ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ ЗАХИСТУ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

НАКАЗ

від 25 липня 2011 року N 23

Про затвердження Порядку складення та подання запитів на публічну інформацію, розпорядником якої є Державна служба України з питань захисту персональних даних

На виконання Закону України "Про доступ до публічної інформації" (Закон N 2939-VI), Указу Президента України від 05.05.2011 N 547 "Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації" (Указ N 547/2011) та постанови Кабінету Міністрів України від 25.05.2011 N 583 "Питання виконання Закону України "Про доступ до публічної інформації" в Секретаріаті Кабінету Міністрів України, центральних та місцевих органах виконавчої влади" (Постанова N 583) наказую:

1. Затвердити Порядок складення та подання запитів на публічну інформацію, розпорядником якої є ДСЗПД, що додається.

2. Розмістити зазначений Порядок на веб-сайті ДСЗПД.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови ДСЗПД В. Ф. Козака.

 

Голова

О. Мервінський

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державної служби України з питань захисту персональних даних
25.07.2011 N 23

Порядок
складення та подання запитів на інформацію, розпорядником якої є Державна служба України з питань захисту персональних даних

1. Загальні положення

1.1. Цей Порядок розроблений відповідно до Закону України "Про доступ до публічної інформації" (Закон N 2939-VI) (далі - Закон), Указу Президента України від 05.05.2011 N 547 "Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації" (Указ N 547/2011) та постанови Кабінету Міністрів України від 25.05.2011 N 583 "Питання виконання Закону України "Про доступ до публічної інформації" в Секретаріаті Кабінету Міністрів України, центральних та місцевих органах виконавчої влади" (Постанова N 583) з метою створення механізмів реалізації права кожного на доступ до публічної інформації.

1.2. У цьому Порядку терміни вживаються у значенні, наведеному в Законі (Закон N 2939-VI).

1.3. Розпорядником публічної інформації відповідно до Закону (Закон N 2939-VI) є Державна служба України з питань захисту персональних даних (далі - ДСЗПД).

1.4. ДСЗПД не є розпорядником інформації стосовно інформації інших державних органів України, органів влади інших держав, міжнародних організацій, а також інформації, яка може бути отримана шляхом узагальнення, аналітичної обробки або яка потребує створення у інший спосіб.

1.5. Доступ до публічної інформації ДСЗПД забезпечується шляхом надання інформації за запитами на отримання публічної інформації.

1.6. Запитувачами публічної інформації відповідно до Закону (Закон N 2939-VI) є фізичні, юридичні особи та об'єднання громадян без статусу юридичної особи, крім суб'єктів владних повноважень при здійсненні ними своїх функцій.

1.7. Відносини у сфері звернень громадян регулюються Законом України "Про звернення громадян".

2. Складення та подання запитів на інформацію, розпорядником якої є ДСЗПД

2.1. Запит на отримання публічної інформації може бути індивідуальним або колективним.

2.2. Запитувач має право звернутися до ДСЗПД із запитом на отримання публічної інформації незалежно від того, стосується ця інформація його особисто чи ні, без пояснення причини подання запиту.

2.3. Запит може подаватися в усній чи письмовій формі під час особистого прийому або шляхом надсилання поштою, електронною поштою, факсом або телефоном.

2.4. Запит на інформацію подається у довільній формі.

2.5. Запит на інформацію повинен містити:

- прізвище, ім'я, по батькові (найменування) запитувача;

- поштову адресу;

- адресу електронної пошти або номер засобу зв'язку (якщо такий є);

- загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит;

- підпис і дату (за умови подання письмового запиту).

2.6. Для подання письмового запиту запитувач може використати форму, яка розміщена на офіційному веб-сайті ДСЗПД, або отримати її в структурному підрозділі, який організовує в установленому порядку доступ до публічної інформації, розпорядником якої є ДСЗПД, за адресою: 02660, м. Київ, вул. Марини Раскової, 15, кімната N 1204-а.

2.7. Запит на інформацію може бути подано особисто до структурного підрозділу або посадовій особі, які організовують у встановленому порядку доступ до публічної інформації, якою володіє ДСЗПД, в робочий час згідно з правилами внутрішнього трудового розпорядку.

2.8. Під час подання запиту на інформацію запитувач зазначає зручну для нього форму отримання інформації.

2.9. У разі коли з поважних причин (інвалідність, обмежені фізичні можливості тощо) особа не може подати письмовий запит, його оформлює представник структурного підрозділу або посадова особа, яка організовує у встановленому порядку доступ до публічної інформації, розпорядником якої є ДСЗПД, із зазначенням прізвища, ім'я, по батькові, контактного телефону в запиті, та надає копію запиту особі, яка його подала.

2.10. На вимогу запитувача на першому аркуші копії запиту проставляється відбиток штампа із зазначенням найменування розпорядника інформації, дати надходження та вхідного номера запиту. Така копія повертається запитувачу.

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали