МІНІСТЕРСТВО НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 3 січня 2012 року N 4

Про затвердження Порядку сертифікації водолазних підрозділів аварійно-рятувальних (спеціалізованих) загонів (центрів) Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту в ході проведення їх атестації

Відповідно до вимог Закону України "Про аварійно-рятувальні служби", Положення про Міністерство надзвичайних ситуацій України, затвердженого Указом Президента України від 6 квітня 2011 року N 402 (Указ N 402/2011), Порядку атестації аварійно-рятувальних служб та рятувальників, затвердженого наказом МНС України від 19.06.2003 N 201, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 липня 2003 року за N 640/7961, наказую:

1. Затвердити Порядок сертифікації водолазних підрозділів аварійно-рятувальних (спеціалізованих) загонів (центрів) Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту в ході проведення їх атестації, що додається.

2. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Бута В. П.

 

Міністр

В. Балога

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ МНС України
03.01.2012 N 4

ПОРЯДОК
сертифікації водолазних підрозділів аварійно-рятувальних (спеціалізованих) загонів (центрів) Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту в ході проведення їх атестації

I. Загальні положення

1.1. Порядок сертифікації водолазних підрозділів аварійно-рятувальних (спеціалізованих) загонів (центрів) Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту в ході проведення їх атестації (далі - Порядок) розроблено відповідно до вимог Закону України "Про аварійно-рятувальні служби", Положення про Міністерство надзвичайних ситуацій України, затвердженого Указом Президента України від 6 квітня 2011 року N 402 (Указ N 402/2011), Порядку атестації аварійно-рятувальних служб та рятувальників, затвердженого наказом МНС України від 19.06.2003 N 201 (із змінами), Положення про водолазні кваліфікаційні органи у системі Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи, затвердженого наказом МНС від 23.03.2009 N 213, НПАОП 45.24-1.07-90 "Єдині правила безпеки на водолазних роботах (РД-31.84.2001-90) Частина 1. Правила водолазної служби. Частина 2. Медичне забезпечення водолазів", затверджені МОЗ СРСР в 1990 р. у частині, що не суперечить чинному законодавству.

1.2. Цей Порядок поширюється на водолазні підрозділи аварійно-рятувальних (спеціалізованих) загонів (центрів) Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту (далі - підрозділи), укомплектовані кваліфікованим водолазним складом і спеціальним оснащенням для виконання водолазних робіт.

1.3. Сертифікація підрозділів здійснюється з урахуванням вимог ДК 019:2010 "Класифікатор надзвичайних ситуацій" (Наказ N 457).

II. Сертифікація підрозділів

2.1. Підрозділи, укомплектовані кваліфікованим водолазним складом і спеціальним оснащенням для виконання водолазних робіт, підлягають сертифікації за умови, якщо вони мають у своєму складі не менше одного фахівця, допущеного до медичного забезпечення водолазних спусків, та трьох водолазів, зокрема одного із кваліфікацією 1-го або 2-го класу I - II групи спеціалізації та двох із кваліфікацією 3-го класу III групи спеціалізації.

2.2. Види та терміни сертифікації підрозділів:

первинна сертифікація - проводиться при створенні підрозділів після їх державної реєстрації;

періодична (чергова) сертифікація - проводиться не рідше одного разу на п'ять років;

позачергова сертифікація - проводиться при їх реорганізації, перепрофілюванні (зміни переліку надзвичайних ситуацій, наслідки яких ліквідовуються службою), у разі незадовільної оцінки при перевірці готовності підрозділу до дій за призначенням та непроходження періодичної атестації, а також у разі групового нещасного випадку з рятувальниками, у термін, визначений в матеріалах перевірки.

2.3. При зміні кваліфікаційного рівня водолазного складу з ініціативи МНС України може проводитися позачергова сертифікація водолазного підрозділу.

2.4. Для проходження сертифікації Департамент управління рятувальними силами розглядає надані центральною міжвідомчою атестаційною комісією матеріали, передбачені пунктом 3.3 Порядку атестації аварійно-рятувальних служб та рятувальників (наказ МНС України від 19.06.2003 N 201).

2.5. Проведення заходів сертифікації та підготовку висновків здійснює Департамент управління рятувальними силами. До роботи у проведенні заходів із сертифікації можуть залучатись спеціалісти інших підрозділів Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту.

2.6. За результатами проведення заходів сертифікації складається висновок (додаток 1).

2.7. Результати сертифікації підрозділу вносяться до спеціального реєстру, ведення якого покладається на Департамент управління рятувальними силами (додаток 2).

 

Директор Департаменту
управління рятувальними силами

Г. Б. Марченко

 

Додаток 1
до пункту 2.6 Порядку сертифікації водолазних підрозділів аварійно-рятувальних (спеціалізованих) загонів (центрів) Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту в ході проведення їх атестації

ВИСНОВОК

проведення сертифікації ____
_
             (назва водолазного підрозділу аварійно-рятувального формування (служби), його підпорядкованість, адреса)

"___" 20__ р.                                                                           
                                                                                                                                                                                             (місто)

Підстава для проведення
сертифікації:                                                                                       ______
                                                                                                                                                              (план, доручення, лист, інше)

Мета проведення сертифікації: __________
_
_

Вид проведення сертифікації:                                                           ______
                                                                                                                                                           (комплексна, цільова, контрольна)

Під час проведення сертифікації розглянуто наступні питання:
_
_

За результатами проведення сертифікації встановлено:
_
_

Висновок: ____
_
_

Пропозиції: ___
_
_

Директор Департаменту                                                                                 
                                                                                                                                                                          (прізвище, ім'я, по батькові)

 

Додаток 2
до пункту 2.7 Порядку сертифікації водолазних підрозділів аварійно-рятувальних (спеціалізованих) загонів (центрів) Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту в ході проведення їх атестації

Журнал реєстрації
висновків результатів сертифікації водолазних підрозділів аварійно-рятувальних (спеціалізованих) загонів (центрів) Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту

N
з/п

Найменування служби, її вид
(повна та скорочена назва)

Поштова та електронна адреси, телефон, факс служби

N та дата видачі свідоцтва про реєстрацію

Результат сертифікації, дата висновку про результати сертифікації водолазного підрозділу

Види водолазних робіт

Орган управління, до якого направлено висновок
(N та дата вихідного листа)

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали