Про затвердження порядку складання та подання запитів на інформацію, форми запиту на інформацію, форми обліку запитів на інформацію, переліку відомостей, які належать до інформації з обмеженим доступом

Наказ Головного управління культури виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації)
від 22 грудня 2011 року N 364

Зареєстровано в Головному управлінні юстиції у місті Києві
8 лютого 2012 р. за N 4/921

Відповідно до Закону України "Про доступ до публічної інформації" (Закон N 2939-VI), Указу Президента України від 05.05.2011 N 547 "Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації" (Указ N 547/2011), постанови Кабінету Міністрів України від 25.05.2011 N 583 "Питання виконання Закону України "Про доступ до публічної інформації" в Секретаріаті Кабінету Міністрів України, центральних та місцевих органів виконавчої влади" (Постанова N 583), з метою реалізації конституційного права особи вільно збирати, зберігати, використовувати і поширювати інформацію НАКАЗУЮ:

1. Затвердити порядок складання та подання запитів на інформацію, розпорядником якої є Головне управління культури, що додається.

2. Затвердити форму запиту на інформацію, що додається.

3. Затвердити форму обліку запитів на інформацію, що додається.

4. Затвердити перелік відомостей Головного управління культури, які належать до інформації з обмеженим доступом, а також відомостей, які не містять ознаки публічної інформації, що додається.

5. Завідувачу сектором правового забезпечення Головного управління культури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) (Медведчук Н. З.) забезпечити подання на державну реєстрацію даного наказу у встановленому законодавством порядку.

6. Наказ набирає чинності з дня його оприлюднення.

 

Начальник

С. Зоріна

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Головного управління культури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
22.12.2011 N 364

Зареєстровано
в Головному управлінні юстиції у місті Києві
8 лютого 2012 р. за N 4/921

ПОРЯДОК
складання та подання запитів на інформацію, розпорядником якої є Головне управління культури

1. Запит на інформацію подається фізичною або юридичною особою, об'єднанням громадян без статусу юридичної особи Головному управлінню культури в усній чи письмовій формі, під час особистого прийому або шляхом надсилання поштою, електронною поштою (kmdakultura@gmail.com), факсом або усно за телефоном (279-84-44).

2. Запит на інформацію подається за встановленою формою.

3. Запит на інформацію повинен містити:

прізвище, ім'я, по-батькові (найменування) запитувача, поштову адресу, адресу електронної пошти або номер засобу зв'язку (якщо такий є);

загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит (якщо запитувачу це відомо);

підпис і дату (за умови подання письмового запиту).

4. Запит може бути поданий особисто до Головного управління культури в робочий час згідно з правилами внутрішнього трудового розпорядку.

5. Під час подання запиту на інформацію запитувач зазначає зручну для нього форму отримання інформації.

6. У разі з поважних причин (інвалідність, обмежені фізичні можливості тощо) особа не може подати письмовий запит, його оформлює представник відділу кадрів, навчальних закладів та організаційної роботи Головного управління культури, із зазначенням прізвища, ім'я, по-батькові, контактного телефону в запиті, та надає копію запиту особі, яка його подала.

 

Начальник відділу кадрів,
навчальних закладів
та організаційної роботи

Д. Кац

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Головного управління культури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
22.12.2011 N 364

Зареєстровано
в Головному управлінні юстиції у місті Києві
8 лютого 2012 р. за N 5/922

ПЕРЕЛІК
відомостей Головного управління культури, які належать до інформації з обмеженим доступом, а також відомостей, які не містять ознаки публічної інформації

1. У Головному управлінні культури до публічної інформації з обмеженим доступом належить:

1.1. Конфіденційна інформація - інформація, доступ до якої обмежено фізичною або юридичною особою, крім суб'єктів владних повноважень, та яка може поширюватись у визначеному ними порядку, за їх бажаннями, відповідно до передбачених ними умов;

1.2. Таємна інформація - інформація, яка містить державну, професійну, лікарську, банківську таємницю, таємницю слідства та іншу передбачену законом таємницю, доступ до якої обмежується відповідно до частини другої статті 6 Закону України "Про доступ до публічної інформації" (Закон N 2939-VI) і розголошення якої може завдати шкоди особі, суспільству і державі;

1.3. Службова інформація - інформація, що міститься в документах, яким присвоєно гриф "для службового користування".

2. У Головному управлінні культури до службової інформації належить:

2.1. Інформація, отримана або створена під час листування з органами державної влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями, фізичними особами, громадськими об'єднаннями.

2.2. Внутрішня службова кореспонденція та доповідні записки, рекомендації, якщо вони пов'язані з розробкою напряму діяльності Головного управління культури або здійснення ним контрольних, наглядових функцій, процесом прийняття рішень і передують громадському обговоренню та/або прийняттю рішень.

 

Начальник відділу кадрів,
навчальних закладів
та організаційної роботи

Д. Кац

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Головного управління культури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
22.12.2011 N 364

Зареєстровано
в Головному управлінні юстиції у місті Києві
8 лютого 2012 р. за N 6/923

ФОРМА ЗАПИТУ НА ІНФОРМАЦІЮ

Кому

Головному управлінню культури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 3

Від кого (запитувач)

 

(П. І. Б. запитувача)

(найменування організації)

(поштова адреса)

(контактний телефон/факс, електронна адреса)

Загальний опис інформації, вид, назва, реквізити чи зміст документа (якщо відомо), перелік питань, на які необхідно надати відповідь відповідно до Закону України "Про доступ до публічної інформації" (Закон N 2939-VI)

 

Прошу надати мені відповідь у визначений законом термін. Відповідь надати:
(потрібне підкреслити)

Поштою

Факсом

Електронною поштою

Усно

Дата та підпис

 

Резолюція
__
                                    (заповнюється уповноваженим представником Головного управління культури)

Вхідний номер та дата реєстрації запиту

 

Примітка

 

 

Начальник відділу кадрів,
навчальних закладів
та організаційної роботи

Д. Кац

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Головного управління культури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
22.12.2011 N 364

Зареєстровано
в Головному управлінні юстиції у місті Києві
8 лютого 2012 р. за N 7/924

ФОРМА ОБЛІКУ ЗАПИТІВ НА ІНФОРМАЦІЮ

Дата

Вхідний реєстр, номер

Заявник:
(П. І. Б.), назва організації, телефон, електрона пошта (за наявності)

Запит надано: усно по телефону, по факсу, письмово, по електронній пошті, за допомогою працівника ГУК

Суть питання

Вихідний номер, дата

У наданні запиту: задоволено/
незадоволено

Відповідь надано на прохання заявника: письмово, усно, по електронній пошті, по телефону.

1

2

3

4

5

6

7

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Начальник відділу кадрів,
навчальних закладів
та організаційної роботи

Д. Кац

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали