МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

НАКАЗ

20.01.2012

м. Київ

N 115/5

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
23 січня 2012 р. за N 95/20408

Про затвердження Порядку складення та подання запитів на публічну інформацію та форми запиту на інформацію, розпорядником якої є Державна архівна служба України

Відповідно до Закону України "Про доступ до публічної інформації" (Закон N 2939-VI), Указу Президента України від 05.05.2011 N 547 "Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації" (Указ N 547/2011), постанови Кабінету Міністрів України від 25.05.2011 N 583 "Питання виконання Закону України "Про доступ до публічної інформації" в Секретаріаті Кабінету Міністрів України, центральних та місцевих органах виконавчої влади" (Постанова N 583)

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок складення та подання запитів на публічну інформацію, розпорядником якої є Державна архівна служба України, що додається.

2. Затвердити форму запиту на інформацію, що додається.

3. Департаменту взаємодії з органами влади (Зеркаль О. В.) подати цей наказ на державну реєстрацію відповідно до Указу Президента України від 03.10.92 N 493 "Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади" (із змінами).

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на директора Департаменту взаємодії з органами влади Зеркаль О. В.

5. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

 

Міністр

О. Лавринович

ПОГОДЖЕНО:

 

Голова Державної архівної
служби України

О. П. Гінзбург

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства юстиції України
20.01.2012 N 115/5

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
23 січня 2012 р. за N 95/20408

Порядок складення
та подання запитів на публічну інформацію, розпорядником якої є Державна архівна служба України

1. Цей Порядок визначає механізм складення та подання запитів на публічну інформацію, розпорядником якої є Державна архівна служба України.

2. У цьому Порядку терміни вживаються у значенні, наведеному в Законі України "Про доступ до публічної інформації" (Закон N 2939-VI) (далі - Закон).

3. Доступ до публічної інформації Державної архівної служби України забезпечується шляхом надання інформації за запитами на отримання публічної інформації.

4. Запитувачами публічної інформації відповідно до Закону (Закон N 2939-VI) є фізичні, юридичні особи та об'єднання громадян без статусу юридичної особи, крім суб'єктів владних повноважень при здійсненні ними своїх функцій.

5. Запитувач має право звернутися до Державної архівної служби України із запитом на отримання публічної інформації незалежно від того, стосується ця інформація його особисто чи ні, без пояснення причини подання запиту.

6. Запит на отримання публічної інформації може бути індивідуальним або колективним.

7. Запит на отримання публічної інформації подається Державній архівній службі України в усній чи письмовій формі під час особистого прийому або шляхом надсилання поштою, телефаксом, електронною поштою або по телефону на вибір запитувача.

8. Письмовий запит на отримання публічної інформації подається в довільній формі.

9. Запит на інформацію повинен містити:

прізвище, ім'я, по батькові (найменування) запитувача, поштову адресу, адресу електронної пошти, номер засобу зв'язку (якщо такий є);

загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит (якщо запитувачу це відомо);

підпис і дату за умови подання письмового запиту.

10. Для подання письмового запиту запитувач може використати форму, затверджену Державною архівною службою України.

11. Запит на інформацію може бути подано запитувачем особисто відповідальній особі з питань запитів на інформацію, яка організовує у встановленому порядку доступ до публічної інформації, розпорядником якої є Державна архівна служба України, у робочий час згідно з правилами внутрішнього трудового розпорядку.

12. У разі коли з поважних причин (інвалідність, обмежені фізичні можливості тощо) особа не може подати письмовий запит, його оформлює відповідальна особа з питань запитів на інформацію із зазначенням у запиті прізвища, імені, по батькові, контактного телефону та надає копію запиту особі, яка його подала.

13. На вимогу запитувача на першому аркуші копії запиту проставляється відбиток штампа із зазначенням найменування Державної архівної служби України, дати надходження та вхідного номера запиту. Така копія повертається запитувачу.

 

Директор Департаменту
взаємодії з органами влади

О. В. Зеркаль

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства юстиції України
20.01.2012 N 115/5

ФОРМА ЗАПИТУ НА ІНФОРМАЦІЮ

Розпорядник
інформації

Державна архівна служба України,
03110, м. Київ-110, вул. Солом'янська, 24

Запитувач


(прізвище, ім'я, по батькові - для фізичних осіб, найменування організації,

прізвище, ім'я, по батькові представника організації - для юридичних

осіб та об'єднань громадян, що не мають статусу юридичної особи,

поштова адреса або електронна адреса, контактний телефон)

ЗАПИТ НА ІНФОРМАЦІЮ

     Прошу відповідно до Закону України "Про доступ до публічної інформації" (Закон N 2939-VI) надати
__
                                      (загальний опис інформації або вид, назва, реквізити чи зміст документа)

     Запитувану інформацію прошу надати у визначений законом строк (необхідне зазначити):

на поштову адресу

_____
(поштовий індекс, область, район, населений пункт, вулиця,
_____;
будинок, корпус, квартира)

на електронну адресу

____;

факсом

____;

за телефоном

____

_
(дата)

_
(підпис)

 

Примітки:

1. Запит на інформацію може бути поданий:

на поштову адресу

вул. Солом'янська, 24, м. Київ, 03110;

на електронну адресу

mail@archives.gov.ua;

факсом

(044) 275-36-55;

за телефоном

(044) 275-45-22.


2. Відповідь на запит надається протягом п'яти робочих днів з дня надходження запиту у спосіб, обраний запитувачем.

3. У разі коли запит на інформацію стосується інформації, необхідної для захисту життя чи свободи особи, відповідь надається протягом 48 годин з дня отримання запиту.

4. У разі коли запит стосується надання великого обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних, строк його розгляду може бути продовжено до 20 робочих днів з обґрунтуванням такого продовження. Про продовження строку розгляду запитувачу повідомляється в письмовій формі не пізніше ніж протягом п'яти робочих днів з дня отримання запиту.

5. Інформація на запит надається безоплатно.

6. У разі коли запитувана інформація містить документи обсягом понад 10 сторінок, про це повідомляється протягом п'яти робочих днів з дня надходження запиту запитувачу із зазначенням обсягу фактичних витрат, пов'язаних із копіюванням або друком документів, та реквізитів і порядку відшкодування таких витрат. Надання інформації здійснюється протягом трьох робочих днів після підтвердження оплати вартості фактичних витрат.

7. У задоволенні запиту може бути відмовлено у таких випадках:

1) розпорядник інформації не володіє і не зобов'язаний відповідно до його компетенції, передбаченої законодавством, володіти інформацією, щодо якої зроблено запит;

2) інформація, що запитується, належить до категорії інформації з обмеженим доступом;

3) запитувач не оплатив фактичні витрати, пов'язані з копіюванням або друком документів, відповідно до пункту 6 цих приміток;

4) недотримання вимог до оформлення та подання запиту на інформацію, передбачених частиною п'ятою статті 19 Закону України "Про доступ до публічної інформації" (Закон N 2939-VI), а саме не зазначені:

прізвище, ім'я, по батькові (найменування) запитувача, поштова адреса або адреса електронної пошти, а також номер засобу зв'язку (якщо такий є);

загальний опис інформації або вид, назва, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит (якщо запитувачу це відомо);

підпис і дата (за умови подання письмового запиту).

 

Директор Департаменту
взаємодії з органами влади

О. В. Зеркаль

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали