надіслані поштою або надійшли через органи влади вищого рівня, засоби масової інформації, від інших органів, установ, організацій, приймаються управлінням діловодства та моніторингу документів облдержадміністрації та передаються у день їх надходження до відділу роботи із зверненнями громадян облдержадміністрації згідно з реєстром.

2.2. Письмові звернення, передані громадянами особисто або через уповноважених осіб, чиї повноваження оформлені у встановленому законом порядку, приймаються працівниками відділу роботи із зверненнями громадян облдержадміністрації, на яких покладені відповідні обов'язки.

2.3. Приймаються звернення у робочі дні з 8.00 до 12.00 та з 13.00 до 17.00 (крім днів та годин проведення особистого прийому голови облдержадміністрації) у громадській приймальні з надання безоплатної первинної правової допомоги з питань, що належать до компетенції облдержадміністрації (далі - Громадська приймальня облдержадміністрації), яка розташована за адресою: м. Донецьк, бул. Пушкіна, 34, під'їзд N 2, каб. 103.

2.4. Не розглядаються звернення громадян, оформлені без дотримання вимог Закону України "Про звернення громадян". Вказане рішення приймає начальник відділу роботи із зверненнями громадян облдержадміністрації, про що письмово повідомляється громадянинові.

2.5. Оформлені належним чином і подані у встановленому порядку письмові звернення централізовано реєструються у день їх надходження на реєстраційно-контрольних картках, класифікуються за характеристикою звернень і основними питаннями та обліковуються за допомогою електронно-обчислюваної техніки працівниками відділу роботи із зверненнями громадян облдержадміністрації, на яких покладені відповідні обов'язки.

2.6. Письмові звернення, надіслані на адресу відділу роботи із зверненнями громадян облдержадміністрації, розглядаються його начальником у межах наданих йому повноважень та згідно з компетенцією відділу у відповідності до вимог статей 5, 7, 8, 17 Закону України "Про звернення громадян".

2.7. На вимогу громадянина, який подав звернення до облдержадміністрації, на першому аркуші копії звернення (у разі її наявності) проставляється реєстраційний штамп, дата надходження та реєстраційний індекс звернення. Вказаний документ з позначкою "КОПІЯ" повертається громадянинові.

2.8. На письмовому зверненні, переданому громадянином особисто або через уповноважену ним особу, поруч з реєстраційним штампом робиться позначка "ПЕРЕДАНО ОСОБИСТО" або "ПЕРЕДАНО ЧЕРЕЗ УПОВНОВАЖЕНУ ОСОБУ".

2.9. На першому аркуші письмового звернення та на реєстраційно-контрольній картці робиться позначка "ПОВТОРНО" (у разі якщо звернення надійшло повторно) та "КОНТРОЛЬ", коли необхідно повідомити іншу організацію або отримати інформацію від виконавців стосовно вжитих заходів.

III. Розгляд звернень керівними працівниками облдержадміністрації

3.1. Письмові звернення, в яких порушені питання, що належать до повноважень облдержадміністрації, передаються відділом роботи із зверненнями громадян облдержадміністрації на розгляд керівним працівникам облдержадміністрації, до компетенції яких належить їх вирішення згідно з розподілом обов'язків.

3.2. Особисто головою облдержадміністрації розглядаються письмові звернення:

3.2.1. Героїв Радянського Союзу, Героїв України, Героїв Соціалістичної Праці, інвалідів Великої Вітчизняної війни та осіб, віднесених до категорії інвалідів ВВВ.

3.2.2. Направлені на розгляд до облдержадміністрації за дорученнями Президента України та Прем'єр-міністра України.

3.2.3. Про поновлення прав і захист законних інтересів громадян, порушених діями (бездіяльністю), рішеннями місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, або про факти корупції.

3.2.4. Про запис на особистий прийом голови облдержадміністрації (з метою визначення доцільності особистого втручання).

3.2.5. Від одного і того ж громадянина з одного і того ж питання (повторні), якщо вказане звернення:

- вирішено по суті під час розгляду попереднього звернення (за поданням заступника голови облдержадміністрації, який його розглядав з метою припинення подальшого розгляду такого звернення);

- не вирішено по суті під час розгляду попередніх звернень, а тому вимагає особистого втручання голови облдержадміністрації у подальший розгляд.

3.3. Письмові звернення та реєстраційно-контрольні картки приймають на розгляд керівних працівників облдержадміністрації їх помічники та у дводенний термін повертають разом з дорученнями до відділу роботи із зверненнями громадян облдержадміністрації, про що на зворотному боці карток робиться відповідний запис.

3.4. Керівні працівники облдержадміністрації при розгляді звернень громадян зобов'язані об'єктивно, всебічно і вчасно перевіряти заяви і скарги, не допускаючи безпідставної передачі їх для розгляду іншим органам.

3.5. У разі необхідності керівні працівники облдержадміністрації можуть брати звернення на власний контроль, визначати терміни виконання, організовувати комісійний розгляд, виїзд на місце, надавати письмові доручення виконавцям з числа керівників структурних підрозділів облдержадміністрації, голів райдержадміністрацій та міських голів, до компетенції яких входить вирішення порушених питань, залучати до розгляду керівників підприємств, організацій, установ області, територіальних органів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, у тому числі прокуратури, юстиції, органів внутрішніх справ.

3.6. Кожний громадянин має право на своє прохання бути запрошеним на засідання комісії облдержадміністрації з розгляду звернень громадян стосовно порушених ним у заявах чи скаргах питань або отримати мотивовану відповідь про обмеження його доступу до відповідної інформації, а також інші права, передбачені ст. 18 Закону України "Про звернення громадян".

3.7. На підставі ст. 20 Закону України "Про звернення громадян" керівними працівниками облдержадміністрації встановлюються наступні терміни розгляду звернень громадян, про що повідомляється особі, яка подала звернення:

- невідкладно, але не пізніше 15 днів від дня отримання, якщо вирішення питання не потребує додаткового вивчання;

- не більше одного місяця (30 днів) від дня їх надходження;

- до 45 днів, якщо в місячний термін вирішити порушені у зверненні питання було неможливо.

IV. Контроль за дотриманням термінів, виконанням доручень та зобов'язань щодо розгляду звернень громадян

4.1. Безпосередній контроль за дотриманням термінів розгляду звернень громадян здійснює відділ роботи із зверненнями громадян облдержадміністрації на підставі отриманих від виконавців відповідей та автоматизованого банку реєстраційних даних.

4.2. Звернення, на які надаються попередні відповіді, з контролю не знімаються. Контроль завершується тільки після прийняття рішення і вжиття заходів щодо вирішення пропозицій, заяв і скарг.

4.3. Рішення про зняття з контролю звернень громадян приймають ті керівні працівники облдержадміністрації, які приймали рішення про постановку на контроль. В цьому випадку їм для розгляду надається весь пакет документів за кожним конкретним зверненням для вирішення питання про зняття з контролю. У випадку подовження терміну розгляду звернень громадян інформація передається керівникові для ознайомлення, погодження продовження терміну та/або надання додаткового доручення, копія якого направляється виконавцю.

4.4. Після закінчення розгляду звернення та зняття його з контролю сформована в установленому порядку справа зберігається у відділі роботи із зверненнями громадян облдержадміністрації. Кожна контрольна пропозиція, заява, скарга з усіма документами щодо її розгляду і вирішення становить у справі самостійну групу. У разі одержання повторного звернення або появи додаткових документів вони підшиваються до даної групи документів. Забороняється підшивати до справ невирішені пропозиції, заяви, скарги, зберігати і формувати справи у виконавців.

4.5. За дорученнями керівних працівників облдержадміністрації періодично проводяться комісійні обстеження на місці достовірності наданих місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, структурними підрозділами облдержадміністрації інформацій щодо розгляду окремих звернень громадян, які перебували на контролі.

V. Підготовка та надання письмових відповідей заявникам

5.1. Виконавці за зверненнями громадян зобов'язані письмово повідомляти громадянина про результати перевірки його письмового звернення і суть прийнятого рішення, а у разі визнання заяви чи скарги необґрунтованою повинні роз'яснити порядок оскарження прийнятого рішення.

5.2. Якщо розгляд звернення покладено на декількох виконавців, то перший з них повинен підготувати згідно з резолюцією керівного працівника облдержадміністрації узагальнену відповідь або її проект заявнику та проект інформації органу влади вищого рівня, яким встановлено контроль за зверненням. При цьому інші виконавці в обов'язковому порядку інформують облдержадміністрацію та за три дні до настання контрольного терміну надають їх для опрацювання першому виконавцю.

5.3. Відповідь за результатами розгляду заяв (клопотань) з питань, що належать до компетенції облдержадміністрації, в обов'язковому порядку надається за підписом того керівного працівника облдержадміністрації, який розглядав звернення, або особи, яка виконує його обов'язки.

5.4. За дорученням керівних працівників облдержадміністрації письмова відповідь заявникам за результатами розгляду звернень надається за підписом керівників структурних підрозділів облдержадміністрації, райдержадміністрацій та інших органів, яким доручено розгляд звернень та до повноважень яких входить вирішення порушених у зверненнях питань.

5.5. Відповідальність за своєчасний та якісний розгляд звернень, надання письмових відповідей заявникам несуть виконавці, визначені згідно з резолюціями керівних працівників облдержадміністрації. Контроль за підготовкою інформацій про розгляд звернень громадян органам влади вищого рівня та відповідей на них заявникам здійснюють помічники керівних працівників облдержадміністрації.

5.6. Рішення, які приймаються за зверненнями громадян, повинні бути мотивованими та ґрунтуватися на нормах чинного законодавства. Посадова особа облдержадміністрації, визнавши заяву такою, що підлягає задоволенню, зобов'язана забезпечити своєчасне і реальне виконання прийнятого рішення, а у разі визнання скарги обґрунтованою - негайно, в межах повноважень, вжити заходів щодо поновлення порушених прав чи інтересів громадян.

5.7. Звернення в облдержадміністрації вважаються вирішеними, якщо порушені в них питання розглянуті, по ним вжиті всі можливі заходи і заявникам надані вичерпні відповіді.

5.8. Підписані керівними працівниками облдержадміністрації інформації органам влади вищого рівня щодо розгляду звернень громадян та відповіді заявникам передаються до відділу роботи із зверненнями громадян облдержадміністрації у встановлені терміни для реєстрації і подальшого відправлення по реєстру через управління діловодства та моніторингу документів облдержадміністрації.

 

Заступник голови - керівник
апарату облдержадміністрації

В. В. Фомін

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали