КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 8 серпня 2011 р. N 894

Київ

Про затвердження Порядку списання заборгованості за природний газ та електричну енергію

Відповідно до пункту 2.5 статті 2 Закону України "Про деякі питання заборгованості за спожитий природний газ та електричну енергію" (Закон N 3319-VI) Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Порядок списання заборгованості за природний газ та електричну енергію, що додається.

2. Міністерству енергетики та вугільної промисловості:

подати протягом місяця після закінчення процедури списання заборгованості за природний газ та електричну енергію Кабінетові Міністрів України інформацію про результати списання заборгованості;

разом з Національною комісією регулювання електроенергетики вжити заходів до безумовного виконання суб'єктами господарювання, що здійснюють постачання природного газу за регульованим тарифом та є учасниками процедури списання заборгованості, вимог підпункту 2.1.2 пункту 2.1 статті 2 Закону України "Про деякі питання заборгованості за спожитий природний газ та електричну енергію" (Закон N 3319-VI) щодо зарахування коштів, які надходять від споживачів для погашення заборгованості за спожитий природний газ і обліковуються станом на 1 січня 2010 р., на окремий поточний рахунок зазначених суб'єктів та здійснення контролю за цільовим використанням таких коштів виключно для виконання інвестиційних програм.

 

Прем'єр-міністр України

М. АЗАРОВ

Інд. 70

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 8 серпня 2011 р. N 894

ПОРЯДОК
списання заборгованості за природний газ та електричну енергію

Загальні положення

1. Цей Порядок визначає механізм списання заборгованості (у тому числі реструктуризованої) за природний газ та електричну енергію, зокрема із сплати пені, штрафних та фінансових санкцій, що нараховані на заборгованість за природний газ, відповідно до Закону України "Про деякі питання заборгованості за спожитий природний газ та електричну енергію" (Закон N 3319-VI) (далі - заборгованість).

Дія цього Порядку поширюється на підприємства незалежно від форми власності, що виробляють, транспортують і постачають теплову та електричну енергію, надають послуги з диспетчерського управління об'єднаною енергетичною системою, суб'єктів господарювання, що здійснюють постачання природного газу та електричної енергії за регульованим тарифом, Національну акціонерну компанію "Нафтогаз України" та її дочірні компанії "Газ України", "Укртрансгаз", "Укргазвидобування", а також державне акціонерне товариство "Чорноморнафтогаз" і державне підприємство "Енергоринок" (далі - учасники процедури списання).

2. Міненерговугіллю щомісяця до 25 числа подається за встановленою ним формою зведений реєстр списаних обсягів заборгованості:

за природний газ - Національною акціонерною компанією "Нафтогаз України";

за електричну енергію - державним підприємством "Енергоринок".

3. Учасники процедури списання протягом 30 днів після закінчення строку дії Закону України "Про деякі питання заборгованості за спожитий природний газ та електричну енергію" (Закон N 3319-VI) (далі - Закон) проводять звіряння розрахунків і підписують відповідні акти станом на 31 грудня 2011 р., в яких фіксується сума заборгованості, що обліковується в їх бухгалтерському обліку після списання заборгованості.

Списання заборгованості за природний газ

4. Обсяг заборгованості (у тому числі реструктуризованої) за природний газ визначається з урахуванням вимог законодавства з питань інвентаризації основних засобів, нематеріальних активів, товарно-матеріальних цінностей, коштів, документів та розрахунків і списується:

учасниками процедури списання, що здійснюють постачання природного газу за регульованим тарифом або виробляють, транспортують і постачають теплову енергію, перед дочірньою компанією "Газ України" Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України" (далі - компанія "Газ України") - у сумах, що обліковуються в бухгалтерському обліку таких учасників;

компанією "Газ України" - у сумах, що обліковуються в її бухгалтерському обліку, включаючи заборгованість ліквідованих підприємств, що виробляють, транспортують і постачають теплову енергію.

5. Учасники процедури списання, крім тих, що зазначені у пункті 4 цього Порядку, списують заборгованість за природний газ в узгоджених сумах, що обліковуються в їх бухгалтерському обліку та підтверджуються актом звіряння заборгованості, який включає загальний обсяг заборгованості та обсяг заборгованості, яку передбачається списати. При цьому списання заборгованості учасниками процедури списання, яким належить 50 і більше відсотків акцій (часток, паїв) у статутних капіталах господарських товариств, частка держави в яких становить 100 відсотків, здійснюється за погодженням з органами, уповноваженими управляти такими учасниками.

6. Для списання заборгованості кожен учасник процедури списання утворює комісію з питань списання заборгованості, до складу якої обов'язково входить керівник такого учасника як голова комісії та головний бухгалтер і яка визначає обсяг заборгованості, що підлягає списанню, у розрізі контрагентів.

Списання заборгованості проводиться на підставі протоколів зазначеної комісії, затверджених її головою. Датою списання заборгованості є дата затвердження протоколу.

7. Заборгованість із сплати пені, штрафних та фінансових санкцій (3 відсотки річних та індекс інфляції), які нараховані учасникам процедури списання на заборгованість за природний газ, спожитий ними у період з 1 січня 1997 р. по 1 січня 2011 р., щодо стягнення яких до набрання чинності Законом (Закон N 3319-VI) розпочата процедура судового врегулювання спору і відсутнє судове рішення, яке набрало законної сили, визначається у відповідних договорах, що укладаються між учасниками процедури списання відповідно до Цивільного та Господарського кодексів України.

8. Учасники процедури списання подають протягом 10 днів після затвердження зазначеного в пункті 6 цього Порядку протоколу, але не пізніше 31 грудня 2011 р. кредиторам інформацію про суми списаної заборгованості (основної суми заборгованості, пені, штрафних та фінансових санкцій) в розрізі договорів щодо постачання природного газу, а також видів заборгованості.

9. Компанія "Газ України" здійснює списання заборгованості (у тому числі реструктуризованої) перед Національною акціонерною компанією "Нафтогаз України" в межах сум, списаних компанією "Газ України" учасникам процедури списання, зазначеним у пункті 4 цього Порядку, та заборгованості ліквідованих підприємств, що виробляють, транспортують і постачають теплову енергію, та надсилає їй щомісяця повідомлення про суму списаної таким учасникам заборгованості та суму заборгованості, що підлягає списанню у бухгалтерському обліку Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України".

Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" надсилає протягом семи днів після списання заборгованості компанії "Газ України" повідомлення про суми списаної заборгованості в розрізі договорів щодо постачання природного газу, що є підставою для такого списання в бухгалтерському обліку зазначених компаній.

Списання заборгованості за електричну енергію

10. Списання заборгованості за електричну енергію здійснюється учасниками процедури списання в рівних сумах на підставі укладених відповідно до Цивільного та Господарського кодексів України договорів про списання заборгованості.

11. Обсяг заборгованості, що підлягає списанню, підтверджується актом звіряння заборгованості, який є невід'ємною частиною зазначеного у пункті 10 цього Порядку договору і включає загальний обсяг заборгованості та обсяг заборгованості, який передбачається списати.

12. Учасники процедури списання та обсяг заборгованості, що підлягає списанню відповідно до підпункту 2.3.1 пункту 2.3 статті 2 Закону (Закон N 3319-VI), визначаються на підставі:

1) рішення Міжвідомчої комісії з погашення заборгованості підприємств паливно-енергетичного комплексу щодо обсягів заборгованості, списання якої передбачено підпунктом "а" підпункту 9.1.2 пункту 9.1 статті 9 Закону України "Про заходи, спрямовані на забезпечення сталого функціонування підприємств паливно-енергетичного комплексу";

2) довідки учасника процедури списання про фактичне списання у бухгалтерському обліку обсягів такої заборгованості за підписом керівника і головного бухгалтера, скріпленим печаткою;

3) договору про реструктуризацію заборгованості, укладеного між учасником процедури списання, що здійснює постачання електричної енергії за регульованим тарифом, та державним підприємством "Енергоринок" згідно із статтею 10 Закону, або судового рішення про розстрочення заборгованості;

4) акта звіряння такої заборгованості (без урахування штрафних та фінансових санкцій).

13. Учасники процедури списання та обсяг заборгованості, що підлягає списанню відповідно до підпункту 2.3.2 пункту 2.3 статті 2 Закону (Закон N 3319-VI), визначаються на підставі:

1) укладеного згідно із статтею 10 Закону України "Про заходи, спрямовані на забезпечення сталого функціонування підприємств паливно-енергетичного комплексу" договору про реструктуризацію:

сум податкового боргу та податкових зобов'язань (між учасниками процедури списання та органами державної податкової служби);

заборгованості (між державним підприємством "Енергоринок" та учасниками процедури списання);

2) довідки органу державної податкової служби про залишок суми податкового боргу та зобов'язань, реструктуризованих відповідно до пункту 10.2 статті 10 зазначеного Закону;

3) акта звіряння такої заборгованості (без урахування штрафних та фінансових санкцій).

14. Учасники процедури списання укладають договори про списання заборгованості в межах обсягів податкового боргу та зобов'язань, узгоджених з органами державної податкової служби.

Списання заборгованості перед підприємством, що здійснювало передачу електричної енергії магістральними та міждержавними електричними мережами, та зобов'язань із сплати на будівництво вітрових електростанцій згідно з Комплексною програмою будівництва вітрових електростанцій

15. Обсяг заборгованості, що підлягає списанню відповідно до підпункту 2.3.3 пункту 2.3 статті 2 Закону (Закон N 3319-VI), визначається на підставі:

1) роздільного акта передачі на бухгалтерський облік державного підприємства "Енергоринок" заборгованості за надання послуг з передачі електричної енергії магістральними та міждержавними електричними мережами і диспетчеризацію відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 5 травня 2000 р. N 755 "Про утворення державного підприємства "Енергоринок" (Офіційний вісник України, 2000 р., N 19, ст. 780);

2) акта звіряння такої заборгованості (без урахування штрафних та фінансових санкцій).

16. Обсяг зобов'язань, що підлягають списанню відповідно до підпункту 2.3.4 пункту 2.3 статті 2 Закону (Закон N 3319-VI), визначається на підставі акта звіряння заборгованості.

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали