ЛУГАНСЬКА ОБЛАСНА РАДА
П'ята сесія VI скликання

РІШЕННЯ

від 27.05.2011 р. N 5/23

Про затвердження Порядку використання коштів обласного бюджету та проведення конкурсного відбору суб'єктів малого і середнього підприємництва області, яким за рахунок коштів обласного бюджету у 2011 році буде надано часткове відшкодування відсоткових ставок за залученими у банках кредитами для реалізації інвестиційних проектів

З метою виконання заходів регіональної цільової програми "Розвиток та підтримка малого підприємництва в Луганській області на 2010 - 2012 роки" та ефективного використання коштів обласного бюджету, що спрямовуються на фінансову підтримку суб'єктів малого і середнього підприємництва, керуючись частиною другою ст. 43 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" та спільним наказом Міністерства економіки України і Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва від 06.03.2006 N 82/20 "Про затвердження Рекомендацій щодо порядку часткового відшкодування з місцевих бюджетів відсоткових ставок за кредитами, залученими суб'єктами малого і середнього підприємництва", обласна рада вирішила:

1 Затвердити Порядок використання коштів обласного бюджету та проведення конкурсного відбору суб'єктів малого і середнього підприємництва області, яким за рахунок коштів обласного бюджету у 2011 році буде надано часткове відшкодування відсоткових ставок за залученими у банках кредитами для реалізації інвестиційних проектів (додається).

2 Це рішення набирає чинності з моменту його опублікування в газеті "Наша газета".

3 Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію обласної ради з питань економічного розвитку, бюджету та фінансів.

 

Голова обласної ради

В. М. Голенко

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення Луганської обласної ради
27.05.2011 N 5/23

ПОРЯДОК
використання коштів обласного бюджету та проведення конкурсного відбору суб'єктів малого і середнього підприємництва області, яким за рахунок коштів обласного бюджету у 2011 році буде надано часткове відшкодування відсоткових ставок за залученими у банках кредитами для реалізації інвестиційних проектів

1 Загальна частина

1.1 Порядок використання коштів обласного бюджету та проведення конкурсного відбору суб'єктів малого і середнього підприємництва області, яким за рахунок коштів обласного бюджету у 2011 році буде надано часткове відшкодування відсоткових ставок за залученими у банках кредитами для реалізації інвестиційних проектів (далі - Порядок), визначає організаційні засади проведення конкурсного відбору суб'єктів малого і середнього підприємництва області (суб'єкти підприємницької діяльності), яким за рахунок коштів обласного бюджету у 2011 році буде надано часткове відшкодування відсоткової ставки за залученими в банках кредитами для реалізації інвестиційних проектів (далі - конкурсний відбір), а також питання використання коштів обласного бюджету, передбачених для часткового відшкодування відсоткових ставок суб'єктам малого і середнього підприємництва області за залученими у банках кредитами для реалізації інвестиційних проектів.

1.2 Кошти обласного бюджету спрямовуються на часткове відшкодування фактично сплачених у 2011 році відсоткових ставок за кредитами, що надаються банками в національній валюті суб'єктам малого та середнього бізнесу для реалізації інвестиційних проектів (далі - відшкодування).

1.3 В рамках цього Порядку пріоритетними є інвестиційні проекти суб'єктів підприємницької діяльності, які спрямовані на:

- створення нових робочих місць та збереження існуючих;

- упровадження енерго- та ресурсозберігаючих технологій;

- упровадження екологічно безпечних технологій;

- упровадження інноваційних технологій, виробництво інноваційної продукції;

- відповідність інвестиційного проекту пріоритетним напрямам, визначеним програмою економічного і соціального розвитку області;

- виробництво продукції на експорт;

- виробництво товарів широкого споживання, надання послуг та виконання робіт.

1.4 У конкурсному відборі можуть брати участь суб'єкти малого і середнього підприємництва та фізичні особи - підприємці, включені до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців і зареєстровані як платники податків на території Луганської області, які у 2011 році фактично сплачували відсотки за користування кредитами, отриманими в банках для реалізації інвестиційних проектів, за умови якщо:

- розмір кредиту, відсоткова ставка якого підлягає відшкодуванню, не перевищує 3000 тисяч гривень для суб'єктів малого та середнього підприємництва.

1.5 До участі у конкурсному відборі не допускаються суб'єкти підприємницької діяльності, які:

- здійснюють господарську діяльність менше одного року;

- мають заборгованість перед державними і місцевими бюджетами, Пенсійним фондом України та іншими цільовими позабюджетними фондами, а також прострочену більш як півроку заборгованість з виплати заробітної плати;

- здійснюють діяльність, пов'язану з виробництвом зброї, алкогольних напоїв та тютюнових виробів, організацією та проведенням азартних ігор, обміном валюти, наданням в оренду нерухомого майна;

- в установленому законодавством порядку визнано банкрутами або стосовно яких порушено справу про банкрутство;

- перебувають у стадії припинення юридичної особи або припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця;

- подали недостовірну інформацію щодо інвестиційного проекту або свого фінансового стану.

1.6 Відшкодування суб'єктам підприємницької діяльності суми фактично сплачених у 2011 році відсотків за користування кредитом здійснюється у національній валюті в розмірі 1,2 облікової ставки Національного банку України, що діє на дату нарахування відсотків за користування кредитом, але не вище розмірів, передбачених кредитними договорами, згідно з якими надавався кредит.

Кошти обласного бюджету не можуть бути спрямовані на погашення будь-яких штрафних санкцій та/або пені за користування кредитами банків, інших штрафних санкцій.

1.7 Організація проведення конкурсного відбору здійснюється обласною державною адміністрацією. Для організації проведення конкурсного відбору створюється конкурсна комісія, склад та положення про яку затверджуються розпорядженням голови облдержадміністрації.

До складу конкурсної комісії мають бути включені не менше 3-х депутатів Луганської обласної ради.

1.8 Обласна державна адміністрація до 15 січня 2012 року звітує перед обласною радою про використання коштів обласного бюджету на часткове відшкодування відсоткових ставок суб'єктам малого та середнього підприємництва області за залученими у банках кредитами для реалізації інвестиційних проектів.

2 Перелік, зміст і порядок прийому документів для участі в конкурсному відборі

2.1 Конкурсна комісія протягом місяця після її утворення готує текст оголошення про проведення конкурсного відбору.

Оголошення про проведення конкурсного відбору обов'язково повинно містити інформацію про:

- місцезнаходження конкурсної комісії;

- місце і граничний термін внесення заявок на участь у конкурсному відборі та документів, що додаються до них.

2.2 Конкурсна комісія розпочинає приймання заявок на участь у конкурсному відборі та документів, що додаються до них, з дня публікації оголошення про проведення конкурсного відбору в газеті "Наша газета", а закінчує 2 грудня 2011 року.

2.3 Суб'єкти підприємницької діяльності, які бажають взяти участь у конкурсному відборі, подають до конкурсної комісії такі документи:

- заяву встановленого зразка у двох примірниках за формою згідно з додатком 1;

- бізнес-план (техніко-економічне обґрунтування) інвестиційного проекту;

- копію довідки про внесення до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України, засвідчену нотаріально або органом, який видав довідку;

- виписку з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців;

- нотаріально засвідчену копію укладеного з банком кредитного договору та додаткових угод до нього (за наявності);

- графік погашення кредиту та сплати відсотків за ним, засвідчений банком;

- довідку-розрахунок з банку про погашення кредиту, суму нарахованих та фактично сплачених відсотків за користування кредитом;

- копії платіжних доручень щодо сплати відсотків за користування кредитом за поточний рік;

- довідку про банківські реквізити суб'єкта підприємницької діяльності;

- довідки про відсутність заборгованості з податків, зборів, інших обов'язкових платежів, внесків до фондів загальнообов'язкового соціального страхування та виплати заробітної плати;

- письмове зобов'язання суб'єкта підприємницької діяльності повернути у місячний строк до обласного бюджету кошти у разі встановлення контролюючими органами факту їх незаконного одержання та/або нецільового використання;

- копії фінансової звітності за попередній рік та останній звітний період за такими формами:

для фізичних осіб - підприємців - форма N 1 "Декларація про доходи" згідно з наказом Головної державної податкової інспекції України від 21.04.93 N 12, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 09.06.93 за N 64;

для малих підприємств - форма N 1-м "Баланс" згідно з наказом Міністерства фінансів України від 25.02.2000 N 39, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 15.03.2000 за N 161/4382;

для середніх підприємств - форма N 1 "Баланс" до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 2 "Баланс"; форма N 2 "Звіт про фінансові результати" до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 3 "Звіт про фінансові результати"; форма N 3 "Звіт про рух грошових коштів" до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 4 "Звіт про рух грошових коштів"; форма N 4 "Звіт про власний капітал" до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 5 "Звіт про власний капітал", які затверджені наказом Міністерства фінансів України від 31.03.99 N 87 "Про затвердження Положень (стандартів) бухгалтерського обліку", зареєстровані Міністерством юстиції України 21.06.99 за N 391/3684 (зі змінами); форма N 5 "Примітки до річної фінансової звітності", затверджена наказом Міністерства фінансів України від 29.11.2000 N 302 "Примітки до річної фінансової звітності", зареєстрована у Міністерстві юстиції України 11.12.2000 за N 904/5125 (зі змінами);

- копію статистичної звітності за останній звітний період (форма N 1-підприємництво, затверджену наказом Державного комітету статистики України від 27.08.2007 N 321 "Про затвердження Інструкції щодо заповнення форм державних статистичних спостережень зі структурної статистики N 1-підприємництво (річна), N 1-підприємництво (коротка) - річна, N 1-підприємництво (квартальна)", зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 11.09.2007 за N 1056/14323).

2.4 Документи подаються до конкурсної комісії уповноваженим представником суб'єкта підприємницької діяльності. Подані документи перевіряються конкурсною комісією та реєструються у книзі реєстрації учасників конкурсного відбору, форма якої наведена у додатку 2 (далі - книга реєстрації). Реєстрація учасників конкурсного відбору здійснюється за наявності повного пакета документів у день їх подання. У разі прийняття конкурсною комісією поданих документів один примірник заявки з реєстраційним номером повертається суб'єкту підприємницької діяльності.

Книга реєстрації повинна бути прошнурованою, пронумерованою і засвідченою печаткою Головного управління економіки облдержадміністрації.

2.5 Комісія розглядає подані документи протягом п'яти днів після закінчення строку на їх подання та встановлює достовірність цих документів. Документи розглядаються у порядку черговості їх реєстрації. У разі виявлення недостовірності поданих документів конкурсна комісія приймає рішення про їх повернення суб'єкту підприємницької діяльності. Документи повертаються суб'єкту підприємницької діяльності протягом 5 робочих днів з дня прийняття рішення конкурсною комісією з письмовим обґрунтуванням причин повернення.

2.6 Організаційне забезпечення конкурсного відбору здійснюється Регіональним фондом підтримки підприємництва в Луганській області.

3 Конкурсний відбір

3.1 Визначення суб'єктів підприємницької діяльності, яким за рахунок коштів обласного бюджету буде надане часткове відшкодування відсоткових ставок за залученими у банках кредитами для реалізації інвестиційних проектів, здійснюється за критеріями, встановленими цим Порядком.

Головне управління економіки облдержадміністрації разом із Регіональним фондом підтримки підприємництва в Луганській області готують матеріали на засідання конкурсної комісії з розрахунком суми балів, яку пропонується надати кожному суб'єкту підприємницької діяльності, який бере участь у конкурсному відборі.

3.2 Підбиття підсумків та визначення переможців здійснюється конкурсною комісією в день проведення конкурсного відбору.

3.3 Переможці конкурсного відбору визначаються конкурсною комісією, виходячи з рейтингування за показниками інтегрального балу, отриманого кожним учасником, шляхом розташування їх у порядку від максимальної суми балів до мінімальної, з урахуванням суми коштів, яка передбачена в обласному бюджеті на зазначені цілі.

У разі набрання рівної кількості балів переможцем визначається той суб'єкт підприємницької діяльності, який раніше подав документи для участі в конкурсному відборі.

3.4 Визначення переможців конкурсного відбору здійснюється за такими критеріями:

а) період окупності інвестиційного проекту;

б) чиста теперішня вартість інвестиційного проекту;

в) кількість фактично створених нових (збережених існуючих) робочих місць;

г) співвідношення обсягів фактично сплачених за останні 12 місяців до бюджету податків, зборів, інших обов'язкових платежів до розміру часткового відшкодування (шляхом ділення обсягів надходження до бюджету податків, зборів, інших обов'язкових платежів за останні 12 місяців на розмір часткового відшкодування);

д) фактичний рівень заробітної плати (до середнього рівня по відповідній галузі в Луганській області на останню статистичну дату);

е) відповідність пріоритетним напрямкам впровадження інвестиційних проектів, визначеним у п. 1.3 цього Порядку.

Для кожного учасника конкурсного відбору за критеріями, визначеними в підпунктах "а", "б", "в", "г", "д", виставляється окремий бал від 1 до максимальної величини, яка дорівнює кількості учасників конкурсу. Найбільший бал присвоюється учаснику, який має кращий показник за визначеними критеріями. У разі якщо окремі учасники мають однакові показники, їм присвоюється однаковий бал.

Для підрахування балів за критерієм, визначеним у підпункті "е", розраховується базова кількість балів, яка дорівнює 14,285 % від кількості учасників конкурсу. Відповідність кожному пріоритетному напрямку впровадження інвестиційного проекту оцінюється величиною базової кількості балів.

Інтегральний бал складається із суми виставлених балів по кожному критерію, помножених на коефіцієнт вагомості цього критерію.

Для підрахування інтегрального бала використовуються такі коефіцієнти вагомості:

0,25 - для критеріїв, визначених у підпунктах "г", "д";

0,15 - для критеріїв, визначених у підпунктах "а", "б", "в";

0,05 - для критеріїв, визначених у підпункті "е".

3.5 Конкурсна комісія протягом 5 робочих днів з дня проведення конкурсного відбору видає переможцям конкурсного відбору довідку за встановленою формою (додаток 3), про що робиться запис у книзі реєстрації.

3.6 У разі відмови в наданні часткового відшкодування конкурсна комісія надсилає суб'єкту підприємницької діяльності протягом 10 робочих днів після проведення конкурсного відбору обґрунтовану письмову відповідь із зазначенням причин відмови.

3.7 Протокольне рішення конкурсної комісії щодо визначення переможців конкурсного відбору є підставою для перерахування Регіональним фондом підтримки підприємництва в Луганській області на користь переможців конкурсного відбору коштів обласного бюджету, передбачених на часткове відшкодування відсоткових ставок за залученими у банках кредитами для реалізації інвестиційних проектів.

 

Додаток 1
до Порядку використання коштів обласного бюджету та проведення конкурсного відбору суб'єктів малого і середнього підприємництва області, яким за рахунок коштів обласного бюджету у 2011 році буде надано часткове відшкодування відсоткових ставок за залученими у банках кредитами для реалізації інвестиційних проектів

ЗАЯВКА
на участь у конкурсному відборі суб'єктів малого і середнього підприємництва області, яким за рахунок коштів обласного бюджету у 2011 році буде надано часткове відшкодування відсоткових ставок за залученими у банках кредитами для реалізації інвестиційних проектів

Прошу допустити ________
___________
                                                       (повна назва суб'єкта малого або середнього підприємництва)
до участі у конкурсному відборі суб'єктів малого і середнього підприємництва області, яким за рахунок коштів обласного бюджету у 2011 році буде надано часткове відшкодування відсоткових ставок за залученими у банках кредитами для реалізації інвестиційних проектів.

Відомості про суб'єкта:
Повна назва суб'єкта малого або середнього підприємництва ________


Скорочена назва суб'єкта малого або середнього підприємництва ____

Керівник (назва посади, П. І. Б.) ________

Місцезнаходження _______
Телефон ______ факс _____
E-mail ________
Форма власності _________
Вид діяльності (основний) _
Ідентифікаційний код _____
Банківські реквізити ______

Дата і номер державної реєстрації _______
Повна назва органу державної реєстрації _

Назва банку, який надає кредит _________
Дата і номер кредитної угоди ___________
Термін дії кредитної угоди _
Сума кредиту, грн. _______
Відсоткова ставка банку за користування кредитом, % _
Плата за кредит, грн. _____
Цільове призначення кредиту __________

З вимогами Порядку використання коштів обласного бюджету та проведення конкурсного відбору суб'єктів малого і середнього підприємництва області, яким за рахунок коштів обласного бюджету у 2011 році буде надано часткове відшкодування відсоткових ставок за залученими у банках кредитами для реалізації інвестиційних проектів, ознайомлений(а) та зобов'язуюсь їх виконувати.

Кошти, що можуть бути отримані мною в якості часткового відшкодування, зобов'язуюсь використовувати виключно на здійснення підприємницької діяльності.

Керівник ______      ___
                                       (підпис)                                          (ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер __      ___
                                                           (підпис)                                   (ініціали та прізвище)

Реєстраційний N __
від "___" 2011 р.

 

Додаток 2
до Порядку використання коштів обласного бюджету та проведення конкурсного відбору суб'єктів малого і середнього підприємництва області, яким за рахунок коштів обласного бюджету у 2011 році буде надано часткове відшкодування відсоткових ставок за залученими у банках кредитами для реалізації інвестиційних проектів

КНИГА РЕЄСТРАЦІЇ
учасників конкурсного відбору суб'єктів малого і середнього підприємництва області, яким за рахунок коштів обласного бюджету у 2011 році буде надано часткове відшкодування відсоткових ставок за залученими у банках кредитами для реалізації інвестиційних проектів

Реєстраційний номер заявки претендента

Дата реєстрації документів

Найменування та місцезнаходження претендента

Прізвище, ім'я та по батькові, посада особи, яка подала документи

Відмітка про результати конкурсу

Гранична сума передбаченої компенсації, грн.

Дата видачі довідки (для переможців конкурсу)

Прізвище, ім'я та по батькові особи, яка отримала довідку

1

2

3

4

5

6

7

8

Голова комісії

_
          (підпис)

_
             (ініціали та прізвище)

Секретар комісії

_
          (підпис)
М. П.

_
              (ініціали та прізвище)

 

Додаток 3
до Порядку використання коштів обласного бюджету та проведення конкурсного відбору суб'єктів малого і середнього підприємництва області, яким за рахунок коштів обласного бюджету у 2011 році буде надано часткове відшкодування відсоткових ставок за залученими у банках кредитами для реалізації інвестиційних проектів

ДОВІДКА
про надання суб'єктам малого і середнього підприємництва за рахунок коштів обласного бюджету у 2011 році часткового відшкодування відсоткових ставок за кредитами, залученими у банках для реалізації інвестиційних проектів

Надана _____
                                                    (повна назва суб'єкта малого або середнього підприємництва)
про те, що він дійсно за результатами конкурсу визнаний отримувачем часткового відшкодування відсоткових ставок, пов'язаних зі сплатою у 2011 році відсотків за користування кредитом банку, за рахунок коштів обласного бюджету в розмірі 1,2 облікової ставки Національного банку України, що діє на дату нарахування відсотків за користування кредитом.

Граничний розмір відшкодування встановлено комісією у сумі
___________.
                                                                               (сума літерами та цифрами)

Голова комісії


          (підпис)

_
              (ініціали та прізвище)

Секретар комісії


         (підпис)
М. П.

_
              (ініціали та прізвище)

Реєстраційний N __
від "___" 2011 р.

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали