ХЕРСОНСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 23.12.2011 р. N 815

Про затвердження Порядку використання коштів обласного бюджету для фінансової підтримки обласних громадських організацій

З метою ефективного використання коштів обласного бюджету, які передбачаються на фінансову підтримку обласних громадських організацій, керуючись статтею 6, пунктом 3 частини першої статті 13, пунктом 1 частини першої та частиною третьою статті 39 та частиною першою статті 41 Закону України "Про місцеві державні адміністрації":

1. Затвердити Порядок використання коштів обласного бюджету для фінансової підтримки обласних громадських організацій, що додається.

2. Головному управлінню праці та соціального захисту населення обласної державної адміністрації:

2.1. До 5 січня 2012 року забезпечити створення в установленому порядку робочої групи з питань організації надання фінансової підтримки обласним громадським організаціям.

2.2. Спільно з обласними громадськими організаціями забезпечувати дотримання Порядку використання коштів обласного бюджету для фінансової підтримки обласних громадських організацій, затвердженого даним розпорядженням.

3. Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження голови обласної державної адміністрації від 30 березня 2006 року N 321 "Про порядок використання коштів обласного бюджету для фінансової підтримки обласних громадських організацій інвалідів та ветеранів" (із змінами).

4. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника голови обласної державної адміністрації Хоменка А. С.

 

Перший заступник голови
обласної державної адміністрації -
керівник апарату

В. С. Білий

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження Херсонської обласної державної адміністрації
23.12.2011 N 815

ПОРЯДОК
використання коштів обласного бюджету для фінансової підтримки обласних громадських організацій

1. Цей Порядок визначає механізм використання коштів обласного бюджету для надання фінансової підтримки обласним громадським організаціям.

2. Виділення коштів обласного бюджету, які призначені для надання фінансової підтримки обласним громадським організаціям, здійснюється через Головне управління праці та соціального захисту населення обласної державної адміністрації.

3. Одержувачами бюджетних коштів, що надаються згідно з цим Порядком, є обласні громадські організації.

4. Для отримання бюджетних коштів громадські організації надають Головному управлінню праці та соціального захисту населення обласної державної адміністрації заяву на обсяг бюджетного фінансування згідно з додатком 1 до цього Порядку. До заяви додаються:

- копія статуту громадської організації, засвідчена нотаріально;

- копія свідоцтва про реєстрацію громадської організації, засвідчена нотаріально;

- копії документів про легалізацію громадської організації;

- копія довідки про взяття громадської організації на облік в Державній податковій адміністрації в області;

- копія протоколу засідання вищого органу громадської організації про обрання посадових осіб;

- копія звіту про діяльність громадського об'єднання за формою державного статистичного спостереження N 1-ПГО "Звіт про політичні партії та громадські організації";

- довідка про наявність кадрового, матеріально-технічного та методичного забезпечення діяльності громадської організації;

- довідка про фінансово-господарську діяльність організації (за згодою);

- інформація про напрямки використання бюджетних коштів (додаток 2).

5. Головне управління праці та соціального захисту населення обласної державної адміністрації розглядає подані йому матеріали, узагальнює їх та надає голові обласної державної адміністрації і робочій групі з питань організації надання фінансової підтримки обласним громадським організаціям.

6. Обсяг бюджетних коштів, що виділяються громадським організаціям, визначається робочою групою з урахуванням:

- першочерговості та соціальної спрямованості програм (заходів), що виконуються громадською організацією;

- участі громадської організації у проведенні загальнодержавних заходів;

- наявності соціально-побутових проблем різних категорій населення, інтереси яких представляють певні громадські організації;

- результатів аналізу ефективності використання бюджетних коштів за минулий рік.

7. До напрямків використання бюджетних коштів належать:

7.1. Видання, згідно з укладеними із вітчизняними суб'єктами господарської діяльності договорами, книжок, підручників, довідників, брошур, інформаційних листівок, у тому числі шрифтом Брайля та озвучених, а також газет і журналів. Доходи від реалізації зазначеної продукції використовуються лише на цілі, визначені цим пунктом.

7.2. Оплата згідно з укладеними договорами (в обсязі до 20 відсотків загального обсягу передбачених громадській організації бюджетних коштів):

- послуг за оренду приміщень, за користування в межах середніх норм споживання комунальними послугами;

- послуг поштового та електрозв'язку;

- послуг з встановлення, користування веб-сторінкою громадської організації, обслуговування та забезпечення доступу до електронної пошти;

- придбання канцелярських товарів;

- передплати та придбання періодичних, довідкових, інформаційних та методичних видань з питань діяльності громадських організацій.

7.3. Матеріальне заохочення членів організації (в обсязі до 35 відсотків загального обсягу передбачених громадській організації бюджетних коштів), що не може носити характер щомісячних обов'язкових виплат та повинно виплачуватись відповідно до критеріїв його надання, які обов'язково затверджуються керівним органом цієї громадської організації, за участь у відповідних заходах.

8. Операції, пов'язані з використанням бюджетних коштів, здійснюються у порядку, встановленому Державною казначейською службою України.

9. Складання та подання фінансової і бюджетної звітності про використання бюджетних коштів, а також контроль за їх цільовим витрачанням здійснюються в установленому законодавством порядку.

 

Перший заступник голови
обласної державної адміністрації -
керівник апарату

В. С. Білий

 

Додаток 1
до Порядку

Начальнику Головного управління праці та соціального захисту населення обласної державної адміністрації
від __________
                         (назва громадської організації)
__
           (місцезнаходження громадської організації)

ЗАЯВА

Просимо включити до проекту обласного бюджету на 20__ рік кошти в сумі __ грн. на підтримку ____.
                                                                                     (назва громадської організації)

Напрями, за якими планується використовувати кошти у 20__ році, додаються.

З повагою

_______
                       (посада керівника)

_
(підпис)

_______
(ініціали, прізвище)

"___" 20__ року

 

 

М. П.

 

 

 

Додаток 2
до Порядку

Напрями
використання бюджетних коштів

______
(назва громадської організації)

Напрями використання коштів

Обґрунтування необхідності використання коштів

Обсяг потреби в коштах (грн.)

 

 

 

Керівник організації

_____
               (підпис)

________
                       (ініціали та прізвище)

М. П. "___" 20__ р.

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали