КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 14 вересня 2011 р. N 967

Київ

Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для збереження та функціонування національної еталонної бази

Відповідно до частини сьомої статті 20 Бюджетного кодексу України Кабінет Міністрів України постановляє:

Затвердити Порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті для збереження та функціонування національної еталонної бази, що додається.

 

Прем'єр-міністр України

М. АЗАРОВ

Інд. 70

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 14 вересня 2011 р. N 967

ПОРЯДОК
використання коштів, передбачених у державному бюджеті для збереження та функціонування національної еталонної бази

1. Цей Порядок визначає механізм використання коштів, передбачених Мінекономрозвитку в державному бюджеті за програмою "Збереження та функціонування національної еталонної бази" (далі - бюджетні кошти).

2. Бюджетні кошти використовуються з метою збереження та забезпечення належного функціонування національної еталонної бази (державні еталони та лінійно-геодезичний полігон).

3. Головним розпорядником бюджетних коштів та відповідальним виконавцем бюджетної програми є Мінекономрозвитку.

Одержувачами бюджетних коштів є державні підприємства - зберігачі державних еталонів.

4. Бюджетні кошти спрямовуються на:

1) виконання регламентних ремонтно-відновлювальних робіт з утримання апаратури та засобів вимірювальної техніки, що входять до складу державних еталонів;

2) придбання витратних матеріалів і комплектувальних частин для забезпечення функціонування та проведення ремонту еталонних комплексів і апаратури (в тому числі електричної та теплової енергії, води, рідкого азоту, рідкого гелію);

3) проведення:

проектних робіт з модернізації систем кондиціонування;

аналізу технічного стану державних еталонів та ведення документації;

поточного ремонту і здійснення заходів щодо збереження в належному стані будівель, у яких розміщуються об'єкти лінійно-геодезичного полігону, приміщень та інших об'єктів інженерно-технічної інфраструктури з метою створення стабільних умов для збереження державних еталонів;

періодичної метрологічної атестації державних еталонів та їх складових частин;

повірки (калібрування) засобів вимірювальної техніки, що входять до складу державних еталонів;

4) модернізацію систем кондиціонування (монтаж та налагодження);

5) забезпечення охорони державних еталонів та лінійно-геодезичного полігону і здійснення контролю за дотриманням правил протипожежної безпеки під час їх експлуатації та зберігання;

6) удосконалення інформаційно-аналітичної системи державних еталонів.

5. Не допускається спрямування бюджетних коштів на:

придбання товарів, робіт і послуг, не пов'язаних з напрямами, зазначеними у пункті 4 цього Порядку;

оплату посередницьких послуг;

здійснення заходів, метою яких є отримання прибутку.

6. Головний розпорядник бюджетних коштів затверджує план заходів, необхідних для збереження та забезпечення належного функціонування національної еталонної бази, із зазначенням найменування, підстави, мети, дати проведення, відповідальних за виконання та граничних обсягів видатків.

Копія плану заходів з кошторисом витрат, відповідними розрахунками та обґрунтуванням подається Мінфіну у двотижневий строк після його затвердження.

7. Бюджетні кошти розподіляються пропорційно кількості державних еталонів, які зберігаються одержувачами бюджетних коштів, та використовуються з урахуванням необхідності виконання бюджетних зобов'язань минулих років, узятих на облік в органах Казначейства, у разі їх відповідності паспорту бюджетної програми.

8. Операції, пов'язані з використанням бюджетних коштів, проводяться у порядку, встановленому Казначейством.

9. У разі зменшення бюджетних призначень головний розпорядник бюджетних коштів з метою недопущення виникнення кредиторської заборгованості на кінець року здійснює відповідне коригування обсягу видатків для збереження та функціонування національної еталонної бази.

10. Закупівля, а також попередня оплата товарів, робіт і послуг за рахунок бюджетних коштів здійснюється в установленому законодавством порядку.

11. Бюджетні кошти використовуються в межах бюджетних призначень.

Під час виконання робіт із збереження та функціонування національної еталонної бази обов'язково враховуються умови щодо:

виконання робіт одержувачами бюджетних коштів до закінчення календарного року;

недопущення включення до собівартості робіт витрат, які безпосередньо не пов'язані з їх виконанням, або необґрунтованого збільшення їх вартості.

Приймання виконаних робіт здійснюється на підставі актів приймання-передачі.

12. Складення і подання звітів про виконання паспорта бюджетної програми (у тому числі щодо результативних показників), фінансової і бюджетної звітності та контроль за цільовим та ефективним витрачанням бюджетних коштів здійснюються в установленому законодавством порядку.

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали