КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 5 березня 2012 р. N 204

Київ

Про затвердження Порядку та умов надання у 2012 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на підтримку реформування системи охорони здоров'я (придбання медичного автотранспорту та обладнання для центрів первинної медичної (медико-санітарної) допомоги) у Вінницькій, Дніпропетровській, Донецькій областях та м. Києві

Відповідно до частини другої статті 97 Бюджетного кодексу України Кабінет Міністрів України постановляє:

Затвердити Порядок та умови надання у 2012 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на підтримку реформування системи охорони здоров'я (придбання медичного автотранспорту та обладнання для центрів первинної медичної (медико-санітарної) допомоги) у Вінницькій, Дніпропетровській, Донецькій областях та м. Києві, що додаються.

 

Прем'єр-міністр України

М. АЗАРОВ

Інд. 70

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 5 березня 2012 р. N 204

ПОРЯДОК ТА УМОВИ
надання у 2012 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на підтримку реформування системи охорони здоров'я (придбання медичного автотранспорту та обладнання для центрів первинної медичної (медико-санітарної) допомоги) у Вінницькій, Дніпропетровській, Донецькій областях та м. Києві

1. Ці Порядок та умови визначають механізм надання у 2012 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на підтримку реформування системи охорони здоров'я (придбання медичного автотранспорту та обладнання для центрів первинної медичної (медико-санітарної) допомоги) у Вінницькій, Дніпропетровській, Донецькій областях та м. Києві (далі - субвенція).

2. Головним розпорядником субвенції є МОЗ.

Розпорядники субвенції за відповідними місцевими бюджетами визначаються рішеннями про такі бюджети відповідно до законодавства (далі - розпорядники субвенції).

3. Субвенція спрямовується на придбання медичного автотранспорту та медичного обладнання для центрів первинної медичної (медико-санітарної) допомоги.

Не допускається спрямування субвенції на придбання медичного автотранспорту та медичного обладнання, видатки на яке передбачені у державному бюджеті за іншими бюджетними програмами.

4. Використання субвенції здійснюється в обсягах, передбачених у додатку 7 до Закону України "Про Державний бюджет України на 2012 рік" (Закон N 4282-VI).

5. Закупівля товарів за рахунок субвенції здійснюється в установленому законом порядку.

6. Розпорядники субвенції:

1) розподіляють медичний автотранспорт та медичне обладнання між закладами охорони здоров'я відповідно до номенклатури, затвердженої МОЗ;

2) здійснюють контроль за взяттям закладами охорони здоров'я на облік отриманого медичного автотранспорту та медичного обладнання, їх зберіганням і раціональним використанням;

3) формують переліки товарів, що підлягають закупівлі за рахунок субвенції, в межах передбачених обсягів видатків і подають їх МОЗ для погодження в установленому ним порядку. Медичне обладнання включається до зазначених переліків за наявності у відповідних закладах охорони здоров'я приміщення, придатного для його встановлення та використання;

4) подають щомісяця до 10 числа МОЗ інформацію про використання субвенції.

7. Казначейство перераховує субвенцію відповідно до Порядку перерахування міжбюджетних трансфертів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 15 грудня 2010 р. N 1132 (Офіційний вісник України, 2010 р., N 96, ст. 3399), і Порядку обслуговування державного бюджету за видатками та операціями з надання та повернення кредитів, наданих за рахунок коштів державного бюджету (Порядок N 1223), затвердженого Мінфіном.

8. Відображення у первинному та бухгалтерському обліку інформації про отримані (створені) оборотні і необоротні активи, а також відкриття рахунків, реєстрація, облік бюджетних зобов'язань в органах Казначейства та операції, пов'язані з використанням субвенції, здійснюються у встановленому законодавством порядку.

9. МОЗ подає щомісяця до 15 числа Мінфіну узагальнену інформацію про використання субвенції у розрізі адміністративно-територіальних одиниць.

10. Казначейство інформує щомісяця до 16 числа Мінфін про перераховані обсяги субвенції та касові видатки у розрізі адміністративно-територіальних одиниць.

11. Складення та подання фінансової і бюджетної звітності про використання субвенції, а також контроль за її цільовим та ефективним витрачанням здійснюються в установленому законодавством порядку.

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали