КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 15 лютого 2012 р. N 91

Київ

Про затвердження Порядку та умов надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансування заходів соціально-економічної компенсації ризику населення, яке проживає на території зони спостереження

Відповідно до частини другої статті 97 Бюджетного кодексу України Кабінет Міністрів України постановляє:

Затвердити Порядок та умови надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансування заходів соціально-економічної компенсації ризику населення, яке проживає на території зони спостереження, що додаються.

 

Прем'єр-міністр України

М. АЗАРОВ

Інд. 70

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 15 лютого 2012 р. N 91

ПОРЯДОК ТА УМОВИ
надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансування заходів соціально-економічної компенсації ризику населення, яке проживає на території зони спостереження

1. Ці Порядок та умови визначають механізм надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансування заходів соціально-економічної компенсації ризику населення, яке проживає на території зони спостереження (далі - субвенція).

2. У цих Порядку та умовах терміни вживаються у значенні, наведеному в Бюджетному кодексі України і Законі України "Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку".

3. Субвенція спрямовується бюджетам адміністративно-територіальних одиниць, на територію яких поширюється зона спостереження атомних електростанцій державного підприємства "Національна атомна енергогенеруюча компанія "Енергоатом" (далі - Компанія), на:

здійснення заходів щодо:

- поліпшення умов проживання та праці громадян, які проживають на території зазначених адміністративно-територіальних одиниць, зокрема реалізацію проектів будівництва, реконструкції, капітального та поточного ремонту об'єктів спеціальної соціальної інфраструктури, у тому числі навчальних закладів, закладів охорони здоров'я, культури, фізкультури і спорту, об'єктів житлово-комунального господарства, автомобільних доріг, систем зв'язку, захисних споруд цивільного захисту (цивільної оборони), які розташовані на території зони спостереження та пройшли відповідно до законодавства технічну інвентаризацію, мереж постачання електричної енергії, води, газу, тепла та водовідведення, будівель і споруд, призначених для їх обслуговування;

- забезпечення населення засобами індивідуального захисту органів дихання та препаратами стабільного йоду;

погашення кредиторської заборгованості за бюджетними зобов'язаннями минулих років, пов'язаними із здійсненням зазначених заходів.

Переліки відповідних об'єктів, засобів та препаратів формуються і затверджуються головним розпорядником субвенції, визначеним законом про Державний бюджет України на відповідний рік, за пропозиціями місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, а переліки засобів індивідуального захисту органів дихання і захисних споруд цивільного захисту (цивільної оборони) - також за погодженням з МНС. При цьому переліки засобів індивідуального захисту органів дихання формуються з урахуванням вимог Порядку забезпечення населення і особового складу невоєнізованих формувань засобами радіаційного та хімічного захисту, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19 серпня 2002 р. N 1200 (Офіційний вісник України, 2002 р., N 34, ст. 1597).

4. Розподіл субвенції між спеціальними фондами місцевих бюджетів здійснюється в обсязі, що визначається за формулою:

S = S0 х H х K х N,

де S0 - загальний обсяг субвенції, передбачений законом про Державний бюджет України на відповідний рік;

H - питома вага реалізованої (відпущеної) електричної енергії атомної електростанції в загальному обсязі реалізованої (відпущеної) електричної енергії Компанії, що визначається як відношення планованого показника річного обсягу реалізованої (відпущеної) електричної енергії атомної електростанції до відповідного показника Компанії;

K - коефіцієнт співвідношення розподілу субвенції між місцевими бюджетами, визначеного частиною першою статті 122 Закону України "Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку", який дорівнює для обласних бюджетів - 0,3, для бюджетів районів та міст обласного підпорядкування - 0,55, для бюджетів монофункціональних міст - супутників ядерних установок - 0,15;

N - питома вага чисельності населення, яке проживає на території зони спостереження, що визначається за формулою:

N = Nіk/еNk,

де Nik - чисельність населення, яке постійно проживає на території зони спостереження в і-й адміністративно-територіальній одиниці k-го типу (області, району чи міста обласного підпорядкування, монофункціонального міста - супутника ядерної установки);

еNk - загальна чисельність населення, яке постійно проживає в межах усіх адміністративно-територіальних одиниць k-го типу (областей, районів чи міст обласного підпорядкування, монофункціональних міст - супутників ядерних установок), на територію яких поширюється зона спостереження.

Розподіл субвенції між спеціальними фондами місцевих бюджетів здійснюється у 2012 році згідно з додатком.

5. Видатки, пов'язані з фінансуванням будівництва та реконструкції об'єктів за рахунок субвенції, здійснюються згідно з Порядком державного фінансування капітального будівництва, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2001 р. N 1764 (Офіційний вісник України, 2001 р., N 52, ст. 2374), за наявності затвердженої відповідно до Порядку затвердження проектів будівництва і проведення їх експертизи, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11 травня 2011 р. N 560 (Постанова N 560) (Офіційний вісник України, 2011 р., N 41, ст. 1674), проектної документації.

6. Відкриття рахунків, реєстрація, ведення обліку бюджетних зобов'язань в органах Казначейства та операції, пов'язані з використанням субвенції, здійснюються в установленому законодавством порядку.

7. Казначейство:

перераховує субвенцію згідно з помісячним розписом асигнувань спеціального фонду державного бюджету на рахунки відповідних бюджетів згідно з Порядком перерахування міжбюджетних трансфертів, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 15 грудня 2010 р. N 1132 (Офіційний вісник України, 2010 р., N 96, ст. 3399), і Порядком обслуговування державного бюджету за видатками та операціями з надання та повернення кредитів, наданих за рахунок коштів державного бюджету (Порядок N 1223), затвердженим Мінфіном;

інформує щомісяця до 15 числа головного розпорядника субвенції і Мінфін про обсяги перерахування субвенції та касові видатки в розрізі місцевих бюджетів, а також об'єктів та заходів, що фінансуються за її рахунок.

8. Закупівля товарів, робіт і послуг за рахунок субвенції здійснюється в установленому законом порядку.

9. Місцеві органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування подають щомісяця до 15 числа головному розпоряднику субвенції інформацію про використання субвенції в розрізі об'єктів та заходів, що фінансуються за її рахунок.

10. Складення і подання фінансової та бюджетної звітності про використання субвенції, а також контроль за її цільовим та ефективним витрачанням здійснюються в установленому законодавством порядку.

 

Додаток
до Порядку та умов

РОЗПОДІЛ
субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансування заходів соціально-економічної компенсації ризику населення, яке проживає на території зони спостереження, на 2012 рік

Найменування адміністративно-територіальної одиниці

Обсяг субвенції, тис. гривень

Зона спостереження Запорізької АЕС

Запорізька область

7809,8

Дніпропетровська область

12593,7

Херсонська область

40,9

Василівський район (Запорізька область)

3324,6

Великобілозерський район (Запорізька область)

1090,7

Запорізький район

3,7

Кам'янсько-Дніпровський район (Запорізька область)

5491

Нікопольський район (Дніпропетровська область)

3444,5

Томаківський район (Дніпропетровська область)

1379,3

Верхньорогачицький район (Херсонська область)

93,7

м. Нікополь (Дніпропетровська область)

16135,7

м. Марганець (Дніпропетровська область)

6518

м. Енергодар (Запорізька область)

10222,2

Зона спостереження Рівненської АЕС

Рівненська область

6346,5

Волинська область

2592,2

Володимирецький район (Рівненська область)

8832,9

Сарненський район (Рівненська область)

606,3

Костопільський район (Рівненська область)

147,5

Маневицький район (Рівненська область)

6800,8

м. Кузнецовськ (Рівненська область)

4469,3

Зона спостереження Хмельницької АЕС

Хмельницька область

5009

Рівненська область

2187,8

Славутський район (Хмельницька область)

1702

Ізяславський район (Хмельницька область)

3153,4

Білогірський район (Хмельницька область)

329,9

Шепетівський район (Хмельницька область)

92,4

Острозький район (Рівненська область)

2427,7

Гощанський район (Рівненська область)

765,3

Здолбунівський район (Рівненська область)

435,4

м. Славута (Хмельницька область)

2968,7

м. Острог (Рівненська область)

1319,4

м. Нетішин (Хмельницька область)

3598,4

Зона спостереження Южно-Української АЕС

Миколаївська область

9259,6

Арбузинський район (Миколаївська область)

3581,9

Братський район (Миколаївська область)

1731,5

Вознесенський район (Миколаївська область)

2223,8

Доманівський район (Миколаївська область)

3174,5

Первомайський район (Миколаївська область)

713

м. Вознесенськ (Миколаївська область)

5551,1

м. Южноукраїнськ (Миколаївська область)

4629,8

Разом

152798

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали