МІНІСТЕРСТВО ЕНЕРГЕТИКИ ТА ВУГІЛЬНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 29 липня 2011 року N 332

Про затвердження Порядку розпорядження державним майном, що належить до сфери управління Міністерства енергетики та вугільної промисловості України

З метою забезпечення належного опрацювання питань розпорядження державним майном, що належить до сфери управління Міністерства енергетики та вугільної промисловості України (далі - Міненерговугілля), відповідно до Господарського кодексу України, Цивільного кодексу України, законів України "Про управління об'єктами державної власності", "Про оренду державного та комунального майна", "Про передачу об'єктів права державної та комунальної власності", "Про господарські товариства", "Про акціонерні товариства", "Про особливості приватизації об'єктів незавершеного будівництва", "Про приватизацію невеликих державних підприємств (малу приватизацію)", "Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні", постанов Кабінету Міністрів України від 06.06.2007 N 803 "Про затвердження Порядку відчуження об'єктів державної власності", від 21.09.98 N 1482 "Про передачу об'єктів права державної та комунальної власності", від 10.12.2003 N 1891 "Про затвердження Методики оцінки майна", від 08.11.2007 N 1314 "Про затвердження Порядку списання об'єктів державної власності", від 15.05.2000 N 791 "Про управління корпоративними правами держави", Порядку списання витрат по об'єктах незавершеного будівництва, що ліквідуються, затвердженого спільним наказом Міністерства статистики України, Міністерства економіки України, Міністерства фінансів України, Державного комітету у справах містобудування і архітектури від 28.09.95 N 243/150/156/195, наказів Фонду державного майна України від 23.08.2000 N 1774 "Про затвердження договорів оренди", від 03.10.2006 N 1523 "Про затвердження Порядку надання орендарю згоди орендодавця державного майна на здійснення невід'ємних поліпшень орендованого майна", від 07.08.97 N 847 "Про затвердження Порядку повернення орендованих цілісних майнових комплексів державних підприємств після припинення або розірвання договору оренди",від 13.10.2004 N 2149 "Про затвердження Порядку проведення конкурсу на право оренди державного майна", інших нормативно-правових актів наказую:

1. Затвердити Порядок розпорядження державним майном, що належить до сфери управління Міністерства енергетики та вугільної промисловості України (далі - Порядок), що додається.

2. Затвердити постійно діючу комісію Міністерства енергетики та вугільної промисловості України щодо розпорядження державним майном, що належить до сфери управління Міністерства (далі - Комісія), у складі:

Чех С. М.

- заступник Міністра, голова Комісії;

Фічов В. В.

- директор Департаменту майнових відносин та управління корпоративними правами, заступник голови Комісії;

Члени Комісії:

 

Варакута І. О.

- директор Департаменту юридичного забезпечення;

Вівчаренко О. В.

- директор Департаменту вугільної промисловості (щодо розпорядження майном підприємств вугільної промисловості);

Кирюшин І. В.

- директор Департаменту з питань нафтової, газової, торф'яної, нафтопереробної промисловості та альтернативних видів палива (щодо розпорядження майном підприємств нафтової, газової, торф'яної, нафтопереробної промисловості та альтернативних видів палива);

Чернов П. А.

- начальник Управління ядерно-енергетичного комплексу Департаменту стратегічної політики, інвестицій та ядерно-енергетичного комплексу (щодо розпорядження майном підприємств ядерно-енергетичного комплексу);

Левчук Т. І.

- начальник Управління трудової та соціальної політики (щодо передачі об'єктів соціальної інфраструктури);

Меженний С. Я.

- директор Департаменту електроенергетики (щодо розпорядження майном підприємств електроенергетики);

Пержинська С. Л.

- начальник Управління бухгалтерського обліку і звітності;

Мельниченко О. І.

- заступник директора Департаменту промислової і економічної безпеки, охорони праці та цивільного захисту - начальник Управління внутрішнього фінансового контролю;

Захаренко В. В.

- начальник Управління з реструктуризації та закриття вугільних підприємств (щодо розпорядження майном підприємств, що готуються до ліквідації та ліквідуються за рішенням Кабінету Міністрів України);

Драган В. М.

- завідувач Сектору з питань запобігання та протидії корупції;

Куклішина І. Ю.

- головний спеціаліст відділу управління державним майном Департаменту майнових відносин та управління корпоративними правами, секретар Комісії.

3. Визнати такими, що втратили чинність,наказ Мінпаливенерго від 01.07.2010 N 264 "Про затвердження Порядку відчуження та списання державного майна", наказ Мінпаливенерго від 20.08.2010 N 331 "Про затвердження порядку надання згоди на відчуження та списання житлового фонду підприємств, що належать до сфери управління Міністерства палива та енергетики України", наказ Мінпаливенерго від 21.06.2010 N 248 "Про встановлення порядку прийняття рішень щодо передачі в оренду держаного майна, що належить до сфери управління Мінпаливенерго", наказ Мінвуглепрому від 03.06.2010 N 186 "Про затвердження інструкції про порядок розпорядження майном підприємств, що належать до сфери управління Міністерства вугільної промисловості України", від 12.04.2011 N 62 "Про затвердження Порядку розпорядження державним майном, що належить до сфери управління Міністерства енергетики та вугільної промисловості України" (Порядок N 62).

4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

 

Заступник Міністра -
керівник апарату

В. Макуха

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства енергетики та вугільної промисловості України
29.07.2011 N 332

ПОРЯДОК
розпорядження державним майном, що належить до сфери управління Міністерства енергетики та вугільної промисловості України

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Порядок розпорядження державним майном, що належить до сфери управління Міненерговугілля (далі - Порядок), розроблений відповідно до положень Господарського, Цивільного та Податкового кодексів України, законів України "Про управління об'єктами державної власності", "Про оренду державного та комунального майна", "Про передачу об'єктів права державної та комунальної власності", "Про господарські товариства", "Про акціонерні товариства", "Про особливості приватизації об'єктів незавершеного будівництва", "Про приватизацію невеликих державних підприємств (малу приватизацію)", "Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні", постанов Кабінету Міністрів України від 06.06.2007 N 803 "Про затвердження Порядку відчуження об'єктів державної власності", від 21.09.98 N 1482 "Про передачу об'єктів права державної та комунальної власності", від 10.12.2003 N 1891 "Про затвердження Методики оцінки майна", від 08.11.2007 N 1314 "Про затвердження Порядку списання об'єктів державної власності", від 15.05.2000 N 791 "Про управління корпоративними правами держави", Порядку списання витрат по об'єктах незавершеного будівництва, що ліквідуються, затвердженого спільним наказом Міністерства статистики України, Міністерства економіки України, Міністерства фінансів України, Державного комітету у справах містобудування і архітектури від 28.09.95 N 243/150/156/195, наказів Фонду державного майна України від 23.08.2000 N 1774 "Про затвердження договорів оренди", від 03.10.2006 N 1523 "Про затвердження Порядку надання орендарю згоди орендодавця державного майна на здійснення невід'ємних поліпшень орендованого майна", від 07.08.97 N 847 "Про затвердження Порядку повернення орендованих цілісних майнових комплексів державних підприємств після припинення або розірвання договору оренди", від 13.10.2004 N 2149 "Про затвердження Порядку проведення конкурсу на право оренди державного майна", інших нормативно-правових актів з питань управління державним майном.

1.2. Порядок регулює питання підготовки, внесення та розгляду матеріалів щодо списання, відчуження, передачі в оренду, з балансу на баланс або у комунальну власність майна, що є державною власністю та передане на праві господарського відання чи оперативного управління державним підприємствам, що належать до сфери управління Міненерговугілля, а також державного майна, яке обліковується на балансах і не увійшло до статутних фондів господарських товариств, створених у процесі приватизації (корпоратизації), іншого державного майна, що належить до сфери управління Міненерговугілля.

1.3. У цьому Порядку терміни вживаються у такому значенні:

розпорядження майном - списання, відчуження, передача в оренду, з балансу на баланс або у комунальну власність державного майна, що належить до сфери управління Міненерговугілля;

Інші терміни, які використовуються у цьому Порядку, вживаються у значеннях, визначених відповідними нормативно-правовими актами, що регулюють питання управління майном, його оцінки та бухгалтерського обліку.

1.4. Дія цього Порядку поширюється на майно державних підприємств, установ, організацій, які належать до сфери управління Міненерговугілля, господарських товариств, на балансах яких обліковується державне майно, яке в процесі приватизації (корпоратизації) не увійшло до статутного капіталу, інших суб'єктів господарювання, на балансах яких обліковується державне майно, управління яким здійснює Міненерговугілля (далі - Підприємство).

1.5. Ініціатива (пропозиція) щодо:

• списання майна та витрат по об'єктах незавершеного будівництва, що ліквідуються, належить Підприємству;

• списання, відчуження майна, що не ввійшло до статутного капіталу господарського товариства у процесі приватизації (корпоратизації), але перебуває на його балансі (в тому числі у процедурі банкрутства), належить господарському товариству або Міненерговугілля;

• передачі майна з балансу на баланс, об'єктів незавершеного будівництва належить Підприємству, Міненерговугілля, державним установам та організаціям;

• передачі майна у комунальну власність належить Підприємствам, Міненерговугілля, а також органам місцевого самоврядування;

• передачі в оренду державного нерухомого майна, цілісних майнових комплексів, а також індивідуально визначеного майна, обладнання, устаткування (якщо передбачено статутом Підприємства), пролонгація договорів оренди, передачі орендованого майна в суборенду, повернення орендованого майна з оренди належить Орендодавцеві, визначеному у ст. 5 Закону України "Про оренду державного та комунального майна", за наявності звернення фізичних та юридичних осіб, які можуть бути орендарями відповідно до статті 6 цього Закону;

• поліпшення орендованого майна, зміни складу орендованого майна належить орендодавцям та орендарям, визначеним статтями 5, 6 Закону України "Про оренду державного та комунального майна";

1.6. У разі порушення справи про банкрутство Підприємства, на період дії процедури розпорядження майном, Міненерговугілля та керівництво суб'єкта господарювання у випадках, передбачених Законом України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом", приймають рішення щодо управління майном за погодженням з розпорядником майна.

2. ПОРЯДОК ПІДГОТОВКИ ТА ВНЕСЕННЯ НА РОЗГЛЯД МАТЕРІАЛІВ

2.1. Списання майна

2.1.1. Списанню підлягає майно:

а) що не може бути в установленому порядку відчужено, безоплатно передано державним підприємствам, установам чи організаціям;

б) щодо якого не можуть бути застосовані інші способи управління (або їх застосування може бути економічно недоцільним);

в) у разі, коли таке майно морально чи фізично зношене, непридатне для подальшого використання Підприємством, зокрема у зв'язку з будівництвом, розширенням, реконструкцією і технічним переоснащенням, або пошкоджене внаслідок аварії чи стихійного лиха та відновленню не підлягає, або виявлене за результатами інвентаризації як нестача.

При цьому списання майна, виявленого за результатами інвентаризації як нестача, здійснюється після відшкодування його вартості, крім випадків, коли здійснити таке відшкодування унеможливлено.

2.1.2. Морально застаріла комп'ютерна техніка, придатна для подальшого використання, в установленому порядку може передаватися до сфери управління місцевих органів виконавчої влади з подальшим її закріпленням за відповідними закладами, установами та організаціями.

2.1.3. Списання майна здійснюється Підприємством, на балансі якого воно перебуває, у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України та лише після прийнятого Міненерговугілля рішення про надання згоди на його списання.

2.1.4. Списання майна здійснюється за умови врахування особливостей правового режиму майна, наявності встановлених законодавчими актами обтяжень чи обмежень щодо розпорядження майном (крім випадків, коли встановлено заборону розпорядження майном).

2.1.5. Списання повністю амортизованих основних фондів (засобів) державного підприємства, первісна (переоцінена) вартість яких становить менш як 10 тис. гривень, здійснюється за рішенням керівника підприємства відповідно до Порядку списання об'єктів державної власності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 8 листопада 2007 року N 1314 (за винятком підприємств, щодо яких прийнято рішення про приватизацію).

2.1.6. Для розгляду питання та прийняття рішення щодо списання майна Підприємство подає Міненерговугілля разом із відповідним зверненням такі документи, сформовані за групами (нерухоме майно, рухоме майно, транспортні засоби тощо):

1) техніко-економічне обґрунтування необхідності списання майна, в якому містяться економічні та/або технічні розрахунки, інформація про очікуваний фінансовий результат списання майна та про те, як воно вплине на фінансовий план (для державних підприємств), а також напрями використання коштів, які передбачається одержати за результатами списання;

2) відомості про майно, що пропонується списати за даними бухгалтерського обліку, за останній звітний період (крім об'єктів незавершеного будівництва), у 2-х примірниках, згідно з додатком 1;

3) акт інвентаризації майна, що пропонується до списання, згідно з додатком 2;

4) акт технічного стану майна, затверджений керівником Підприємства;

5) відомості про наявність обтяжень чи обмежень стосовно розпорядження майном, що пропонується списати (разом з відповідними підтвердними документами);

6) відомості про земельну ділянку, на якій розташовано нерухоме майно, із зазначенням напрямів подальшого використання земельних ділянок, які вивільняються, а також копії відповідних підтвердних документів, зокрема державного акта на право постійного користування землею, кадастрового плану;

7) відомості про об'єкти незавершеного будівництва, а саме: дата початку і припинення будівництва, затверджена загальна вартість, вартість робіт, виконаних станом на дату припинення будівництва (ким і коли затверджено завдання на проектування, загальна кошторисна вартість проектно-вишукувальних робіт, кошторисна вартість проектно-вишукувальних робіт, виконаних до їх припинення, стадії виконання робіт).

8) протокол засідання постійно діючої комісії Підприємства з питань списання майна;

9) у разі списання транспортного засобу - завірену копію технічного паспорта з інформацією про номер шасі та двигуна, довідку з ДАІ щодо непридатності для подальшої експлуатації;

У разі потреби Міненерговугілля може затребувати від суб'єкта господарювання додаткові документи, необхідні для прийняття рішення про списання майна (технічні паспорти, витяги з реєстрів, висновки спеціалізованих організацій, договори або їх проекти тощо). Вичерпний перелік додаткових документів надсилається Підприємству у 10-денний строк з дати надходження зазначених у цьому підпункті документів.

2.1.7. Розбирання та демонтаж майна, що пропонується до списання, здійснюється в установленому порядку після прийняття Міненерговугілля рішення про надання згоди на списання майна (крім випадків пошкодження майна внаслідок аварії чи стихійного лиха).

2.1.8. Усі деталі, вузли, агрегати, будівельні матеріали демонтованого та розібраного обладнання, будівель і споруд, які придатні для ремонту іншого обладнання чи для подальшого використання, а також матеріали, отримані за результатами ліквідації майна, оприбутковуються з відображенням на рахунках бухгалтерського обліку запасів.

Непридатні для використання деталі та матеріали оприбутковуються як вторинна сировина (металобрухт тощо).

2.1.9. Оцінка придатних вузлів, деталей, матеріалів та агрегатів, отриманих за результатами списання майна, здійснюється відповідно до законодавства.

2.1.10. Забороняється знищувати, здавати на брухт з кольорових і чорних металів техніку, апаратуру, прилади та інші вироби, що містять дорогоцінні метали і дорогоцінне каміння, без попереднього їх вилучення та одночасного оприбуткування придатних для подальшого використання деталей.

2.1.11. Прийняття рішення про надання згоди на списання державного майна, що не ввійшло до статутних фондів господарських товариств у процесі приватизації (корпоратизації), але перебуває на їх балансі, є підставою для укладення між Міненерговугілля та господарським товариством договору про списання майна, відповідно до примірної форми, затвердженої наказом Фонду державного майна України від 20.12.2007 N 1996, з визначенням умов його списання, та проект якого у трьох примірниках надсилається господарським товариством протягом трьох днів.

2.1.12. Підприємство, на балансі якого перебувало майно, подає до Міненерговугілля у місячний строк після закінчення процедури розбирання, демонтажу та оприбуткування звіт про списання майна згідно з додатком 3.

У разі наявності зауважень до звіту Міненерговугілля повертає його Підприємству для врахування зауважень та подання протягом 10 робочих днів звіту для нового розгляду.

2.1.13. Процедура списання майна вважається завершеною з моменту подання Підприємством до Міненерговугілля звіту про списання майна.

2.1.14. Кошти, одержані внаслідок списання майна, спрямовуються відповідно до вимог чинного законодавства.

2.2. Відчуження майна

2.2.1. Відчуження майна здійснюється безпосередньо Підприємством, на балансі якого перебуває таке майно, в порядку, передбаченому Кабінетом Міністрів України, з дотриманням вимог чинного законодавства, а також цього Порядку, лише після надання на це згоди (дозволу) Міненерговугілля.

Рішення про надання згоди на відчуження нерухомого майна, а також морських суден, суден внутрішнього плавання та рухомого складу залізничного транспорту приймається Міненерговугілля лише за погодженням з Фондом державного майна України.

Відчуження майна може здійснюватися лише за умови врахування особливостей правового режиму окремого майна, наявності встановлених законодавчими актами обтяжень чи обмежень стосовно розпорядження майном.

2.2.2. Рішення про надання згоди та погодження на відчуження майна приймається лише за таких умов:

відчуження майна не обмежує провадження суб'єктом господарювання виробничої та іншої діяльності та/або відповідно до економічних, технічних (або інших) показників подальше використання майна унеможливлено та/або економічно недоцільне;

відчуження майна не впливає на цілісність майнового комплексу суб'єкта господарювання або його структурного підрозділу.

2.2.3. Продаж єдиних майнових комплексів здійснюється в порядку, визначеному законами України "Про приватизацію державного майна" та "Про приватизацію невеликих державних підприємств (малу приватизацію)".

2.2.4. Для розгляду питання та прийняття рішення щодо відчуження майна шляхом продажу Підприємство разом із відповідним зверненням надає Міненерговугілля такі документи:

1) техніко-економічне обґрунтування доцільності відчуження майна та напрямів використання коштів (з обов'язковим визначенням впливу відчуження майна на цілісність майнового комплексу);

2) відомості про об'єкти основних фондів (засобів), які пропонуються до відчуження, за даними бухгалтерського обліку на дату оцінки, у 2-х примірниках, згідно з додатком 4;

3) акт інвентаризації основних фондів (засобів), які пропонуються до відчуження, згідно з додатком 5;

4) акт технічного стану майна, складений на дату оцінки та затверджений керівником Підприємства;

5) висновок про вартість майна та звіт про оцінку майна (рецензування звітів про оцінку майна, згода на відчуження якого надається Фондом державного майна України, здійснюється Фондом державного майна. Висновок про вартість майна, погоджений Фондом державного майна, видається разом із погодженням на відчуження майна відповідному суб'єкту управління. Висновок про вартість іншого майна, що пропонується до відчуження, за результатами рецензування погоджується державним органом приватизації за місцезнаходженням Підприємства відповідно до Методики оцінки майна, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 10 грудня 2003 року N 1891);

6) відомості про наявність обтяжень чи обмежень стосовно розпорядження майном, яке пропонується до відчуження (разом з відповідними підтвердними документами);

7) у разі відчуження нерухомого майна суб'єкт господарювання подає копію державного акта на право користування землею, завіреного нотаріально, та пропозиції щодо використання земельних ділянок, на яких розташовані об'єкти нерухомого майна, які пропонуються до відчуження, із зазначенням площі земельної ділянки;

8) у разі відчуження об'єктів соціальної інфраструктури - згоду трудового колективу (профспілки);

9) протокол (виписка з протоколу) засідання комісії з приватизації (у разі її утворення) про надання згоди на відчуження майна;

10) за наявності заборгованості з виплати заробітної плати - відомості про загальну суму заборгованості із заробітної плати і графік погашення такої заборгованості, а також про наявність у підприємства заборгованості за податками і зборами (обов'язковими платежами) до бюджетів та державних цільових фондів.

Строк подання документів, зазначених у абзацах 2 - 5 цього пункту, не може перевищувати двох місяців від дати оцінки майна.

2.2.5. На вимогу постійно діючої комісії Міненерговугілля додатково подаються інформація та документи, необхідні для прийняття обґрунтованого рішення (експертні висновки, технічні паспорти, судові документи тощо).

2.2.6. Згода Міненерговугілля на продаж майна дійсна протягом 12 місяців з дати її надання.

2.2.7. Підприємства здійснюють відчуження майна шляхом його продажу на конкурентних засадах - через біржі, на аукціоні.

У разі коли майно не продано на аукціоні або товарній біржі протягом 30 календарних днів з моменту його виставлення на продаж, початкова вартість на таке майно може бути зменшена не більш як на 30 відсотків за погодженням із Міненерговугілля та у разі необхідності з Фондом державного майна України.

Повторний аукціон проводиться за наявності не менше як одного учасника.

За наявності лише одного учасника об'єкт може бути продано за початковою вартістю.

2.2.8. Після проведення оцінки майна Підприємству забороняється вчиняти будь-які дії щодо об'єкта відчуження, які можуть призвести до зміни його вартості.

2.2.9. Кошти, що надійшли від продажу державного майна, спрямовуються відповідно до вимог чинного законодавства, за наявності у Підприємства заборгованості з виплати заробітної плати - в першу чергу на цільове погашення такої заборгованості, а також на погашення заборгованості за податками і зборами (обов'язковими платежами) до бюджетів і державних цільових фондів, пов'язаних із заробітною платою, та інших. Підприємство зобов'язано подати Міненерговугілля, Фонду державного майна протягом 30 календарних днів з моменту реалізації майна звіт за результатами відчуження та використання зазначених коштів згідно з додатком 6.

2.3. Списання житла

2.3.1. Для списання з балансу Підприємства житлового будинку (приміщень), який визнано непридатним для проживання, що належить до державного житлового фонду, подаються такі документи:

1) звернення щодо списання житлового будинку з балансу Підприємства;

2) відомості про майно, що пропонується списати за даними бухгалтерського обліку за останній звітний період, у 2-х примірниках, згідно з додатком 7;

3) акт інвентаризації майна, що пропонується до списання, згідно з додатком 8;

4) акт обстеження стану житлового будинку з відповідним висновком комісії;

5) завірену копію технічного паспорту житлового будинку з даними про його фізичну зношеність;

6) відомості про земельну ділянку, на якій розташовано нерухоме майно, із зазначенням напрямів подальшого використання земельних ділянок, які вивільняються, а також копії відповідних підтвердних документів, зокрема державного акта на право постійного користування землею, кадастрового плану;

7) протокол відповідної комісії про необхідність списання житлового будинку з балансу Підприємства;

8) витяг з Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна;

9) витяг з Єдиного реєстру об'єктів державної власності;

10) рішення виконавчого органу районної, міської ради про визнання житлового будинку таким, що не відповідає санітарним і технічним вимогам та не придатним для проживання (рішення про виведення приміщень з житлового фонду).

2.3.2. Списання з балансу Підприємств приватизованого житлового фонду здійснюється самостійно Підприємством в установленому порядку на підставі відповідних правовстановлюючих документів, а також акту приймання-передачі основних засобів у відповідності до чинного законодавства.

2.4. Відчуження житла

2.4.1. Для отримання згоди на відчуження житла, разом із зверненням, Підприємство подає щодо кожного об'єкта окремо:

1) техніко-економічне обґрунтування щодо відчуження житла, з визначенням дати його придбання та зарахування на баланс підприємства, витрати суб'єкта господарювання на об'єкт (придбання/будівництво, оформлення, утримання тощо) кошти, які підприємство отримає від операції з продажу майна (форма оплати, термін отримання коштів, фінансовий результат від реалізації тощо);

2) відомості про житло, що планується до відчуження, за даними бухгалтерського обліку, за формою, у 2-х примірниках, згідно з додатком 9;

3) акт інвентаризації житла згідно з додатком 10;

4) рішення Підприємства про початок будівництва, придбання житла (з визначенням джерел фінансування, термінів будівництва, намірів щодо подальшого використання);

5) копії документів, що підтверджують прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом житла, а у разі придбання - відповідний договір;

6) Звіт про незалежну оцінку майна та висновок про вартість майна;

7) оригінал витягу з Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна;

8) протокол спільного засідання профспілки та адміністрації Підприємства про затвердження переліку осіб, які мають придбати квартири (прізвище, посада, стаж роботи безпосередньо на підприємстві, склад сім'ї), із описом житла, що придбавається, із зазначенням вартості відповідно до висновку про вартість майна, умов, порядку та строків розрахунків тощо;

9) копію свідоцтва на право власності на житловий об'єкт та копію технічного паспорта на об'єкт, засвідчену підписом керівника та печаткою Підприємства;

10) копію документа про право користування (власності) земельною ділянкою, на якій розташовано об'єкт відчуження, засвідчену підписом керівника та печаткою Підприємства.

У разі потреби Міненерговугілля може додатково затребувати у Підприємства інші документи, необхідні для прийняття рішення щодо відчуження житла.

Рішення про надання згоди на відчуження житлового фонду приймається Міненерговугілля лише після рецензування Фондом держаного майна України звіту про незалежну оцінку майна. Звернення до Фонду державного майна України щодо рецензування звіту про незалежну оцінку майна готує Департамент майнових відносин та управління корпоративними правами.

2.5. Передача майна

2.5.1. Передача об'єктів права державної власності у комунальну власність територіальних громад, сіл, селищ, міст, районів у містах або у спільну власність територіальних громад сіл, селищ, міст, а також об'єктів права комунальної власності у державну власність, здійснюється відповідно до Закону України "Про передачу об'єктів права державної та комунальної власності" та постанови Кабінету Міністрів України від 21.09.98 N 1482 "Про передачу об'єктів права державної та комунальної власності".

2.5.2. Передача об'єктів права державної власності зі сфери управління Міненерговугілля до сфери управління інших органів, уповноважених управляти державним майном, та передача об'єктів права державної власності від одного Підприємства іншому, що належать до сфери управління одного і того ж органу, уповноваженого управляти державним майном, здійснюється відповідно до Закону України "Про передачу об'єктів права державної та комунальної власності" та Положення про порядок передачі об'єктів права державної та комунальної власності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21.09.98 N 1482.

2.5.3. Для розгляду питань щодо передачі державного майна разом із зверненням до Міненерговугілля балансоутримувач подає наступні документи:

1) згоду місцевих органів самоврядування, в разі узгодження передачі об'єктів права державної власності до комунальної власності;

2) згоду Підприємства, на баланс якого передається державне майно;

3) обґрунтування доцільності передачі майна та інформацію, що характеризує майно (інвентарний номер, розташування тощо), що передається;

4) відомість про вартість майна Підприємства, яке пропонується до передачі згідно з даними бухгалтерського обліку, за встановленою формою (додаток 11) у 2-х примірниках;

5) довідку про відсутність обмежень на момент передачі (податкових зобов'язань, судових позовів або згоди на проведення цієї передачі тощо) щодо розпорядження майном, яке підлягає передачі;

6) витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно щодо об'єктів, права на які підлягають державній реєстрації;

7) довідка з Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна про відсутність заборони або арешту;

8) погодження трудового колективу у формі виписки з протоколу загальних зборів (конференції представників) - при передачі об'єктів соціальної інфраструктури, споруджених за рахунок коштів підприємства.

Пропозиції щодо передачі у комунальну власність об'єктів соціальної інфраструктури, які не увійшли до статутних фондів господарських товариств, створених у процесі приватизації (корпоратизації), не потребують погодження з такими підприємствами та їх трудовими колективами;

9) від гірничих підприємств, які підлягають ліквідації за рішенням Кабінету Міністрів України, додатково інформацію стосовно того, що майно, яке пропонується до передачі не є необхідним для виконання робіт і заходів, пов'язаних з фізичною ліквідацією підприємств та передбачених затвердженою проектно-кошторисною документацією, а також на підставі переліку, який узгоджено з проектним інститутом.

2.5.4. Передача оформляється актом приймання-передачі. Один з його примірників та відповідний звіт, наведений у додатках 12, 13 до цього Порядку, протягом 30 днів надаються Міненерговугілля.

2.6. Передача в оренду

2.6.1. Передача в оренду державного майна, що належить до сфери управління Міненерговугілля, здійснюється відповідно до Закону України "Про оренду державного та комунального майна" та інших нормативно-правових актів.

2.6.2. Орендна плата розраховується відповідно до Методики розрахунку і порядку використання плати за оренду державного майна, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 04.10.95 N 786.

У разі коли орендодавцем державного майна є державне підприємство розмір орендної плати погоджується з органом, визначеним в абзаці другому статті 5 Закону України "Про оренду державного та комунального майна" відповідно до наказу Фонду державного майна України від 01.04.2011 N 502 "Про затвердження Порядку погодження Фондом державного майна України, його регіональними відділеннями та представництвами розміру плати за оренду державного майна" (Порядок N 502).

2.6.3. Розгляд питань передачі в оренду державного майна за зверненнями Орендодавців, визначених статтею 5 Закону України "Про оренду державного та комунального майна", здійснюється Міненерговугілля, як органом, уповноваженим управляти державним майном, відповідно до порядку, встановленого статтею 9 зазначеного Закону.

2.6.4. Для винесення на розгляд Комісії питання передачі в оренду нерухомого майна та цілісних майнових комплексів Підприємств або їх відокремлених (структурних) підрозділів документи подаються Орендодавцями Міненерговугілля з дотриманням вимог Закону України "Про оренду державного та комунального майна" і наказу Фонду державного майна України від 14.11.2005 N 2975 "Про затвердження Переліку документів, які подаються орендодавцеві для укладення договору оренди майна, що належить до державної власності", разом з:

• згода Підприємства - балансоутримувача на передачу майна в оренду із зазначенням його інвентарного та реєстрового номера (за даними Єдиного реєстру об'єктів державної власності), яке або частина якого пропонується для передачі в оренду;

• інформація про залишкову вартість нерухомого майна та відомостей щодо використання цього майна у виробничій діяльності;

• інформація щодо включення або невключення державного майна, запропонованого до передачі в оренду, до складу цілісного майнового комплексу державного підприємства (стосується підприємств, які не підлягають приватизації, та підприємств, які мають стратегічне значення для економіки та безпеки держави);

• обґрунтування, що розміщення (знаходження) на території підприємства інших фізичних та юридичних осіб (орендарів) не потребує спеціальних дозволів та не призведе до створення негативних чи небезпечних подій на території об'єкта (стосується підприємств, у власності чи у користуванні яких є хоча б один об'єкт підвищеної небезпеки);

• копія свідоцтва про право власності на об'єкт оренди (у разі оренди строком на три роки і більше);

• обґрунтування економічної доцільності передачі майна в оренду;

• відомості про відсутність (наявність) обтяжень чи обмежень стосовно розпорядження майном, що пропонується до передачі в оренду;

• показники фінансово-господарської діяльності потенційного орендаря (у разі ініціювання передачі в оренду цілісних майнових комплексів або їх відокремлених (структурних) підрозділів, разом з документами);

• бізнес-плану (у разі ініціювання передачі в оренду цілісних майнових комплексів або їх відокремлених (структурних) підрозділів, крім документів);

• протоколу зборів трудового колективу за участю профспілок (у разі ініціювання передачі в оренду цілісних майнових комплексів або їх відокремлених (структурних) підрозділів, разом з документами);

• згоди органів місцевої влади (у разі ініціювання передачі в оренду цілісних майнових комплексів або їх відокремлених (структурних) підрозділів, разом з документами).

2.6.5. Передача майна Підприємств в суборенду, здійснення невід'ємних поліпшень орендованого майна, пролонгація договору оренди та приватизація об'єкта оренди може здійснюватися після отримання попереднього письмового погодження Міненерговугілля.

2.6.6. Після укладення договору оренди, орендодавець в 10-ти денний строк надає Департаменту майнових відносин та управління корпоративними правами копію договору оренди та всі додатки і доповнення до нього.

2.6.7. Повернення цілісних майнових комплексів з оренди в державну власність здійснюється в установленому чинним законодавством порядку.

2.7. Невід'ємні поліпшення

2.7.1. Процедура надання орендарю згоди на здійснення невід'ємних поліпшень орендованого майна визначена наказом Фонду державного майна України від 03.10.2006 N 1523 "Про затвердження Порядку надання орендарю згоди орендодавця державного майна на здійснення невід'ємних поліпшень орендованого майна".

2.7.2. Питання щодо доцільності здійснення орендарями невід'ємних поліпшень і зміни складу орендованого майна виносяться на розгляд комісії.

2.7.3. Для розгляду питання щодо доцільності здійснення невід'ємних поліпшень необхідно надати Міненерговугілля заяву та такі документи:

1) опис передбачуваних поліпшень і кошторис витрат на їх проведення;

2) інформацію про доцільність здійснення поліпшень орендованого майна;

3) приписи органів пожежного нагляду, охорони праці;

4) довідку балансоутримувача про вартість об'єкта оренди згідно з даними бухгалтерського обліку на початок поточного року;

5) копію договору оренди та згоду Міністерства на його укладення;

6) копії додаткових угод до договорів оренди (у разі наявності);

7) інформацію про нарахування і використання амортизаційних відрахувань на передане в оренду державне майно.

у разі здійснення поліпшень за рахунок амортизаційних відрахувань на орендоване державне майно чи коштів, отриманих від відчуження орендованого майна, також:

8) завірену копію проектно-кошторисної документації, якщо інше не встановлено договором оренди;

2.7.4. Міненерговугілля може додатково затребувати інформацію та документи, необхідні для прийняття рішення.

3. РОЗПОРЯДЖЕННЯ ОБ'ЄКТАМИ НЕЗАВЕРШЕНОГО БУДІВНИЦТВА

3.1. Рішення щодо ліквідації об'єктів незавершеного будівництва та списання витрат по них приймається Міненерговугілля за поданням Підприємства та підлягає обов'язковому погодженню з Фондом державного майна України або його відповідними регіональними відділеннями відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 08.11.2007 N 1314 "Про затвердження Порядку списання об'єктів державної власності" та Порядку списання витрат по об'єктах незавершеного будівництва, що ліквідуються, затвердженого спільним наказом Міністерства статистики України, Міністерства економіки України, Міністерства фінансів України, Державного комітету у справах містобудування і архітектури від 28.09.95 N 243/150/156/195.

3.2. Для розгляду питання щодо списання витрат по об'єктах незавершеного будівництва Підприємство, крім документів визначених пп. 2.1.6 цього Порядку, подає Міненерговугілля Акт про припинення будівництва (додаток 14) або Акт про припинення проектно-вишукувальних робіт (додаток 15).

3.3. Порядок відчуження об'єктів незавершеного будівництва здійснюється відповідно до Закону України "Про особливості приватизації об'єктів незавершеного будівництва", за винятком випадків передачі об'єктів незавершеного будівництва в порядку, передбаченому Законом України "Про передачу об'єктів права державної та комунальної власності".

4. ПОРЯДОК РОЗГЛЯДУ ПОДАНИХ МАТЕРІАЛІВ

4.1. Попереднє рішення (пропозиції) щодо розпорядження майном Підприємств приймається постійно діючою Комісією Міненерговугілля та оформлюється відповідним протоколом.

Питання щодо передачі в оренду нерухомого майна, площа якого не перевищує 50 кв. м, індивідуально визначеного майна, обладнання та устаткування Підприємств, (у разі передбаченого статутом погодження Міністерством) пролонгація діючих договорів оренди нерухомого майна, площа якого не перевищує 50 кв. м, суборенда та повернення орендованого майна розглядається Міненерговугілля без винесення його на розгляд Комісії.

4.2. Підготовка матеріалів для розгляду Комісією здійснюється структурними підрозділами Міненерговугілля за напрямами роботи, а саме:

• відчуження та списання майна, відчуження та списання житлового фонду, передача майна в оренду, з балансу на баланс юридичних осіб, у комунальну власність та з комунальної у державну власність (крім об'єктів соціальної інфраструктури та незавершеного будівництва), пролонгація договорів оренди, здійснення невід'ємних поліпшень орендованого майна, зміна складу орендованого майна,

- Департаментом майнових відносин та управління корпоративними правами

• передача об'єктів соціальної інфраструктури з державної у комунальну та з комунальної у державну власність

- Управлінням трудової та соціальної політики

• списання, відчуження та передача об'єктів незавершеного будівництва

- відповідним галузевим Департаментом

4.3. Підготовка матеріалів, що подаються на розгляд Комісії, здійснюється таким чином:

4.3.1. Структурний підрозділ Міненерговугілля, до якого надійшли матеріали для підготовки на розгляд Комісії, зобов'язаний перевірити їх належне оформлення та передати секретарю Комісії з відповідним проектом протоколу.

4.3.2. У разі невідповідності матеріалів цьому Порядку, відповідний структурний підрозділ Міненерговугілля не подає їх на розгляд Комісії, про що листом повідомляє зацікавлену сторону.

4.3.3. Департамент майнових відносин та управління корпоративними правами письмово погоджує пропозиції щодо можливості і доцільності відчуження або списання майна з відповідним галузевим департаментом, Управлінням бухгалтерського обліку та звітності, Управлінням внутрішнього фінансового контролю Департаменту промислової і економічної безпеки, охорони праці та цивільного захисту, Департаментом юридичного забезпечення; щодо здійснення невід'ємних поліпшень орендованого майна - з відповідним галузевим департаментом, та, у разі отримання погодження, подає матеріали на розгляд Комісії.

При цьому термін погодження з кожним із структурних підрозділів не може перевищувати 2-х робочих днів; якщо у визначений термін не надано зауважень, матеріали вважаються погодженими та виносяться на розгляд Комісії.

4.3.4. Розгляд матеріалів з питань відчуження та списання майна, наданих дочірніми підприємствами ПАТ НАК "Нафтогаз України", акціонерними товариствами, пакети акцій яких залишені у державній власності та передано до статутного капіталу ПАТ НАК "Нафтогаз України", НАК "Енергетична компанія України" та державних холдингових компаній, корпоративними правами яких управляє Міненерговугілля, розглядаються за умови попереднього погодження з такими суб'єктами управління державної власності.

4.4. Секретар Комісії, отримавши матеріали в порядку, визначеному п. 4.3.1 цього Порядку, вносить їх на розгляд Комісії.

У разі неможливості проведення засідання Комісії, допускається розгляд питань розпорядження майном у робочому порядку індивідуально кожним з її членів (з обов'язковим оформленням попереднього рішення (пропозиції) протоколом).

4.5. Рішення Комісії щодо розпорядження майном приймається простою більшістю голосів та оформлюється протоколом, який підписується присутніми членами Комісії та затверджується головою Комісії, а у разі його відсутності - заступником голови Комісії.

У разі наявності у членів комісії заперечень щодо надання погодження на розпорядження майном, ними надаються відповідні письмові обґрунтування.

Після оформлення протоколу, секретар Комісії в триденний термін надає відповідному структурному підрозділу Міненерговугілля його копію та матеріали, отримані відповідно до п. 4.3.1 цього Порядку, для оформлення цим підрозділом відповідного наказу та/або листа-відповіді зацікавленій стороні та відповідального зберігання.

4.6. У разі доцільності відчуження майна, зазначеного в абзаці другому підпункту 2.2.1 пункту 2.2 цього Порядку, відповідний структурний підрозділ Міненерговугілля у 30-денний строк з дати надходження документів, зазначених у підпункті 2.2.4 пункту 2.2 цього Порядку, подає їх Фонду державного майна.

4.7. Рішення щодо розпорядження майном:

4.7.1. Щодо списання майна, крім списання об'єктів незавершеного будівництва, оформлюється Департаментом майнових відносин та управління корпоративними правами наказом, із зазначенням переліку об'єктів (інвентарного номеру, первісної вартості тощо), яке пропонується до списання, на підставі протоколу.

4.7.2. Щодо відчуження чи списання житлового фонду оформлюється Департаментом майнових відносин та управління корпоративними правами у вигляді наказу Міненерговугілля.

4.7.3. Щодо передачі майна з балансу на баланс Підприємств, що належать до сфери управління Міненерговугілля, оформлюється наказом, який готується Департаментом майнових відносин та управління корпоративними правами держави відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 21.09.98 N 1482 "Про передачу об'єктів права державної та комунальної власності".

4.7.4. Щодо передачі об'єктів соціальної інфраструктури у комунальну власність оформлюється наказом за поданням Управління трудової та соціальної політики на підставі наданої секретарем Комісії протоколу.

4.7.5. Щодо відчуження майна, крім зазначеного в абзаці другому підпункту 2.2.1 пункту 2.2 цього Порядку, оформлюється наказом, який готується Департаментом майнових відносин та управління корпоративними правами, на підставі протоколу.

4.7.6. Щодо відчуження майна, зазначеного в абзаці другому підпункту 2.2.1 пункту 2.2 цього Порядку, оформлюється після одержання згоди Фонду державного майна України, наказом за поданням Департаменту майнових відносин та управління корпоративними правами, на підставі протоколу.

4.7.7. У разі коли майно не було реалізовано, початкова вартість його може бути зменшена рішенням Комісії та оформлюється листом за підписом Міністра або заступника Міністра, на якого покладено виконання обов'язків Міністра, в установленому порядку.

4.7.8. Щодо списання об'єктів незавершеного будівництва оформлюється наказом за поданням відповідного галузевого Департаменту на підставі наданої секретарем Комісії протоколу.

4.7.9. Щодо передачі майна зі сфери управління Міненерговугілля до сфери управління інших органів, уповноважених управляти державним майном, оформлюються спільним наказом за поданням Департаменту майнових відносин та управління корпоративними правами після погодження з Мінекономіки, Мінфіном та Фондом державного майна України.

4.7.10. Щодо передачі об'єктів незавершеного будівництва з балансу на баланс та у комунальну власність оформляється наказом за поданням відповідного галузевого Департаменту на підставі наданої секретарем Комісії протоколу.

4.7.11. Погодження або обґрунтована відмова щодо передачі майна в оренду, суборенду, пролонгації договорів оренди, здійснення невід'ємних поліпшень орендованого майна, зміни складу орендованого майна оформлюється Департаментом майнових відносин та управління корпоративними правами листом за підписом Міністра або заступника Міністра, на якого покладено виконання обов'язків Міністра, в установленому порядку.

4.7.12. Згода на відчуження (приватизацію) об'єктів незавершеного будівництва оформлюється відповідним галузевим Департаментом листом за підписом Міністра або заступника Міністра, на якого покладено виконання обов'язків Міністра, в установленому порядку.

4.8. У випадку відмови у відчуженні або списанні майна, Підприємство повідомляється листом.

5. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

5.1. Відповідальність за дотриманням вимог чинного законодавства та цього Порядку при здійсненні операцій з розпорядження майном покладається на керівників Підприємств, на балансах яких обліковується таке майно.

Керівники Підприємств несуть персональну відповідальність згідно з чинним законодавством за цільове використання коштів і матеріальних цінностей, отриманих від здійснення операцій з розпорядження майном, та достовірність, наданої Міненерговугілля, Фонду державного майна України, його регіональним відділенням та представництвам, інформації передбаченої цим Порядком.

Міненерговугілля забезпечує у межах своїх повноважень та відповідно до законодавства здійснення контролю за використанням коштів, що надійшли від продажу майна.

5.2. Матеріали, визначені цим Порядком та в яких передбачено підпис керівника Підприємства, подаються на розгляд постійно діючої Комісії виключно за підписом керівника Підприємства або особи, що виконує його обов'язки.

 

Додаток 1
до Порядку, затвердженого наказом Міненерговугілля
29.07.2011 N 332

ЗАТВЕРДЖУЮ
_______
(посада керівника суб'єкта господарювання)
______
          (підпис)                            (П. І. Б.)
___ 20__ р.
М. П.

ВІДОМІСТЬ
про об'єкти державної власності, що пропонуються до списання
станом на ___ 20__ р.

Порядковий номер

Найменування об'єкта

Рік випуску / дата введення в експлуатацію

Номер об'єкта

Інформація про проведення модернізації, модифікації, добудови, дообладнання, реконструкції

Вартість здійснених капітальних інвестицій, гривень

Первісна (переоцінена) вартість, гривень

Сума нарахованого зносу, гривень

Балансова (залишкова) вартість, гривень

інвентарний

заводський

паспортний

                                                                                              Усього
Дані про дорогоцінні метали _____
                                                                                                           (подаються у разі їх наявності за кожним об'єктом)
_____

Головний бухгалтер


(підпис)

____
(П. І. Б.)

 

Додаток 2
до Порядку, затвердженого наказом Міненерговугілля
29.07.2011 N 332

ЗАТВЕРДЖУЮ
_______
(посада керівника суб'єкта господарювання)
______
          (підпис)               (ініціали та прізвище)
___ 20__ р.
М. П.

АКТ
інвентаризації об'єктів державної власності, що пропонуються до списання

___
                                    (найменування суб'єкта господарювання та його місцезнаходження (цеху, дільниці тощо), де проводилась інвентаризація)

На підставі наказу (розпорядження) від ___ 20__ р. N ___
комісією у складі _
                                                                                                            (посада, П. І. Б. членів комісії)
____
проведено інвентаризацію об'єктів державної власності, що пропонуються до відчуження та списання і відображаються на субрахунку N ___ станом на ___ 20__ р.

Інвентаризацію розпочато ___ 20__ р.

Інвентаризацію закінчено ___ 20__ р.

Під час проведення інвентаризації встановлено таке:

Порядковий номер

Найменування об'єкта

Рік випуску / дата введення в експлуатацію

Номер об'єкта

Станом на ___ 20__ р.

Примітка

інвентарний

заводський

паспортний

фактично виявлено

за даними бухгалтерського обліку

 

 

 

 

 

 

 

кількість

первісна (переоцінена) вартість, гривень

кількість

первісна (переоцінена) вартість, гривень

 

         Усього
Усього за актом: ___________
                                                                                                                                      (цифрами і словами)

1) загальна кількість об'єктів (фактично) ___
                                                                                                                                          (цифрами і словами)

2) на суму, гривень (фактично) ___________
                                                                                                                                         (цифрами і словами)

Голова комісії:


(посада)


(підпис)

____
(ініціали та прізвище)

Члени комісії:

____

____

____

 

Додаток 3
до Порядку, затвердженого наказом Міненерговугілля
29.07.2011 N 332

ЗАТВЕРДЖУЮ
_______
(посада керівника суб'єкта господарювання)
_______
          (підпис)                (ініціали та прізвище)
___ 20__ р.
М. П.

_________
     (найменування суб'єкта господарювання)
_________
_________
  (місцезнаходження суб'єкта господарювання)
_________
     (ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ)

ЗВІТ
про списання об'єктів державної власності

Поряд-
ковий номер

Найме-
нування об'єкта

Рік випуску (побудови) / дата введення в експлуатацію

Інвен-
тарний номер

Заводський номер

Витрати на списання об'єкта, гривень

Оприбутковано за результатами списання

Отримано коштів в результаті реалізації матеріалів, сировини тощо, гривень

Напрями вико-
ристання коштів

Доку-
менти, що підтвер-
джують отримання коштів

придатних вузлів, агрегатів

матеріалів

сировини

основних засобів

загальна вартість, гривень

кіль-
кість

вартість, гривень

кіль-
кість

вартість, гривень

кіль-
кість

вартість, гривень

кіль-
кість

вартість, гривень

Усього

Голова комісії:


(підпис)

____
(П. І. Б.)

Члени комісії:


(підпис)

____
(П. І. Б.)

____

 

Додаток 4
до Порядку, затвердженого наказом Міненерговугілля
29.07.2011 N 332

Затверджую
Керівник суб'єкта господарювання
__________ ________
       (підпис)              (ініціали та прізвище)
___ 20__ р.
М. П.

ВІДОМОСТІ
про об'єкти основних фондів (засобів), які пропонуються до відчуження
на ___ 20__ р.

N
з/п

Найменування об'єкта

Рік випуску (побудови)

Номер об'єкта

Інформація про проведення модернізації, модифікації, добудови, дообладнання, реконструкції

Вартість здійснених капітальних інвестицій, гривень

Первісна (переоцінена) вартість, гривень

Сума нарахованого зносу, грн.

Балансова (залишкова) вартість, гривень

Дані про дорогоцінні метали*

інвентарний

заводський

паспортний

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього

+

+

+

+

+

 


* Подаються у разі їх наявності за кожним інвентарним об'єктом

Головний бухгалтер
суб'єкта господарювання

(підпис)

(ініціали та прізвище)

 

Додаток 5
до Порядку, затвердженого наказом Міненерговугілля
29.07.2011 N 332

ЗАТВЕРДЖУЮ
Керівник суб'єкта господарювання
__________ _________
      (підпис)                (ініціали та прізвище)
___ 20__ р.
М. П.

АКТ
інвентаризації основних фондів (засобів), які пропонуються до відчуження

________
                                                                                          (найменування об'єкта (суб'єкта господарювання, цеху, дільниці тощо),
                                                                                                    де проводилась інвентаризація, та його місцезнаходження)

     На підставі наказу (розпорядження) від ___ 20__ р. N _______ комісією у складі
________
                                                                                                                (посада, ініціали та прізвище членів комісії)
проведено інвентаризацію основних засобів, які пропонуються до відчуження і відображаються на субрахунку N _______ на _____ 20___ р.

Інвентаризацію почато ___ 20__ р.

Інвентаризацію закінчено ___ 20__ р.

     Під час інвентаризації встановлено:

N з/п

Найменування об'єкта

Рік випуску

Номер об'єкта

Обліковується
на ___ 20__ р.

Примітка

інвентарний

заводський

паспортний

фактично виявлено

за даними бухгалтерського обліку

 

 

 

 

кількість

первісна (переоцінена) вартість, гривень

кількість

первісна (переоцінена) вартість, гривень

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього

+

+

+

+

 

Усього:
а) загальна кількість одиниць, фактично _______
                                                                                                                                                                          (словами)
б) на суму, гривень, фактично ___
                                                                                                                                                                 (словами)

Голова комісії

__
(посада)

_________
(підпис)

_________
(ініціали та прізвище)

Члени комісії:

__
(посада)

__
(посада)

__
(посада)

_________
(підпис)

_________
(підпис)

_________
(підпис)

_________
(ініціали та прізвище)

_________
(ініціали та прізвище)

_________
(ініціали та прізвище)

 

Додаток 6
до Порядку, затвердженого наказом Міненерговугілля
29.07.2011 N 332

ЗВІТ
за результатами відчуження та використання коштів, отриманих від продажу майна

Найме-
нування, місцезна-
ходження суб'єкта госпо-
дарю-
вання

Найме-
нування, інвен-
тарний номер об'єкта продажу

Найме-
нування суб'єкта управління, який надав згоду на відчуження

Номер та дата прий-
няття доку-
мента, яким надано згоду на відчу-
ження

Найме-
нування, місцезна-
ходження орга-
нізатора аукціону, біржі

Підстави, з яких аукціон не відбувся

Найме-
нування суб'єкта управління, який надав згоду на зменшення початкової вартості, номер і дата прийняття документа

Підстави для змен-
шення початкової вартості, розмір змен-
шення (відсотків)

Найме-
нування, місцезна-
ходження покупця

Номер, дата реєстрації договору купівлі-
продажу

Вартість майна за резу-
льтатами неза-
лежної оцінки (початкова вартість з ураху-
ванням податку на додану вартість), гривень

Поча-
ткова вартість з ураху-
ванням податку на додану вартість та розміру її змен-
шення, гривень

Сума коштів, отри-
маних від продажу, номер рахунка

Використання коштів згідно з техніко-
економічним обґрун-
туванням

Фактичне вико-
ристання коштів

приз-
начення

сума

приз-
начення

сума

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Керівник суб'єкта
господарювання

 
_
(підпис)

 
________
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер

М. П.

_
(підпис)

________
(ініціали та прізвище)

 

Додаток 7
до Порядку, затвердженого наказом Міненерговугілля
29.07.2011 N 332

ЗАТВЕРДЖУЮ
_______
(посада керівника суб'єкта господарювання)
_______
          (підпис)                             (П. І. Б.)
___ 20__ р.
М. П.

ВІДОМІСТЬ
про об'єкти житлового фонду, що пропонуються до списання
станом на ___ 20__ р.

Порядковий номер

Найменування об'єкта

Рік введення в експлуатацію

Інвентарний номер об'єкта

Інформація про проведення модернізації, модифікації, добудови, дообладнання, реконструкції

Первісна (переоцінена) вартість, гривень

Сума нарахованого зносу, гривень

Балансова (залишкова) вартість, гривень

По підприємству

Державний номер

Головний бухгалтер


(підпис)

____
(П. І. Б.)

 

Додаток 8
до Порядку, затвердженого наказом Міненерговугілля
29.07.2011 N 332

ЗАТВЕРДЖУЮ
_______
(посада керівника суб'єкта господарювання)
_______
          (підпис)                           (П. І. Б.)
___ 20__ р.
М. П.

АКТ
інвентаризації об'єктів житлового фонду, що пропонуються до списання

________
                                           (найменування суб'єкта господарювання та його місцезнаходження (цеху, дільниці тощо), де проводилась інвентаризація)

На підставі наказу (розпорядження) від ___ 20__ р. N ___
комісією у складі _____
                                                                                                                            (посада, прізвище та ініціали членів комісії)
________
проведено інвентаризацію об'єктів державної власності, що пропонуються до відчуження та списання і відображаються на субрахунку N ___ станом на ___ 20__ р.

Інвентаризацію розпочато ___ 20__ р.

Інвентаризацію закінчено ___ 20__ р.

Під час проведення інвентаризації встановлено таке:

Порядковий номер

Найменування об'єкта

Рік введення в експлуатацію

Інвентарний номер об'єкта

Станом на ___ 20__ р.

Примітка

фактично виявлено

за даними бухгалтерського обліку

 

 

 

 

по підприємству

державний

кількість

первісна (переоцінена) вартість, гривень

кількість

первісна (переоцінена) вартість, гривень

 

          Усього
Усього за актом: ___
                                                                                                                                    (цифрами і словами)
1) загальна кількість об'єктів (фактично) _______
                                                                                                                                               (цифрами і словами)
2) на суму, гривень (фактично) ___
                                                                                                                                               (цифрами і словами)

Голова комісії:


(посада)


(підпис)

____
(П. І. Б.)

Члени комісії:

____

____

____

 

Додаток 9
до Порядку, затвердженого наказом Міненерговугілля
29.07.2011 N 332

ЗАТВЕРДЖУЮ
_______
(посада керівника суб'єкта господарювання)
____ ___
                 (підпис)                          (П. І. Б.)
___ 20__ р.
М. П.

ВІДОМІСТЬ
про об'єкти житлового фонду, що пропонуються до відчуження
на ___ 20__ р.

Порядковий номер

Найменування об'єкта

Рік введення в експлуатацію

Інвентарний номер об'єкта

Інформація про проведення модернізації, модифікації, добудови, дообладнання, реконструкції

Первісна (переоцінена) вартість, гривень

Сума нарахованого зносу, гривень

Балансова (залишкова) вартість, гривень

по підприємству

державний номер

Головний бухгалтер


(підпис)

____
(П. І. Б.)

 

Додаток 10
до Порядку, затвердженого наказом Міненерговугілля
29.07.2011 N 332

ЗАТВЕРДЖУЮ
_______
(посада керівника суб'єкта господарювання)
_______
           (підпис)                          (П. І. Б.)
___ 20__ р.
М. П.

АКТ
інвентаризації об'єктів житлового фонду, що пропонуються до відчуження

________
                                               (найменування суб'єкта господарювання та його місцезнаходження (цеху, дільниці тощо), де проводилась інвентаризація)

На підставі наказу (розпорядження) від ___ 20__ р. N ___
комісією у складі _____
                                                                                                                                         (посада, П. І. Б. членів комісії)
________
проведено інвентаризацію об'єктів державної власності, що пропонуються до відчуження та списання і відображаються на субрахунку N ___ станом на ___ 20__ р.

Інвентаризацію розпочато ___ 20__ р.

Інвентаризацію закінчено ___ 20__ р.

Під час проведення інвентаризації встановлено таке:

Порядковий номер

Найменування об'єкта

Рік введення в експлуатацію

Інвентарний номер об'єкта

Станом на ___ 20__ р.

Примітка

фактично виявлено

за даними бухгалтерського обліку

 

 

 

 

по підприємству

державний

кількість

первісна (переоцінена) вартість, гривень

кількість

первісна (переоцінена) вартість, гривень

 

       Усього
Усього за актом: ____
                                                                                                                                            (цифрами і словами)
1) загальна кількість об'єктів (фактично) _________
                                                                                                                                                          (цифрами і словами)
2) на суму, гривень (фактично) ____
                                                                                                                                                         (цифрами і словами)

Голова комісії:


(посада)


(підпис)

____
(П. І. Б.)

Члени комісії:

____

____

____

 

Додаток 11
до Порядку, затвердженого наказом Міненерговугілля
29.07.2011 N 332

ЗАТВЕРДЖУЮ
_______
(посада керівника суб'єкта господарювання)
_______
         (підпис)                           (П. І. Б.)
___ 20__ р.
М. П.

Відомість про вартість майна, яке пропонується до передачі
станом на "___" 20__ р.

N
з/п

Повна назва інвентарного об'єкта

Інвентарний номер

Адреса

Рік випуску / дата введення в експлуатацію

Норма аморт. відрахувань

Балансова
(первісна вартість),
грн.

Сума нарахованого зносу,
грн.

Балансова
(залишкова) вартість,
грн.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

...

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього

 

 

 

 

Головний бухгалтер
суб'єкта господарювання

(підпис)

(ініціали та прізвище)

 

Додаток 12
до Порядку, затвердженого наказом Міненерговугілля
29.07.2011 N 332

ЗВІТ
за результатами передачі майна з балансу на баланс станом на _________

N
з/п

Назва майнових об'єктів передачі

Кількість об'єктів

Залишкова балансова вартість

Підприємство, з балансу якого передається майновий об'єкт

Підприємство, на баланс якого передається майновий об'єкт

Дозвіл на передачу

Стадія виконання

Акт приймання-
передачі

Наказ Міністерства

Лист погодження Міністерства

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Керівник суб'єкта
господарювання

(М. П.)

_
(підпис)

________
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер

 

_
(підпис)

________
(ініціали та прізвище)

 

Додаток 13
до Порядку, затвердженого наказом Міненерговугілля
29.07.2011 N 332

ЗВІТ
за результатами передачі майна у комунальну власність станом на ________

N
з/п

Назва майнових об'єктів передачі

Загальна площа (кв. м)

Залишкова балансова вартість, гривень

Підприємство, з балансу якого передається майновий об'єкт

Територіальна громада

Дозвіл на передачу

Стадія виконання

Акт приймання-
передачі

Наказ Міністерства

Лист погодження Міністерства

Згода органу місцевого самоврядування

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Керівник суб'єкта
господарювання

(М. П.)

_
(підпис)

________
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер

 

_
(підпис)

________
(ініціали та прізвище)

 

Додаток 14
до Порядку, затвердженого наказом Міненерговугілля
29.07.2011 N 332

Найменування забудовника
(замовника) _____
відомча підпорядкованість
___
ідентифікаційний код за ДРЗОУ ___________

Найменування будови _______
проектна потужність _________

Акт про припинення будівництва

Найменування і призначення об'єктів, робіт, затрат, припинених будівництвом

Дата початку будівництва

Дата припинення робіт по будівництву

Затверджена загальна вартість
(млн. грн.)

Вартість виконаних робіт на дату припинення будівництва
(млн. грн.)

Факт. затрати на дату припинення буд-ва за балансом забудовника
(млн. грн.)

Причина припинення будівництва

Кошти, необхідні для розрахунку з підрядною організацією, включаючи незавершене будівництво в
(млн. грн.)

Затрати, необхідні для консервації або ліквідації будівництва
(млн. грн.)

Всього

в т. ч. будівельно-
монтажні роботи

по дог. ціні з уточн. складових, виходячи з норм і поточних цін

в т. ч. будівельно-
монтажні. роботи

 

за договірною ціною

В т. ч. будівельно-
монтажні роботи

всього

в т. ч. будівельно-
монтажні роботи

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Керівник суб'єкта господарювання

(М. П.)

__
(підпис)

______
(ініціали та прізвище)

Керівник підрядної організації

(М. П.)

__
(підпис)

______
(ініціали та прізвище)

Примітка: Акт складається по кожній будівлі із зазначенням окремо припинених будівництвом об'єктів

 

Додаток 15
до Порядку, затвердженого наказом Міненерговугілля
29.07.2011 N 332

Найменування замовника ____
його відомча підпорядкованість
___
ідентифікаційний код за ДРЗОУ ___________

Найменування проектної організації ________
підпорядкованість ___________

Акт
про припинення проектно-вишукувальних робіт по нездійсненому будівництву

Найменування проекту будови, об'єкта

Ким і коли затверджено завдання на проектування

Загальна кошторисна вартість проектно-вишукувальних робіт
(млн. грн.)

Кошторисна вартість виконаних проектно-вишукувальних робіт до їх припинення

Стадії виконаних робіт і причина їх припинення

Обгрунтування припинення проектно-вишукувальних робіт

1

2

3

4

5

6

Керівник суб'єкта господарювання

(М. П.)

__
(підпис)

______
(ініціали та прізвище)

 




 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали