ЛУГАНСЬКА ОБЛАСНА РАДА
П'ята сесія VI скликання

РІШЕННЯ

від 27.05.2011 р. N 5/22

Про затвердження Порядку використання коштів обласного бюджету та проведення конкурсного відбору суб'єктів малого і середнього підприємництва області, яким за рахунок коштів обласного бюджету у 2011 році буде надано фінансову підтримку для реалізації інвестиційних проектів

Відповідно до законів України "Про державну підтримку малого підприємництва", "Про Національну програму сприяння розвитку малого підприємництва в Україні", регіональної цільової програми "Розвиток та підтримка малого підприємництва в Луганській області на 2010 - 2012 роки", з метою подальшого формування і реалізації державної політики у сфері розвитку та підтримки малого підприємництва, ефективного використання його можливостей в економіці області, керуючись ч. 2 ст. 43 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", обласна рада вирішила:

1 Затвердити Порядок використання коштів обласного бюджету та проведення конкурсного відбору суб'єктів малого і середнього підприємництва області, яким за рахунок коштів обласного бюджету у 2011 році буде надано фінансову підтримку для реалізації інвестиційних проектів (додається).

2 Надати Регіональному фонду підтримки підприємництва в Луганській області повноваження укладати договори про надання поворотної фінансової допомоги з переможцями конкурсного відбору суб'єктів малого і середнього підприємництва області, яким за рахунок коштів обласного бюджету буде надано фінансову підтримку для реалізації інвестиційних проектів, договори застави нерухомого майна та виступати бенефіціаром за договорами банківської гарантії.

3 Це рішення набирає чинності з моменту його опублікування в газеті "Наша газета".

4 Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію обласної ради з питань економічного розвитку, бюджету та фінансів.

 

Голова обласної ради

В. М. Голенко

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення Луганської обласної ради
27.05.2011 N 5/22

ПОРЯДОК
використання коштів обласного бюджету та проведення конкурсного відбору суб'єктів малого і середнього підприємництва області, яким за рахунок коштів обласного бюджету в 2011 році буде надано фінансову підтримку для реалізації інвестиційних проектів

1 Загальна частина

1.1 Порядок використання коштів обласного бюджету та проведення конкурсного відбору суб'єктів малого і середнього підприємництва області, яким за рахунок коштів обласного бюджету в 2011 році буде надано фінансову підтримку для реалізації інвестиційних проектів (далі - Порядок) визначає організаційні засади проведення конкурсного відбору суб'єктів малого і середнього підприємництва області (далі - суб'єкти підприємницької діяльності), яким за рахунок коштів обласного бюджету, передбачених у відповідному році, буде надано фінансову підтримку для реалізації інвестиційних проектів (далі - конкурсний відбір), а також питання використання коштів обласного бюджету, передбачених для фінансової підтримки суб'єктів підприємницької діяльності на реалізацію інвестиційних проектів за пріоритетними для області напрямами, визначеними у Програмі економічного і соціального розвитку Луганської області на 2011 рік (Рішення N 2/7).

1.2 Пріоритетними для фінансової підтримки є інвестиційні проекти суб'єктів підприємницької діяльності, які спрямовані на:

- створення нових робочих місць та збереження існуючих;

- упровадження енерго- та ресурсозберігаючих технологій;

- упровадження екологічно безпечних технологій;

- упровадження інноваційних технологій, виробництво інноваційної продукції;

- виробництво товарів широкого споживання, надання послуг та виконання робіт.

1.3 У конкурсному відборі можуть брати участь суб'єкти підприємницької діяльності: суб'єкти малого і середнього підприємництва, фізичні особи - підприємці, включені до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців і зареєстровані як платники податків на території Луганської області.

1.4 До участі у конкурсному відборі не допускаються суб'єкти підприємницької діяльності, які:

- здійснюють діяльність, пов'язану з виробництвом зброї, алкогольних напоїв та тютюнових виробів, організацією та проведенням азартних ігор, обміном валюти, наданням в оренду нерухомого майна;

- в установленому законодавством порядку визнано банкрутами або стосовно яких порушено справу про банкрутство;

- перебувають у стадії ліквідації;

- перебувають у стадії реорганізації, що тягне за собою зміну організаційно-правової форми суб'єкта підприємницької діяльності;

- мають заборгованість по платежах до бюджету, Пенсійного фонду України та інших цільових позабюджетних фондів;

- подали недостовірну інформацію щодо інвестиційного проекту або свого фінансово-економічного стану.

1.5 Фінансова підтримка для реалізації інвестиційних проектів надається за рахунок коштів обласного бюджету в якості поворотної фінансової допомоги на строк не більше 5 років, використовується за цільовим призначенням згідно з поданим інвестиційним проектом та не може бути спрямована на погашення будь-яких штрафних санкцій.

Гранична сума фінансової підтримки встановлюється на рівні, що не перевищує 100 тисяч гривень для одного суб'єкта підприємницької діяльності.

1.6 Організація проведення конкурсного відбору здійснюється обласною державною адміністрацією. Для організації проведення конкурсного відбору створюється конкурсна комісія, склад та положення про яку затверджуються розпорядженням голови облдержадміністрації.

До складу конкурсної комісії мають бути включені не менше 3 депутатів Луганської обласної ради.

1.7 Обласна державна адміністрація до 15 січня 2012 року звітує перед обласною радою про використання коштів обласного бюджету для фінансування реалізації інвестиційних проектів.

2 Перелік, зміст і порядок прийому документів для участі в конкурсному відборі

2.1 Конкурсна комісія протягом місяця після її утворення готує текст оголошення про проведення конкурсного відбору.

Оголошення про проведення конкурсного відбору обов'язково повинно містити інформацію про:

- місцезнаходження конкурсної комісії;

- місце і граничний термін внесення заявок на участь у конкурсному відборі та документів, що додаються до них.

2.2 Конкурсна комісія розпочинає прийом заявок на участь у конкурсному відборі та документів, що додаються до них, з дня публікації оголошення про проведення конкурсного відбору в газеті "Наша газета", а закінчує за п'ять календарних днів до дня проведення конкурсного відбору.

2.3 Суб'єкти підприємницької діяльності, які бажають взяти участь у конкурсному відборі, подають до конкурсної комісії такі документи:

- заявку встановленого зразка у двох примірниках за формою згідно з додатком 1;

- бізнес-план (техніко-економічне обґрунтування) інвестиційного проекту;

- копію довідки про внесення до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України, засвідчену нотаріально або органом, який видав довідку;

- виписку з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців;

- довідку про банківські реквізити суб'єкта підприємницької діяльності;

- довідки про відсутність заборгованості з податків, зборів, інших обов'язкових платежів, внесків до фондів загальнообов'язкового соціального страхування та виплати заробітної плати;

- довідку Луганського обласного відділу з питань банкрутства про відсутність порушеної справи про банкрутство суб'єкта підприємницької діяльності;

- довідку за підписом керівника суб'єкта підприємницької діяльності про те, що він не перебуває у стадії ліквідації або реорганізації;

- письмове зобов'язання суб'єкта підприємницької діяльності за підписом керівника та головного бухгалтера надати договір банківської гарантії на суму, яка передбачатиметься в договорі про надання поворотної фінансової допомоги або укласти відповідний договір застави майна;

- письмове зобов'язання суб'єкта підприємницької діяльності повернути у місячний строк до обласного бюджету кошти у разі встановлення контролюючими органами факту їх незаконного одержання та/або нецільового використання;

- рішення робочої групи з питань сприяння розвитку малого підприємництва, створеної при районній державній адміністрації або виконавчому комітеті міської ради міста обласного значення, про погодження відповідного інвестиційного проекту за місцем його реєстрації;

- копії фінансової звітності за попередній рік та останній звітний період за такими формами:

для фізичних осіб - підприємців - форма N 1 "Декларація про доходи" згідно з наказом Головної державної податкової інспекції України від 21.04.93 N 12, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 09.06.93 за N 64;

для суб'єктів малого підприємництва - форма N 1-м "Баланс", форма N 2-м "Звіт про фінансові результати" згідно з наказом Міністерства фінансів України від 25.02.2000 N 39, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 15.03.2000 за N 161/4382;

для середніх підприємств: форма N 1 "Баланс" до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 2 "Баланс"; форма N 2 "Звіт про фінансові результати" до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 3 "Звіт про фінансові результати"; форма N 3 "Звіт про рух грошових коштів" до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 4 "Звіт про рух грошових коштів"; форма N 4 "Звіт про власний капітал" до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 5 "Звіт про власний капітал", затверджені наказом Міністерства фінансів України від 31.03.99 N 87 "Про затвердження Положень (стандартів) бухгалтерського обліку", зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 21.06.99 за N 391/3684 (зі змінами); форма N 5 "Примітки до річної фінансової звітності", затверджена наказом Міністерства фінансів України від 29.11.2000 N 302 "Примітки до річної фінансової звітності", зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 11.12.2000 за N 904/5125 (зі змінами);

- копію статистичної звітності за останній звітний період (форма N 1-підприємництво, затверджену наказом Державного комітету статистики України від 27.08.2007 N 321 "Про затвердження Інструкції щодо заповнення форм державних статистичних спостережень зі структурної статистики N 1-підприємництво (річна), N 1-підприємництво (коротка) - річна, N 1-підприємництво (квартальна)", зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 11.09.2007 за N 1056/14323).

2.4 Інвестиційний проект (техніко-економічне обґрунтування проекту) повинен обов'язково містити інформацію про:

- назву, мету, розрахункову вартість проекту (у тому числі витрати бюджетних і власних коштів), соціальні наслідки його впровадження;

- відповідність проекту Стратегії та пріоритетним напрямам економічного та соціального розвитку економіки області;

- виробничу потужність, асортимент продукції, структуру, чисельність та штатний розпис працівників, які будуть зайняті на виробництві, що передбачається створити за проектом, наявність ринку збуту виготовленої продукції, у тому числі на експорт, підтвердженого (за наявності) маркетинговими дослідженнями, договорами поставок тощо;

- кількість робочих місць, яку передбачається створити/зберегти згідно з бізнес-планом;

- середньомісячну заробітну плату працівників;

- асортимент і обсяги матеріальних ресурсів, що будуть використовуватися в процесі господарської діяльності, у тому числі з використанням місцевої сировинної бази;

- перелік і розрахункову вартість технологічного обладнання в чинних цінах, яке необхідно придбати для реалізації проекту;

- оцінку фінансових ризиків проекту;

- прогнозовані фінансово-економічні показники господарської діяльності протягом п'яти років після отримання фінансової підтримки.

2.5 Документи подаються до конкурсної комісії уповноваженим представником суб'єкта підприємницької діяльності. Подані документи перевіряються конкурсною комісією та реєструються у книзі реєстрації учасників конкурсного відбору, форму якої наведено у додатку 2 (далі - книга реєстрації). Реєстрація учасників конкурсного відбору здійснюється за наявності повного пакета документів у день їх подання. У разі прийняття конкурсною комісією поданих документів один примірник заявки з реєстраційним номером повертається суб'єкту підприємницької діяльності.

Книга реєстрації повинна бути прошнурованою, пронумерованою і засвідченою печаткою Головного управління економіки облдержадміністрації.

2.6 Комісія розглядає подані документи протягом п'яти днів після закінчення строку на їх подання та встановлює достовірність цих документів. Документи розглядаються у порядку черговості їх реєстрації. У разі виявлення недостовірності поданих документів конкурсна комісія приймає рішення про їх повернення суб'єкту підприємницької діяльності. Документи повертаються суб'єкту підприємницької діяльності протягом 5 робочих днів з дня прийняття рішення конкурсною комісією з письмовим обґрунтуванням причин повернення.

2.7 Організаційне забезпечення конкурсного відбору здійснюється Регіональним фондом підтримки підприємництва в Луганській області.

3 Конкурсний відбір інвестиційних проектів

3.1 Визначення суб'єктів підприємницької діяльності, яким за рахунок коштів обласного бюджету буде надано фінансову підтримку для реалізації інвестиційних проектів, здійснюється за критеріями, встановленими цим Порядком.

Головне управління економіки облдержадміністрації разом із Регіональним фондом підтримки підприємництва в Луганській області готують матеріали на засідання конкурсної комісії з розрахунком суми балів, яку пропонується надати кожному суб'єкту підприємницької діяльності, який бере участь у конкурсному відборі.

3.2 Підбиття підсумків та визначення переможців здійснюється конкурсною комісією в день проведення конкурсного відбору.

3.3 Переможці конкурсного відбору визначаються конкурсною комісією, виходячи з рейтингування за показниками інтегрального балу, отриманого кожним учасником, шляхом розташування їх у порядку від максимальної суми балів до мінімальної, з урахуванням суми коштів, яка передбачена в обласному бюджеті на зазначені цілі.

У разі набрання рівної кількості балів переможцем визнається той суб'єкт підприємницької діяльності, який раніше подав документи для участі в конкурсному відборі.

3.4 Визначення переможців конкурсного відбору здійснюється за такими критеріями:

а) період окупності інвестиційного проекту;

б) чиста теперішня вартість інвестиційного проекту;

в) забезпечення створення нових (збереження існуючих) робочих місць, необхідні витрати на створення одного робочого місця;

г) співвідношення обсягів надходження до бюджету податків, зборів, інших обов'язкових платежів до розміру фінансової підтримки (шляхом ділення обсягів надходження до бюджету податків, зборів, інших обов'язкових платежів на розмір фінансової підтримки);

д) рівень заробітної плати (до середнього рівня по відповідній галузі в Луганській області на останню статистичну дату);

е) відповідність пріоритетним напрямкам впровадження інвестиційних проектів, визначеним у п. 1.2 цього Порядку.

Для кожного інвестиційного проекту за критеріями, визначеними в підпунктах "а", "б", "в", "г", "д", виставляється окремий бал від 1 до максимальної величини, яка дорівнює кількості учасників конкурсу. Найбільший бал присвоюється інвестиційному проекту, який має кращий показник за визначеними критеріями. У разі якщо окремі інвестиційні проекти мають однакові показники, їм присвоюється однаковий бал.

Для підрахування балів за критерієм, визначеним у підпункті "е", розраховується базова кількість балів, яка дорівнює 20 % від кількості учасників конкурсу. Відповідність кожному пріоритетному напрямку впровадження інвестиційного проекту оцінюється величиною базової кількості балів.

Інтегральний бал складається із суми виставлених балів за кожним критерієм, помноженої на коефіцієнт вагомості цього критерія.

Для підрахування інтегрального балу використовуються такі коефіцієнти вагомості:

0,2 - для критеріїв, визначених у підпунктах "а", "б", "в", "г";

0,1 - для критеріїв, визначених у підпунктах "д", "е".

3.5 Конкурсна комісія протягом 5 робочих днів з дня проведення конкурсного відбору надсилає суб'єктам підприємницької діяльності, які брали у ньому участь, повідомлення про його результати.

3.6 У разі відмови в наданні фінансування для реалізації інвестиційних проектів, конкурсна комісія надсилає суб'єкту підприємницької діяльності в десятиденний строк після проведення конкурсного відбору обґрунтовану письмову відповідь із зазначенням причин відмови.

4 Укладення відповідних договорів

4.1 Протокольне рішення конкурсної комісії щодо визначення переможців конкурсу є підставою для укладання Регіональним фондом підтримки підприємництва в Луганській області з переможцями конкурсного відбору договору про надання поворотної фінансової допомоги.

4.2 Конкурсна комісія протягом 5 робочих днів з дня проведення конкурсного відбору видає переможцям конкурсного відбору довідку за встановленою формою (додаток 3), про що робиться запис у книзі реєстрації.

4.3 Переможці конкурсного відбору повинні:

- протягом 3 робочих днів з моменту отримання довідки стати учасником Регіонального фонду підтримки підприємництва в Луганській області на термін не менший, ніж строк дії договору про надання поворотної фінансової допомоги;

- протягом 10 робочих днів з моменту отримання довідки укласти з Регіональним фондом підтримки підприємництва в Луганській області договір про надання поворотної фінансової допомоги;

- протягом 10 робочих днів з моменту укладання договору про надання поворотної фінансової допомоги надати Регіональному фонду підтримки підприємництва в Луганській області нотаріально засвідчену копію договору банківської гарантії, в якому Регіональний фонд підтримки підприємництва в Луганській області виступає бенефіціаром, або укласти нотаріально засвідчений договір застави;

- відкрити рахунок в уповноваженому банку Регіонального фонду підтримки підприємництва в Луганській області для отримання коштів поворотної фінансової допомоги.

4.4 Перерахування коштів поворотної фінансової допомоги на рахунок переможця конкурсного відбору здійснюється за умови виконання вимог п. 4.3 цього Порядку.

4.5 У разі коли договори не укладено з вини переможця конкурсного відбору, Регіональний фонд підтримки підприємництва в Луганській області повідомляє про це голову конкурсної комісії.

У цьому випадку голова конкурсної комісії скликає засідання комісії, яка анулює протокольне рішення про переможця конкурсного відбору і надає право Регіональному фонду підтримки підприємництва в Луганській області розпочати переговори з учасниками, яких визначено у протоколі такими, що можуть бути запрошені в порядку черговості до переговорів з укладання відповідних договорів.

4.6 Регіональний фонд підтримки підприємництва в Луганській області протягом трьох робочих днів після підписання відповідних договорів письмово інформує голову конкурсної комісії.

5 Повернення та подальше використання коштів

5.1 Повернення коштів поворотної фінансової допомоги здійснюється до обласного бюджету та протягом 30 календарних днів після повернення кошти спрямовуються на подальше використання для надання фінансової підтримки суб'єктам підприємницької діяльності для реалізації інвестиційних проектів відповідно до цього Порядку.

5.2 Повернення коштів поворотної фінансової допомоги гарантується договором банківської гарантії, оформленої згідно з відповідним положенням, затвердженим наглядовою радою Регіонального фонду підтримки підприємництва в Луганській області або договором застави нерухомого майна, оформленим нотаріально.

Термін дії гарантії не може бути меншим, ніж строк дії договору про надання поворотної фінансової допомоги. Сума, на яку видано гарантію, не може бути меншою суми поворотної фінансової допомоги. Гарантія не може бути відкликана гарантом.

Термін дії застави нерухомого майна не може бути меншим, ніж строк дії договору про надання поворотної фінансової допомоги. Вартість об'єкта застави не може бути меншою суми поворотної фінансової допомоги. Вартість об'єкта застави визначається помноженням оціночної вартості об'єкта на коефіцієнт 1,2.

5.3 У разі несвоєчасного та/або неповного повернення коштів на суму прострочених зобов'язань нараховується пеня у розмірі облікової ставки Національного банку України, що діє на момент виникнення порушення, за кожний день прострочення виконання зобов'язань.

У разі нецільового використання коштів поворотної фінансової допомоги зазначені кошти повертаються до обласного бюджету протягом семи календарних днів з моменту виявлення порушення та сплачується пеня у подвійному розмірі облікової ставки Національного банку України, що діє на момент виникнення порушення.

Нараховані суми штрафних санкцій сплачуються до обласного бюджету.

 

Додаток 1
до Порядку використання коштів обласного бюджету та проведення конкурсного відбору суб'єктів малого і середнього підприємництва області, яким за рахунок коштів обласного бюджету в 2011 році буде надано фінансову підтримку для реалізації інвестиційних проектів

ЗАЯВКА
на участь у конкурсному відборі суб'єктів малого і середнього підприємництва області, яким за рахунок коштів обласного бюджету в 2011 році буде надано фінансову підтримку для реалізації інвестиційних проектів

Прошу допустити


                                                                 (повна назва суб'єкта підприємницької діяльності)
до участі у конкурсному відборі суб'єктів малого і середнього підприємництва області, яким за рахунок коштів обласного бюджету буде надано фінансову підтримку для реалізації інвестиційних проектів.

Відомості про суб'єкта:
Повна назва суб'єкта підприємницької діяльності ______


Скорочена назва суб'єкта підприємницької діяльності __

Керівник (назва посади, П. І. Б.) ________

Місцезнаходження _______

Телефон _____ факс _______
E-mail _________
Форма власності _________
Вид діяльності (основний) _
Ідентифікаційний код _____
Банківські реквізити ______

Дата і номер державної реєстрації _______
Повна назва органу державної реєстрації _

Назва інвестиційного проекту __________

Кошторисна вартість інвестиційного проекту, грн. _____
Сума очікуваної фінансової підтримки, грн. ___________
Сума власного внеску в реалізацію інвестиційного проекту, грн. _____

З вимогами Порядку проведення конкурсного відбору суб'єктів малого та середнього підприємництва області, яким за рахунок коштів обласного бюджету буде надано фінансову підтримку для реалізації інвестиційних проектів, ознайомлений(а) та зобов'язуюсь їх виконувати.

Керівник ______        ___
                                       (підпис)                                               (ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер __      ___
                                                          (підпис)                                    (ініціали та прізвище)

Реєстраційний N _
від "___" ___________ 2011 р.

 

Додаток 2
до Порядку використання коштів обласного бюджету та проведення конкурсного відбору суб'єктів малого і середнього підприємництва області, яким за рахунок коштів обласного бюджету в 2011 році буде надано фінансову підтримку для реалізації інвестиційних проектів

КНИГА РЕЄСТРАЦІЇ
учасників конкурсного відбору суб'єктів малого і середнього підприємництва області, яким за рахунок коштів обласного бюджету буде надано фінансову підтримку для реалізації інвестиційних проектів

Реєстраційний номер заявки претендента

Дата реєстрації документів

Найменування та місцезнаходження претендента

Прізвище, ім'я та по батькові, посада особи, яка подала документи

Відмітка про результати конкурсного відбору

Сума фінансової підтримки, грн.

Дата видачі довідки (для переможців конкурсу)

Прізвище, ім'я та по батькові особи, яка отримала довідку

1

2

3

4

5

6

7

8

Голова комісії


         (підпис)

_
             (ініціали та прізвище)

Секретар комісії


        (підпис)
М. П.

_
             (ініціали та прізвище)

 

Додаток 3
до Порядку використання коштів обласного бюджету та проведення конкурсного відбору суб'єктів малого і середнього підприємництва області, яким за рахунок коштів обласного бюджету в 2011 році буде надано фінансову підтримку для реалізації інвестиційних проектів

ДОВІДКА
про надання фінансової підтримки суб'єктам малого і середнього підприємництва області, яким за рахунок коштів обласного бюджету буде надано фінансову підтримку для реалізації інвестиційних проектів

Надана ______
                                                                (повна назва суб'єкта підприємницької діяльності)
про те, що він дійсно за результатами конкурсного відбору визнаний отримувачем фінансової підтримки на реалізацію інвестиційного проекту


___________,
за рахунок коштів обласного бюджету.

Граничний розмір фінансової підтримки встановлений комісією у сумі
___________.
                                                                              (сума прописом та цифрами)

Голова комісії


         (підпис)

_
              (ініціали та прізвище)

Секретар комісії


         (підпис)
М. П.

_
              (ініціали та прізвище)

Реєстраційний N __
від "___" _ 2011 р.

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали