ДЕРЖАВНА ІНСПЕКЦІЯ ЯДЕРНОГО РЕГУЛЮВАННЯ УКРАЇНИ

НАКАЗ

12.08.2011

м. Київ

N 121

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
31 серпня 2011 р. за N 1022/19760

Про затвердження Порядку складення та подання запитів на публічну інформацію, розпорядником якої є Державна інспекція ядерного регулювання України

Відповідно до Закону України "Про доступ до публічної інформації" (Закон N 2939-VI), Указу Президента України від 5 травня 2011 року N 547 "Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації" (Указ N 547/2011) та постанови Кабінету Міністрів України від 25 травня 2011 року N 583 "Питання виконання Закону України "Про доступ до публічної інформації" в Секретаріаті Кабінету Міністрів України, центральних та місцевих органах виконавчої влади" (Постанова N 583) для належної організації доступу до публічної інформації, розпорядником якої є Державна інспекція ядерного регулювання України,

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок складення та подання запитів на публічну інформацію, розпорядником якої є Державна інспекція ядерного регулювання України, що додається.

2. Помічнику Голови з питань взаємодії з громадськістю Козульку Т. В. забезпечити подання цього наказу в установленому порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

 

Голова

О. А. Миколайчук

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державної інспекції ядерного регулювання України
12.08.2011 N 121

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
31 серпня 2011 р. за N 1022/19760

Порядок складення та подання запитів на публічну інформацію, розпорядником якої є Державна інспекція ядерного регулювання України

I. Загальні положення

1.1. Цей Порядок розроблений відповідно до Закону України "Про доступ до публічної інформації" (Закон N 2939-VI) (далі - Закон), Указу Президента України від 5 травня 2011 року N 547 "Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації" (Указ N 547/2011) та постанови Кабінету Міністрів України від 25 травня 2011 року N 583 "Питання виконання Закону України "Про доступ до публічної інформації" в Секретаріаті Кабінету Міністрів України, центральних та місцевих органах виконавчої влади" (Постанова N 583) з метою створення механізмів реалізації права кожного на доступ до публічної інформації.

1.2. У цьому Порядку терміни вживаються у значенні, наведеному в Законі (Закон N 2939-VI).

1.3. Розпорядником публічної інформації відповідно до Закону (Закон N 2939-VI) є Держатомрегулювання України.

1.4. Доступ до публічної інформації Держатомрегулювання України забезпечується шляхом надання інформації за запитами на отримання публічної інформації.

1.5. Запитувачами публічної інформації відповідно до Закону (Закон N 2939-VI) є фізичні, юридичні особи та об'єднання громадян без статусу юридичної особи, крім суб'єктів владних повноважень при здійсненні ними своїх функцій.

1.6. Відносини у сфері звернень громадян регулюються Законом України "Про звернення громадян".

II. Складення та подання запитів на публічну інформацію

2.1. Запит на публічну інформацію може бути індивідуальним або колективним. Запит на публічну інформацію подається в усній чи письмовій формі під час особистого прийому або шляхом надсилання поштою, електронною поштою, телефаксом або по телефону.

2.2. Письмовий запит на публічну інформацію подається у довільній формі.

2.3. Запит на публічну інформацію повинен містити:

прізвище, ім'я, по батькові (найменування) запитувача, поштову адресу, або адресу електронної пошти, або номер засобу зв'язку (якщо такий є);

загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит (якщо запитувачу це відомо);

підпис і дату (за умови подання письмового запиту).

2.4. З метою спрощення процедури оформлення письмових запитів на публічну інформацію особа може подати запит шляхом заповнення відповідної форми, наведеної у додатку до цього Порядку. Ці форми можна отримати на офіційному веб-сайті Держатомрегулювання України та у приміщенні Держатомрегулювання України за адресою: м. Київ, вул. Арсенальна, 9/11, кім. 523.

2.5. Запит може бути поданий особисто відповідальній особі, яка організовує у встановленому порядку доступ до публічної інформації, якою володіє Держатомрегулювання України, в робочий час згідно з правилами внутрішнього трудового розпорядку.

2.6. Під час подання запиту на публічну інформацію запитувач зазначає зручну для нього форму отримання публічної інформації.

2.7. У разі якщо з поважних причин (інвалідність, обмежені фізичні можливості тощо) особа не може подати письмовий запит, його оформлює відповідальна особа з питань запитів на публічну інформацію, обов'язково зазначивши в запиті своє прізвище, ім'я, по батькові, номер засобу зв'язку, та надає копію запиту особі, яка його подала.

2.8. На вимогу запитувача на першому аркуші копії запиту проставляються відбиток штампа із найменуванням Держатомрегулювання України, дата надходження та вхідний номер запиту. Така копія повертається запитувачу.

2.9. Відповідь на запит на публічну інформацію надається у спосіб, обраний запитувачем, протягом п'яти робочих днів з дня надходження запиту.

2.10. У разі коли запит на публічну інформацію стосується інформації, необхідної для захисту життя чи свободи особи, інформації щодо стану навколишнього природного середовища, якості харчових продуктів і предметів побуту, аварій, катастроф, небезпечних природних явищ та інших надзвичайних ситуацій, що сталися або можуть статися і загрожують безпеці громадян, відповідь надається протягом 48 годин з дня отримання запиту.

2.11. У разі коли запит стосується надання великого обсягу публічної інформації або потребує пошуку публічної інформації серед значної кількості даних, строк розгляду запиту може бути продовжено до 20 робочих днів з обґрунтуванням такого продовження. Про продовження строку запитувачу повідомляється в письмовій формі не пізніше п'яти робочих днів з дня надходження запиту.

2.12. Публічна інформація на запит надається безоплатно.

2.13. У разі коли запитувана публічна інформація містить документи обсягом більш як 10 сторінок, про це протягом п'яти робочих днів з дня надходження запиту повідомляється запитувачу із зазначенням обсягу фактичних витрат, пов'язаних із копіюванням або друком документів, та реквізитів і порядку відшкодування таких витрат. Надання публічної інформації здійснюється протягом трьох робочих днів після підтвердження оплати вартості фактичних витрат.

2.14. У задоволенні запиту може бути відмовлено у таких випадках:

а) Держатомрегулювання України не володіє і не зобов'язане відповідно до його компетенції, передбаченої законодавством, володіти публічною інформацією, щодо якої зроблено запит;

б) інформація, що запитується, належить до категорії інформації з обмеженим доступом;

в) запитувач не оплатив фактичні витрати, пов'язані з копіюванням або друком документів, відповідно до пункту 2.13  цього Порядку;

г) не дотримано вимог складення та подання запиту на публічну інформацію, передбачених частиною п'ятою статті 19 Закону України "Про доступ до публічної інформації" (Закон N 2939-VI), а саме не зазначено:

прізвище, ім'я, по батькові (найменування) запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер засобу зв'язку (якщо такий є);

загальний опис публічної інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит (якщо запитувачу це відомо);

підпис і дату (за умови подання письмового запиту).

 

Заступник начальника
Юридичного відділу

Н. О. Румежак

 

Додаток
до Порядку складення та подання запитів на публічну інформацію, розпорядником якої є Державна інспекція ядерного регулювання України

Форма

ЗАПИТ НА ПУБЛІЧНУ ІНФОРМАЦІЮ

Розпорядник інформації Державна інспекція ядерного регулювання України

Запитувач

(прізвище, ім'я, по батькові - для фізичних осіб;
найменування організації, прізвище, ім'я, по батькові представника організації - для юридичних осіб та об'єднань громадян, що не мають статусу юридичної особи, поштова адреса або електронна адреса, номер засобу зв'язку)

Прошу відповідно до Закону України "Про доступ до публічної інформації" (Закон N 2939-VI) надати

 

 

 

 

 

(загальний опис інформації)

Запитувану інформацію прошу надати у визначений законом строк
(необхідне зазначити):

на поштову адресу

(вказати поштову адресу)

на електронну адресу

(вказати електронну адресу)

телефаксом

(вказати номер факсу)

телефоном

(вказати номер телефону)

Дата запиту

Підпис

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали