КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 3 серпня 2011 р. N 847

Київ

Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для надання державної підтримки з метою реалізації національних проектів на умовах співфінансування

Відповідно до частини сьомої статті 20 Бюджетного кодексу України Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті для надання державної підтримки з метою реалізації національних проектів на умовах співфінансування, що додається.

2. Визнати такою, що втратила чинність, постанову Кабінету Міністрів України від 18 травня 2011 р. N 574 "Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для надання державної підтримки з метою реалізації інвестиційних проектів у реальному секторі економіки на умовах співфінансування" (Постанова N 574) (Офіційний вісник України, 2011 р., N 41, ст. 1688).

  

Прем'єр-міністр України

М. АЗАРОВ

Інд. 70

  

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 3 серпня 2011 р. N 847

ПОРЯДОК
використання коштів, передбачених у державному бюджеті для надання державної підтримки з метою реалізації національних проектів на умовах співфінансування

1. Цей Порядок визначає механізм використання коштів, передбачених у державному бюджеті за програмою "Державна підтримка реалізації національних проектів на умовах співфінансування" (далі - бюджетні кошти).

2. Головним розпорядником бюджетних коштів та відповідальним виконавцем бюджетної програми є Держінвестпроект.

3. Бюджетні кошти спрямовуються на створення фінансових умов для реалізації національних проектів та залучення коштів приватних інвесторів шляхом розподілу ризиків між державою та інвестором на умовах співфінансування за такою процедурою:

головний розпорядник спрямовує бюджетні кошти суб'єкту господарювання, який належить до сфери управління Держінвестпроекту (далі - державний інвестор) і основним завданням якого відповідно до його статуту є забезпечення реалізації національних проектів, на поповнення статутного капіталу;

державний інвестор використовує бюджетні кошти у повному обсязі виключно для надання державної підтримки реалізації національних проектів та/або їх складових на умовах співфінансування, у тому числі шляхом надання кредитів, позик (далі - державна підтримка), суб'єктам господарювання, що беруть участь у здійсненні заходів з реалізації таких проектів та/або їх складових за рахунок власних та/або залучених коштів.

4. Надання державної підтримки суб'єктам господарювання здійснюється державним інвестором на конкурсних засадах у порядку, визначеному Держінвестпроектом за погодженням з Першим віце-прем'єр-міністром України - Міністром економічного розвитку і торгівлі.

Державний інвестор здійснює організаційне, інформаційне та матеріально-технічне забезпечення проведення конкурсу.

5. Для проведення конкурсу державний інвестор подає Держінвестпроекту пропозиції щодо складу конкурсної комісії, який затверджується наказом Держінвестпроекту за погодженням з Першим віце-прем'єр-міністром України - Міністром економічного розвитку і торгівлі.

6. Для участі в конкурсі суб'єкт господарювання подає конкурсній комісії документи, визначені державним інвестором.

7. Не допускається надання державної підтримки суб'єктам господарювання, що визнані банкрутами, перебувають у стадії припинення або мають заборгованість із сплати податків і зборів (обов'язкових платежів), а також стосовно яких порушено справу про банкрутство.

8. Державний інвестор на підставі протоколу конкурсної комісії укладає з переможцем конкурсу договір відповідно до законодавства України.

9. Державна підтримка, крім кредитів та позик, надається за умови, якщо обсяг корпоративних прав держави у статутному капіталі переможця конкурсу або суб'єктів господарювання, які створюються переможцем конкурсу та державою для реалізації національного проекту та/або його складової, становить більш як 25 відсотків.

10. Для проведення операцій, передбачених у пункті 3 цього Порядку, державний інвестор за своїм місцезнаходженням відкриває в органах Казначейства балансовий рахунок 3712 "Рахунки інших клієнтів Державної казначейської служби".

11. Держінвестпроект здійснює моніторинг стану реалізації національних проектів та/або їх складових.

12. Закупівля товарів, робіт і послуг за рахунок бюджетних коштів здійснюється в установленому законом порядку.

13. Відображення у первинному та бухгалтерському обліку інформації про отримані (створені) оборотні та необоротні активи, а також відкриття рахунків, реєстрація, облік бюджетних зобов'язань в органах Казначейства та проведення операцій, пов'язаних з використанням бюджетних коштів, здійснюється у порядку, встановленому Казначейством.

14. Складення та подання фінансової і бюджетної звітності про використання бюджетних коштів, а також контроль за їх цільовим та ефективним витрачанням здійснюються в установленому законодавством порядку.

  
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали