Шановні партнери! Всі ціни, інформація про наявність та терміни доставки документів актуальні.


Додаткова копія: Про затвердження Порядку виконання адміністративних стягнень у вигляді громадських робіт та виправних робіт

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

НАКАЗ

19.03.2013

м. Київ

N 474/5


Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
21 березня 2013 р. за N 457/22989

Про затвердження Порядку виконання адміністративних стягнень у вигляді громадських робіт та виправних робіт

Відповідно до статей 301, 31, 3211, 322 Кодексу України про адміністративні правопорушення та з метою організації виконання адміністративних стягнень у вигляді громадських робіт та виправних робіт

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок виконання адміністративних стягнень у вигляді громадських робіт та виправних робіт, що додається.

2. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Державного департаменту України з питань виконання покарань від 25 лютого 2009 року N 35 "Про затвердження Інструкції про порядок виконання адміністративного стягнення у вигляді громадських робіт", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 24 березня 2009 року за N 272/16288.

3. Департаменту взаємодії з органами влади Міністерства юстиції України (Зеркаль О. В.) подати цей наказ на державну реєстрацію відповідно до Указу Президента України від 03 жовтня 1992 року N 493 "Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади".

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Державної пенітенціарної служби України генерал-лейтенанта внутрішньої служби Дуку О. О. та начальників територіальних органів управління Державної пенітенціарної служби України.

 

Міністр

О. Лавринович


 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства юстиції України
19.03.2013 N 474/5

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
21 березня 2013 р. за N 457/22989


ПОРЯДОК
виконання адміністративних стягнень у вигляді громадських робіт та виправних робіт

I. Порядок виконання адміністративного стягнення у вигляді громадських робіт

1.1. Виконання стягнення у вигляді громадських робіт покладається на кримінально-виконавчу інспекцію.

1.2. Виконання стягнення у вигляді громадських робіт здійснюється на основі участі порушників у суспільно корисній праці, види якої визначають органи місцевого самоврядування.

1.3. Громадські роботи порушники виконують у вільний від роботи чи навчання час.

1.4. Строк стягнення у вигляді громадських робіт обчислюється в годинах, протягом яких порушник виконував визначену суспільно корисну працю.

1.5. Громадські роботи виконуються не більш як чотири години на день, а неповнолітніми - дві години на день.

1.6. Щороку на початку року кримінально-виконавча інспекція надсилає запити (додаток 1) до органів місцевого самоврядування та власникам підприємств, установ, організацій або уповноваженим ними органам (далі - власники підприємств) щодо погодження переліку об'єктів та видів суспільно корисних робіт, на яких порушники відбуватимуть громадські роботи.

II. Функції кримінально-виконавчої інспекції при виконанні адміністративного стягнення у вигляді громадських робіт

При виконанні постанов суду (судді) про застосування громадських робіт (далі - постанова суду) на кримінально-виконавчу інспекцію покладаються:

облік порушників;

роз'яснення порушникам порядку та умов відбування громадських робіт;

щорічне погодження з органами місцевого самоврядування та власниками підприємств видів суспільно корисних робіт та переліку об'єктів, на яких порушники відбуватимуть ці роботи;

контроль за відбуванням стягнення порушниками та виконанням обов'язків власником підприємства, установи, організації або уповноваженим ним органом за місцем відбування порушниками громадських робіт;

облік відпрацьованого порушниками часу;

проведення контрольних перевірок за місцем відбування порушниками громадських робіт;

з'ясування причин невиходу порушників на громадські роботи;

внесення до суду подань стосовно порушників, які ухиляються від відбування громадських робіт.

III. Умови виконання постанов суду про застосування адміністративного стягнення у вигляді громадських робіт

3.1. Підставою для виконання стягнення у вигляді громадських робіт є постанова суду, яка набрала законної сили.

3.2. Порушники перебувають на обліку в кримінально-виконавчій інспекції за місцем проживання.

3.3. Постанова суду про застосування громадських робіт кримінально-виконавчою інспекцією приводиться до виконання не пізніше десятиденного строку з дня її отримання. Протягом десяти робочих днів порушник повинен приступити до відбування громадських робіт, крім випадків, коли цьому перешкоджають поважні причини (хвороба, відрядження, неотримання виклику тощо).

3.4. У день отримання постанови суду дані про порушника заносяться до журналу обліку порушників, на яких накладено адміністративне стягнення у вигляді громадських (виправних) робіт (далі - журнал обліку порушників) (додаток 2).

3.5. У триденний строк кримінально-виконавча інспекція надсилає до суду, який виніс постанову, повідомлення про прийняття постанови суду до виконання (додаток 3).

3.6. На кожного порушника в кримінально-виконавчій інспекції заводиться особова справа (додаток 4) та заповнюється облікова картка порушника, на якого накладено адміністративне стягнення у вигляді громадських робіт (далі - облікова картка) (додаток 5), в якій ведеться сумарний облік відпрацьованих порушником годин. Облікова картка зберігається в особовій справі порушника у конверті, який наклеюється на другу сторінку обкладинки особової справи.

3.7. В особовій справі зберігаються всі матеріали, пов'язані з виконанням стягнення, які підшиваються у хронологічній послідовності. Аркуші особової справи нумеруються і заносяться до опису.

3.8. Номери особової справи та облікової картки мають збігатися з номером реєстрації постанови суду в журналі обліку порушників.

3.9. Особові справи порушників зберігаються у спеціально відведеному місці окремо від особових справ осіб, засуджених до кримінального покарання у виді громадських робіт.

3.10. У разі надходження до кримінально-виконавчої інспекції одночасно двох і більше постанов суду стосовно одного й того самого порушника про застосування громадських робіт виконання їх здійснюється в послідовності відповідно до реєстрації у журналі обліку порушників. Щодо кожної постанови суду на порушника заводиться окрема особова справа.

3.11. Після отримання постанови суду порушнику надсилається виклик до кримінально-виконавчої інспекції (додаток 6). Неповнолітня особа викликається з батьками або особою, яка їх заміняє. З порушником проводиться бесіда, під час якої роз'яснюються порядок та умови виконання стягнення, наслідки ухилення від відбування громадських робіт, передбачені статтею 3214 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Посадова особа кримінально-виконавчої інспекції складає довідку про проведену бесіду (додаток 7), в якій порушник власноруч зазначає про ознайомлення з порядком відбування громадських робіт.

Порушник заповнює анкету особи, до якої застосовано адміністративне стягнення у вигляді громадських (виправних) робіт (додаток 8), що долучається до його особової справи.

З метою здійснення контролю за відбуванням порушником громадських робіт кримінально-виконавча інспекція надсилає запит за його основним місцем роботи (навчання) щодо надання власником підприємства, установи, організації або уповноваженим ним органом (керівником навчального закладу) інформації про посаду, яку обіймає порушник, та правила внутрішнього трудового розпорядку підприємства, установи, організації (навчального закладу).

3.12. Якщо у призначений день порушник не з'явився за викликом до кримінально-виконавчої інспекції, то на наступний день кримінально-виконавча інспекція надсилає повторний виклик. Якщо порушник не з'явився до кримінально-виконавчої інспекції після двох викликів, то кримінально-виконавча інспекція надсилає запит до територіального адресно-довідкового підрозділу Державної міграційної служби України, служби дільничних інспекторів міліції з метою з'ясування факту проживання (перебування) порушника за вказаним у постанові суду місцем проживання.

3.13. Якщо за місцем, вказаним у постанові суду, порушник не проживає та встановлено інше місце його проживання, то до кримінально-виконавчої інспекції за встановленим місцем проживання порушника надсилається запит про перевірку цього факту. Кримінально-виконавча інспекція за новим місцем проживання у десятиденний строк проводить перевірку і в разі підтвердження факту проживання порушника робить запит його особової справи, після отримання якої у триденний строк надсилає підтвердження до кримінально-виконавчої інспекції, де порушник перебував на обліку.

3.14. Особові справи і облікові картки порушників (завірені підписом посадової особи та печаткою кримінально-виконавчої інспекції) пересилаються через відповідний територіальний орган управління Державної пенітенціарної служби України (далі - ДПтС).

3.15. Якщо у постанові суду, що надійшла до кримінально-виконавчої інспекції, виявлені неточності, які перешкоджають виконанню адміністративного стягнення, то кримінально-виконавча інспекція протягом трьох днів інформує суд, який виніс постанову, для вжиття заходів щодо усунення виявлених неточностей.

3.16. Якщо після перевірки за місцем проживання порушника встановлено, що він за цим місцем не проживає, місцеперебування його невідоме та наявні підстави, що унеможливлюють виконання постанови суду, кримінально-виконавча інспекція вносить до суду, який виніс постанову, подання щодо вирішення питань, пов'язаних з виконанням постанови.

3.17. Усі питання, пов'язані з виконанням постанови про накладення адміністративного стягнення, відповідно до статті 304 Кодексу України про адміністративні правопорушення вирішуються судом, який виніс постанову.

3.18. Відповідно до визначеного органами місцевого самоврядування переліку об'єктів, на яких порушники відбувають громадські роботи, кримінально-виконавча інспекція у десятиденний строк з дня отримання постанови суду видає порушнику направлення (додаток 9) на один з цих об'єктів.

3.19. Власником підприємства, установи, організації або уповноваженим ним органом видається наказ або розпорядження про початок відбування порушником громадських робіт. У наказі (розпорядженні) повинно бути зазначено відомості про закріплення за порушником відповідальної особи, ознайомлення порушника із правилами техніки безпеки при виконанні стягнення. На строк громадських робіт власником підприємства, установи, організації або уповноваженим ним органом складається графік виходу на роботу особи, до якої застосовано адміністративне стягнення у вигляді громадських робіт (додаток 10), у якому зазначаються час та місце відбування цих робіт.

Витяг з наказу (розпорядження) та графік завіряються підписом керівника та печаткою підприємства і цього самого дня (або наступного дня) надсилаються до кримінально-виконавчої інспекції. Зазначені документи долучаються до особової справи порушника.

3.20. До відбутого строку громадських робіт зараховується тільки той час, протягом якого порушник виконував суспільно корисну працю на визначених об'єктах, що підтверджено повідомленням власника підприємства. Власником підприємства, установи, організації або уповноваженим ним органом заповнюється табель виходу на роботу особи, до якої застосовано адміністративне стягнення у вигляді громадських робіт (додаток 11), копія якого щомісяця надсилається до кримінально-виконавчої інспекції протягом відбуття порушником громадських робіт.

Інформація про кількість відпрацьованих порушником годин заноситься до облікової картки.

3.21. Не менше одного разу протягом строку відбування громадських робіт кримінально-виконавча інспекція проводить контрольну перевірку за місцем відбування порушником стягнення, за результатами якої складається акт перевірки відбування порушником адміністративного стягнення у вигляді громадських робіт (додаток 12) у двох примірниках, один з яких залишається на підприємстві (в установі, організації), а другий з відміткою про ознайомлення власника підприємства зберігається в особовій справі порушника.

3.22. Щодо порушників, які ухиляються від відбування громадських робіт, кримінально-виконавча інспекція надсилає подання про заміну невідбутої частини адміністративного стягнення у вигляді громадських робіт (додаток 13) та особову справу до суду для вирішення питання про заміну невідбутого строку громадських робіт адміністративним арештом.

3.23. Стосовно порушників, які ухиляються від відбування громадських робіт і до яких згідно із статтею 32 Кодексу України про адміністративні правопорушення не може бути застосований адміністративний арешт, кримінально-виконавча інспекція надсилає подання до суду для вирішення питання по суті відповідно до статті 304 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

IV. Обов'язки власника підприємства при виконанні адміністративного стягнення у вигляді громадських робіт

4.1. На власника підприємства за місцем відбування порушником громадських робіт відповідно до статті 3213 Кодексу України про адміністративні правопорушення покладаються:

погодження з кримінально-виконавчою інспекцією переліку об'єктів, на яких порушники відбувають громадські роботи, та видів робіт, що можуть ними виконуватись;

контроль за виконанням порушниками визначених для них робіт;

своєчасне повідомлення кримінально-виконавчої інспекції про ухилення порушника від відбування громадських робіт;

ведення обліку та інформування кримінально-виконавчої інспекції про кількість відпрацьованих порушником годин.

4.2. У разі невиконання власником підприємства, установи, організації або уповноваженим ним органом обов'язків, передбачених статтею 3213 Кодексу України про адміністративні правопорушення, кримінально-виконавча інспекція інформує про це орган місцевого самоврядування.

V. Підстави та порядок зняття порушників, які відбули адміністративне стягнення у вигляді громадських робіт, з обліку кримінально-виконавчої інспекції

5.1. Виконання стягнення у вигляді громадських робіт припиняється, а порушник знімається з обліку у зв'язку з:

відбуттям призначеної судом (суддею) кількості годин громадських робіт - за наявності табеля про відпрацьований час, завіреного підписом та печаткою власника підприємства;

заміною невідбутої частини громадських робіт адміністративним арештом - за наявності постанови суду;

скасуванням постанови із закриттям справи про адміністративне правопорушення - за наявності постанови суду;

наявністю підстав, що унеможливлюють виконання постанови суду, після отримання відповідного судового рішення;

смертю порушника - за наявності довідки органу державної реєстрації актів цивільного стану.

5.2. У день отримання документів, вказаних у пункті 5.1 цього розділу, посадова особа кримінально-виконавчої інспекції готує довідку про зняття порушника з обліку.

Зняття порушника з обліку здійснюється начальником підрозділу кримінально-виконавчої інспекції, про що ним накладається письмова резолюція на зазначену довідку.

5.3. Про дату та підстави для зняття порушника з обліку робиться відповідний запис у журналі обліку порушників та на титульному аркуші обкладинки його особової справи.

У журналі обліку порушників обов'язково вказується день закінчення виконання стягнення.

VI. Порядок виконання адміністративного стягнення у вигляді виправних робіт

6.1. Виконання стягнення у вигляді виправних робіт покладається на кримінально-виконавчу інспекцію.

6.2. Виправні роботи відбуваються за місцем постійної роботи порушника.

6.3. На підставі постанови суду про застосування виправних робіт із заробітку порушника проводяться відрахування в дохід держави протягом строку відбування адміністративного стягнення в розмірі, визначеному постановою суду.

6.4. Відбування виправних робіт обчислюється часом, протягом якого порушник працював і з його заробітку проводилось відрахування. Кількість днів, відпрацьованих порушником, має бути не менше кількості робочих днів, що припадають на встановлений у постанові суду календарний строк стягнення.

VII. Функції кримінально-виконавчої інспекції при виконанні адміністративного стягнення у вигляді виправних робіт

При виконанні постанов суду (судді) про застосування виправних робіт (далі - постанова суду) на кримінально-виконавчу інспекцію покладаються:

облік порушників;

роз'яснення порушникам порядку та умов відбування виправних робіт;

направлення через центри зайнятості населення на роботу осіб, яким судом призначено стягнення у вигляді виправних робіт та які на час виконання постанови суду не працюють або були звільнені з роботи відповідно до законодавства про працю;

здійснення контролю за правильністю і своєчасністю відрахувань із заробітку порушників і перерахуванням відрахованих сум у дохід держави;

проведення не менше одного разу за час відбування виправних робіт контрольних перевірок за місцем роботи порушників;

контроль за відбуванням стягнення порушниками та виконанням обов'язків власником підприємства, установи, організації або уповноваженим ним органом за місцем роботи порушників;

внесення до суду подань стосовно порушників, які ухиляються від відбування виправних робіт.

VIII. Умови виконання постанов суду про застосування адміністративного стягнення у вигляді виправних робіт

8.1. Підставою для виконання стягнення у вигляді виправних робіт є постанова суду, яка набрала законної сили.

8.2. Порушники перебувають на обліку в кримінально-виконавчій інспекції за місцем постійної роботи порушника.

8.3. Постанова суду про застосування виправних робіт кримінально-виконавчою інспекцією приводиться до виконання не пізніше десятиденного строку з дня її отримання.

8.4. У день отримання постанови суду дані про порушника заносяться до журналу обліку порушників (додаток 2). У такому самому порядку реєструються особові справи, що надійшли з іншого підрозділу кримінально-виконавчої інспекції.

8.5. У триденний строк кримінально-виконавча інспекція надсилає до суду, який виніс постанову, повідомлення про прийняття постанови суду до виконання (додаток 3).

8.6. На кожного порушника кримінально-виконавчою інспекцією заводиться особова справа (додаток 4) та заповнюється облікова картка порушника, на якого накладено адміністративне стягнення у вигляді виправних робіт (додаток 14) (далі - облікова картка), у якій ведеться сумарний облік грошових сум, переказаних у дохід держави. Облікова картка зберігається в особовій справі порушника в конверті, який наклеюється на другу сторінку обкладинки особової справи.

8.7. В особовій справі зберігаються всі матеріали, пов'язані з виконанням стягнення, які підшиваються у хронологічній послідовності. Аркуші особової справи нумеруються і заносяться до опису.

8.8. Номери особової справи та облікової картки мають збігатися з номером реєстрації постанови суду в журналі обліку порушників.

8.9. Особові справи порушників зберігаються у спеціально відведеному місці окремо від особових справ осіб, засуджених до кримінального покарання у виді виправних робіт.

8.10. У разі надходження до кримінально-виконавчої інспекції одночасно двох і більше постанов суду стосовно одного й того самого порушника про застосування виправних робіт виконання їх здійснюється в послідовності відповідно до реєстрації у журналі обліку порушників. Щодо кожної постанови суду на порушника заводиться окрема особова справа.

8.11. Після отримання постанови суду порушнику надсилається виклик до кримінально-виконавчої інспекції (додаток 6). Неповнолітня особа викликається з батьками або особою, яка їх заміняє. З порушником проводиться бесіда, під час якої роз'яснюються порядок та умови виконання стягнення, наслідки ухилення від відбування виправних робіт, передбачені статтею 324 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Посадова особа кримінально-виконавчої інспекції складає довідку про проведену бесіду (додаток 15), у якій порушник власноруч зазначає про ознайомлення з порядком відбування виправних робіт.

Порушник заповнює анкету особи, до якої застосовано адміністративне стягнення у вигляді громадських (виправних) робіт (додаток 8), що долучається до його особової справи.

8.12. Посадова особа кримінально-виконавчої інспекції не пізніше десятиденного строку з дня реєстрації постанови суду, заздалегідь уточнивши місце роботи порушника, надсилає на підприємство копію постанови та повідомлення про щомісячне відрахування визначеної судом частини заробітної плати і перерахування утриманої суми в дохід держави (додаток 16).

8.13. Якщо встановлено, що за указаним у постанові суду місцем роботи порушник не працює, та установлено інше місце його роботи, то до кримінально-виконавчої інспекції за встановленим місцем роботи порушника надсилається запит про перевірку цього факту. Кримінально-виконавча інспекція за новим місцем роботи порушника у десятиденний строк проводить таку перевірку і в разі підтвердження факту робить запит його особової справи, після отримання якої у триденний строк надсилає підтвердження до кримінально-виконавчої інспекції, де порушник перебував на обліку.

8.14. Особові справи і копії облікових карток порушників (завірені підписом посадової особи та печаткою кримінально-виконавчої інспекції) пересилаються через відповідний територіальний орган управління ДПтС.

8.15. Відрахування із заробітної плати порушника відповідно до постанови суду починаються з наступного дня після надходження копії постанови суду та повідомлення на підприємство.
8.16. Відрахування проводяться з усієї суми заробітку порушника, без виключення з цієї суми податків та інших платежів і незалежно від наявності претензій до порушника за виконавчими документами, за кожний відпрацьований місяць при виплаті заробітної плати.

8.17. Утримані в дохід держави із заробітку порушників кошти підприємством перераховуються до державного бюджету.

8.18. Якщо порушник працює у фізичної особи - підприємця, то утримання коштів із його заробітку, їх перерахування у дохід держави здійснюються фізичною особою - підприємцем з подальшим направленням підтвердних документів до кримінально-виконавчої інспекції, яка долучає їх до особової справи порушника.

8.19. Якщо порушник є сам фізичною особою - підприємцем, то сума щомісячних утримань визначається, виходячи з прогнозованого прибутку. Кінцевий розрахунок здійснюється за підсумками року, виходячи з розміру отриманого фізичною особою - підприємцем прибутку. Для отримання відомостей про отриманий прибуток кримінально-виконавча інспекція робить запит до органів державної податкової служби за місцем проживання порушника і долучає їх до його особової справи.

8.20. Одержання утриманих коштів готівкою забороняється.

8.21. Посадові особи кримінально-виконавчої інспекції щомісяця відвідують органи Державної казначейської служби України з метою отримання виписок з поточних рахунків та копій платіжних доручень.

8.22. Отримані дані звіряються з відомостями, що надходять з бухгалтерій підприємств, і заносяться до облікової картки порушника. Копії відомостей платіжних доручень та виписок з поточних рахунків підшиваються до особової справи порушника.

8.23. У строк відбування стягнення зараховується час, протягом якого порушник не працював з поважних причин і йому відповідно до закону виплачувалась заробітна плата. До цього часу також зараховується час хвороби, час, наданий для догляду за хворим, і час, проведений у відпустці у зв'язку з вагітністю та пологами.

8.24. Не менше одного разу протягом строку виконання виправних робіт кримінально-виконавча інспекція проводить контрольну перевірку за місцем відбування порушником виправних робіт. За результатами перевірки складається акт перевірки виконання порушником адміністративного стягнення у вигляді виправних робіт (додаток 17) у двох примірниках, один з яких залишається на підприємстві, а другий з відміткою про ознайомлення власника підприємства зберігається в особовій справі порушника.

8.25. Якщо у постанові суду, що надійшла до кримінально-виконавчої інспекції, виявлені неточності, які перешкоджають виконанню адміністративного стягнення, то кримінально-виконавча інспекція протягом трьох днів інформує суд, який виніс постанову, для вжиття заходів щодо усунення виявлених неточностей.

8.26. Якщо порушник не працює, за місцем проживання, вказаним у постанові суду, не проживає, місцеперебування його невідоме та наявні підстави, що унеможливлюють виконання постанови суду, кримінально-виконавча інспекція вносить до суду, який виніс постанову, подання щодо вирішення питань, пов'язаних з виконанням постанови.

8.27. Усі питання, пов'язані з виконанням постанови суду про накладення адміністративного стягнення, відповідно до статті 304 Кодексу України про адміністративні правопорушення вирішуються судом, який виніс постанову.

8.28. Щодо порушників, які ухиляються від відбування виправних робіт, кримінально-виконавча інспекція надсилає до суду подання про заміну невідбутої частини адміністративного стягнення у вигляді виправних робіт (додаток 13) та особову справу порушника для вирішення питання про заміну невідбутого строку виправних робіт штрафом або адміністративним арештом.

8.29. Стосовно порушників, які ухиляються від відбування виправних робіт і відповідно до статті 32 Кодексу України про адміністративні правопорушення до них не може застосовуватись адміністративний арешт, кримінально-виконавча інспекція надсилає подання до суду для вирішення питання по суті відповідно до статті 304 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

IX. Обов'язки власника підприємства при виконанні адміністративного стягнення у вигляді виправних робіт

9.1. На власника підприємства за місцем відбування порушником виправних робіт відповідно до статті 324 Кодексу України про адміністративні правопорушення покладаються:

правильне і своєчасне проведення відрахувань із заробітку порушника в дохід держави і своєчасний переказ відрахованих сум у встановленому порядку;

трудове виховання порушника;

повідомлення кримінально-виконавчої інспекції про ухилення порушника від відбування стягнення.

9.2. У разі невиконання власником підприємства, установи, організації або уповноваженим ним органом обов'язків, передбачених статтею 324 Кодексу України про адміністративні правопорушення, кримінально-виконавча інспекція інформує про це орган місцевого самоврядування.

X. Підстави та порядок зняття порушників, які відбули адміністративне стягнення у вигляді виправних робіт, з обліку кримінально-виконавчої інспекції

10.1. Виконання стягнення у вигляді виправних робіт припиняється, а порушник знімається з обліку у зв'язку з:

відбуттям призначеного судом (суддею) стягнення за наявності розрахункових відомостей про час, який було включено в строк відбування стягнення, заробіток та проведені з нього відрахування, завірених підписом та печаткою власника підприємства. У разі наявності таких даних затримка перерахування утриманих сум не є перешкодою для зняття порушника з обліку;

заміною невідбутої частини виправних робіт штрафом або адміністративним арештом - за наявності постанови суду;

скасуванням постанови із закриттям справи про адміністративне правопорушення - за наявності постанови суду;

наявністю підстав, що унеможливлюють виконання постанови суду, - після отримання відповідного судового рішення;

смертю порушника - за наявності довідки органу державної реєстрації актів цивільного стану.

10.2. У день отримання документів, вказаних у пункті 10.1 цього розділу, посадова особа кримінально-виконавчої інспекції готує довідку про зняття порушника з обліку.

Зняття порушника з обліку здійснюється начальником підрозділу кримінально-виконавчої інспекції, про що ним накладається письмова резолюція на зазначену довідку.

10.3. Про дату та підстави зняття порушника з обліку робиться відповідний запис у журналі обліку порушників та на титульному аркуші обкладинки особової справи порушника.

У журналі обліку порушників обов'язково вказується день закінчення виконання стягнення.

XI. Строки та умови зберігання документації

11.1. Установлюються такі строки зберігання документації:

один рік - для особових справ порушників, яких знято з обліку;

п'ять років - для журналів обліку порушників.

11.2. Обчислення строків зберігання особових справ проводиться з 1 січня року, наступного за роком закінчення їх провадження.

11.3. Особові справи порушників зберігаються у пачках.

11.4. Після закінчення строків зберігання особові справи підлягають знищенню.

 

В. о. директора Департаменту
взаємодії з органами влади

С. В. Мартиненко


 

Додаток 1
до Порядку виконання адміністративних стягнень у вигляді громадських робіт та виправних робіт


Місце для штампа

 

______
      (найменування органу місцевого самоврядування)
__________
__________
__________
__________


ЗАПИТ

_
                                    (найменування підрозділу кримінально-виконавчої інспекції)
_
відповідно до статей 301, 3211 Кодексу України про адміністративні правопорушення просимо визначити види суспільно корисних робіт для порушників, на яких судом накладено адміністративне стягнення у вигляді громадських робіт.

Перелік зазначених вище видів суспільно корисних робіт надіслати до кримінально-виконавчої інспекції:
_
                                   (місцезнаходження підрозділу кримінально-виконавчої інспекції)
_
_


__
(посада, найменування підрозділу
__
кримінально-виконавчої інспекції)
__


(підпис)

____
(прізвище, ініціали)


Місце для штампа

 

______
      (найменування підприємства, установи, організації)
__________
__________
__________
__________


ЗАПИТ

_
                                         (найменування підрозділу кримінально-виконавчої інспекції)
_
відповідно до статті 3213 Кодексу України про адміністративні правопорушення просимо погодити перелік об'єктів для відбування адміністративного стягнення у вигляді громадських робіт та види цих робіт з кримінально-виконавчою інспекцією:
_
                                    (місцезнаходження підрозділу кримінально-виконавчої інспекції)
_
_


__
(посада, найменування підрозділу
__
кримінально-виконавчої інспекції)
__
 


(підпис)

____
(прізвище, ініціали)


 

Додаток 2
до Порядку виконання адміністративних стягнень у вигляді громадських робіт та виправних робіт


_
(найменування підрозділу кримінально-виконавчої інспекції)
_

ЖУРНАЛ
обліку порушників, на яких накладено адміністративне стягнення у вигляді громадських (виправних) робіт

Почато "___" 20__ р.

Закінчено "___" 20__ р.

Строк зберігання - 5 років.


N
з/п

Дата постановлення на облік

Прізвище, ім'я, по батькові, дата народження

Місце проживання порушника

Місце основної роботи
(навчання)

Найменування суду та дата винесення постанови

Дата набрання постановою законної сили

Стаття КУпАП, за якою накладено адміністративне стягнення

Строк громадських (виправних) робіт

Місце відбування громадських (виправних) робіт

Дата та підстави для зняття з обліку

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11


 

Додаток 3
до Порядку виконання адміністративних стягнень у вигляді громадських робіт та виправних робіт


Місце для штампа

 

____
(найменування та місцезнаходження суду)
____
____
____
____


ПОВІДОМЛЕННЯ
про прийняття постанови суду до виконання

Повідомляємо, що постанова суду від "___" 20__ р. N ________ стосовно громадянина(ки) ___________,
                                                                                                                  (прізвище, ініціали)

на якого (яку) __
                                                                                                              (найменування суду)

"___" 20__ р. за ст. ______ Кодексу України про адміністративні правопорушення накладено адміністративне стягнення у вигляді ________ годин громадських робіт (місяців виправних робіт з відрахуванням _______ % із заробітку в дохід держави), одержана "___" 20__ р. та прийнята до виконання.


__
(посада, найменування підрозділу
__
кримінально-виконавчої інспекції)
__
 


(підпис)

____
(прізвище, ініціали)

Тел.

 

 


 

Додаток 4
до Порядку виконання адміністративних стягнень у вигляді громадських робіт та виправних робіт


Державна кримінально-виконавча служба України

_
(найменування підрозділу кримінально-виконавчої інспекції)
_

ОСОБОВА СПРАВА N _____/20__ р.

Прізвище ______

Ім'я __________

По батькові ____

Дата народження "___" ____ р.

Місце проживання _________
__
__

Номер тел.

__
                                                                           (найменування суду, який виніс постанову)
"___" 20__ р. за ст. ________ Кодексу України про адміністративні правопорушення накладено адміністративне стягнення у вигляді _________ годин громадських робіт (місяців виправних робіт з відрахуванням ___ % із заробітку в дохід держави).

Узятий(а) на облік "___" 20__ р.

Знятий(а) з обліку "___" 20__ р.

Підстави для зняття з обліку __

Кількість аркушів у справі ____
                                                                                                                                   (словами)

Строк зберігання - 1 рік.


ОПИС
документів, що містяться у справі

N
з/п

Короткий зміст документа

Аркуші справи (NN)

Примітка

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Додаток 5
до Порядку виконання адміністративних стягнень у вигляді громадських робіт та виправних робіт


ОБЛІКОВА КАРТКА
порушника, на якого накладено адміністративне стягнення у вигляді громадських робіт

Прізвище, ім'я, по батькові

Дата народження "___" ____ р.

Місце проживання _________

Місце основної роботи (навчання) ________
                                                                                                     (найменування підприємства, установи, організації, адреса)
_
_ "___" 20__ р.
                                                               (найменування суду)
за ст. ________ Кодексу України про адміністративні правопорушення накладено адміністративне стягнення у вигляді _________ годин громадських робіт.

Місце відбування громадських робіт
__
                                   (найменування підприємства, установи, організації, номер телефону відділу кадрів)
__

Узятий(а) на облік "___" 20__ р.

Відбування громадських робіт почато з "___" 20__ р.


Місяць

Кількість годин за графіком

Кількість відбутих годин, включених до строку відбування стягнення

Кількість годин, не включених до строку

Причини невключення

Дата надходження повідомлення

Примітки

1

2

3

4

5

6

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Усього відпрацьовано ______ годин.

Знятий(а) з обліку "___" 20__ р.

Підстави: ______
__(посада, найменування підрозділу кримінально-

виконавчої інспекції)

 


(підпис)

_______
(прізвище, ініціали)


 

Додаток 6
до Порядку виконання адміністративних стягнень у вигляді громадських робіт та виправних робіт


Місце для штампа


ВИКЛИК
до кримінально-виконавчої інспекції

Громадянину(ці) __________,
                                                                                                    (прізвище, ім'я, по батькові)
_.
                                                                                              (місце проживання)

Вам необхідно прибути до кримінально-виконавчої інспекції "___" 20__ р. о ______ годині за поштовою адресою:
_,
кімната N ________, до ______, тел. ______
                                                                      (посада, прізвище, ініціали посадової особи)
у зв'язку з _____
                                                                                                             (вказати причину)
__

Поважними причинами неявки в призначений строк можуть бути: несвоєчасне одержання виклику, хвороба та інші обставини, що фактично позбавляють особу можливості своєчасно прибути за викликом і які документально підтверджені.

Неповнолітня особа повинна прибути до кримінально-виконавчої інспекції зі своїми батьками або законними представниками.


______
          (посада, найменування підрозділу кримінально-
______
          виконавчої інспекції)

___________
(підпис, прізвище, ініціали)

_
(лінія відрізу)


КОРІНЕЦЬ ВИКЛИКУ
до кримінально-виконавчої інспекції

Виклик до кримінально-виконавчої інспекції на "___" 20__ р. отримано о _____ годині ______ хвилин "___" 20__ р.             _______
                                                                                                                                          (підпис, прізвище, ініціали)

Виклик вручив

_____
(підпис, прізвище, ініціали)

Примітка. У разі відсутності порушника виклик вручається близьким особам.


 

Додаток 7
до Порядку виконання адміністративних стягнень у вигляді громадських робіт та виправних робіт


ДОВІДКА
про проведену бесіду

Я, _______, ознайомлений(а) з
                                                                          (прізвище, ініціали)
порядком та умовами відбування адміністративного стягнення у вигляді ____ годин громадських робіт, яке накладено на мене судом.

Я попереджений(а), що у разі ухилення від відбування громадських робіт за поданням кримінально-виконавчої інспекції суд на підставі статті 3214 Кодексу України про адміністративні правопорушення може замінити мені невідбутий строк громадських робіт адміністративним арештом з розрахунку один день арешту за п'ять годин громадських робіт.

Мені роз'яснено про необхідність повідомлення кримінально-виконавчої інспекції про поважні причини, що унеможливлюють вихід на громадські роботи або прибуття за викликом до кримінально-виконавчої інспекції, а також про зміну місця проживання.


"___" 20__ р.

____
(підпис)

______
(прізвище, ініціали)


 

Додаток 8
до Порядку виконання адміністративних стягнень у вигляді громадських робіт та виправних робіт


АНКЕТА
особи, до якої застосовано адміністративне стягнення у вигляді громадських (виправних) робіт

Прізвище _____

Ім'я, по батькові ___________

Чи змінював(ла) прізвище (зазначити попереднє прізвище)
_

Паспорт ______

Дата народження _______, громадянство __

Місце народження _________

Освіта __, спеціальність _____

Місце роботи (навчання), посада _________
__

Місце проживання _________

Номер домашнього (робочого) телефону __

Зареєстрований(а) за адресою ___________

БЛИЗЬКІ ОСОБИ:

(чоловік, дружина, діти, батьки, рідні брати і сестри, дід, баба, онуки, усиновлювачі, усиновлені, а також інші особи, які спільно проживають, пов'язані спільним побутом і мають взаємні права та обов'язки)
_
                               (ступінь споріднення, прізвище, ім'я, по батькові, роки народження, адреси проживання)
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_

Інші відомості про особу, що мають значення для виконання адміністративного стягнення
_
_
_

Правильність зазначених вище даних підтверджую:


"___" 20__ р.

____
(підпис)

______
(прізвище, ініціали)


 

Додаток 9
до Порядку виконання адміністративних стягнень у вигляді громадських робіт та виправних робіт


Місце для штампа

 

______
      (найменування підприємства, установи, організації)
__________
__________
__________


НАПРАВЛЕННЯ

Направляється громадянин(ка) ___________,
                                                                                                                          (прізвище, ім'я, по батькові)
на якого (яку) __
                                                                                                              (найменування суду)
"___" 20__ р. за ст. ________ Кодексу України про адміністративні правопорушення накладено адміністративне стягнення у вигляді _________ годин громадських робіт.

Інформуємо, що згідно з чинним законодавством громадські роботи є безоплатними і виконуються не більш як чотири години на день (неповнолітніми - дві години) у вільний від основної роботи чи навчання час.

Відповідно до статті 3213 Кодексу України про адміністративні правопорушення на власника підприємства, установи, організації або уповноваженого ним органу за місцем відбування порушником громадських робіт покладаються такі обов'язки:

погодження з кримінально-виконавчою інспекцією переліку об'єктів, на яких порушники відбувають громадські роботи, та видів цих робіт;

контроль за виконанням порушниками визначених для них робіт;

своєчасне повідомлення кримінально-виконавчої інспекції про ухилення порушника від відбування стягнення (невихід на роботу без поважних причин);

ведення обліку та інформування кримінально-виконавчої інспекції про кількість відпрацьованих порушником годин, яке передбачає:

видання власником підприємства (установи, організації) або уповноваженим ним органом розпорядчого документа про початок відбування порушником громадських робіт, закріплення за ним відповідальної особи, ознайомлення порушника із правилами техніки безпеки при виконанні стягнення;

складання власником підприємства (установи, організації) або уповноваженим ним органом на строк відбування порушником громадських робіт графіка, в якому поденно зазначаються час та місце відбування цих робіт;

надсилання власником підприємства (установи, організації) або уповноваженим ним органом у день видання розпорядчого документа витягу з нього та графіка, у якому зазначено час та місце відбування робіт, до кримінально-виконавчої інспекції;

заповнення власником підприємства (установи, організації) або уповноваженим ним органом щомісячного табеля виходу на роботу особи, до якої застосовано адміністративне стягнення у вигляді громадських робіт, копія якого надсилається до кримінально-виконавчої інспекції після відбуття порушником громадських робіт.

Звертаємо увагу, що до відбутого строку громадських робіт зараховується тільки той час, протягом якого порушник виконував суспільно корисну працю на визначених об'єктах, що підтверджено документально.

Працівники кримінально-виконавчої інспекції у межах повноважень можуть здійснювати контрольну перевірку за місцем відбування порушником громадських робіт. За результатами перевірки складається акт у двох примірниках, один з яких залишається на підприємстві (в установі, організації).

Громадянин ________ повинен приступити
                                                                                      (прізвище та ініціали)
до відбування громадських робіт не пізніше "___" 20__ р.


___
(посада, найменування підрозділу кримінально-виконавчої інспекції)
___
___
 

_________
(підпис)

______
(прізвище, ініціали)

М. П.
Тел. ___

 

 


 

Додаток 10
до Порядку виконання адміністративних стягнень у вигляді громадських робіт та виправних робіт


Місце для штампа


ГРАФІК
виходу на роботу особи, до якої застосовано адміністративне стягнення у вигляді громадських робіт

Прізвище, ім'я, по батькові особи __________

Період роботи: з ____ до 20__ р.


Число, місяць, рік

Кількість годин за графіком

Години праці

Об'єкти

Види робіт

1

2

3

4

5

17 серпня 2011 р.

4 години

З 8-00 до 12-00 години

Парк "Лісовий", вул. Сонячна, м. Донецьк

Прибирання парку

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Відповідальна особа __________
                                                                                   (посада)

_________
(підпис)

______
(прізвище, ініціали)

Керівник підприємства (установи, організації)

_________
(підпис)

______
(прізвище, ініціали)

М. П.

"___" 20__ р.

 

 


 

Додаток 11
до Порядку виконання адміністративних стягнень у вигляді громадських робіт та виправних робіт


Місце для штампа


ТАБЕЛЬ
виходу на роботу особи, до якої застосовано адміністративне стягнення у вигляді громадських робіт

Прізвище, ім'я, по батькові особи __________

Місяць виходу на роботу 20__ р.

Найменування підприємства, установи, організації ________
___


Дні місяця

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

Усього за місяць

Кількість годин за
графіком

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фактично
відпрацьовано

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Причини
невідпрацювання
встановленої
кількості годин

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Відповідальна особа ______
                                                                                              (посада)

_________
(підпис)

______
(прізвище, ініціали)

 

Керівник підприємства (установи, організації)

_________
(підпис)

______
(прізвище, ініціали)

 

М. П.

"___" 20__ р.

 

 

 


 

Додаток 12
до Порядку виконання адміністративних стягнень у вигляді громадських робіт та виправних робіт


АКТ
перевірки виконання порушником адміністративного стягнення у вигляді громадських робіт

м. __

"___" 20__ р.


Я, ___________,
                                   (посада, найменування підрозділу кримінально-виконавчої інспекції, прізвище, ініціали)
_,
склав(ла) цей акт про те, що в присутності _
                                                                                     (посада, прізвище, ініціали представника підприємства, установи, організації)
_
здійснив(ла) перевірку виконання адміністративного стягнення у вигляді громадських робіт, накладеного на порушника __,
                                                                                                                     (прізвище, ім'я, по батькові)
який (яка) відбуває громадські роботи на ___
_,
                                                              (найменування підприємства, установи, організації)

ПЕРЕВІРКОЮ ВСТАНОВЛЕНО:
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_

З метою усунення виявлених під час перевірки недоліків пропоную:
_
                                         (указати перелік заходів щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання)
_
_
_
_
_


___________
(посада, найменування підрозділу кримінально-виконавчої інспекції)
___________
 

__________
(підпис)

___
(прізвище, ініціали)

 

Керівник підприємства (установи, організації)

__________
(підпис)

___
(прізвище, ініціали)

 

Особа, яка здійснює контроль за порушником

__________
(підпис)

___
(прізвище, ініціали)

 


Перший примірник отримав

_________
(підпис)

_____
(прізвище, ініціали посадової особи)

"___" 20__ р.

 

 


 

Додаток 13
до Порядку виконання адміністративних стягнень у вигляді громадських робіт та виправних робіт


Місце для штампа

 

______
(найменування та місцезнаходження суду)
______
______
______


ПОДАННЯ
про заміну невідбутої частини адміністративного стягнення у вигляді громадських робіт

м. _______

"___" 20__ р.


Я, ___________
                                                 (посада, найменування підрозділу кримінально-виконавчої інспекції)
____, розглянувши матеріали
                                                                    (прізвище, ініціали)
стосовно порушника ______,
                                                                                                                 (прізвище, ім'я, по батькові)
на якого (яку) _ "___" 20__ р.
                                                                           (найменування суду)
за ст. _____ Кодексу України про адміністративні правопорушення накладено адміністративне стягнення у вигляді _________ годин громадських робіт,

УСТАНОВИВ:
_
(обґрунтування факту ухилення порушника від відбування адміністративного стягнення)
_
_
_
_
_
_
_
_

Ураховуючи викладене, керуючись статтею 3214 Кодексу України про адміністративні правопорушення, вважаю за доцільне надіслати матеріали стосовно громадянина ___________ до суду для розгляду питання
                                                           (прізвище, ініціали)
про заміну невідбутої частини адміністративного стягнення у вигляді виправних робіт.


___
(посада, найменування підрозділу кримінально-виконавчої інспекції)
___
___
 

_________
(підпис)

______
(прізвище, ініціали)

М. П.

Тел. ___

 

 


Місце для штампа

 

______
(найменування та місцезнаходження суду)
______
______
______


ПОДАННЯ
про заміну невідбутої частини адміністративного стягнення у вигляді виправних робіт

м. _______

"___" 20__ р.


Я, ___________
                                                  (посада, найменування підрозділу кримінально-виконавчої інспекції)
____, розглянувши матеріали
                                                                 (прізвище, ініціали)
стосовно порушника ______,
                                                                                                               (прізвище, ім'я, по батькові)
на якого (яку) _ "___" 20__ р.
                                                                              (найменування суду)
за ст. ____ Кодексу України про адміністративні правопорушення накладено адміністративне стягнення у вигляді _________ місяців виправних робіт з відрахуванням ___ % із заробітку в дохід держави,

УСТАНОВИВ:
_
(обґрунтування факту ухилення порушника від відбування адміністративного стягнення)
_
_
_
_
_
_
_

Ураховуючи викладене, керуючись статтею 325 Кодексу України про адміністративні правопорушення, вважаю за доцільне надіслати матеріали стосовно громадянина ___ до суду для розгляду питання про заміну
                                                    (прізвище, ініціали)
невідбутої частини адміністративного стягнення у вигляді громадських робіт.


___
(посада, найменування підрозділу кримінально-виконавчої інспекції)
___
___
 

_________
(підпис)

______
(прізвище, ініціали)

М. П.

Тел. ___

 

 


 

Додаток 14
до Порядку виконання адміністративних стягнень у вигляді громадських робіт та виправних робіт


(Лицьовий бік)


ОБЛІКОВА КАРТКА
порушника, на якого накладено адміністративне стягнення у вигляді виправних робіт

Прізвище, ім'я, по батькові __
_

Дата народження "___" ____ р.

Місце проживання _________
_

Місце роботи _
_
                                                                  (адреса, номер телефону відділу кадрів, бухгалтерії)
"___" 20__ р. судом ________
_ за ч. ____ ст. ____ КУпАП накладено адміністративне стягнення у вигляді ____ місяців виправних робіт з відрахуванням із заробітку ____ % у дохід держави.

Постанова набрала законної сили "___" 20__ р.

Копія постанови надійшла до кримінально-виконавчої інспекції "___" 20__ р. з
_
                                               (найменування суду, підрозділу кримінально-виконавчої інспекції)
_

Узятий(а) на облік "___" 20__ р.

До відбуття стягнення залишилося _____ міс. _____ днів.

Розмір відрахувань __________ %.

Заходи заохочення (стягнення) ___________
_
_
_
_
_


___
(посада, найменування підрозділу кримінально-виконавчої інспекції)
___
___
 

_________
(підпис)

______
(прізвище, ініціали)


(Зворотний бік)


Відрахування почато з "___" 20__ р.


Місяць та рік

Кількість робочих днів за графіком підприємства (установи, організації)

Кількість робочих днів, включених до строку відбування стягнення

Кількість робочих днів, не включених до строку. Причини невключення

Заробіток

Утримано із заробітку

Перераховано

Дата перерахування, N аркуша документа, підшитого у справі

1

2

3

4

5

6

7

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Підсумок: заробіток ______, утримано _______, перераховано ____.

Знятий(а) з обліку "___" 20__ р.

Підстави для зняття з обліку: _
_
_


___
(посада, найменування підрозділу кримінально-виконавчої інспекції)
___
___
 

_________
(підпис)

______
(прізвище, ініціали)


 

Додаток 15
до Порядку виконання адміністративних стягнень у вигляді громадських робіт та виправних робіт


ДОВІДКА
про проведену бесіду

Я, _______, ознайомлений(а) з
                                                                             (прізвище, ініціали)
порядком та умовами відбування адміністративного стягнення у вигляді ____ місяців виправних робіт з відрахуванням із заробітку ____ % в дохід держави, яке накладено на мене судом.

Я попереджений(а), що у разі ухилення від відбування виправних робіт (порушення трудової дисципліни за місцем роботи) за поданням кримінально-виконавчої інспекції суд на підставі статті 325 Кодексу України про адміністративні правопорушення може замінити мені невідбутий строк виправних робіт штрафом або адміністративним арештом з розрахунку один день арешту за три дні виправних робіт.

Мені роз'яснено про необхідність повідомлення кримінально-виконавчої інспекції про поважні причини невиходу на роботу або неприбуття за викликом до кримінально-виконавчої інспекції, а також про зміну місця роботи.


"___" 20__ року

____
(підпис)

________
(прізвище, ініціали)


 

Додаток 16
до Порядку виконання адміністративних стягнень у вигляді громадських робіт та виправних робіт


Місце для штампа

 

______
(найменування підприємства, установи, організації)
______
______
______


ПОВІДОМЛЕННЯ
про щомісячне відрахування визначеної судом частини заробітної плати і перерахування утриманої суми в дохід держави

На гр-на(ку) _____, який (яка) є працівником
                                                                 (прізвище, ініціали, дата народження)
вашого підприємства (установи, організації), "___" 20__ року
_
                                                                                    (найменування суду)
за ст._______ Кодексу України про адміністративні правопорушення накладено адміністративне стягнення у вигляді ________ місяців виправних робіт з відрахуванням із заробітку _____ % у дохід держави. Копія постанови додається.

Інформуємо, що відповідно до статей 31, 322 - 324 Кодексу України про адміністративні правопорушення виправні роботи застосовуються за місцем постійної роботи особи, яка вчинила адміністративне правопорушення, і з відрахуванням визначеної судом частини її заробітку в дохід держави.

Відбування виправних робіт обчислюється часом, протягом якого порушник працював і з його заробітку проводилось відрахування.

Кількість днів, протягом яких порушником відпрацьовувалися виправні роботи, не може бути меншою кількості робочих днів.

У строк відбування зазначеного стягнення зараховується час, протягом якого порушник не працював з поважних причин і йому відповідно до закону виплачувалась заробітна плата.

До цього строку також зараховується час хвороби, час, наданий для догляду за хворим, і час, проведений у відпустці по вагітності і пологах (з документальним підтвердженням). Час хвороби, спричиненої сп'янінням або діями, пов'язаними зі сп'янінням, до строку відбування виправних робіт не зараховується.

На власника підприємства, установи, організації або уповноважений ним орган за місцем роботи порушника покладаються такі обов'язки:

правильне і своєчасне проведення відрахувань із заробітку порушника в дохід держави і своєчасний переказ відрахованих сум у встановленому порядку;

трудове виховання порушника;

повідомлення кримінально-виконавчої інспекції про ухилення порушника від відбування стягнення (невихід на роботу без поважних причин).

Відраховані із заробітку суми необхідно перераховувати на рахунок
_
_________ не пізніше наступного дня видачі заробітної плати.

Відрахування відповідно до постанови суду починаються з наступного дня після надходження копії постанови та цього повідомлення на підприємство, в установу чи організацію.

Відрахування проводяться з усієї суми заробітку, без виключення з цієї суми податків та інших платежів і незалежно від наявності претензій до порушника за виконавчими документами, за кожний відпрацьований місяць при виплаті заробітної плати.

Одночасно з платіжними документами щомісяця до кримінально-виконавчої інспекції надсилаються розрахункові дані щомісячного відрахування визначеної судом частини заробітної плати і перерахування утриманої суми в дохід держави (згідно зі зразком).

Працівники кримінально-виконавчої інспекції у межах повноважень можуть здійснювати контрольну перевірку за місцем відбування порушником громадських робіт. За результатами перевірки складається акт у двох примірниках, один з яких залишається на підприємстві, в установі, організації.


___
(посада, найменування підрозділу кримінально-виконавчої інспекції)
___
 

_________
(підпис)

______
(прізвище, ініціали)

М. П.

Тел. __

 

 


Зразок


Розрахункові дані
щомісячного відрахування визначеної судом частини заробітної плати і перерахування утриманої суми в дохід держави

Місяць та рік

Кількість робочих днів за графіком підприємства

Кількість робочих днів, включених до строку відбування стягнення

Кількість робочих днів, не включених до строку. Причини невключення

Заробіток

Утримано із заробітку

Перераховано

Дата перерахування,
N документа

1

2

3

4

5

6

7

8


__
(лінія відрізу)


Місце для штампа

______
(посада, найменування підрозділу кримінально-виконавчої інспекції)
______
                            (прізвище, ініціали)


ПІДТВЕРДЖЕННЯ

Повідомлення та копія постанови суду щодо особи, притягнутої до адміністративної відповідальності ___, одержані та
                                                                       (прізвище, ініціали)
прийняті до виконання "___" 20__ р. Контактні телефони: відділ кадрів ______, бухгалтерія __________.


___
(посада, найменування підприємства,
__
установи, організації)

_______
(підпис)

________
(прізвище, ініціали)

Примітка. При отриманні повідомлення заповнити та протягом трьох робочих днів надіслати до кримінально-виконавчої інспекції.


 

Додаток 17
до Порядку виконання адміністративних стягнень у вигляді громадських робіт та виправних робіт


(Лицьовий бік)


АКТ
перевірки виконання порушником адміністративного стягнення у вигляді виправних робіт

м. _______

"___" 20__ р.


Я, ___________
                                                   (посада, найменування підрозділу кримінально-виконавчої інспекції)
_,
                                                                                            (прізвище, ініціали)
склав(ла) цей акт про те, що в присутності _
                                                                                                                 (посада, прізвище, ініціали представника адміністрації
_
                                                                             підприємства, установи, організації)
здійснив(ла) перевірку виконання адміністративного стягнення у вигляді виправних робіт, накладеного на порушника _____, який (яка) відбуває виправні роботи на
                                                                            (прізвище, ім'я, по батькові)
_,
                                                                  (найменування підприємства, установи, організації)

ПЕРЕВІРКОЮ УСТАНОВЛЕНО:
_
_
_
_
_
_
_
_

Відрахування проводяться з "___" 20__ р.


Місяць та рік

Кількість робочих днів за графіком підприємства, установи, організації

Кількість робочих днів, включених до строку відбування стягнення

Кількість робочих днів, не включених до строку. Причини невключення

Заробіток

Утримано із заробітку

Перераховано

Дата перерахування, N аркуша документа, підшитого до справи

1

2

3

4

5

6

7

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


(Зворотний бік)


З метою усунення виявлених недоліків пропонується:
                                                                                                                                                               (указати перелік заходів
__
                                                         щодо усунення виявлених недоліків та строки їх усунення)
__
__
__
__
__


___
(посада, найменування підрозділу кримінально-виконавчої інспекції)
___
___
 

_________
(підпис)

______
(прізвище, ініціали)


Керівник підприємства
(установи, організації)

 

(підпис)

 
_____
(прізвище, ініціали)

Бухгалтер


(підпис)

_____
(прізвище, ініціали)

Начальник відділу кадрів


(підпис)

_____
(прізвище, ініціали)

М. П.

 

 


Перший примірник одержав

_______
(підпис)

_
(прізвище, ініціали)

"___" 20__ р.

 

 

 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали